Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 448 за запитом засіб

Акціонування ВАТ „Надзбруччя”, як засіб вдосконалення управління 3.4. Вдосконалення системи пакетів акцій та дивідендної політики ВАТ „Надзбруччя” Висновки Список використаної літератури Додатки
...більш повне, Метод – це: • методичний засіб для отримання первинної соціологічної та соціально психологічної інформації на основі вербальної (словесної) комунікації; • шлях пізнання, це спосіб, за допомогою якого ...
...організації оповіді — сповідь, мапа скарбів, засіб множинного обрамлення, запровадження фігур декількох оповідачів, чиї версії нерідко є взаємовиключними. Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, ...
br />br /> Письмо – засіб фіксації і зберігання думки людини; походить від звукового мовлення і є основним засобом спілкування людей.
зупинив транспортний засіб, яким керував гр. Д. 1945 р. народження, за перевищення швидкісного режиму руху. Під час складання постанови про накладення на гр.
...організації оповіді — сповідь, мапа скарбів, засіб множинного обрамлення, запровадження фігур декількох оповідачів, чиї версії нерідко є взаємовиключними. Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, ...
...організації оповіді — сповідь, мапа скарбів, засіб множинного обрамлення, запровадження фігур декількох оповідачів, чиї версії нерідко є взаємовиключними. Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, ...
...організації оповіді — сповідь, мапа скарбів, засіб множинного обрамлення, запровадження фігур декількох оповідачів, чиї версії нерідко є взаємовиключними. Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, ...
зупинив транспортний засіб, яким керував гр. Д. 1945 р. народження, за перевищення швидкісного режиму руху. Під час складання постанови про накладення на гр.
...одна з форм державного управління, засіб виконання державою внутрішньої функції охорони правопорядку, власності, прав та свобод людини шляхом розв'язання спеціальним органом державної влади різноманітних категорій ...
...одна з форм державного управління, засіб виконання державою внутрішньої функції охорони правопорядку, власності, прав та свобод людини шляхом розв'язання спеціальним органом державної влади різноманітних категорій ...
Діяльне каяття як засіб нейтралізації діяльності організованих злочинних угрупувань // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. – Вип. 42. – С. 53 58. 6. Караулов В.
...необхідно памятати, що стратегія це засіб для створення додаткової вартості.
...відкриття внутрішніх резервів виробництва та засіб попередження зловживань 80 3.3. Основні проблеми удосконалення контролю за процесом виробництва. Прийняття управлінських рішень щодо активізації фінансово господарської діяльності ...
методичний засіб для отримання первинної соціологічної та соціально психологічної інформації на основі вербальної (словесної) комунікації Тест 2 Question 1 Виберіть ту характеристику, ...
Мистецтво як засіб соціального виховання. 24. Засоби масової комунікації в системі соціального виховання. 25. Соціально педагогічна корекція. 26. Соціально педагогічна реабілітація. 27.
Інструментальний засіб flint 3.2. Постачання та інсталяція пакету flint 3.3. Структура побудови flint 3.4. Завантаження пакету flint 3.5.
...в аспекті розвитку підприємства як засіб управління процесами адаптації, свідому і цілеспрямовану зміну основ функціонування і організаційної структури підприємства. 3. Організаційно економічна модель реструктуризації підприємства визначено ...
...руху, бачачи в ньому ефективний засіб зм'якшення соціальних і економічних проблем у суспільстві, роблять йому істотну фінансову допомогу. Тут накопичений значний практичний досвід у розвитку ...
...поїзд, автобус або інший транспортний засіб до моменту завершення поїздки; в) водії тільки на час обслуговування поїздки; г) усе правильно. 6.
...ЗАТ „Юрія"; розглянуто рекламу, як засіб просування товару на ринку; запропоновано створення телевізійного рекламного ролика. На ринку продовольчих ресурсів молоко і молокопродукти займають значне місце.
Цей засіб, здатний вирішувати найрізноплановіші і найрізносторонніші задачі, дійсно необхідний для економічного виживання в нинішніх умовах. Санація розглядається як система заходів, передбачених ...
...розробити та запропонувати найбільш ефективний засіб забезпечення виконання зобов’язань та обґрунтувати свій вибір. Щодо порядку укладення договорів купівлі прадажу житла потрібно зупинитись на самому процесі ...
Стратегія як засіб Система стратегічного розвитку дозволяє досягти таких основних результатів: Створити системний потенціал для досягнення цілей організації.
...це ефективний і економічно вигідний засіб збереження і зміцнення здоров'я дітей, покращення їх фізичного розвитку.Систематичне заняття фізичними вправами сприяє зміцненню здоров’я, сприяння правильному ...
...прояв соціального часу і правовий засіб регулювання діяльності громадян та юридичних осіб. Курсова робота розкривається в наступних розділах: Розділ 1 «Поняття та значення строків у цивільному ...
Колектив – вагомий засіб ефективної діяльності особистості. 2. Соціальна група: специфіка, ситуаційно психологічні аспекти. 3. Конфліктні ситуації та шляхи їх розв'язання.
...господарського використання землі, як основний засіб виробництва в сільському господарстві займає важливе місце у системі економічних категорій і земельних відносин. В економічно — правовому розумінні оренда це ...
Стратегія як засіб Система стратегічного розвитку дозволяє досягти таких основних результатів: Створити системний потенціал для досягнення цілей організації.
Документація як засіб суцільного й безперервного спостереження за господарськими операціями. 3. Основні вимоги до змісту первинних облікових документів. 4.
Стратегія як засіб. 4. Система стратегічного управління дозволяє досягти таких основних результатів: Створити системний потенціал для досягнення цілей організації.
...мистецтво, щоб перетворити їх у засіб пропаганди ідеології. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що обрана тема є мало досліджуваною. Проблема існування особистості і, зокрема, особистості ...
Діяльне каяття як засіб нейтралізації діяльності організованих злочинних угрупувань // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. – Вип. 42. – С. 53 58. 15. Єфремов С.
...поїзд, автобус або інший транспортний засіб до моменту завершення поїздки; в) водії тільки на час обслуговування поїздки; г) усе правильно. 6.
транспортний засіб, проте виявилося, що наймодавець за адресою, зазначеною в договорі, більше не проживає. Заходи, вжиті М.
...проаналізувати та запропонувати найбільш ефективний засіб забезпечення виконання зобов’язань та обґрунтувати свій вибір. Важливе значення для договірних правовідносин має спосіб укладання договору (договір приєднання, типовий ...
Телебачення як засіб навчання та виховання Список рекомендованої літератури Розділ 6. Особливості соціалізації особистості в сучасних освітніх системах 6.1.
...спілкування, колективне співпереживання), пізнавальні, організаційні (засіб соціалізації, об'єднання), виховні, творчі, — вони сприяли формуванню принципів, поглядів і переконань людей. Філософ Є.
...доставці 200 Задача Заповнити вертикальний формат балансу, якщо відомо: Основні засоби 200 Нематеріальні активи 42 Кредиторська заборгованість 52 Інвестиції 100 Короткострокова ...
Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі // Право України. – 2011. №9. – С.114.
Що таке "засіб колективного і індивідуального захисту"? 7. Які вимоги безпеки праці при експлуатації механічного устаткування? 8. Які вимоги безпеки праці при експлуатації ...
Акціонування як засіб макси¬мальної мобілізації існуючих ресурсів і стимулів підвищення ефективності господарювання може стати одним із головних кроків на шляху до станов¬...
...і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. № 1086 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 98. – С. 12.
...шляхом оцінювання його пропозицій; г) засіб задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); д) комплект документів, в якому визначено організаційні та правові зобов'язання держави та ...
...і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення: Постанова Кабінету Міністрів України № 1086 від 17.12.2008 р. // Там же. – 2008. – № 98. – С. 12. – Ст.
...продукт та можливість одержати основний засіб з мінімальними початковими витратами. Істотними умовами договору лізингу є: найменування сторін; об'єкт лізингу (склад і вартість майна), умови та ...
...7.7”, яка використовується як засіб часткової автоматизації обліку від введення первинних документів до формування звітності та ведення податкового обліку. Рекомендовано впровадити повну автоматизацію обліку і ...
Бюджетне регулювання як основний засіб упорядкування міжбюджетних відносин.....202 10.4. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Зміст фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.....205 Контрольні запитання.....208 Завдання.....
Предметом дослідження є найяскравіший засіб мовного етикету — звертання та його лексико стилістичні та семантичні характеристики Об'єктом дослідження є мовні одиниці звертання, найбеспосередніші складники комунікативного ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.