Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 448 за запитом засіб

засіб пізнання світу; d. наслідування природи; e. відтворення внутрішнього світу митця; Question 5 Провідною ідеєю естетики класицизму є: a.... мистецтво — це засіб пізнання світу; Question 10 Головна ідея твору Ж. Ж. Руссо “Розвідка про науки й мистецтва” (1750) полягає в тому, що ...
...рослин коноплі (тобто отримав наркотичний засіб), перевіз її додому, до м. Харків, подрібнив та висушив і вживав шляхом паління. У грудні він приніс 15 г....та передав йому цей наркотичний засіб, отримавши за це від нього 30 грн. 1. Зверніться до ст. ст. 307, 309 КК України та до Постанови Пленуму ...
...виробництва визнається Меном лише як засіб: Виберіть одну правильну відповідь a. розширення торгівлі b. всі відповіді правильні c. накопичення багатства d....господарства Question 4 Балів: 1 Засіб виробництва, який звільнений від пережитків феодалізму і розвиває продуктивні сили на основі принципів вільної конкуренції, тобто капіталістичної форми господарства – це ...
...споживачі бачили у «Чистюлі» миючий засіб, ідеальний для повсякденного прання, а не спеціалізоване СМЗ, використовуване лише в особливих випадках. Це було вирішальним, щоб перетворити «Чистюлю» у ... Необхідно було знайти засіб як уникнути ситуації, коли конкуренти де – небудь випереджають Одним з найважливіших рішень того часу було розглядати всю Європу як єдиним ...
усе разом Question 28 Засіб змусити боятися начальника це: a. тверда воля b. холодний розрахунок c. безсторонні факти з їхнього життя Question 29 Кращий засіб змусити людей щось робити це: ...
засіб перетворення вхідних елементів у вихідні Question 16 До факторів зовнішнього середовища прямої дії належать: a. конкуренти b.... засіб праці Question 2 Науково технічна інформація може міститися в: a. господарських договорах b. проектно конструкторській і технологічній документації c.
...та прийоми рефлексивного спілкування лише засіб для досягнення більш вагомих психологічних цілей. Задача № 8. Припустимо, що вам довелося практично вирішувати питання про те, чи варто створювати ...та прийоми рефлексивного спілкування лише засіб для досягнення більш вагомих психологічних цілей. Задача № 13. А) Дайте визначення поняття тривога. Б) Розкрийте зміст терміну тривожність.
Лінгвістичні ігри як засіб діагностування рівня сформованості граматично правильного мовлення у дошкільників .446 КРУТІЙ К.Л. Варіанти використання граматичних вправ для роботи з дітьми ... Гра драматизація як засіб розвитку творчих здібностей дітей....644 ТАЛЛЕР Л. О. Здрастуй, книго....646
...її аналіз, прийняття рішення про засіб і форму виходу на зовнішній ринок здійснюються: співробітниками відділу зовнішньоекономічної діяльності; співробітниками відділу маркетингу; співробітниками комерційного відділу; співробітниками бухгалтерії 111.... Робота розглядається як засіб одержання коштів для існування такою кількістю бельгійців та голландців: половини населення; третини населення; 3/4 населення; всього населення 139.
як засіб захисту національного товаровиробника, у разі якщо товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що ... як засіб захисту національного товаровиробника, у разі якщо товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що ...
засіб, метод b. засіб впливу на особистість c. зовнішнє вираження узгодженої діяльності викладача і студента в процесі навчання d.
Регулювання підприємницької діяльності як засіб підтримки підприємництва 2. Дерегулювання підприємницької діяльності 3. Фінансування заходів державної підтримки підприємництва
Прокурорський нагляд як засіб забезпечення законності…………………………………………………………………………4 1.1. Детермінація прокурорського нагляду в Україні…………...……..4 1.2. Правові підстави діяльності прокуратури………………………….10 1 3.
Студентська науково дослідницька робота як засіб підвищення якості підготовки спеціалістів 2. Мета навчально дослідницької роботи студентів 3. Організаційні заходи стимулювання науково дослідницької роботи студентів 4.
Податковий менеджмент як засіб реалізації податкової політики 2. Порядок перевірки правильності заповнення Декларації про податок на додану вартість 3.
Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний показник; – виявити вплив факторів ...
Приватизація державних підприємств як засіб їх оздоровлення Тест № 3 Відзначте правильне твердження: А) капітал підприємства є основним фактором виробництва; Б) капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, ...
Вступ Державна підтримка підприємств як засіб підвищення їх конкурентоспроможності Зміст та значення державної підтримки для суб’єктів господарювання в системі ринкових відносин Основні форми державної фінансової ...
Задача Проаналізувати вплив факторів на фонд заробітної плати, використовуючи засіб абсолютних різниць Показник План Факт Фонд ЗП, тис грн. 2300 1755,6 Кількість місяців відпрацьованих 1 робітником 11,5 11,0 ...
Засоби реклами 1.1 Мовний засіб 1.2 Особливості мови реклами 2. Мова сучасної реклами 2.1 Мова реклами Висновок Введення З'явилася потреба в рекламній ...
Прогнозування як засіб державного регулювання економіки 1.1 Сутність державного прогнозування у сфері регулювання економіки 1.2 Основні принципи та функції прогнозування 1....
Прогнозування як засіб державного регулювання економіки 1.1 Сутність державного прогнозування у сфері регулювання економіки 1.2 Основні принципи та функції прогнозування 1....
Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів Завдання № 75 Необхідно: – визначити результативний показник; – виявити вплив факторів ...
Кримінальне право як засіб охорони соціальних цінностей й встановлення правопорядку. Завдання та функції кримінального права. 2. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки й ...
Упаковка, як засіб маркетингової комунікації…………………4 3. Класифікація упаковки…………………………………………..6 4. Створення упаковки……………………………………………...8 4.1 Основні стратегії при проектуванні упаковки 4.2 ...
Контролінг як засіб ефективного управління 2. Основні інструменти контролінгу 3. Механізм реалізації контролінгу Висновки Література
...страйк 1.1 Страйк як засіб вирішення колективних трудових спорів 1.2 Правове регулювання страйків Розділ 2. Реалізація права на страйк 2.1 Порядок оголошення та ...
Ігрова діяльність молодших школярів, як засіб підвищення ефективності навчання на уроках. 1.1. Вікові особливості психо емоційного та фізичного розвитку учнів молодших класів 1.2.
Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків 1.2. Проблема конфліктів в педагогічному процесі 1.3. Структура, сфера, динаміка педагогічного конфлікту 1.4.
Вітрини як засіб реклами в місцях продажу 3. Організація роздрібної торгівлі в магазині «Жіночий одяг» 4. Аналіз організації мерчендайзинга в магазині «Жіночий одяг» ...
Заохочення як найефективніший засіб стимулювання людини до праці. Список використаної літератури
Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2. Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3. Моделі та методи оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем РОЗДІЛ ...
...сьогодні 1.2 Музика як засіб психотерапії 2 Творча спадщина Чайковського важливий пласт світової музичної культури 2.1. Музичні психотерапевти про музику Чайковського 2.2.
Митний тариф — основний засіб митно тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 8 § 1.1. Економічний зміст митного тарифу ...8 § 1.2.
Спосіб (засіб, метод і технологія) вчинення злочину як елемент об’єктивної сторони в кримінальному законодавстві Завдання № 54 1.
САМОСТІЙНА ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Поняття самостійності дошкільників в образотворчій діяльності та її компонентний склад 1....
Реклама – найбільш поширений комунікаційний засіб Завдання № 36 На ринок надійшов новий товар, зовсім невідомий раніше споживачам. Визначити стан попиту на ринку.
Народна рухлива гра як засіб національного фізичного виховання дітей 3. Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах національних традицій Висновок ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір ...
Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів Розділ ІІ. Теоретико методологічні засади патріотичного виховання у школі 2.1.
Агентська угода як засіб виходу підприємств на зовнішні ринки 4. Аналітичне питання Література
Телебачення як засіб держаної політики України, щодо вироблення у молоді духовних потреб 1.2. Виявлення позитивних тенденцій ЗМІ на формування здорового способу життя ...
Стилістична фігура як важливий засіб увиразнення синтаксичної будови поетичного твору 1.2. Роль фігур мови у синтаксичній організації поетичного тексту РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Експорт як засіб виходу підприємства на закордонні ринки 1.2 Сутність та характеристика експортного потенціалу підприємства 1.3 Методичні підходи щодо визначення та ...
Музичні свята, як засіб виховання дітей дошкільного віку 1.2. Класифікація та тематика свят в дошкільних закладах Розділ 2.
Заходів заохочення як засіб виховання і зміцнення дисципліни….. Розділ 3. Підстава та умови дисциплінарної відповідальності працівників. Порядок застосування дисциплінарних стягнень………………………………. Розділ 4.
1.2 Гра як засіб виховання і розвитку дітей.......................................... 1.3 Роль гри в організації життя дитини................................................ 1.4 Взаємозв’язок гри, праці і навчання................................................
Природа як засіб естетичного виховання в духовному розвиткові особистості 2.2. Мета і завдання естетичного виховання в духовному розвитку особистості.
Казка як засіб розумового розвитку молодших школярів 1.2. Роль української народної пісні та народних символів України в розвитку учнів початкових класів Розділ ...
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.