Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2542 за запитом заробітної

...відповідно до чого була нарахована заробітна плата. Костіна з цим не погодилася і звернулася до КТС, посилаючись на те, що вона працює на умовах погодинної оплати ... При нарахуванні заробітної плати за перший місяць роботи виникло питання, чи є встановлений Семенюку робочий тиждень скороченим чи неповним, і, відпо¬відно, як ...
...ліцеї 3.1 Облік нарахування заробітної плати працівників Красноармійського професійного ліцею 3.2 Облік розрахунків Красноармійського професійного ліцею з органами соціального страхуванняі Пенсійним фондом 3.3 Облік утриманий із заробітної плати на Красноармійському професійному ліцеї ...
Основна заробітна плата, грн. 10,75 Додаткова заробітна плата, % 25,0 Витрати на утримання й експлуатацію устаткування, % 870,0 Загально виробничі витрати, % Загальногосподарські витрати, % ...
, витрати на заробітну плату становили 15000 грн., на соціальне страхування – 4000 грн., витрати на оплату покупних матеріалів становили 4800 грн. (з ПДВ).... За місцем основної роботи нараховано заробітної плати за березень на суму 5000 грн. Визначити суму податку з доходів громадян
...980 980 890 Фонд основної заробітної плати тис. грн. 1980 2058 1999 1922 Фонд додаткової заробітної плати тис. грн. 185 309 240 288 Продуктивність праці грн.
...3120 людино год, виплачено пряму заробітну плату 9672 грн Потрібно: 1) визначити відповідність прямих витрат на матеріали встановленим нормам і цінам; 2) визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату встановленим трудомісткості та середній ...
грн 1 Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції 15, 2 З поточного банківського рахунку погашено заборгованість банку 5, 3 З поточного банківського рахунку ...касу 5 З каси виплачена заробітна плата персоналу 11, 6 З каси на поточний банківський рахунок повернуто грошові кошти 0, 1. Провести записи кожної операції в схемах ...
...та виплатити йому різницю в заробітній платі за півроку. З проханням розглянути це питання, Іванов звернувся до комісії з трудових спорів. Який порядок встановлення посадових окладів?...весь період відрядження йому нараховувалася заробітна плата без урахування премій, які він отримував протягом останніх трьох місяців до відрядження. Так і не вирішивши цього питання з ...
...підприємства "Мрія", якщо йому нарахована заробітна плата в розмір: 500 грн., 650 грн., 1250 грн. Скільки повинно сплатити підприємство податків І зборів, якщо працівнику нарахована заробітна плата: 500 грн., 650 грн.
...пояснили тим, що при невисокій заробітній платі та постійних недостачах працівники часто звільняються з роботи, тому було вирішено списувати їх за рахунок підприємства....аудитором первинних документів з нарахування заробітної плати виявлено: до собівартості основної діяльності витрат на оплату праці робітників включено витрати на оплату праці робітників, зайнятих у будівництві ...
...ПДФО, нарахування та відрахування з заробітної плати, визначити суму до виплати. Нарахована заробітна плата за лютий 2009 року: – першому працівнику 100016 грн.; – другому працівнику 150016 грн.
виплату заробітної плати та премій b. автоматизацію технологічних процесів на виробництві c. планування виробничої програми d. перевірку виробничої дисципліни Question 4 Способи ... право на отримання заробітної плати Question 6 Дозвіл на використання нематеріальних ресурсів називається ... a. роялті b. патентом c. ліцензією d.
...касу підприємства «Надія» для виплати заробітної плати працівникам в розмірі 5 000 грн. Суму оприбуткували в касу 17.09.2010 року. 18.09.2010 року видано заробітну плату на суму 3 200 ...
Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн Дт кт 1 Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від реалізації 631 701 2 Нараховано податкові ...
Задача № 14 Заробітна плата робітників за місяць характеризується такими даними: 550, 480, 500, 495, 483. Обчислити, на скільки процентів зарплата кожного робітника відрізняється в середньому від середньої заробітної плати. 6.
...пояснили тим, що при невисокій заробітній платі та постійних недостачах працівники часто звільнялися з роботи, тому було вирішено списувати їх за рахунок підприємства....аудитором первинних документів з нарахування заробітної плати виявлено: до собівартості основної діяльності витрат на оплату праці робітників включено витрати на оплату праці працівників, зайнятих у будівництві ...
Розрахувати співвідношення темпів підвищення середньої заробітної плати з темпами зростання продуктивності праці. 8. Визначити суму економії або перевитрати фонду заробітної плати на основі індексного методу.
...встановлення і виплати працівникам номінальної заробітної платні. Основою організації праці є тарифна система. Тарифна система оплати праці є сукупністю нормативів, за допомогою яких здійснюється диференціація і регулювання розмірів заробітної платні працівників залежно від їх ...
...силової електроенергії 120 000 Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва 160 500 Здійснені відрахування на соціальні заходи 59 385 Включено до собівартості розподілені загальновиробничі витрати 70 ... Основна заробітна плата робітників цеху при відрядній системі + 3. Премії основному персоналу + 4. Ціни на придбані матеріали – 5.
...23 131 190 5 Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 93 661 2200 6 Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу згідно з чинним ...
Фонд заробітної плати ТОВ «Волошка» за І квартал склав 14 000 грн. Витрати на виробничі потреби, пов’язані з орендою, придбанням МШП ... отримує заробітну плату в сумі 400 грн. за місяць. Необхідно: 1. Вказати, які документи повинна подати Милашенко А. К.
...2,01 2,04 Основна заробітна плата 0,85 0,83 Додаткова заробітна плата 0,12 0,11 Відрахування на соцзаходи 0,36 0,35 Загально виробничі витрати 0,77 0,80 Витрати від ...
; Нараховано заробітну плату робітникам за розвантаження 700 грн.; Нарахування до фондів на дану заробітну плату ? Завдання Вирахуйте фактичну собівартість придбаних запасів, попередньо ...
81600 Заробітна плата робітників, тис.грн. 17532 Заробітна плата виробничих робітників, тис.грн. 11075 Матеріальні витрати, тис.грн.
...забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів (заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем
...санкції в розмірі середньої річної заробітної плати за 2 робочих місця, не зайнятих інвалідами. Адміністрація підприємства звернулася з позовом до арбітражного суду про відміну незаконного, на ...00 при шестиденному робочому тижні, заробітну плату виплачувати за підсумками кожного кварталу, при наданні відпустки заохочувати працівників путівками в будинок відпочинку. Чи правомірні дії адміністрації підприємства?
Обчислити заробітну плату робітника за відрядно прогресивною системою Задача Обчислити місячну заробітну плату робітника V розряду за відрядно преміальною системою.
...зростають швидше, ніж ставки номінальної заробітної плати, то реальна заробітна плата знижується. Завдання № 4. Тести з обґрунтуванням 2.1 Економічна модель не є: а) Ідеальним типом ...
...основі наведених даних розрахувати індекси заробітної плати змінного, фіксованого складу та структурних зрушень Спеціальність робітників Середньоспискова чисельність Середня місячна заробітна плата, грн У базовому періоді У ...
Основна заробітна плата, грн. 10,75 Додаткова заробітна плата, % 25,0 Витрати на утримання й експлуатацію устаткування, % 870,0 Загально виробничі витрати, % Загальногосподарські витрати, % ...
...основі наведених даних розрахувати індекси заробітної плати змінного, фіксованого складу та структурних зрушень Спеціальність робітників Середньоспискова чисельність Середня місячна заробітна плата, грн У базовому періоді У ...
...застосування спричинить суттєве зменшення їх заробітної плати. У юридичному відділі працівникам пояснили, що оскільки працівники не навели конкретних прикладів зменшення заробітної плати, їх вимоги неправомірні.
Визначити середню заробітну плату робітників підприємства, дисперсію, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації за такими даними: Заробітна плата, ум. гр. од.
...призначення 23 131 5 Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 93 661 6 Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу згідно з чинним законодавством ...
...кошти з банку на виплату заробітної плати в сумі 28000 грн. 7. 03.10 – оплачено постачальнику МП "Мрія" за поставлені матеріали в сумі – 3500 грн. 8.... 05.10 – виплачено заробітну плату працівникам в сумі 20000,00 грн. 10. 08.10 – повернуто підзвітною особою невикористані кошти видані на господарські потреби 01....
При нарахуванні заробітної плати за місяць його роботи виникли такі запитання: 1. Встановлений Зеньковичу робочий тиждень є скороченим чи неповним? 2. Як потрібно нарахувати йому заробітну плату – пропорційно відпрацьованому часу чи ...
...700 38 000 – 3700 3 Заробітна плата з нара¬хуванням соціального забезпечення 37 125 36 300 – 825 4 Накладні видатки 2 475 2 000 – 475 Разом ...матеріалів – 3700 грн; – перевитрати із заробітної плати – 825 грн; – перевитрати будівельно монтажних робіт – 475 грн. Задача № 62 Скласти порівнювальну відомість за результатами інвентаризації товарів, матеріалів, тари ...
...даними таблиці обчислити середню місячну заробітну плату продавця у чотирьох магазинах за січень і серпень Номер магазину Січень Серпень Середня зарплата, у. г. о.... Фонд заробітної плати, у. г. о 1 100 20 110 2 110 18 110 3 130 15 135 4 115 22 120 ...
Виготівники отримують заробітну плату з урахуванням часової тарифної ставки 40 грн. за годину. Цих спеціалістів не вистачає. Очікується, що час їх праці для ... В разі збільшення заробітної плати виробників на 10 грн. попит у виробах може бути забезпечений за рахунок залучення інших спеціалістів.
По статті „Основна заробітна плата” 4.1.2. По статті „Додаткова заробітна плата” 4.1.3. По статті „Відрахування на соціальні потреби” 4.1....
При нарахуванні заробітної плати за місяць його роботи виникли такі запитання: 1. Встановлений Зеньковичу робочий тиждень є скороченим чи неповним? 2. Як потрібно нарахувати йому заробітну плату – пропорційно відпрацьованому часу чи ...
ПДВ 10 Нарахована заробітна плата торговому персоналу – адміністративним працівникам 6 1 11 Нараховані обов‘язкові нарахування на заробітну плату (єдиний внесок 40%): торгового персоналу ...
...громадянка А отримала такі доходи: заробітну плату 1500 грн.; державну допомогу 500 грн.; допомогу з каси взаємодопомоги підприємства 200 грн.; аліменти 1000 грн....2011 року доход у вигляді заробітної плати у сумі 9500 грн. Який податок нарахує йому бухгалтерія?
Нарахована заробітна плата за березень: – основним виробничим працівникам 50007,00 23 661 – загально виробничому персоналу 60750,00 23 661 – адміністративному персоналу 40790,... Виплачено заробітну плату за березень персоналу підприємства 75070,00 662 301 11. Видано кошти під звіт на господарські потреби комірнику Васюхнику В.
Нарахована заробітна плата за березень: – основним виробничим працівникам 50089,00 23 661 – загально виробничому персоналу 68950,00 23 661 – адміністративному персоналу 48990,... Виплачено заробітну плату за березень персоналу підприємства 75890,00 662 301 11. Видано кошти під звіт на господарські потреби комірнику Васюхнику В.
, питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній – 27%, матеріальних витрат – 49%. На плановий період передбачено підвищення продуктивності праці одного робітника на 3%, середньої заробітної плати – на 1%, а зниження ...
Основна заробітна плата, грн. 10,75 Додаткова заробітна плата, % 25,0 Витрати на утримання й експлуатацію устаткування, % 870,0 Загально виробничі витрати, % Загальногосподарські витрати, % ...
Планування фонду заробітної плати і середньої зарплати працівників на підприємстві 8. Тема 11. Соціальне партнерство 11.1. Держава та її роль в системі ... економію тарифного фонду заробітної плати Список використаної літератури
Більше того, заробітна плата не виплачується вже півроку. Проте, для двох тимчасово найманих працівників створено «пільговий режим»: у них 8 годинний робочий день, ...2 вихідні, їм регулярно виплачується заробітна плата. Кваліфікуйте дії голови КСП. Задача №412 + 3 процессуальных документа (45 грн) У чергову частину Приморського РВ ВС нарядом ПСМ ...
...кошти, витрачені на відрядження і заробітну плату, виплачену шоферам заводу і вантажникам, орендну платню за весь час, коли майно знаходилось у АТ «Яна» після закінчення строку ...6) витрати на відрядження та заробітну плату; 7) орендної плати за час, коли знаходилось майно в АТ після закінчення строку угоди?
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.