Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 4227 за запитом заходи

Вступ Розділ 1 теоретичні засади прибутковості підприємства та стратегії її забезпечення 1.1 Економічна сутність прибутку підприємства та його нормативно – правове забезпечення 1.2 Оцінка стратегій забезпечення прибутковості підприємства 1.3 Методологія аналізу прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти оцінки прибутковості ват «драбівське» та стратегій її забезпечення 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Драбівське» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку п...
...2 Оперативно календарний план маркетингових заходів 3.3 Бюджет маркетингу підприємства по запропонованих заходах Висновок Список використаної літератури
Заходи щодо реалізації пропозицій ..............................................................................70 3.3. Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів ..........................................78 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ..................................................................................82 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .............................................................
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 1.1 Керівництво і лідерство: природа і визначення понять 1.2 Особисті якості керівника – сутність і значення 1.3 Стилі управління і вплив на них особистих якостей керівника Розділ 2 Практичні засади впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка стиля управління, що використовується керівником 2.3 Роль ко...
...Адінол” 3.3 Прогнозування ефективності заходів зі стимулювання персоналу підприємства 4. Охорона праці 4.1. Протипожежна безпека з виробництва сухих будівельних сумішей 4.2 Проект заходів з покращення стану охорони праці ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними перевагами підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможності і теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв'язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентоспроможності і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкурентних переваг на підприємстві тов «капітель» 2.1 О...
Проблеми та заходи щодо збільшення ефективності використання основних фондів на сільськогосподарських підприємствах 3.2. Заходи збільшення ефективності використання основних фондів на підприємстві та ...
...здійснило кілька ефективних організаційно – технічних заходів, що дало можливість довести тривалість одного обороту до 62 днів. Визначити: 1) кількість оборотів оборотних коштів 2) заплановану тривалість одного ...за рахунок здійсення організаційно – технічних заходів. Задача 3 Обсяг виробництва продукції по підприємству за планом 11520 тис.грн., фактично за рік випущено продукції на 12330 тис.
...судового контролю при обранні запобіжних заходів на етапі досудового слідства…………….47 2.4 Особливості судового контролю при обрані запобіжних заходів на етапі досудового слідства по відношенню ...
направив припис про вжиття дієвих заходів, спрямованих на проведення діяльності дільниці по вилову та утилізації бездоглядних тварин КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» відповідно до вимог ... Які заходи можуть бути застосовані до посадової особи за залишення припису без розгляду?
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обгрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності 1.1 Економічна сутність прибутку та прибутковості, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Оцінка формування прибутку підприємства 1.3 Стратегії, методи і концепції управління прибутковістю підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки прибутковості ват «соммас» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз динаміки та структури прибутку підприємства...
Поточні заходи щодо зниження собівартості виробництва продукції ТОВ «Ретал Дніпро» 56 3.3 Економічна ефективність заходів підприємства щодо скорочення витрат та зниження ...
Задача №18 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн Дт кт 1 Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від її реалізації 631 7...
Заходи щодо забезпечення виконання комплексної програми соціально медичного забезпечення ветеранів 38 2.2.2. Основні заходи щодо вдосконалення соціального обслуговування ветеранів ...
Вступ Розділ 1 теоретичні і методологічні основи підвищення організаційно – економічного забезпечення використання виробничої потужності 1.1 Суть виробничих потужностей підприємства та ефективності їх використання 1.2 Організація роботи по підвищенню ефективності виробництва 1.3 Методичні підходи до оцінки економічної ефективності використання виробничої потужності підприємства Розділ 2 аналіз використання потужності підприємства ват „черкаський автобус” 2.1 Загальна характеристика ...
Розробка заходів для ефективного використання оборотних коштів ДП «КГЗКОР……………………………………………………….........42 3.2. Оптимізація структури оборотних коштів ДП «КГЗКОР»……......тому КГЗКОР має вжити необхідних заходів для покращення стану на підприємстві. Структура оборотних фондів на підприємствах різних галузей має значні відмінності, зумовлені застосовуваними технологіями і формами ...
Заходи щодо зменшення можливостей вчинення насильницьких злочинів 3.3. Заходи щодо відвернення злочинів та їх припинення 3.4.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства 2.3 Аналіз пр...
...3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Додатки Дослідження тематики антикризового управління, що було здійснено в даній магістерській роботі, дозволило зробити наступні висновки....можна говорити про те, що захід є ефективним. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Зміст політики антикризового управління підприємством Таблиця 1.1 Оцінна шкала для моделі ...
Розробка заходів щодо вдосконалення організації маркетингової комунікаційної діяльності фірми……………………………………………….53 3.2. Економічне обгрунтування маркетингових комунікаційних заходів на підприємстві ПП«Електроелан»………………………………………………..
ШЛЯХИ І ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ………………………………….………….……77 3.1 Стратегічне прогнозування, планування і контролінг в управлінні фінансами підприємства ………………………………………………………..... Обгрунтування і оцінка заходів поліпшення фінансового стану підприємства ……………………………………………………………….….. 94 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ………………………………….….…....…97 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………….….……... 100 ДОДАТКИ ………………………………………………………….……….…104
Теоретичне обґрунтування перспективних заходів щодо зміцнення фінансової стійкості………………………………………………………………………………..…28 3.2. Заходи щодо зміцнення фінансової стійкості підприємств………………………32 Висновки та пропозиції……………………………………………………………….
Крім того, розроблені організаційно економічні заходи з підвищення ефективності виробництва дадуть можливість скоротити оборотність оборотних коштів приблизно на 12 днів На підставі наведених даних обчислити показники ...вивільнення завдяки зазначеним організаційно економічним заходам Задача З Продуктивність праці планується підвищити на 5 %, а в минулому році було виготовлено продукції на суму 210 тис. грн.
...та обрано до нього запобіжний захід тримання під вартою. Чи правомірні дії Генерального прокурора? Особливості затримання і обрання запобіжного заходу щодо судді? 3.
Розробка заходів щодо скорочення обсягів витрат підприємства 3.3. Вдосконалення напрямків використання фінансових результатів підприємства 3.4. Обгрунтування заходів щодо збільшення прибутку підприємства Висновки ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи аналізу реалізації та формування політики збуту на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження реалізації та формування політики збуту на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1.3 Методика аналізу реалізації продукції та формування політики збуту Розділ 2 аналіз реалізації продукції та формування політики збуту на дп «черкаське лісомисливське господарство» 2.1 Організаційно – ек...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності потенціалу підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження конкурентоспроможності потенціалу підприємства і стратегії її підтримки 1.3 Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства Розділ 2 практичні аспекти конкурентоспроможності потенціалу підприємств...
...друге питання, треба зупинитися на захо¬дах, які були вжиті жирондистами в інтересах селянства, пояс¬нити причини втілення їх у життя, підкреслити незавершеність цих реформ, тому ...власником своєї ділянки і вжили заходів, щоб земля зберігалася за ним. Завершити роботу слід оцінкою аграрної політики яко бінців і її наслідками, пов'язаними з установленням ...
Програма корекійних заходів…………………………………………….. 3.2. Аналіз отриманих результатів після апробації корекційних заходів….. ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 50 50 69 76 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................... 78
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПОЛЬЩІ. 104 3.1. Аналіз переваг і недоліків формування інформаційного простору Польщі 104 3.2....визначено основні напрямки та першочергові заходи щодо вдосконалення інформаційного простору Польщі. У висновках наведено результати дослідження. Робота завершується додатками та списком використаних джерел.
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і заробітної плати Розділ 2 практичні аспекти аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві зат «канів дніпробуд» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фонду оплати праці ЗАТ «Канів Дніпробуд» 2....
Заходи щодо збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів 3.3. Економічне обґрунтування заходів щодо збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів та їх вплив ...
ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ………………………………………………………………….. 42 3.1 Перспективні заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді…………………………………………………………………… 42 3.2.
...52 62 3.1 Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління експортним потенціалом підприємства 52 57 3.2 Оцінка ефективності та доцільності запропонованих заходів 57 62 ВИСНОКИ 63 65 ...
...вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру. Від райспоживспілки надійшов цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, які були заподіяні злочином....винесене рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. 27 вересня п.р. законний представник неповнолітнього заявив клопотання про звільнення Пивова з під варти, ...
Основні заходи щодо антимонопольної діяльності. Система органів Антимонопольного комітету України. Контроль за дотриманням антимонопольних вимог Практичний блок Підприємство розпочало виробництво нової підакцизної ...працівників, включаючи внески на соціальні заходи – 86грн.; амортизаційні відрахування – 7грн.; інші виробничі витрати – 120грн.; позавиробничі витрати – 3% від всіх виробничих витрат Плануємий рівень рентабельності – 26%.
...вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру. Від власника продовольчого магазину надійшов цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, які були заподіяні злочином....винесене рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 27 вересня 2012 року законний представник неповнолітнього заявив клопотання про звільнення Пивова з під варти, ...
...2 Економічні важелі реалізації природоохоронних заходів………...33 3.3 Заходи зменшення негативного впливу небезпечних об’єктів на при родне середовище………………………………………………………………….35 ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Розробка заходів з удосконалення маркетингової діяльності підприємства 74 3.2. Розробка заходів з підвищення кваліфікації працівників підприємства 94 Висновки до розділу 3 ...
...випадку становила 320 га; – превентивні заходи були проведені на площах 70 та 90 га. На першій площі озима пшениця повністю загинула і господарство по рекомендації висіяло ... Які заходи є етапами ризик менеджменту? а) Фінансування б) самофінансування ризику в) уникнення ризику, г) страхування; д) контроль, е) обмеження ризику, є) ...
Розробка заходів з реформування КДЕП та етапів впровадження змін 70 3.2. Оцінка економічної ефективності реалізації запропонованих заходів 76 РОЗДІЛ 4.
Заходи по вдосконаленню менеджменту підприємства з іноземними інвестиціями 63 3.2. Сітьова модель удосконалення організації виробництва 67 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 79 ... Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; поширення застосування методів нематеріального стимулювання ...
...працівників та визначення ефективності запропонованого заходу 3.3. Розробка заходів щодо удосконалення елементу кадрового менеджменту системи стимулювання праці персоналу в ПАТ СП «Эко Н» РОЗДІЛ ІV.
...розвитку енергетики, зростання енергоспоживання Ось заходи, що дозволили б переламати негативні тенденції у сфері енергетики: 1) підвищення ефективності використання енергії (за нинішнього рівня техніки можна зменшити ...розвиток альтернативної енергетики; 4) вжиття заходів для сповільнення темпів росту населення Використання нових видів енергії Енергія тепла землі. Теплова енергія, яка знаходиться в надрах Землі і ...
Протипожежні заходи 3.8. Специфікація збірних залізобетонних елементів 4. Розрахунок і конструювання сходового маршу 4.1. Вихідні дані 4.2.... Протипожежні заходи на будівельному майданчику 5.4.4. Виробнича санітарія на будівельному майданчику 5.4.5. Охорона навколишнього середовища 6.
заходи ефективності використання ОВФ підприємства в часі. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по поліпшенню використання ОВФ на підприємстві в часі.
...резерву під кредитний ризик та заходи з підвищення прибутковості та зменшення ризиків. В роботі розглянуті проблеми та складові стійкості банку. Приведена програма по підвищенню стабільності та ... Введення в роботу запропонованих заходів допоможе підтримувати на високому рівні якість кредитного портфеля банку. Найпопулярніші методи зниження кредитного ризику,як випливає з даної роботи це: ...
...від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів адміністративного стягнення, примусових заходів виховного характеру Висновок Література
Першочергові заходи щодо вирішення головних проблеми інформаційного простору 104 3.2. Стратегія вдосконалення розвитку інформаційного простору України 111 Висновки до третього розділу ...інформаційного простору України; виявити першочергові заходи щодо вирішення проблеми інформаційного простору; визначити стратегію вдосконалення розвитку інформаційного простору України. Об’єкт дослідження: проблеми інформаційного простору в державі.
Заходи із захисту комерційної інформації 53 3.3. Інші заходи 60 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73 ДОДАТКИ 78
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.