Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 231 за запитом засновники

...суми дивідендів українському та іноземному засновнику і суми їх оподаткування.
...що були внесені і належать засновникам, акціонерам (учасникам) банку, який складається зі статутного та резервного фондів, інших фондів, загальних та спеціальних резервів, нерозподіленого прибутку.
чи отримають засновники благодійного фонду майно благодійного фонду у випадку його ліквідації? чи може благодійний фонд бути перетворений у то¬вариство з обмеженою ...
...та на підставі протоколу зборів засновників від 12 листопада 2002р. Основною діяльністю ТОВ ТВП «Україна» є : виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції, та ...
...може бути їх учасниками та засновниками, які їхні права та обов’язки, і перейти до способів припинення підприємницьких товариств (ліквідація та реорганізація).
...складу корпорації «Украгропромбуд» на правах засновника і є самостійним підприємством. При створенні корпорації «Агробудтехцентр» майно, яке належить йому, в статутний фонд корпорації не передавав, а відділ ...
Засновником цього підприємства був депутат міської ради. Міський голова скликав позачергову сесію міської ради і поставив питання про дострокове припинення повноважень ...
...складу корпорації «Украгропромбуд» на правах засновника і є самостійним підприємством. При створенні корпорації «Агробудтехцентр» майно, яке належить йому в статутний фонд корпорації не передавав, а відділ ...
рада засновників e. рада директорів Question 5 Стратегія організації це: a. Основна мета у сфері виробництва b.
...укладених договорів із ними, внеску засновників підприємства до статутного капіталу, обміну на неподібні активи, безоплатної передачі, оприбуткування раніше не врахованих запасів на балансі.
Імена засновників етичних концепцій Назва напрямків Місце заснування Час заснування Назва праці, трактату, присвячених етичній проблематиці Перелік основних положень концепції 7 Лао ...
...в статутний капітал одним із засновників передана ПЕОМ вартістю, тис.грн 4000 3 Оприбутковане обладнання, яке надійшло від AT «Еталон» вартістю з ПДВ.
...області, який є одним із засновників названої промислово фінансової компанії. Визначити коло виниклих суспільних відносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу по суті.
...сутності психології конфлікту; Question 8 Засновником психологічної школи права є: a. В. Вундт; b. О. Макаренко. c. В. Бехтєрєв; Question 9 Зазначте послідовність виникнення галузей психолого ...
...укладених договорів із ними, внеску засновників підприємства до статутного капіталу, обміну на неподібні активи, безоплатної передачі, оприбуткування раніше не врахованих запасів на балансі.
...боржника державного чи приватного підприємства засновниками (учасниками) боржника юридичної особи, кредиторами боржника або іншими особами фінансової допомоги в розмірі, достатньому для погашення боргових зобов’язань перед ...
...директор, шановний президент компанії, адвокат, засновник фірми, редактор.
...в) тільки якщо належить до засновників або акціонерів; г) тільки з дозволу Держфінпослуг Завдання 1. Оцінити фінансову стійкість страхових компаній А і Б щодо фінансової стійкості ...
...має звернути на наявність у засновників акціонерного товариства вільних власних коштів у кількості, необхідній для внеску до статутного фонду, тому що згідно з чинним законодавством підприємства ...
Американський соціолог і психолог, засновник Чиказької школи. 3. Вид ресурсів за Е.Гідденс. 4. Представник географічного детермінізму. КРОСВОРД По горизонталі 2.
Стівенсон є засновником і теоретиком такого відомого напрямку в літературі, як неоромантизм. Гостро відчуваючи суперечності між реальністю і мрією, він шукав у звичайному ...
Засновник теорії особистості {ін¬ша назва «теорія рис») Г.Оллпорт запропонував таке визначення цьо¬го поняття: особистість є індивіду¬ально своє ...
...області, який є одним із засновників названої промислово фінансової компанії. Яким законодавством регулюється проведення екологічних експертиз та які їх юридичні наслідки?
Марксу Question 9 Балів: 1 Засновником "розуміючої" соціології є: Виберіть одну правильну відповідь a. Е.Дюркгейм b. К.Маркс c. О.Конт d. Г.Спенсер e.
...в) тільки якщо належать до засновників або акціонерів. 4. Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається: а) страховим тарифом; ...
Question 9 of 31 Засновником української антропології вважається: 1) Павло Чубинський; 2) Федір Вовк; 3) Василь Дяченко. Question 10 of 31 „Антропологія являє собою фундаментальне ...
Question 9 of 31 Засновником української антропології вважається: 1) Павло Чубинський; 2) Федір Вовк; 3) Василь Дяченко. Question 10 of 31 „Антропологія являє собою фундаментальне ...
Мейєр, засновник і співвласник киноконцерна "Метро Голдвін Мейер", створював з єдиною метою перешкодити створенню еффективних професійних союзів голлівудськими найманими робітниками самих різних ...
...постачання; 5) інформація, отримана від засновників підприємства; 6) письмові пояснення керівництва економічного суб’єкта Завдання 4. До Вас як до аудитора звернувся бухгалтер за допомогою: знайти ...
Більшість засновників висловлювалося за дволанкову систему управління загальні збори акціонерів і правління, мотивуючи свою позицію тим, що кількість акціонерів є незначною (12), ...
Засновник конкурсу – Харківський міськвиконком запропонував взяти участь у конкурсі будівельним фірмам, які мають ліцензію на здійснення реставраційних робіт пам’яток архітектури, ...
Засновник конкурсу – Харківський міськвиконком запропонував взяти участь у конкурсі будівельним фірмам, які мають ліцензію на здійснення реставраційних робіт пам’яток архітектури, ...
...психології Професор, доктор Макс Люшер, засновник функціональної психології, відомий завдяки своєму колірному тесту, який широко застосовується в багатьох сферах діяльності, зокрема в сфері бізнесу.
...No Question 14 of 20 Засновником етнопсихології є: А) Г.Штейнталь, М.Лацарус; Б) К.Юнг; В) Г.Шпет; Г) В.Вундт; Д) І.Кант.
ПП «Коресо» створено за рішенням засновника. ПП «Коресо» має власну печатку, складає самостійний баланс, відкрито поточний рахунок у банку, тобто має всі атрибути юридичної особи.
...в) тільки якщо належать до засновників або акціонерів. 4. Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається: а) страховим тарифом; ...
Спенсеру Question 4 Балів: 1 Засновником «розуміючої соціології» є: Виберіть одну правильну відповідь a. О.Конт b. К.Маркс c. Г.Спенсер d. П.Сорокін e.
...пояснивши, що він уже є засновником одного підприємства, а тому не може на своє ім’я зареєструвати ще одне. Згідно з домовленістю Каплун заплатив Дьоміну за ...
...підприємств або осіб безоплатно, внесення засновниками в рахунок їхніх внесків до статутного фонду підприємства, оприбуткування надлишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації, а також внутрішнього переміщення.
...від чистого прибутку: – на виплату засновникам – 25% – в резервний фонд – 15% – інші виплати – 60% Задача № 35 Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (...
Засновником (власником) установи є управління освіти ЧМВК, якому і підпорядкована ЦБ№2. Форма власності установи комунальна. Обслуговування ЦБ №2 здійснює ВДК.
і 20 березня виплатило дивіденди засновникам Сума оподатковуваного прибутку за II квартал становить 20 000 грн., за III квартал – 40 000 грн.
Управління ЛІТ здійснюється його засновником Олександрійською міською радою та управлінням освіти Олександрійської міської ради. Безпосереднє керівництво ЛІТ здійснює його директор.
...та на підставі протоколу зборів засновників від 12 листопада 2002р, основною діяльністю якого є : виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції, та їх реалізація; ...
...від господарської діяльності в інтересах засновника.Основним видом господарської діяльності Товариства є вирощування, сушіння та збереження зернових культур і продуктів їх переробки, технічних культур.
і 20 березня виплатило дивіденди засновникам Сума оподатковуваного прибутку за II квартал становить 20 000 грн., за III квартал – 40 000 грн.
...фінансування інвестиційного проекту: залучення капіталу засновників або отримання банківського кредиту. Вартість обох альтернатив становить 18 %. Інвестиційний проект в обох випадках приносить доход в сумі 8500,0 тис.
...від господарської діяльності в інтересах засновника. Основним видом господарської діяльності якого є будівництво під „ключ”, ремонт, реконструкція, вишукувальні та проектні роботи для будівництва.
Унітарне підприємство: а) створюється одним засновником; б) створюється тільки юридичними особами, незалежно від їх кількості; в) засноване тільки на власності об’єднання громадян та релігійних організацій; ...
...в) тільки якщо належать до засновників або акціонерів. 4. Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається: а) страховим тарифом; ...
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.