Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 378 за запитом здатності

Ситуаційне завдання У деяких країнах, наприклад, у США, оцінка людей при прийомі на роботу і підвищення по службі ґрунтується, головним чином, на їхній здатності виконувати роботу. Це, звичайно, не означає, що в США відсутня дискримінація по статі, расі або релігії.
...професіями для громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Керівництво даного підприємства відмовляє у наданні роботи: а) громадянам, котрі звільнилися з місць покарання; ...
...та збори з населення; 3) здатність держави представляти та захищати інтереси всього населення; 4) наявність власної валюти та грошової системи. Задача № 77 Громадянин Чиж І. С.
Визначення несучої здатності грунтів основи Підрахунок об’ємів робіт Вибір механізмів, приспосіблень. Калькуляція трудових витрат Технологія виконання робіт.
низька здатність генерувати прибуток d. високий рівень ліквідності Question 2 Інвестиційна операція, пов’язана з заміною або доповненням парку устаткування новими видами, ...
...сканери Барабанні сканери Оптична розділювальна здатність сканера Динамічний діапазон сканера Глибина кольору Типи зображення, що вводиться Чорно білі сканери Кольорові сканери Апаратні інтерфейси сканерів Програмні інтерфейси ...
Особливості формування в дошкільників здатності сприймати зображувальне мистецтво Висновки до розділу I Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖУВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ДОШКІЛЬНИКАМИ 2.1.
Конкурентна здатність, якість туристичного продукту 2.2. Ціноутворення як один з чинників конкуренції туристичних підприємств 2.3.
Конкурентна здатність, якість туристичного продукту 2.2. Ціноутворення як один з чинників конкуренції туристичних підприємств 2.3.
...за формою, поданою далі Компетенції Здатності фахівця виконувати функціональні завдання професійної діяльності Основні класи професійних знань Перелік ключових показників та інструментів Завдання Ситуаційна вправа «Система бюджетного ...
...могутнього інтелектуального потенціалу, який визначається здатністю його до розумової діяльності та до розвитку творчих нахилів особистості високого рівня життя можуть домогтися навіть ті держави, які не ...
...і соціальної сфери залежить від здатності державних структур комплексно здійснювати наступні заходи: систематично удосконалювати форми організації фінансових відносин в цілях посилення їх регулюючої дії на відтворення; ...
...особливостей взаємозв’язку егоцентризму із здатністю особистості до емпатії 2.1. Методика дослідження 2.2. Аналіз результатів психологічного експерименту Висновки Список використаної літератури Додатки
Ліквідність банку — це його здатність своєчасно та в повному обсязі задовольняти невідкладні потреби у грошових коштах. Ліквідність аналізують з метою з'ясування спроможності банку відповідати ...
...спеціалістів з вищою освітою, які здатні творчо використовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково технічного прогресу. В Енциклопедії освіти подається таке визначення поняття “науково дослідна робота” – “…...
...постійного підвищення якості надаваних послуг, здатних задовольнити потреби сучасного туриста в організації його дозвілля. Високий рівень якості туристського продукту є необхідною умовою для розвитку турбізнесу.
...стає меншою вірогідність, що особа здатна проявляти задоволення не тільки своїм оточенням, а й життям у цілому. Зробіть спробу це пояснити та наведіть конкретні приклади. Література
...Роман — це універсальний жанр, який здатний відтворити найширше коло життєвих явищ, порушувати кардинальні проблеми духовного, морально етичного, екзистенційного, соціального, суспільного, метафізик ного планів, створювати цілісні картини ...
...Роман — це універсальний жанр, який здатний відтворити найширше коло життєвих явищ, порушувати кардинальні проблеми духовного, морально етичного, екзистенційного, соціального, суспільного, метафізик ного планів, створювати цілісні картини ...
Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну є важливою передумовою соціального та ...
ЗМІСТ Вступ 1 Коротка характеристика виробничого механізму і режимів його роботи 2 Розрахунок та побудова навантажувальної діаграми і тахограми виконавчого органу виробничого механізму 3 Попередній розрахунок потужності привідного двигуна 4 Техніко економічне обґрунтування вибору системи електропривода 5 Вибір електричного двигуна за потужністю і швидкістю обертання 6 Розрахунок динамічних навантажень та побудова навантажувальної діаграми електропривода 7 Перевірка вибраного дви...
...послабленням ролі уяви і посиленням здатності міркувати. На третій стадії уява підкоряється мисленню, тому в більшості людей вона занепадає і лише у деяких піднімається над мисленням, ...
...моніторингу в банку являє собою здатність системи фінансового моніторингу з найменшими витратами запобігати та протидіяти використанню банку в процесі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню ...
...можливостей техніки, а й у здатності людини управляти сучасними технічними засобами та процесами. Окрім того, існує необхідність оцінки конкретних умов та характеру праці на робочих місцях.
Робота захищена на "відмінно" Вступ 1 Розрахунок мережі холодного водопроводу 1.1 Вибір системи і схеми внутрішньої водопровідної мережі 1.2 Місце вводу і розташування водомірного вузла 1.3 Визначення витрати холодної води 1.4 Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі холодного водопостачання 1.5 Визначення типу лічильника 1.6 Визначення напору у внутрішній водопровідній системі 2 Розрахунок внутрішньої каналізаційної мережі 2.1 Влаштування внутрішньої каналізаційної м...
...на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне і необхідне зустрічне покриття потреби в оборотних ресурсах та інвестиціях тимчасово вільними коштами інституційних секторів економіки.
Інтелект здатній не самі речі, а лише відношення між ними. В силу цього, за Бергсоном, відносна і істина, яку дає наука.
...Висновок уривок Сьогодні СБ України здатна у повному обсязі вирішувати всі завдання, які визначені Законом України "Про Службу безпеки України" та ставляться вищим керівництвом держави.
Здатність пристосовуватися до змін в зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі і інших сферах життєдіяльності. Більш того, у все зростаючому числі ...
...Платон під політикою розумів мистецтво, здатність жити в умовах поліса, що ставить людину у певні поведінкові рамки. М.Вебер вважав, що політика це прагнення до влади, ...
...відзначається послабленням ролі уяви підкоряється здатності міркувати. На третій стадії уява підкоряється мисленню, тому в більшості людей вона занепадає і лише у деяких піднімається над мисленням, ...
...влади саме тими лідерами, які здатні професійно та ефективно реалізовувати народну довіру практичної політичною діяльністю. Відбувається активне впровадження піарівських технологій у виборчі кампанії в Україні.
...змінюють, доповнюють або припиняють її здатність бути суб'єктом цивільних прав і обов'язків. Щоб отримати цивільну правосуб’ктність потрібно шлюб юридично оформити шляхом його державної ...
...2,5%; 2) обчислити пропускну здатність груп устаткування в машино годинах; 3) визначити коефіцієнти завантаження груп устаткування за зазначених умов і дати їм відповідну оцінку
...відзначається послабленням ролі уяви підкоряється здатності міркувати. На третій стадії уява підкоряється мисленню, тому в більшості людей вона занепадає і лише у деяких піднімається над мисленням, ...
...валютних операцій, а й його здатністю повною мірою реалізувати саме цю функцію. Важливо враховувати й те, що свобода вибору суб'єктів ринку пов'язана з їхнім ...
Вона не була здатна до самостійного самозахисту, а тому змушена була здійняти галас і покликати на допомогу. Громадянин Іванов вирішив захистити жінку від нападника, ...
...в мережі, коли відома пропускна здатність кожної дуги. Завдання 3 2. Побудувати мережевий графік комплексу робіт і розрахувати часові параметри для наступного комплексу ремонтних робіт, перелік ...
...вартість робочої сили залежить від здатності працівника створювати еквівалент вартості товару «робоча сила». Завдання 4. Тести з обґрунтуванням 1. До авансового капіталу належать: a.
...2,5%; 2) обчислити пропускну здатність груп устаткування в машино годинах; 3) визначити коефіцієнти завантаження груп устаткування за зазначених умов і дати їм відповідну оцінку 4.
...повинні усвідомлювати тім, що найважливіші здатності це краса душі, чистота серця й талант любові. По справжньому розкриватися й розцвітати всі інші таланти можуть тільки на їхній ...
...повинні усвідомлювати тім, що найважливіші здатності це краса душі, чистота серця й талант любові. По справжньому розкриватися й розцвітати всі інші таланти можуть тільки на їхній ...
...мети з формуванням «дару слова» здатності зв’язно, логічно, граматично правильно висловлювати свою самостійну думку шляхом виконання різноманітних вправ на найкращому літературно художньому матеріалі.
Додаючи впевненості людям у здатності творити та змінювати світ, освіта підвищує можливості населення для досягнення своїх цілей. Відтак стає важливим, щоб Україна зосередила свою увагу ...
...в жорсткій конкуренції доводити свою здатність ефективно використовувати на практиці набуті за роки навчання знання. Наявність високого рівня безробіття свідчить про нестабільність в економіці та має ...
...локально прості процесори в сукупності здатні виконувати доволі складні задачі. Робота складається з 3х розділів: ОСНОВИ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВА СУЧАСНОЇ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
...мети з формуванням «дару слова» здатності зв’язно, логічно, граматично правильно висловлювати свою самостійну думку шляхом виконання різноманітних вправ на найкращому літературно художньому матеріалі.
...ближнього, благородство, чуйність, делікатність, навіть здатність на справжнє кохання. Потрібно розуміти, що грубуватість і цинізм цих людей породжені безнадійністю і втомою від пережитих втрат і горя.
...головною вимогою до управлінця була здатність якнайшвидше реагувати на зміни ринкової ситуації. Сьогодні гарним спеціалістом вважається той менеджер, який створює для свого підприємства нові ринки і ...
Вона здатна організовувати увагу дитини по відношенню до досліджуваних об’єктів та підтримувати її достатньо довгий час, поки не зникне інтерес.
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.