Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 1058 за запитом зарубіжних

Зарубіжний досвід організації обліку необоротних матеріальних активів 28 Висновки до 1 розділу 37 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 38 2....
Зарубіжний досвід фінансового забезпечення місцевого господарства 21 Висновки до розділу 1. 28 Розділ 2. Аналіз сучасного стану фінансування підприємств комунальної власності ...
Зарубіжний та вітчизняний досвід застосування експертного оцінювання…………………………..……………………….….28 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗАСОБАМИ ЕКСПЕРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ…………………….
Особливості обліку витрат в зарубіжних країнах 1.4. Організаційно економічна характеристика СТОВ «Перемога» РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТОВ «ПЕРЕМОГА» 2.1.
Зарубіжний досвід планування місцевих бюджетів...................................21 Розділ ІІ. Аналіз планування доходів і видатків місцевих бюджетів на прикладі бюджету м. Житомира........................................................................
Зарубіжний досвід застосування нових форм і систем оплати праці на підприємстві 2. Аналіз оплати праці на АТ "Черкаситара" 2.1.
Зарубіжний і вітчизняний досвід регулювання банківських ризиків Розділ 2. Фінансовий аналіз ризиків ЧОД АППБ «Аваль» та їх вплив на прибутковість банку ...
...структура ТНК, форми присутності на зарубіжних ринках 5. Причини виходу даної ТНК на український ринок 6. Місце даної ТНК у структурі українського ринку та її роль ...
Зарубіжний досвід забезпечення розвитку інноваційного підприємництва в сфері послуг ……………………………………………… Висновки до першого розділу ………………………………………….. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ...
Зарубіжний досвід стабільної банківської системи Розділ 2. Аналіз фінансово економічної діяльності ЧГРУ "Приватбанк" за 2006 2007 роки 2.1 Організаційно економічна ...
...і джерела формування 1.4 Зарубіжний досвід організації фінансів підприємницьких структур 2. Аналіз діяльності ЗАТ «Канів Дніпробуд» 2.1 Характеристика діяльності ЗАТ «Канів Дніпробуд» 2.2 ...
...грошових коштів підприємства 1.4 Зарубіжний досвід управління грошовими коштами підприємства Розділ 2 Особливості управління грошовими активами Черкаського районного споживчого товариства 2.1 Організаційно економічна характеристика ...
Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 18 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти ролі кредиту в реформуванні економіки регіону 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні 1.4 Зарубіжний досвід банківського кредитування Розділ 2 практичні засади кредитування в лисянському відділенні ват «ощадний банк україни» 2.1 Фінансово економічна характеристика ...
...структура ТНК, форми присутності на зарубіжних ринках 5. Причини виходу даної ТНК на український ринок 6. Місце даної ТНК у структурі українського ринку та її роль ...
Зарубіжний досвід адміністрування податку на додану вартість………..25 Висновки до розділу……………………………………………………………..33 РОЗДІЛ 2. Сучасний стан справляння податку на додану вартість ...
Зарубіжний досвід застосування адміністративних договорів у сфері державного управління Висновки Список використаної літератури
12 1.3 Зарубіжний досвід організації видатків місцевих бюджетів...............................20 РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ міста Умані.......................................................................
економіці зарубіжних країн 2.1. Необхідність існування антимонопольного законодавства 2.2. Антитрестівське законодавство США 2.3. Антимонопольне законодавство європейських країн 2.4.
зарубіжний досвід формування бюджетної системи та можливості викорстання в Україні 11 18 4. бюджетна політика в Україні 4.1механізм ормування бюжету ...
Зарубіжний досвід удосконалення управління поведінкою персоналу підприємства 2.1. Принципи удосконалення управління поведінкою персоналу підприємства 2.2.
Зарубіжні теорії розвитку особистості. 4. Особливості розвитку і виховання дітей підліткового віку та їх врахування у навчально виховному процесі. 5.
Зарубіжний досвід оцінки ділових якостей персоналу та ефективного використання трудового потенціалу фірми 15 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КАДРОВОЇ РОБОТИ З ПІДБОРУ ТА ...
Модульне навчання у досвіді зарубіжної школи . . . . . . . .8 1.1.3. Принципи модульного навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1.1.4. Рейтингова система оцінки знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування фінансового результату в різних системах обліку 1.1 Сутність фінансових результатів діяльності підприємства 1.2 Формування фінансового результату діяльності на підприємствах України 1.3 Особливості формування фінансового результату в різних системах обліку в зарубіжних країнах Розділ 2 Практичні засади формування фінансового результату 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Формування фінансового результат...
Зарубіжний досвід застосування податку на додану вартість.......................15 РОЗДІЛ 2. ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ........................................................................
Зарубіжний досвід визначення кредитоспроможності клієнтів банку Розділ 2. Аналіз стану кредитоспроможності позичальників інвестиційного кредиту Соснівським відділенням № 220 ВАТ «Ощадний державний банк ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи методики нарахування та обліку податку на додану вартість 1.1 Економічна сутність та функції ПДВ 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку ПДВ 1.3 Методика нарахування та сплати ПДВ 1.4 Зарубіжний досвід сплати ПДВ Розділ 2 Практичні аспекти нарахування та обліку ПДВ на ПП «Будсервіс» 2.1 Загальна характеристика ПП «Будсервіс» ...
1 Теоретико економічні засади банкрутства підприємств в сучасних умовах ринкового господарювання 1.1 Сутність, причини настання та ознаки банкрутства підприємства 1.2 Правові аспекти банкрутства підприємств в Україні 1.3 Світовий досвід правового регулювання банкрутства підприємств 2 Діагностика та методи оцінки ймовірності банкрутства: зарубіжний і вітчизняний досвід 2.1 Моделі розрахунку ймовірності настання банкрутства підприємств 2.2 Система формалізованих та неформалізов...
Характеристика зарубіжних моделей ринкової економіки Розділ 3. Шляхи вдосконалення та функціонування ринку України. 3.1. Напрямки вдосконалення системи державного регулювання ринку України ...
...фінансових ресурсів підприємства 1.4 Зарубіжний досвід управління фінансовими ресурсами Розділ 2. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів на ВАТ «Азот» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ...
Аналіз зарубіжних мультфільмів та їх вплив на поведінку дітей Висновки до розділу I Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МУЛЬТФІЛЬМІВ І ФІЛЬМІВ НА ...
Зарубіжний досвід здійснення екологічного оподаткування.........................21 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку системи екологічного оподаткування в Україні...........................................................................................28 Висновки....................................................................................................................
...регіональному рівні 16 1.4 Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів 18 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ 21 2.1. Основні етапи бюджетного планування 21 2.2.
Роль бібліотечних контактів України з зарубіжними країнами в 80 90 х рр. ХХ ст. Список літератури.
Зарубіжний досвід розвитку фінансового ринку та створення умов ефективної діяльності суб’єктів господарювання..................................................34 1.4.
Зарубіжний досвід стимулювання праці персоналу на підприємствах 23 1.4. Оплата праці, як фактор її стимулювання 27 РОЗДІЛ 2.
Зарубіжний досвід розвитку агропромислових формувань РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ 2.1.
Принципи конституційного статусу особи в зарубіжних країнах. br />br /> Список використаної літератури
Зарубіжний досвід оподаткування суб’єктів малого підприємництва 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 19 2.1 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЛІ КРЕДИТУ В РЕФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні 1.4 Зарубіжний досвід банківського кредитування Розділ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТУВАННЯ В ЛИСЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ВАТ «ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 2.1 Фінансово економічна характеристика ...
20 Грошові системи зарубіжних країн......................................................25 Особливості грошової системи України..............................................28 3. Грошова реформа України..............................................................................39 Висновки................................................................................................................47 Література.....................................................................
...обліку необоротних матеріальних активів в зарубіжних країнах 20 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства ТОВ «Міком» 27 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «МІКОМ» ...
Вітчизняний та зарубіжний досвід оцінки управління трудовими ресурсами підприємств і організацій……………………………………….. 35 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В ТОВ «АЛЬФА ГЕНЕРАЦІЯ»…………………………….
...основних форм фінансової звітності в зарубіжних країнах 1.4. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ «Птахофабрика Київська» ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1 РОЗДІЛ 2.
...язань в Україні 1.4 Зарубіжний досвід забезпечення кредитних зобов’язань. Особливості його використання в Україні 2 Аналіз ефективності забезпечення кредитів на прикладі ЧГРУ КБ “Приватбанк” ...
...та її проблеми 2.2 Зарубіжний досвід формування стратегій підприємства Розділ 3 шляхи покращення стратегій розвитку підприємства Висновки Список використаних джерел Одним з найбільш актуальних завдань ...
...4 Особливості обліку доходів в зарубіжних країнах Розділ 2. Практичні аспекти організації обліку доходів на підприємстві ВАТ «Темп» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 ...
Специфічною формою зарубіжного інвестування є кредити міжнародних фінансових організацій (МФО, групи Світового банку, ЄБРР), зокрема в тому їх цільовому призначенні та використанні, коли ...
Зарубіжний досвід здійснення екологічного оподаткування.........................22 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку системи екологічного оподаткування в Україні...........................................................................................29 Висновки....................................................................................................................
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.