Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 970 за запитом запасів

Розглянуто питання організації відображення в обліку та звітності виробничих запасів на складах підприємств. Запропоновано рекомендації щодо організації системи управління за зберіганням запасів в складських приміщеннях підприємств та удосконалення форми звітності ...
Суть та склад товарних запасів на ВКП «Рімекс» 3.2. Нормування та планування товарних запасів на ВКП «Рімекс» 3.3.
Суть та склад товарних запасів торговельного підприємства 3.2. Показники, що характеризують стан товарних запасів торговельного підприємства 3.3. Нормування та планування товарних запасів 3....
Види товарних запасів 2. Завдання управління товарними запасами та товарооборотністю 3. Оцінка стану товарних запасів та товарооборотності підприємства Список використаної літератури
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління товарно матеріальними запасами та їх регулювання 1.1. Суть і характеристика матеріальних ресурсів 1.2. Особливості управління товарно матеріальними запасами 1.3.
...РОБОТИ ЯК ЗАСОБУ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ………. 6 1.1. Історія розвитку словникової роботи в початковій школі……… 6 1.2....ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ПО ЗБАГАЧЕННЮ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ І ОРФОГРАФІЇ…………………. 14 2.1. Методика збагачення словникового запасу молодших школярів 14 2....
...види і завдання оцінки товарних запасів в роздрібній торгівлі 2. Методика аналізу товарних запасів в роздрібній торгівлі Список використаної літератури
...3.2 Розрахунок вартості зберігання запасів на рік Таблиця 3.3 Зміна в вартості сировини і матеріалів до і після впровадження пропозицій Таблиця 3.4 Розрахунки ...призначення Таблиця 3.9 Структура запасів до і після впровадження заходів щодо її оптимізації Таблиця 3.10 Показники фінансового стану підприємства до і після впровадження пропозиції
1. Структура витрат в управлінні запасами 3 2. Поняття розподільчої логістики 8 Задача 1 13 Задача 2 17 Список використаної ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління матеріальними ресурсами підприємства 1.1. Суть і характеристика матеріальних ресурсів 1....
1. Організація перевезення товарів автомобільним транспортом 2. Централізовані перевезення 3. Інтермодальні перевезення Список використаної літератури
Дана робота виконана в розрізі дисципліни "Бюджетування діяльності підприємства". Вона передбачає виконання послідовних теоретичних та практичних завдань (виходячи ...
Економічна сутність товарних запасів та їх класифікація 1.2. Аналіз нормативно правової бази з обліку товарних операцій 1.3....3 напрями вдосконалення управління товарними запасами на на тов «торговий дім» 3.1. Логістика формування товарних потоків 3.2. Управління товарними запасами та товарообігом на підприємстві ...
...Пропозиції щодо вдосконалення обліку товарних запасів в оптовій торгівлі Розділ 3. Аналіз товарних запасів оптовой торгівлі 3.1 Аналіз структури та джерел формування запасів 3.2 ...
...Question 1 До первісної вартості запасів не включають: a. вартість послуг транспортної організації по перевезенню запасів b. відсотки за користування комерційними кредитами c.
...Мета та основні принципи аналізу запасів 3.2 Аналіз динаміки та структури запасів 3.3 Аналіз показників ефективності використання запасів 3.4 Факторний аналіз запасів 3....
...ютерної техніки 3 Аналіз виробничих запасів ВАТ “Золотоніська ПКФ” 3.1 Мета та основні принципи аналізу запасів 3.2 Аналіз динаміки та структури запасів 3.3 ...
...Розділ 3 Характеристика обліку виробничих запасів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» Розділ 4 Організація аналізу господарської діяльності в ВАТ «Золотоніський машинобудівнийй завод ім....Розділ 5 Організація аналізу виробничих запасів в ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» Розділ 6 Оцінка використання облікової інформації в прийнятті управлінських рішень Розділ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика” Висновки до розділу Розділ 2 облік операцій з давальницькою сиро...
...оптимальної партії замовлення та управління запасами Розділ 2 оцінка діючої системи забезпечення та використання матеріальних ресурсів 2.1 Загальна характеристика об‘єкта дослідження 2.2 Аналіз ...2.3 Утримання та використання запасів матеріальних ресурсів на складі Розділ 3 розробка логістичної концепції забезпечення та ефективності використання матеріальних ресурсів 3.1 Політика формування матеріальних ...
...11 Рахунки до одержання 12 Запаси 13 Орендна плата авансом 16 II. Рахунки зобов'язань Рахунки до сплати 21 Заробітна плата до сплати 22 Резерв для ...на оренду 53 Витрати на запаси 54 Витрати на бензин 55 Витрати на техобслуговування автомобілів 56 Витрати на сплату податків 57 1.
...які є складовою облікової категорії запаси. Тому лікарські засоби характеризуються аналогічними ознаками, критеріями визнання, методами оцінки та відображення в обліку запасів.
...кошти 9300 Дебіторська заборгованість 9400 Запаси 4400 Орендовані засоби 8000 Меблі 5600 Амортизація основних засобів (1200) Рахунки до сплати 8600 Поточні зобов,язання з іпотечного кредиту ...ділової активності) 4.1 Оборотність запасів 30,3 4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях) 11,6 4.2 Оборотність дебіторської заборгованості 7,1 4....
...В 1; Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів – форма № В 2; Відомість обліку витрат на виробництво – форма № В 3; Відомість обліку грошових коштів і ... Аналіз матеріальних запасів показує, що за 1999 рік ЗАТ “Красуня” має велику нестачу матеріальних запасів у своїй діяльності, де абсолютне відхилення стало – 5,...
...в управлінні обіговими коштами; зменшення запасів на складі підприємства за допомогою використання моделі Баумоля. Таким чином, розраховані дані свідчать про те, що зайві запаси спостерігались за статтями: сировина і ...
...ефективності використання обігових коштів: зменшення запасів на складі підприємства за допомогою використання моделі Баумоля. Таким чином, розраховані дані свідчать про те, що зайві запаси спостерігались за статтями: сировина і ...
Фактичний запас платоспроможності – це: а) нетто активи; б) брутто активи; в) навантаження; г) ліквідність страховика. 10. Платоспроможність страховиків є головною ознакою їх: ... Який рівень запасу платоспроможності повинен підтримуватися страховиками відповідно до обсягів страхової діяльності: а) фактичний; б) нормативний; в) розрахунковий; г) усе правильно. 12.
...або 2,34%; оборотність виробничих запасів знижується на 5,06 або 33,98% в 2008 році і на 0,23 або 2,34% в 2009 році; оборотність ...6,7%; тривалість обороту виробничих запасів зростає в 2008 році на 12,62 дні або 51,49% та в 2009 році на 0,89 дні або 2,...
...Економічна сутність та особливості товарних запасів як об’єкту обліку 1.2 Законодавча та нормативна база обліку товарних операцій 1.3 Теоретичні основи оцінки запасів та обліку товарних операцій Розділ ...
Когда применяется такая модель управления запасами? Поставщик Запас Обработка Запас Покупатель 3. Условия применения следующей модели управления запасами: Поставщик Обработка – Запас Покупатель 4.
...торгівлі» 2.3 Аналіз товарних запасів по ВАТ “Черкаський Будинок торгівлі” 3. Шляхи удосконалення обліку та аналізу на Ват «черкаський будинок торгівлі» 3.1 Автоматизація обліку ...та контролю за станом товарних запасів. Економічна служба підприємсва здійснює аналіз товарних запасів вцілому по підприємству, по кожному магазину, по кожній товарній групі.
Регулювання обсягу товарних запасів на торговельному підприємстві дозволяє скоротити витрати, збільшити прибуток і визволити оборотні кошти. Навчитися управляти запасами і впливати на процес товароруху — ...
Регулювання обсягу товарних запасів на торговельному підприємстві дозволяє скоротити витрати, збільшити прибуток і визволити оборотні кошти. Навчитися управляти запасами і впливати на процес товароруху — ...
...грошових коштів на придбання вхідних запасів до надходження грошей від дебіторів за реалізовані їм товари. В практичном розділі дипломної роботи було проаналізовано організаційно – економічну характеристику і ...можна побачити, що вартість виробничих запасів на протязі років поступово знижується, зокрема на 328 тис.грн. або 9,82% в 2006 році та 1108 тис.грн.
Виробничі запаси збільшились за рік на 2923 тис. грн., або на 191,7%. Зменшилася величина грошових коштів на 63 тис. грн....найменш ліквідну їх частину виробничі запаси. У 2003 році цей показник дорівнює 0,78, а в 2004 році 0,60 як можна побачити, що у звітному періоді цей ...
Виробничі запаси збільшились за рік на 2923 тис. грн., або на 191,7%. Зменшилася величина грошових коштів на 63 тис. грн....найменш ліквідну їх частину виробничі запаси. У 2003 році цей показник дорівнює 0,78, а в 2004 році 0,60 як можна побачити, що у звітному періоді цей ...
Запас міцності – це... а) величина, на яку фактичний чи запланований обсяг реалізації продукції перевищує точку беззбитковості; б) співвідношення постійних і змінних ...включаються до собівартості продукції та запасів і розглядаються як витрати того періоду , в якому були вони здійснені; в) витрати, що не можуть бути віднесені до певного ...
...ресурси включають в себе: виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари, поточні біологічні активи, основні фонди. Пошук варіантів економії і раціонального використання матеріальних ресурсів підприємства є ...і динаміки інших матеріальних ресурсів (запасів); оцінка джерел формування матеріальних ресурсів на підприємстві. Даний аналіз показав, що основні фонди і матеріальні запаси підприємства зростають, показники стану ...
...можна побачити наступне: вартість виробничих запасів на протязі 2006 року знизилась на 122,2 тис.грн. або 13%, а в 2007 році зросла на 270,5 ...помітити, що питома вага виробничих запасів достатньо значна, знижується в 2006 році з 36,08% до 31,17% і зростає в 2007 році до 35,98%; ...
Розкрити сутність умови перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним? 5. Які особливості управління активами для забезпечення платоспроможності страхової компанії? 6.... Розрахунковий нормативний запас платоспроможності повинен бути більше його фактичного запасу c. Фактичний запас платоспроможності повинний бути більше його розрахункового нормативного запасу d.
...Для накопичення інформації про рух запасів призначено клас рахунків: a. 2 b. 4 c. 3 Question 2 Аналітичний облік запасів ведеться в розрізі: a.
Задача Визначити «поріг» рентабельності («точку беззбитковості») та «запас» фінансової міцності при реалізації продукції А Ціна реалізованої продукції А (з ПДВ) – 18 грн./од Змінні витрати на одиницю продукції – .../міс, який «запас» фінансової міцності при цьому матиме підприємство? Визначити мінімальний обсяг реалізації продукції на місяць, який забезпечує окупність інвестицій у 72000 грн.
...оптимальної партії замовлення та управління запасами Розділ 2 оцінка діючої системи забезпечення та використання матеріальних ресурсів 2.1 Загальна характеристика об‘єкта дослідження 2.2 Аналіз ... Рішення щодо кількості товарно матеріальних запасів —ще одна проблема у сфері логістики, яка впливає на задоволення потреб споживачів. Тому тим, хто діє на ринку, хотілося б, ...
Список скорочень та умовних позначень Вступ 1 Загальні питання машинної імітації 1.1 Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2 Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3 Загальна схема і цілі машинної імітації 1.4 Імітація еволюційних процесів у динамічних моделях 1.5 Програмна реалізація імітаційних моделей 2 Основні етапи побудови імітаційної моделі 2.1 Визначення задачі та її аналіз 2.2 Визначення вимог до інформації 2.2 Збирання інформації 2.4 В...
товарні запаси; запаси готової продукції призначені для реалізації 2. Поточні фінансові інвестиції 3. грошові кошти та їх еквіваленти 4.
...і динаміки інших матеріальних ресурсів (запасів); оцінка джерел формування матеріальних ресурсів на підприємстві. Даний аналіз показав, що основні фонди і матеріальні запаси підприємства зростають, показники стану та ...
...призначені для покриття лише мінімальних запасів товарно матеріальних цінностей. Але потреба у коштах для створення запасів протягом року неоднакова, тому більшість підприємств залучає до свого господарського ...
...коштів застосовують такі заходи: оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва. Саме з оптимізацією зв’язані найбільші резерви скорочення запасів на підприємстві; скорочення тривалості реалізаційного циклу.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.