Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 378 за запитом здатності

Назвіть поняття, змістом яких є наступні речення: 1) Здатність громадянина і юридичної особи своїми діями здійснювати трудові права і обов'язки. 2) Здатність громадян мати трудові права і обов'...
Тест 1 Question 1 Навколишнє середовище людини, обумовлене в даний момент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, негайну або віддалену дію на людину, її здоров’я і життя, це: Виберіть одну правильну відповідь ...світла і мають високу проникну здатність Виберіть одну правильну відповідь a. Так b. Ні Question 2 Балів: 1 Іонізуюче випромінювання має кумулятивний ефект.
Фактори, здатні забезпечити інтенсифікацію процесу навчання. Шляхи інтенсифікації навчально – виховного процесу з іноземної мови в школі.ст 2.... Одним із факторів забезпечення здатності учня до роботи є відповідна мотивація. Серед аспектів, які підвищують рівень мотивації слід виділити перш за все інтерес учня до ...
Критерій ступеня вражаючої здатності зброї (її небезпеки). Класифікація зброї в кримінальній літературі 3. Коротка кримінально правова характеристика незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими ...речовинами; розглянути критерій ступеня вражаючої здатності зброї (її небезпеки). Класифікація зброї в кримінальній літературі; дати кримінально правову характеристику незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами ...
...уяві голову професора Доуеля, наділену здатністю відчувати, мислити, пригадувати, тобто здатністю продукувати психіку. Цей фантастичний образ має під собою реальні підстави, оскільки голову (точніше, мозок) вважають ...
...8 Пояснити, як вплинуть на здатність комерцій¬ного банку створювати нові гроші та змінювати стан грошової пропозиції такі операції (за умови, що банк здійснюватиме їх незалежно ...банку 200 Визначити, як змінюватиметься здатність комерційного бан¬ку до створення нових грошей, якщо на момент проведення операцій у нього будуть наявні надлишкові резерви у розмірі ...
19 КК як здатність особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. У цьому зв’язку необхідно показати дві ознаки ...робити висновок, що особа не здатна керувати своїми діями. Тут треба пояснити, чому у понятті неосудності інтелектуальна та вольова ознаки юридичного критерію роз’єднанні сполучником “або”, ...
...некорисність для людини залежить від здатності задовольняти її певну потребу. Отже, корисність — це здатність речі чи послуги задовольняти будь яку потребу людини.
...розвиток у суб'єктів виховання здатності до самостворення і самоореалізації. На сучасному етапі розвитку цивілізації особливу роль відіграє інноваційний потенціал суспільства, що потребує особистостей, здатним системно й кон¬структивно мислити, ...
...3 заводі М1, М2, М3, здатними зробити за деякий інтервал години , , тис. тонн сталі відповідно. Свою продукцію компанія поставляє 4 м споживачам З1, З2, З3, З4, ... Задача № 3 Чотири чоловіки здатні виконати чотири завдання. У силу різної кваліфікації на виконання цих завдань їм буде потрібно різний час.
...споживачеві у тому, що підприємство здатне виробляти безпечні продукти харчування анонсованої якості. Переконливим доказом того, що підприємство виконує всі вимоги, зазначені у цих міжнародних стандартах, слугують ...стратегічно важливе рішення підтвердити свою здатність досягати високого рівня задоволення кондитерськими виробами українських кондитерських фабрик корпорації зі сторони споживачів. Доклавши чималих зусиль у 2005 році, компанія «...
...3 заводі М1, М2, М3, здатними зробити за деякий інтервал години , , тис. тонн сталі відповідно. Свою продукцію компанія поставляє 4 м споживачам З1, З2, З3, З4, ... Задача № 3 Чотири чоловіки здатні виконати чотири завдання. У силу різної кваліфікації на виконання цих завдань їм буде потрібно різний час.
...кожна природна система, підприємство має здатність до еволюції. Однією з вирішальних частин цієї здатності є людські ресурси. Персонал повинен бути прирівняний з основним капіталом, витрати на ...
...роль, яку вона покликана і здатна виконувати. Із більше ніж 700 тис. мешканців України, які тепер щороку вмирають, більше 100 тис.... Така система здатна продуктувати лише дешеві, а отже низькі за якістю і ефективністю медичні послуги. Тому ринкові перетворення в країні стали неможливі навіть, ...
...сумнів у їх осудності або здатності давати звіт у своїх діях чи керувати ними, а також для визначення психічного або фізичного стану свідка чи потерпілого у ...коли виникає сумнів у їх здатності правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати щодо них правдиві свідчення. br />br /> Норма КПК України обмежує ...
...єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби. Управління якістю в сучасному світі зазвичай згадується в контексті двох систем: total qualіty management (TQM) ... Вона визначає здатність витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над виробами інших товаровиробників Сукупність показників якості продукції можна класифікувати за ...
...домінанта, виховання такої особистості, яка здатна до самоосвіти й само¬розвитку, може критично мислити і генерувати нові оригінальні ідеї, здатна реалізувати себе в умовах сучасного швидкоплинного ...
...і найважливіших показників, оскільки відображає здатність підприємства підтримувати ефективність свого господарювання. Це показник того, чи є підприємство “діючим”, чи відповідає воно визначеному у Законі “Про бухгалтерський ...зростання власного капіталу свідчать про здатність підприємства формувати і ефективно розподіляти прибуток, уміння підтримувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. Водночас зменшення обсягів власного капіталу, як ...
...Функція соціології, яка засвідчує її здатність до вироблення науково обґрунтованих прогнозів про тенденції розвитку соціальних процесів та явищ. Наука про суспільство. Соціологія культури – це … теорія.... Здатність методу вимірювати саме ту властивість об’єкта, яка має бути виміряна. 8. ... – аналіз формалізований спосіб інтерпретації текстів.
Адже без відпочинку людина втрачає здатність плідно працювати. Тривала безперервна праця виснажує людину. Саме тому у законодавстві України суттєву уваги приділено врегулюванню питання щодо реалізації права ...критеріїв стану здоров’я, бути здатним виконувати свої функціональні обов’язки. Для цього йому необхідний час для відновлення фізичних, розумових сил.
...якості є похідними від пізнавальних здатностей людини. У філософській психології аналізується насамперед діяльність теоретична. Проблема волі становиться лише в плані того, що її визначає, чи не ... Психічне беруть як певну сутність, здатність, що тільки розгортає свої дані. Практична діяльність виявляється зайвою. Її зрозуміли, особливо як основу формування, створення самого психічного.
Здатність до реалізації репродуктивної функції. 3. Адекватність реакції на фактори середовища; 4. Здатність до самоконтролю. Question 6 of 15 В психомоториці ...
...роль, яку вона покликана і здатна виконувати. Із більше ніж 700 тис. мешканців України, які тепер щороку вмирають, більше 100 тис.... Така система здатна продуктувати лише дешеві, а отже низькі за якістю і ефективністю медичні послуги. Тому ринкові перетворення в країні стали неможливі навіть, ...
...властивості документа взагалі: знаковість, семантичність; здатність відображати (втілювати) розумову діяльність людини й суспільну свідомість взагалі, а також відображати об'єктивну реальність; дискретність і безперервність; здатність зберігати як зміст, так і ...
...досить високі, що вказує на здатність підприємства на даному етапі його виробничої діяльності забезпечити себе необхідними ресурсами для забезпечення виробничого процесу....стійкості структури балансу та зменшення здатності підприємства швидко розрахуватися по своїх короткотермінових боргах. У подальшій своїй діяльності керівництву підприємства слід направити свою діяльність на забільшення виробничого ...
...і які психіатр за бажання здатний засвоїти і тим, навіть окрім своєї волі, розширити свій загальноосвітній кругозір. Ці отримані від хворих знання здатні і самі по собі, але ...
здатність проникати у будь які сфери суспільного життя b. універсальність, всеосяжність політики c. здатність поєднуватись із неполітичними сферами суспільного життя, утворюючи ...
...за рахунок її усвідомлення; вироблення здатності формувати мету учіння, приймати рішення в навчальній діяльності, здійснювати контроль і оцінювання. 10. Навчальне співробітництво це (за Г. Цукерман): 11....в якій наведено систему показників здатності до навчання. Виберіть правильну відповідь.
...якості і собівартості часто не здатна конкурувати із зарубіжними аналогами. Про конкурентоспроможність продукції не могло йти і мови і у центрі уваги економічних досліджень зіткнулася проблема ...менеджерів та інший персонал фірми здатні практично реалізувати бізнес план. В організаційній структурі необхідно: указати на основні причини вибору відповідної юридичної форми організації організаційної структури; наголосити ...
...від стабільності банківських інститутів, їхньої здатності чинити опір негативному впливу різноманітних факторів: макроекономічних, інформаційних, організаційних, регулятивних тощо, які стають причиною виникнення різноманітних банківських ризиків....банківську діяльність, досконале управління ними здатні забезпечити функціональну надійність банківських установ. Надійність банківських установ є особливо важливою для країн, які лише нещодавно запровадили ринкові механізми функціо...
...мати організаційну єдність, відокремлене майно, здатність нести самостійну майнову відповідальність, виступати у цивільному обороті від свого імені, здатність бути позивачем або відповідачем у суді, господарському чи ...
...форми протягом тривалого періоду і здатність приносити певну економічну вигоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища основний капітал поступово зношується і частинами переносить свою первинну ...це складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого періоду. Відмітними рисами цих ресурсів є брак матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів ...
гнучкість 8 Здатність організації до адаптації, модернізації та реформації – це: Виберіть одну правильну відповідь a. циклічність b. оперативність c. дискретність d....22 Ефективність делегування залежить від здатності та бажання підлеглого брати на себе додаткові повноваження: Виберіть одну правильну відповідь a. ні b.
...держави, що традиційно асоціюється зі здатністю чи нездатністю уряду країни розробляти і реалізувати незалежну національну економічну політику. І якщо до останнього часу за масштабами і якістю ...економіки як бази для посилення здатності виробників протистояти зовнішньому конкурентному тиску. 9. Для активізації роботи щодо вступу України до ЄС мають активно працювати і регіони.
...з небагатьох галузей вітчизняного права здатне безпосередньо не тільки впливати на характер суспільно трудових відносин, але й забезпечити належні гарантії соціального захисту найманим працівникам....потребує підготовки висококваліфікованих фахівців юристів, здатних на практиці застосувати отримані знання з метою захисту інтересів усіх учасників трудових правовідносин. Трудове право являє собою сукупність норм, що ...
...гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або під відповідальність ...і гарантоване право та реальна здатність Олександрійської міської територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах ...
...само як власне галузь права здатна до розвитку та змін, підлягає динаміці в залежності від політичних, економічних, соціальних та інших чинників. Тобто така система здатна до свого прогресивного розвитку та ...
...не містить помилок і перекручень, здатних вплинути на рішення користувачів звітності. Доходи і витрати включають до складу Звіту про фінансові результати згідно з принципами нарахування та ...діяльності протягом звітного періоду; оцінка здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти і визначення потреб підприємства у використанні грошових коштів.
...спорів, але остання не була здатна врегулювати конфлікти, оскільки бракувало механізму реалізації примирних процедур. Трудові спори в Російській імперії вирішуватися в судах за правилами цивільного судочинства, ...травня 1991 року, виявився не здатним врегулювати соціально трудові відносини в нових економічних умовах. Стосовно третього етапу, то варто зазначити, що розвиток правової регламентації трудових спорів ...
...світ, підсвідомість, інтуїція, комунікабельність, гармонія, здатність до співробітництва, моральні сили, творчі сили, настрій, самовладання, динаміка почуттів. Піднесення: позитивний настрій, гармонія з оточуючим світом, контактність.... Духовний дискомфорт, недолік присутності духу, здатності до реагування. Можливі нещасні випадки Особливу увагу необхідно приділяти дням перепадів, коли відбувається зміна фаз біоритмів.
...кадрів до підготовки керівної еліти, здатної здійснювати суспільні реформи. Навчання кадрів для державного управління повинно базуватися на відповідних державних освітніх стандартах з урахуванням світового досвіду....і говорити, є найвищий вимір здатності особи до державної служби.
...система сама по собі має здатність автоматично впливати на економічний цикл b. немає правильної відповіді c. усі відповіді правильні d. уряд свідомо регулює витрати бюджету з ...система сама по собі має здатність автоматично впливати на економічний цикл b. немає правильної відповіді c. усі відповіді правильні d. уряд свідомо регулює витрати бюджету з ...
здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості c. реально спроможна організувати виробництво d. всі відповіді вірні Question 2 Процес формування та ... здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості b. всі відповіді вірні c. реально спроможна організувати виробництво d.
здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості c. реально спроможна організувати виробництво d. всі відповіді вірні Question 2 Процес формування та ... здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості b. всі відповіді вірні c. реально спроможна організувати виробництво d.
...якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов'язання перед діловими партнерами, державою, власниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової ...виконання фінансових зобов'язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання ...
Класичний показник Cash flow характеризує: здатність підприємства фінансувати інвестиції; структуру капіталу підприємства; можливості підприємства здійснювати дезінвестиції; наявність у підприємства робочого капіталу 61....допомоги; сукупність всіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення; те ж саме, що і реорганізація; система заходів, що здійснюються виключно в досудовому порядку 122.
Втрата інтересу, здатності відчувати задоволення. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 1.3. Зниження енергійності, активності, підвищена стомлюваність. ••••••••••• 7 2. Додаткові симтоми депресії. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 Список використаної літератури.
Здатність підприємства до технологічних змін 4. Оновлення продукції і оцінювання ринкових і виробничих можливостей створення нової продукції Задача Лізинговий дім здав ...
СИМЕТРІЯ КРИСТАЛІВ Головні специфічні властивості кристалічної речовини Класичне визначення: кристал – це однорідне тверде анізотропне тіло, що здатне самоогранятись. Елементами огранювання кристалів є плоскі грані, прямі ребра і вершини кутів; вони пов’язані між собою такою залежністю: г+...
Задача №1 Визначити чи здатне підприємство розрахуватись з боргами за рахунок результатів своєї господарської діяльності проаналізувавши відношення Cash Flow до заборгованості нетто, якщо чистий прибуток ...
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.