Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 970 за запитом запасів

грн в запасах на складі Фз.скл в незавершеному виробництві Фн.в в запасах готової продукції Фг.п у витратах майбутніх періодів Фм.
грн в запасах на складі Фз.скл в незавершеному виробництві Фн.в в запасах готової продукції Фг.п у витратах майбутніх періодів Фм.
...свідчать показники забезпеченості матеріально виробничих запасів власними оборотними засобами та показник маневреності функціонального капіталу. Значення цих коефіціентів цілком задовольняють рекомендованим критеріям оптимальності....2.3 Структура матеріально виробничих запасів підприємства в динаміці (у % до загальної вартості капіталу) Рис.2.4 Структура ліквідних активів підприємства в динаміці (у % до загальної ...
...свідчать показники забезпеченості матеріально виробничих запасів власними оборотними засобами та показник маневреності функціонального капіталу. Значення цих коефіціентів цілком задовольняють рекомендованим критеріям оптимальності....2.3 Структура матеріально виробничих запасів підприємства в динаміці (у % до загальної вартості капіталу) Рис.2.4 Структура ліквідних активів підприємства в динаміці (у % до загальної ...
...доцільно ввести на підприємстві страховий запас готової продукції і страховий виробничий запас сировини, матеріалів і комплектуючих виробів. Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис.
Визначте політику управління запасами (оптимальний обсяг запасу, максимальний дефіцит) і ефект від реалізації цієї політики. Вирішіть задачу за умови, що оптовий продавець встановив знижку ...
...наявності запчастин здійснюється щомісячно, резервний запас складає 100 од., середнє очікуване витрачання – 300 од. у місяць, час доставки запчастин після замовлення – 2 тижні (0,5 місяця). Визначити максимальний рівень запасів запчастин.
...на реорганізацію фінансового управління, управління запасами, попереджувальне технічне обслуговування, що не потребують значних капіталовкладень, це: a. реабілітація підприємства b. моніторинг проекту c. діагностика підприємства d....витрат на електроенергію, сировину та запаси, що призводить до перебоїв у постачанні, є: a. фінансовими ризиками b. ризиками, пов’язаними з управлінням c. виробничими ризиками d.
Управління виробничими запасами і запасами готової продукції. 68. Управління грошовими коштами. 69. Управління дебіторською заборгованістю. 70. Управління необоротними активами. 72.
...перевірка супроводжувальних документів від постачальника запасів; б) перевірка правильності відпускних цін; в) перевірка добору кадрів на посади МВО; г) перевірка правильності списання запасів.
виробничих запасів на складі ТОВ «Фієста» у період з 01 січня 2004 року по 01 квітня 2004 року?...з обліку руху товарно виробничих запасів складу ТОВ «Фієста» за період з 01січня 2004 року по 01 квітня 2004 року; інвентаризаційні описи станом на 01 січня ...
...що підприємство має достатньо коштів, запасів, дебіторської заборгованості для покриття свої зобов’язань. Внаслідок незадовільного фінансового стану підприємства, за період з 2003 по 2005 рік маємо ...) запасів підприємства (до 11778 т. грн. у 2005), зниження вартості майна, скорочення власних засобів на 10836 т. грн.
Оскільки зростання товарних запасів, поширене за умов інфляції, призводить до залучення довгострокових кредитів, то, враховуючи високі кредитні ставки, це впливає на платоспроможність підприємства....рахунках в банках, значні суми запасів і дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість збільшилась в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 319,7 тис. грн.
...30 „Біологічні активи”, обліковується як запаси. Отже, при подальших операціях з нею необхідно застосовувати норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”.
...5 Придбано підзвітною особою виробничі запаси, МШП, товари 20 "Виробничі запаси". 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари" 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 6 Відображено податковий ...
Що стосується запасів основні промислово виробничі засоби зросли на 32,3%. Це спричинило зміни в їхній структурі. Зростання та зміна структури основних промислово ...загальна величина капіталу для формування запасів і витрат, за останні три роки відповідно становила 16705 тис.грн., 36765 тис.грн., та 3140 тис.грн.
...можна побачити наступне: вартість виробничих запасів на протязі 2006 року знизилась на 122,2 тис.грн. або 13%, а в 2007 році зросла на 270,5 ...помітити, що питома вага виробничих запасів достатньо значна, знижується в 2006 році з 36,08% до 31,17% і зростає в 2007 році до 35,98%; ...
...розмірі 100% вартості списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів середньозваженої собівартості розподіл загальновиробничих витрат при визначенні ...
...і їхня схоронність, стан нормованих запасів товарно матеріальних цінностей, стан і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність оборотних коштів, матеріальне забезпечення банківських кредитів, платоспроможність....Таблиця 2.6 Аналіз виробничіх запасів на підприємстві за період 2005 2008р. Таблиця 2.7 Аналіз платоспроможності ТОВ „Торгсервіс” (фінансової стійкості) підприємства за 2005 2008р.
...і їхня схоронність, стан нормованих запасів товарно матеріальних цінностей, стан і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність оборотних коштів, матеріальне забезпечення банківських кредитів, платоспроможність....Таблиця 2.6 Аналіз виробничіх запасів на підприємстві за період 2002 2005р. Рис. 2.1 Діаграма стану кредиторської заборгованості ПіТФ „ІФО” Рис.
...доцільно ввести на підприємстві страховий запас готової продукції і страховий виробничий запас сировини, матеріалів і комплектуючих виробів. В роботі запропонована також модель оцінки факторів ризику неплатежу ...
Розрахувати фактичний і нормативний запас платоспроможності і визначити коефіцієнт запасу платоспроможності страхової компанії. Література
...змін оборотних фондів наступні: виробничі запаси показують зростання в 2006 році порівняно з 2005 роком на 86,5 тис.грн (59%), та зменшення в 2007 році ...з механізації доставки кормів зменшення запасів та готової продукції на складах підприємства, дебіторської заборгованості; поточних зобов'язань. Перелік графічного матеіралу Рис.
...включаються до собівартості продукції та запасів і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Прямими витратами називають економічно однорідні витрати, що відносяться на ... Аналіз точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важеля на ПП “Астра 98” за 2001 рік. Рис. 3.2.
...або 2,34%; оборотність виробничих запасів знижується на 5,06 або 33,98% в 2008 році і на 0,23 або 2,34% в 2009 році; оборотність ...6,7%; тривалість обороту виробничих запасів зростає в 2008 році на 12,62 дні або 51,49% та в 2009 році на 0,89 дні або 2,...
...площадью 1000 га необходимо оценить запас древесины (в м3). В выборочной вырубке на площади 1 га кубатура леса составила 90 м3/га, среднеквадратичная ошибка этой оценки ...вероятностью 0,997 ошибка в определении запаса древесины в массиве не превысила 5000 м3? 3. Определить значение частости, при котором граничная ошибка оценки вероятности максимальна. 4.
...на те, що підприємство має запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які значною мірою перевищують нормальні потреби виробництва і власний оборотний капітал не в змозі покрити повністю....капіталу над темпами зростання виробничих запасів і власного капіталу. Позиковий капітал повністю (100%) складається з поточних зобов’язань, в тому числі з короткострокових кредитів банку (19,...
...на те, що підприємство має запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які значною мірою перевищують нормальні потреби виробництва і власний оборотний капітал не в змозі покрити повністю....капіталу над темпами зростання виробничих запасів і власного капіталу. Позиковий капітал повністю (100%) складається з поточних зобов’язань, в тому числі з короткострокових кредитів банку (19,...
...на те, що підприємство має запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які значною мірою перевищують нормальні потреби виробництва і власний оборотний капітал не в змозі покрити повністю....капіталу над темпами зростання виробничих запасів і власного капіталу. Позиковий капітал повністю (100%) складається з поточних зобов’язань, в тому числі з короткострокових кредитів банку (19,...
...на те, що підприємство має запаси сировини, матері алів, напівфабрикатів, які значною мірою перевищують нормальні потреби ви робництва і власний оборотний капітал не в змозі покрити ...над темпами зростання вироб ничих запасів і власного капіталу. Позиковий капітал повністю (100%) складається з поточних зобов’язань, в тому числі з короткострокових кредитів банку (19,...
...доцільно ввести на підприємстві страховий запас готової продукції і страховий виробничий запас сировини, матеріалів і комплектуючих виробів. В роботі запропонована також модель оцінки факторів ризику неплатежу ...
Коефіцієнт обертання запасів має позитивну тенденцію до зростання на 37,81 в 2007 році, але знижується на 13,54 в 2008 році. Відповідно швидкість обертання запасів знижується на 56,813 днів ...
Коефіцієнт обертання запасів має позитивну тенденцію до зростання на 0,77 в 2007 році, але знижується на 0,18 в 2008 році. Відповідно швидкість обертання запасів знижується на 227,1 днів ...
...і, в першу чергу, товарні запаси, які користуються попитом. Вибору найбільш ефективного шляху розвитку буде сприяти, на нашу думку, впровадження бізнес планування, основною перевагою якого є ...оборотних коштів сконцентрована в виробничих запасах та дебіторській заборгованості.
Зростання товарно – матеріальних запасів відбулося не за рахунок довгострокових зобов’язань, а за рахунок додаткового капіталу та накопичення заборгованості по заробітній платі та деяких ...проте фінансування закупівлі товарно матеріальних запасів та зростання дебіторської заборгованості за рахунок залучення додаткового капіталу можливо було спричинене внутрішніми переконаннями керівництва фірми.
Коефіцієнт обертання запасів має позитивну тенденцію до зростання на 0,77 в 2007 році, але знижується на 0,18 в 2008 році. Відповідно швидкість обертання запасів знижується на 227,1 днів ...
Розрахувати фактичний і нормативний запас платоспроможності і визначити коефіцієнт запасу платоспроможності страхової компанії.
...Втрати підприємства через нераціональну структуру запасів посівного матеріалу Таблиця 3.9 Структура запасів підприємства (тис.грн.) Таблиця 3.10 Структура оборотного капіталу після впровадження заходів (тис.
Розрахувати фактичний і нормативний запас платоспроможності і визначити коефіцієнт запасу платоспроможності страхової компанії. Література
...в якого є його великий запас? Які види ризиків виникнуть у великого споживача палива, який має дуже малий його запас? Як ці дві сторони можуть використовувати ...
...Втрати підприємства через нераціональну структуру запасів посівного матеріалу Таблиця 3.9 Структура запасів підприємства (тис.грн.) Таблиця 3.10 Структура оборотного капіталу після впровадження заходів (тис.
...мінімізації поточних витрат на обслуговування запасів теорія управління запасами
...інкасації дебіторської заборгованості; обертання матеріальних запасів: тривалість матеріальних запасів, тривалість кредиторської заборгованості), порядок їх розрахунку. 9. Основи аналізу джерел фінансування підприємства.
Тема запитання: Аудит запасів підприємства Фірма К працює з устаткуванням, що частково є власним, а частково — орендованим. Термін служби устаткування істотно різниться (від 7 ...
Задача Підприємством відвантажено виробничих запасів в кількості 50 одиниць за ціною реалізації 200 грн. в т.ч. ПДВ?. Собівартість одиниці становить 120 грн Покупцеві надана ...
Аудит запасів 2. Практичне завдання 1. Розробити лист пропозицію та лист зобов'язання 2. Скласти договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою "...
Управління матеріальними запасами в логістиці 2. Логістичні системи Задача №1 На території району розташовано 8 продовольчих магазинів, їх координати, а також місячний вантажообіг ...
Управління запасами. Мета і завдання управління ТМЦ Задача 1 Визначити поточну вартість облігації з нульовим купоном номінальною вартістю 5000 і строком погашення ...
Здійснити, перевірку обліку виробничих запасів на підприємстві та надати аудиторський висновок за результатами перевірки. Вихідні дані: 1. За виробничим звітом № 86 для випікання 4,5 ...
Економічна сутність запасів, характеристика та класифікація оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів 2. Облік наявності малоцінних і швидкозношуваних предметів 3.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.