Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 692 за запитом залежність

...Question 4 Балів: 1 Графік залежності попиту від доходу на один з товарів, це: Виберіть одну правильну відповідь a. крива Енгеля b. крива “ціна споживання” c....пропонують до продажу існує пряма залежність c. величина граничної корисності має тенденцію зменшуватися по мірі збільшення кількості товару, що споживають d.
...коефіцієнту покриття ТОВ „Мітра” в залежності від структури витрат Таблиця 3.5 Розрахунок чистого прибутку ТОВ „Мітра” в залежності від структури витрат при збільшенні обсягів реалізації ...
Коефіцієнт фінансової залежності як співвідношення привернутих і власних засобів і характеризується залежність фірми від привернутих засобів. В 2004 порівняно з 2003 роком 0,1 ( ...
Психологічна корекція залежних станів 1. Визначтесь, які саме ознаки залежної поведінки зустрічалися у підлітків, чиї батьки скаржаться на Інтернет – залежність. 2.
податками в залежності від видів діяльності і наданих пільг; Question 37 Майно державного підприємства у формі акціонерного товариства належить (вибрати): a. акціонерам; b....виду для всіх позичальників поза залежністю від їхньої кредитоспроможності; c. однакову по всіх кредитах з одним терміном кредитування; d. залежну від тривалості кредиту і платоспроможності клієнта.
...психологія етносу ставиться у певну залежність від географічних умов існування c. у детальному вивченні географічних умов існування етносу d. у тому, що психологія етносу ставиться у жорстку залежність від географічних умов існування e.
Побудова економетричної моделі залежності між продуктивністю праці (У тис. грн./чол.) та втратами робочого часу (Х1 тис. люд. год. на рік) 2. Побудова економетричної моделі залежності між продуктивністю праці (У тис.
Мультиплікатор Залежність споживчих витрат (С) та інвестицій (І) від величини ВНП (У) визначається рівняннями (млрд. дол.): С=8+0,6У; І=0,1У.... Залежність споживчих витрат (С) від доходу (ДІ) наведено в таблиці: ДІ 100 200 300 400 500 С 150 225 300 375 ...
...коефіцієнт дисконту L): Побудувати графіки залежності коефіцієнтів від часу та від вартості капіталу. Кількісні дані для розрахунків – з таблиці Таблиця 1 Вихідні дані № вар....4 Аналіз інвестиції дає наступну залежність чистого дисконтованого доходу (ЧДД) від ставки дисконту d: Таблиця 5 Вихідні дані Ставка дисконту, % ЧДД 5 400 10 250 15 ...
...коефіцієнт дисконту L): Побудувати графіки залежності коефіцієнтів від часу та від вартості капіталу. Кількісні дані для розрахунків – з таблиці Таблиця 1 Вихідні дані Показники 2 d1 ...4 Аналіз інвестиції дає наступну залежність чистого дисконтованого доходу (ЧДД) від ставки дисконту d: Таблиця 5 Вихідні дані Ставка дисконту, % ЧДД 5 400 10 250 15 ...
Задача: На основі статистичних даних про продуктивність праці побудувати і дослідити множинну регресійну модель залежності продуктивності праці У (гр.од/людино год) від фондомісткості продукції Х1 (гр.од), рівня втрат робочого часу Х2(%) та стажу ...про неістотність зв’язку між залежною і незалежною змінною відкидаємо з ризиком p=0,05 лінійна модель адекватна. Перевіриму статистичну значущість параметрів a0,a1,a3 та значення ...
...економічний розвиток регіону і його залежність від місцевих бюджетів 3. Функції місцевих бюджетів як прояв їх економічної сутності 4. Соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів: проблеми та ...формування місцевих бюджетів та їх залежність від трансфертів Висновки Список використаних джерел
Вступ За останнє сторіччя було запропоновано близько 30 теорій, автори яких намагалися пояснити природу запаху, його залежність від властивостей пахучої речовини. В даний час вдалося встановити, що у природи запаху, як і у природи світла, двоїстий характер: корпускулярний (залежний від структури пахучої речовини) і ...
Механізми наркотичної залежності 1.3. Причини розвитку наркоманії та наркозалежності 1.4. Соціально психологічний портрет людини, підданої до зловживання наркотиками РОЗДІЛ II....психотерапевтичних методів боротьби з наркотичною залежністю ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТОК
Типування, яке б описувало залежність вартості квартир від кожної з наведених ознак: а) поверх – вартість б) наявність телефону – вартість в) площа – вартість 3) Згрупувати, щоб вивчити залежність а) вартості квартир та поверху ...
...зростання чисельності робітників/ факторів, виявити залежність зростання продуктивності праці від підвищення його механоозброєності, тобто технічної оснащеності заводу. Розрахувати залежність трудовитрат від виробки.
...коефіцієнт дисконту L): Побудувати графіки залежності коефіцієнтів від часу та від вартості капіталу. Кількісні дані для розрахунків – з таблиці Таблиця 1 Вихідні дані № вар....4 Аналіз інвестиції дає наступну залежність чистого дисконтованого доходу (ЧДД) від ставки дисконту d: Таблиця 5 Вихідні дані Ставка дисконту, % ЧДД 5 400 10 250 15 ...
...отримати максимальний дохід; 4) поясніть залежність між еластичністю попиту і динамікою сукупного доходу продавця; Що має робити продавець, щоб збільшити свій виторг? 4.3.... Залежність обсягу випуску продукту від збільшення використання капіталу за незмінної кількості робітників наведено в таблиці. К, од.
Встановити аналітичну залежність між показниками у вигляді формул, визначити вплив факторів на результативний показник по формулам. Значення та назва наведених показників дається в ... Встановити аналітичну залежність між показниками у вигляді формул, визначити вплив факторів на результативний показник по формулам. Значення та назва наведених показників дається в ...
Завдання №1 Знайти розв’язок системи методом Гауса: – 3 16 11 = – 18 – 10 15 = – 6 18 15 = Завдання №2 Знайти розв’язок системи матричним методом: – 3х + 18у + 15z = 8х + 11у + 7z = 2, – 2х + 5у – 13z = 0, Завдання №3 Знайти розв’язок системи методом Крамера: 4 – 18 – 19 = – 19 – 10 14 = – 4 9 – 4 = Завдання №4 На підставі даних по дев’яти металобазах побудувати економетричну модель, яка характеризує залежність між витратами обігу, грн., та вантажообігом, ...
Завдання №1 Знайти розв’язок системи методом Гауса: – 3 16 11 = – 18 – 10 15 = – 6 18 15 = Завдання №2 Знайти розв’язок системи матричним методом: – 3х + 18у + 15z = 8х + 11у + 7z = 2, – 2х + 5у – 13z = 0, Завдання №3 Знайти розв’язок системи методом Крамера: 4 – 18 – 19 = – 19 – 10 14 = – 4 9 – 4 = Завдання №4 На підставі даних по дев’яти металобазах побудувати економетричну модель, яка характеризує залежність між витратами обігу, грн., та вантажообігом, ...
Залежність психічних компонентів від клімату і ландшафтів у працях німецького представника епохи Просвітництва Й. Г. Гердера. 12.... Погляди Густава Ле Бона щодо залежності історії народу, його цивілізації від душевного устрою історичних рас. 17. Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань. 18.
Методика дослідження температурної залежності електро провідності………………………………………………………………………….37 Розділ ІІІ. Результати експерименту та їх обговорення.................................40 3.1 Кристалічна структура та технологічні дефекти монокристалів AgCd2GaSe4…………………………………………………………………………40 3.2 Температурна залежність питомої електропровідності монокристалів AgCd2GaSе4 …………………………………………………………………………41 ...
...3 Перелік необхідних документів, в залежності від наданого виду застави АППБ "Аваль"............30 2.4 Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами................ перелічуються необхідні документи, в залежності від наданого виду застави АППП «Аваль» 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2.4."Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ...
...кореляція 4.2 Аналіз кореляційної залежності рентабельності статутного капіталу від рівня виконання плану та ціни акцій ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Нині термін «статистика» використовують у ...емісіях акцій комерційних банків в залежності від поточної рентабельності роботи банку. Предметом дійсної курсової роботи є показники ринкової вартості акцій комерційних банків України та рентабельності їх ...
головним чином у залежності від споживчих властивостей продукції і попиту на неї Question 5 Рівноважна ціна — це ціна, при якій врівноважені: a....змінні зв'язано з їх залежністю: a. від зміни обсягів виробництва b. від стадії завершення виробництва c. від їх питомої ваги у складі собівартості Question 4 ...
...Розглянути можливі рівні доходу в залежності від стану економіки в наступному році при інвестуванні 50000$ в акції А чи в акції В. Прийняти рішення в залежності від норми прибутку чи ризиковості ...
...рівень інвестицій знаходиться в оберненій залежності від процентної ставки. Інвестиції ж у свою чергу впливають на рівень зайнятості, прибутків і ВНП. Ця залежність лежить в основі грошового регулювання ...
4) Яка змінна була залежною? 5) Чи визначено в описі дослідження операційну залежну зміну? Якщо ні, то яку операційну змінну ви запропонували б?
Скласти групову таблицю, де відбити залежність рівня виконання плану випуску продукції від фондоозброєності з розбивкою на 3 групи: до 5000 грн. 5001 5500 грн....коефіцієнт парної кореляції, який показує залежність результативного показника (відсоток виконання плану випуску продукції) від факторного (фондоозброєність). 3. Вважаючи зв'язок показником лінійним, скласти рівняння регресії.
...14,1 З метою вивчення залежності між видачею кредитів та їх погашенням провести групування підприємств за обсягом виданих кредитів, створивши п’ять груп з рівними інтервалами....лінійного рівняння регресії для характеристики залежності видачі кредитів (фактор у) від погашення кредитів (фактор х) дати їм економічну інтерпритацію. За допомогою коефіцієнта детермінації R2 охарактеризувати тісноту ...
...рівнем годинної продуктивності праці в залежності від їх кваліфікації характеризується такими даними: Пп. Годинний виробіток деталей робітниками 1V розряду, шт. № пп Годинний виробіток деталей робітниками V ... Залежність тарифного розряду робітників від стажу їхньої роботи характеризується такими даними: Стаж років Кількість робітників Тарифний розряд окремих робітників, х 1 ...
...ціни та зміну виручки в залежності від еластичності Задача Бюджет споживача складає 100 грн. Ціни на товари X та У відповідно: Рх= 10 грн....та доход залишаться незмінними Задача Залежність між ціною на товар монополіста і величиною попиту описує наступна функція: Р = 10 Q. Функція загальних витрат має вигляд: ТС = ...
В залежності від характеру участі в господарському процесі та швидкості обігу всі майнові цінності підприємства поділяються на два основні види: 1) оборотні ...соку на 1,5% в залежності від якості буряку, зменшення вмісту солей кальцію на 20 40%, зменшаться витрати вапна, за рахунок зменшення вмісту цукру в патоці ...
В залежності від особливостей виникнення та впливу інфляційних чинників, на економічні та соціальні процеси, їх можна об’єднати в декілька груп: об’... Залежність частки підприємства в ринку від співвідношення ціни підприємства з конкурентною ціною Таблиця 2.1 Індекс споживчих цін в 2010 році ...
В залежності від характеру участі в господарському процесі та швидкості обігу всі майнові цінності підприємства поділяються на два основні види: 1) оборотні ...соку на 1,5% в залежності від якості буряку, зменшення вмісту солей кальцію на 20 40%, зменшаться витрати вапна, за рахунок зменшення вмісту цукру в патоці ...
В залежності від особливостей виникнення та впливу інфляційних чинників, на економічні та соціальні процеси, їх можна об’єднати в декілька груп: об’... Залежність частки підприємства в ринку від співвідношення ціни підприємства з конкурентною ціною Таблиця 2.1 Індекс споживчих цін в 2010 році ...
...погіршення фінансового стану підприємства: значна залежність підприємства від одного конкретного проекту, виду активу, ринку сировини, ринку збуту; втрата ключових контрагентів; втрата досвідчених менеджерів різних рівнів управління; ...фінансової автономії, знизить показники фінансової залежності, фінансового ризику тощо. Проект підвищить рентабельність, оскільки отриманий чистий прибуток, а не збиток, тобто рентабельність буде позитивною.
В залежності від форм організації підприємства формуються різні за складністю соціально економічні системи – від сімейних і малих підприємств – до систем макро , мега , ...поле підприємницької діяльності людини поза залежністю від її приналежності до соціально економічної системи того чи іншого рівня пронизують її прибутки і відповідне її споживання результатів своєї ...
...порядком їх призначення; 2) в залежності від встановленого у них строку; 3) в залежності від суб’єктів, до яких ці покарання можуть бути застосовані; 4) відокремлюють ...
Так виділяють залежні і незалежні (від впливу керівництва банка); внутрішні і зовнішні; за терміном впливу: довгострокові, короткострокові, миттєвого впливу; якісні і кількісні; структурні (...ці фактори по своєму, в залежності від того, вплив яких факторів він хоче поглиблено вивчити. Але в загальному випадку відомо, що прибуток банку залежить від доходів ...
...3 Визначити параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання С від рівня доходів D, збережень S та заробітної плати L. Оцінити коефіцієнти детермінації, автокореляції та перевірте ...типу Кобба Дугласа, що описує залежність між продуктивності праці  = y/L та фондоозброєністю х = K/l, з урахуванням технічного прогресу у виробництві регіону.
...що свідчить про зібльшення фінансової залежності від позичкових коштів. На підприємстві мало місце зменшення загальної кількості основних засобів, зниження показників обсягу випущеної та реалізованої продукції, зниження ...на те, що зростає фінансова залежність підприємства від інших дебіторів. Показники платоспроможності (ліквідності) підприємства на протязі 2001 року, теж зменшились: зниження коефіцієнту абсолютної ліквідності вказує на ...
План, що формується в залежності від розподілу коштів, залучених до зовнішньоекономічних зв'язків, це план: стратегічний; тактичний; оперативний; фінансовий 44....холдинговою компанією; дочірньою компанією; субхолдингом; залежною компанією 142. В сучасному міжнародному бізнесі вироблені досить гнучкі форми міжнародної кооперації, до яких не відносять: ліцензійне співробітництво; франчайзинг; експортно ...
В залежності від форм організації підприємства формуються різні за складністю соціально економічні системи – від сімейних і малих підприємств – до систем макро , мега , ...поле підприємницької діяльності людини поза залежністю від її приналежності до соціально економічної системи того чи іншого рівня пронизують її прибутки і відповідне її споживання результатів своєї ...
...зміну рівня продуктивності праці в залежності від зміни обсягів виробництва і чисельності працюючих. Визначити аналітичну залежність продуктивності праці від фондовіддачі та фондоозброєності працюючих, провести її факторний ...
...3 Визначити параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання С від рівня доходів D, збережень S та заробітної плати L. Оцінити коефіцієнти детермінації, автокореляції та перевірте ...типу Кобба Дугласа, що описує залежність між продуктивністю праці  = y/L та фондоозброєністю х = K/l, з урахуванням технічного прогресу у виробництві регіону.
...зміну рівня продуктивності праці в залежності від зміни обсягів виробництва і чисельності працюючих. Визначити аналітичну залежність продуктивності праці від фондовіддачі та фондоозброєності працюючих, провести її факторний ...
...їх застосування на преференційні (в залежності від країни походження товарів) та власно тарифні (що надаються в залежності від мети їх ввезення або вивезення).
...їх застосування на преференційні (в залежності від країни походження товарів) та власно тарифні (що надаються в залежності від мети їх ввезення або вивезення).
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.