Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 4227 за запитом заходи

... ВАРІАНТ № 2 Контрольне питання: Заходи забезпечення кримінального провадження. План 1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. 2. Загальні правила їх застосування. 3.
Вступ 1 Конкурентоспроможність підприємства найважливіша характеристика підприємства в ринкових умовах 1.1 Поняття конкурентоспроможності підприємства та фактори, що її визначають 1.2 Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства 1.3 Планування маркетингових заходів для підвищення конкурентоспроможності підприємства 2 Загальна характеристика підприємства, особливості його господарчої та організаційно економічної діяльності 2.1 Організаційні особливості ЗАТ «... Вступ...
Загальна характеристика заходів кримінально правового впливу, що можуть бути застосовані до неповнолітніх за КК України. Примусові заходи виховного характеру. 4.
ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств лісопромислового комплексу 3.2.
Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування працівників 1.3 Управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників 1.4 Планування і підготовка резерву керівників Розділ ІІ Аналіз і оцінка планування трудової кар’єри на підприємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства: 2.1.1 Мета предмет та основні показ...
...праці та відрахувань на соціальні заходи 2.2.4 Облік загальновиробничих витрат 2.3 Організація управлінського обліку витрат виробництва 2.4 Організація податкового обліку ВАТ „Канівський ...2% ; частка відрахувань на соціальні заходи теж збільшилася з 2% до 2,9%, тобто на 0,9% ; частка амортизації збільшилася з 1,3% до 2%, тобто на 0,...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні основи економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Розділ 2 аналіз основних напрямків підвищення економічної ефективності діяльності підприємства ват „паляниця” 2.1 Організаційно економічна характер...
...з кризового стану 3.2 Заходи щодо збільшення фінансових результатів та запобігання банкрутству 3.3 Економічне обґрунтування заходів запобігання банкрутству підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ...
Оцінка результатів і запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Колективне сільськогосподарське підприємство є добровільним об'єднанням громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції ...» можемо запропонувати наступні заходи: з метою збільшення суми грошових коштів позбутися зайвої дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги шляхом підвищення умов до укладання договорів ...
Економічний механізм впровадження заходів збільшення прибутку на підприємстві 3.3. Обґрунтування запропонованих заходів та їх вплив на основні показники діяльності підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві 1.3 Основні аспекти та методика прогнозування витрат на підприємстві Розділ 2 практичні засади визначення та оцінювання витрат на стов «дружба» 2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Дружба» 2.2 Загальна оцінка динаміки і структури витрат підприємства 2.3 Оцін...
Заходи щодо зниження витрат на виробництво та їх економічне обґрунтування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ В першому розділі дипломної роботи було ...собівартості продукції та розробка відповідних заходів щодо їх використання. Аналіз витрат було проведено на основі фінансової і оперативної інформації базового підприємства ВАТ «ПЗДГ «Золотоніське».
...діагностики і запобігання банкрутству, системи заходів по відновленню платоспроможності підприємств боржників, а також стратегій виходу з кризових ситуацій на самих підприємствах. При цьому запровадження заходів санації, спрямованих на збереження життєздатних ...
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнти ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.3.5 Коефіцієнти ринкової активності 1.3.6 Інтегральні коефіці...
...являється завершеною, якщо розроблені конкретні заходи по скороченню втрат, і таким чином є зростання рентабельності виробництва. Ці заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і ...
...діяльність інспекцій праці в державах заходу? 7. Назвіть міжнародно правові акти, положення яких присвячено питанням охорони праці Завдання 6 1. Які елементи включає в себе право ...умови проведення страйків в державах заходу? 5. Як законодавчо вирішено питання щодо допустимості страйків державних службовців в державах Європи і США? 6.
...технологічної дисципліни;  розробити та здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; ...управління грошовим оборотом підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами. Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства ТОВ “...
...технологічної дисципліни;  розробити та здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; ...управління грошовим оборотом підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами. Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства “Облагростандарт”.
...прибутком (збитком) до проведення санаційних заходів; емісійний дохід у вигляді дизажіо 31. В процесі санації балансу: підвищується розрахунковий та ринковий курс корпоративних прав; покращується платоспроможності підприємства; ...фінансові ресурси для проведення санаційних заходів виробничого характеру; збільшується статутний капітал підприємства 32. Акціонерне товариство може викупити акції власного випуску для: наступного перепродажу; одержання дивідендів пі...
комплекс заходів щодо переведення економіки країни, органів державної влади, органів місцевого самоврядування й організацій на роботу в умовах воєнного часу b. комплекс заходів, що проводяться у мирний час ...
...досить успішно, то впровадження запропонованих заходів по покращенню його фінансово економічного стану буде доцільним і дуже ефективним. Це пов’язано з тим, що впровадження запропонованих заходів для підприємства буде прибутковим, а ...
використання резервів виробництва (ресурсозберігаючі заходи) b. скорочення чисельності працюючих, відхід з віддалених ринків, скорочення послуг, наданих клієнтам c. зняття з виробництва частини продукції, що знаходиться ... використання резервів виробництва (ресурсозберігаючі заходи) d. скорочення витрат Question 8 Стратегії відновлення, спрямовані на зни¬ження витрат, найбільш ефективні в ситуаціях: a.
Планування та фінансування заходів з охорони праці 2. Принцип нормування природнього та штучного освітлення 3. Задача № 1 Визначити річний економічний ефект і строк окупності ...виробничих витрат на виконання оздоровчих заходів на дослідному підприємстві за наступними даними: Таблиця 2. Вихідні дані. Показники Значення Витрати на здійснення оздоровчих заходів, тис. грн.
...взяття під варту як запобіжного заходу 1.1. Взяття під варту як вид запобіжного заходу та його значення 1.2. Правові гарантії дотримання вимог чинного законодавства ...
Поняття, сутність та класифікація примусових заходів медичного характеру......................................................................................................................6 Розділ 2. Види примусових заходів медичного характеру та порядок їх застосування...............................................................................................................10 2.1.
АНАЛІЗ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ СКОЄННЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ………………………………………..……..……….13 2.1. Правові заходи запобігання злочинам у сфері оподаткування……………..…13 2.2.
Адміністративно запобіжні заходи 8 2.2. Заходи адміністративного припинення 14 2.3. Адміністративна відповідальність 22 Завдання 1 25 Проаналізуйте положення статті 11 Закону ...
...Найбільш повне та організоване виконання заходів ЦО на об'єкті досягається завчасною розробкою плану заходів, які необхідно проводити при загрозі або виникненні НС.
АНАЛІЗ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ СКОЄННЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ……………………...……16 2.1. Особливості запобігання злочинам у сфері оподаткування…………….…..16 2.2. Правові заходи запобігання злочинам у сфері оподаткування……….…….
...що дані вимоги представлені запобіжними заходами, що містяться в нормативно правових актах України. Також аналіз показує, що дані заходи відносяться до конкретної групи підйомно транспортного обладнання.
сукупність державних заходів, спрямованих на регулювання демографічних процесів c. державні установи, що займаються питаннями демографічного розвитку Question 5 Напрями державної демографічної політики в ... очікуванні потужності міграційних потоків на Захід c. глобалізація Question 8 До нормативно правових актів, що складають правову основу системи професійної орієнтації, належать: a.
Організаційно – економічні заходи по підвищенню ефективності використання виробничих потужностей на підприємстві 3.2. Проект збільшення ефективності використання виробничих потужностей підприємства 3.3. Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації в сучасних економічних процесах 1.2 Макроекономічний рівень реструктуризації, його сутність, можливі схеми 1.3 Реструктуризація підприємств, її задачі та базові принципи в сучасних умовах РОЗДІЛ 2 Основні вихідні дані та обґрунтування необхідності реструктуризації Черкаського ДНВП „Ротор” 2.1 Загальна характер...
Економічне обгрунтування ефективності запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Критерієм оптимальності функціонування підприємства є максимілізація його прибутковості при оптимальному використанні потенціалу підприємства.... Однак при реалізації ряду заходів, спрямованих на вдосконалення фінансово господарської діяльності, ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” може мати дещо вищий рівень прибутковості, за рахунок використання внутрішніх ...
...організаційно економічних, правових, виробничо технічних заходів, що спрямовані на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно правових форм і можуть забезпечити фінансове оздоровлення підприємства, збільшення ...загальним і охоплює весь комплекс заходів (крім фінансових) щодо фінансової санації підприємства. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» наводиться точніше визначення: ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і використання ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу за його складовими елементами 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу підприємства 1.3 Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки ресурсного потенціалу ват «миронівський завод по виробництву круп і комбікормів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ „Миронівський ...
Заходи з удосконалення організації ремонтного обслуговування в TOB "Наталі" 4.1. Організаційно методичні основи удосконалення функціонування ремонтного господарства 4.2....появи, а ремонтні та профілактичні заходи майже не здійснюються. br />br /> На підприємстві «Наталі» немає спеціалізованого ремонтного відділу, який би займався як ремонтними, так і профілактичними ...
...господарських, фінансово економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної ...реструктуризації можна визначити як комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємств. Проведений нами аналіз діяльності Черкаської дирек...
...являється завершеною, якщо розроблені конкретні заходи по скороченню втрат, і таким чином є зростання рентабельності виробництва. Ці заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і ...
...аналіз якої свідчить, що розроблені заходи виконуються не в повній мірі, тому керівництву підприємства потрібно посилити виконавчу дисципліну своїх працівників для забезпечення стійкого фінансового стану підприємства....АТП 2362” потрібно розробити запобігливі заходи щодо факторів впливу на зниження ефективності діяльності. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства за три роки показав, що коефіцієнт фінансової ...
...судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”. Висвітлюючи четверте питання необхідно звернутись до загального визначення в КК України поняття покарання, яке закріплене статтею 50....зробити висновок про види примусових заходів виховного характеру, цілі застосування примусових заходів виховного характеру і чому не можна прирівнювати зазначені заходи до кримінального покарання та доцільність ...
...89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників». Трудові норми Міжнародної організації праці Основні законодавчі та нормативно правові акти з ... Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій Інтегровані системи ...
...технологічної дисципліни;  розробити та здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; ...управління грошовим оборотом підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами. Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства “Облагростандарт”.
...математичної моделі з оптимізації складу заходів з формування конкурентних переваг і підвищення конкурентного потенціалу підприємства. Реалізація сукупності розроблених теоретико методологічних положень і практичних заходів, використання в діяльності вітчизняних підприємств ...
ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ.....318 § 1. Поняття і види заходів процесуального примусу.....318 § 2. Порядок застосування заходів процесуального примусу.....321 Розділ II.
...господарських зобов’язань як: А) заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку; Б) заходи, що застосовуються до правопорушника з ...
ВИДИ Й ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ БАНКЕТНИХ ЗАХОДІВ 1.1. Історія виникнення банкеті 1.2. Види банкетів РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКЕТНИХ ЗАХОДІВ 2.1.
Поняття та мета примусових заходів медичного характеру 1.2. Види примусових заходів медичного характеру 1.3. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру ...
Система організаційно правових заходів формування правової культури неповнолітніх 3.1. Організаційні заходи 3.2. Виховні заходи 3.3. Заходи впливу зі сторони правоохоронних органів ...
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 2.1. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного запобігання 2.2. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного припинення 2.3.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.