Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 231 за запитом засновники

25% викуплених засновниками. До моменту реєстрації засновники повинні сплатити не менше 30% вартості належних їм акцій. Вся вартість акцій повинна бути виплачена не ...
Сміт як засновник теоретичної системи класичної політекономії. 4. Етапи розвитку класичної школи (Петті, Сміт, Рікардо). 5. Економічні погляди Ж.Б.... Маршал як засновник неокласики та його внесок в економічну науку. 9. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та його сучасне значення. 10.
...українських мислителів світового масштабу вважається засновником українознавства у світовій науці? Т.Шевченко М.Грушевський М.Драгоманов В.Вернадський Який журнал він почав випускати в організованій ним ... Хто із художників є засновником українського народного стилю? С. Васильківський М. Самокиш Г. Нарбут П. Левченко 10. Котрий із композиторів є основоположником української класичної музики?
первинні документи з бухгалтерського обліку засновника b. первинні документи, облікові реєстри та звітність засновника c. інформація, яку отримав і зафіксував у робочих документах аудитор d.
Мухаммед як засновник ісламу ……………….. 3 2. Віровчення, культ, організація ………………………………………… 5 3. Основні напрями ісламу ……………………………………………….. 11 Висновки …………………………………………………………………… 13 Література ………………………………………………………………….. 14
Question 1 Засновником вітчизняної школы патопсихології є: a. Зейгарник b. Лазурский c. Лебединський d. Ананьев Question 2 З іменами яких двох вчених в ...
Question 1 Балів: 1 Засновником вітчизняної школы патопсихології є: Виберіть одну правильну відповідь a. Ананьев b. Зейгарник c. Лазурский d.
Карл Лінней — засновник наукової класифікації живих організмів 2. Внесок Ліннея в бінарну систему біологічної номенклатури 3. Введення подвійної номенклатури Висновок Література
Засновники перших теорій управління Г. Емерсон і А. Файоль 3. Визначні теоретики індустрального менеджменту 4. Ф.
...операцій при виході одного із засновників Завдання №6 1) Розробити рекомендації з виправлення помилок в бухгалтер ському та податковому обліку. Скласти програму проведення аудиту, укласти договір ...
Відповідальність засновників та учасників господарських товариств Висновки Література
Засновники учасники та порядок створення акціонерного товариства 3. Порядок укладання господарських договорів. Форма господарського договору Література
Є ВСІ ТЕСТИ І ПІДСУМКОВИЙ ( весь)Тест до лекції 1 Question 1 Засновником етнопсихології є: a. Г.Штейнталь, М.Лацарус b. Г.Шпет c. І.Кант d. К.Юнг e. В.
Фрідріх Фребель – німецький педагог, засновник дошкільного виховання: a) Життя та діяльність Ф.Фребеля; б) Три закони дошкільного виховання; в) Дарунки для дитячих ігор. II.
Назвіть вітчизняних засновників патопсихології радянського періоду. 3. Охарактеризуйте стан розвитку патопсихології в середині 20 сторіччя. 4. Опишіть способи впливу патопсихолога на психічний стан ...
Фрейд – засновник психоаналізу в його класичній формі 2.1 Основні ідеї та категорії психоаналізу Розділ 2. Постать Жака Лакана в контексті трансформації ...
...в залежності від стратегічної орієнтації засновників 3. Роль СП в розвитку ВЕЗ в Україні Література
Антоній Преподобний – засновник Києво Печерської Лаври Розділ 2. Києво Печерська Лавра та духовне життя українців 2.1. Сьогодення Києво Печерської Лаври 2.2.
...Загальні зауваження 1.2 Батьки засновники порівняльної педагогіки 1.3 Перші наукові досягнення 1.4 Зародження організацій 1.5 Порівняльна педагогіка в СРСР та Україні РОЗДІЛ ...
Вервес як науковець філолог, засновник літературознавчої школи 2.1. Дослідження Г.Д. Вервесом польської літератури, її зв’язків з українською літературою 2.2.
Конт – засновник соціології як самостійної науки………………22 Розділ 3.Емель Дюргер і Макс Вебер класики світової соціології…………...25 Висновки……………………………………………………………………….....
По як засновники детективного жанру Розділ 2. Аналіз детективного оповідання у творчості е. По 2.1. Особливості детективного оповідання Е. По 2.2.
По як засновники детективного жанру Розділ 2. Аналіз детективного оповідання у творчості е. По 2.1. Особливості детективного оповідання Е. По 2.2.
Підприємство створив 1 засновник, розмір статутного капіталу становить 100 тис. грн. В 2009 2010 роках підприємство прибуткове, знаходиться на спрощеній системі оподаткування, облік ведеться ...
...ВАРТОСТІ 2.1 Вільям Петті засновник трудової теорії вартості 2.2 Догма А.Сміта 2.3 Обґрунтування вартості Д.Рікардо 2.4.
Засновники релігій ........................................................................... 6 2.2. Біблія і Коран ................................................................................... 8 2.3. Віровчення ...................................................................................... 11 2.4. Свята, звичаї, обряди ....................................................................... 15 2.5.
...1 Витяг з протоколу зборів засновників медичної установи Розділ 3.Основні етапи реєстрації створеного підприємства Розділ 4.Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії Розділ 5.
91 ЦК, засновники виходили з того, що страхова компанія може здійснювати будь який з видів підприємницької діяльності, а особисте страхування, майнове страхування, страхування ...
Едгар По – засновник жанру інтелектуального детективу.с 2.1. Основні мотиви новелістики Едгара По.с 2.2. Художня манера Едгара По.
...1 Витяг з протоколу зборів засновників медичної установи Розділ 3.Основні етапи реєстрації створеного підприємства Розділ 4.Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії Розділ 5.
Засновниками прийнято рішення про перехід на спрощену систему оподаткування і сплату єдиного податку в розмірі 10%.
...залучення коштів інших осіб (не засновників) з метою створення значного за розмірами капіталу; незначний ризик для учасників у разі негараздів у бізнесі; обмеженість руху учасників; незначний ...
Морено – засновник методу психодрами 2.2. Теорія психічних порушень, генезис неврозу 2.3. Основні терапевтичні чинники психодрами 2.4.
Витяг з протоколу зборів засновників 2.5. Порядок державної реєстрації медустанови 2.6. Основні санітарно гігієнічні вимоги до роботи даного медзакладу Розділ 3.
грн МП „Вега” є засновником комерційного банку Необхідно розрахувати нормативи кредитного ризику (Н7, Н8, Н9) Проаналізувати ситуацію та зробити висновок щодо дотримання економічних нормативів ризику, ...
...ПРУ КБ «Приватбанк» №26005987456922, МФО – Засновниками підприємства є Симоненко Н.П, Петрова Л.І., Панчев П.П., Омельченко А.Д ТОВ «Сузір'я» займається оптовою торговельною ...
Засновники «Озерної школи», їх національні особливості Висновки Список літератури
...ПРУ КБ «Приватбанк» №26005987456922, МФО – Засновниками підприємства є Симоненко Н.П, Петрова Л.І., Панчев П.П., Омельченко А.Д ТОВ «Сузір'я» займається оптовою торговельною ...
...відповідальність АСГТ за зобов’язання засновників, якщо так, то в яких випадках? 2. Що може бути підставою для визнання боргів учасників АСГТ? 3.
...документи, склад та фінансовий стан засновників, тощо); виконання ліцензійних вимог (розмір капіталу для надання тих чи інших письмових дозволів на здійснення банківських операцій, наявність кваліфікованих керівників ...
...комісії; слідчий військової прокуратури; власники (засновники) підприємства; слідчий податкової міліції; суд; керівник відкритого акціонерного товариства; слідчі органи внутрішніх справ; ревізор; інспектор податкової служби; дтректор експертного бюро; ...
21 2.2 Засновники акціонерного товариства………………………………..31 2.3 Капітал, матеріальна база акціонерного товариства………………..36 РОЗДІЛ ІІІ Правовий режим акціонерних товариств ……………………….
...компанії „Pride” по доставці продуктів, засновниками внесено кошти до капіталу компанії 195000 2 2.11. Орендовано приміщення та сплачено аванс за 3 місяця (серпень жовтень) 24000 ...
...відповідно до рішення Установчих зборів засновників 22 грудня 2003 року з метою задоволення потреб юридидичних і фізичних осіб в його послугах та оримання прибутку в інтересах ...
...відрахування частини прибутку на потреби засновника. Реєструючі органи, куди були направлені статутні документи, відмовилися реєструвати підсобне підприємство у якості юридичної особи, посилаючись на те, що на ...
...договору та даних про склад засновників фірми визначити та пояснити, чи мають право зазначені фірми займатись аудитом (слід посилатися на відповідні нормативні документи). Ситуація 1.
...договору та даних про склад засновників фірми визначити та пояснити, чи мають право зазначені фірми займатись аудитом (слід посилатися на відповідні нормативні документи). Ситуація 1.
Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути якнайменш дві особи, одна з яких є юридичною. 2. Крім статуту має бути подано засновницький договір. 3.
...відповідальність АСГТ за зобов'язання засновників, якщо так, то в яких випадках? 2. Що може бути підставою для визнання боргів учасників АСГТ? 3.
...театр і хто вважається його засновником? Назвіть відомих Вам майстрів українського театрального мистецтва ХІХ ХХ ст. (драматургів, режисерів, композиторів, акторів). 5.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.