Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 379 за запитом здатності

...що він перший переконливо продемонстрував здатність української мови забезпечити розвиток багатьох жанрів художньої літератури. Список використаної літератури
...тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в організацію для задоволення власних потреб і залишаються в ній протягом тривалого періоду. 1.
...суб'єкта ринку і його здатність фінансувати свою діяльність за станом на певну дату. В процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу ...
...та удосконалення таких якостей, як здатність мобілізувати Список використаної літератури
...ринковій економіці є механізми, які здатні самостійно в короткі терміни забезпечити високий рівень зайнятості; C. економіка має розвиватися на основі централізованого планування; D.
...значення для забезпечення математичної компетентності — здатності розв'язувати прикладні задачі та задачі з «життя», адже функції слугують математичними моделями різноманітних закономірностей і явищ природи.
установлення здатності подэкспертного правильно сприймати обставини справи 2. установлення в подэкспертного стану афекту 3. установлення провідних мотивів поводження й окремих учинків подэкспертного ...
Цей засіб, здатний вирішувати найрізноплановіші і найрізносторонніші задачі, дійсно необхідний для економічного виживання в нинішніх умовах. Санація розглядається як система заходів, передбачених процеду¬...
...розвитку особа, що формується, набуває здатності нести цей вид відповідальності, тобто стає відповідальною з точки зору закону про кримінальну відповідальність. Для правильної відповіді на перше питання ...
Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру (статі, ...
Бюджет не здатний підтримати здавальну ціну на яловичину при продуктивності худоби, яка склалася в останні роки. Отже, проаналізувавши тенденції імпорту м’яса, можна ...
...якості і собівартості часто не здатна конкурувати з зарубіжними аналогами. Про конкурентоспроможність продукції не могло йти й мови: у центр уваги економічних досліджень зіткнулася проблема виживання.
...привести в рух фінансовий механізм, здатний забезпечити розвиток виробничих сил. Отже, будучи предметом попиту, валютні кошти впливають на ринок товарів і послуг.
...в процесі його кругообігу і здатність суб’єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального ...
...використання, що в більшій мірі здатні змінюватися молоді тварини, що ще розвиваються”. Question 9 of 31 Засновником української антропології вважається: 1) Павло Чубинський; 2) Федір Вовк; ...
...використання, що в більшій мірі здатні змінюватися молоді тварини, що ще розвиваються”. Question 9 of 31 Засновником української антропології вважається: 1) Павло Чубинський; 2) Федір Вовк; ...
...можливості нормальних соціальних контактів; 3) здатності до генерації нових ідей, методів, образів, представлень; 4) раціональність поводження; 5) наявність знань і навичок, необхідних для виконання визначених обов'...
...усталенню таких факторів державний режим здатний перетворити людину у „вічний гвинтик” системи. Але саме культура – вияв свого „я” людини чи народу – є тим чинником, який не ...
...від нормативних і свідчать про здатність підприємства забезпечити зобов’язання власними коштами, здійснювати платежі наявними засобами, які постійно поповнюються за рахунок його діяльності.
...залу¬чення іноземного капіталу, які здатні забезпечити стабільні умо¬ви для інвесторів. Важливим кроком на шляху до активізації процесів іноземно¬го інвестування в економіку України вважається ...
...відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Дуже повільно зменшуються обсяги заборгованості з заробітної плати. Наслідком цього є різке зниження купівельної спроможності населення, згортання внутрішнього ...
...в умовах конкуренції залежить від здатності підтримувати оптимальний рівень собівартості продукції, оскільки собівартість виступає головним ціноутворюючим фактором. Розвиток зернового господарства відбувається на основі підвищення економічної ефективності ...
...так і наявність стратегічних альтернатив, здатних підвищити рентабельність компанії. Прийняття рішення з приводу стратегії може бути ускладнено роздумами про шляхи довгострокового розвитку і тим, наскільки занижені ...
...в зниженні біологічних функцій і здатності пристосувати до метаболічного стресу. Question 7 of 15 Людина у пізньому віці на фізіологічному рівні характеризується: 1) більшою уразливістю до ...
...погіршення пам'яті; 2) порушення здатності планувати свою діяльність; 3) порушення здібності до логічних думок; 4) ознаки затьмарення свідомості; Question 10 of 15 Емоційно вольові порушення ...
Роздільна здатність існуючих пошукових засобів ще невелика, вони не дозволяють скласти уявлення про виявлене приховування об'єкта до його вилучення на світ.
...за виконавцями, тобто тими, хто здатний її виконувати краще, з погляду організації як одного цілого. Основними напрямками підвищення ефективності праці в аптечних закладах є: поліпшення організації ...
...вони є вагомою організаційною силою, здатною або бойку вати розпорядження, або сприяти їх реалізації. Тому неформальні стосунки ні в якому разі не можна ігнорувати, ними слід ...
...установлюють монопольні ціни; г) монополісти здатні чинити тиск на державні органи з метою захисту власних інтересів; д) відповіді а, б, в, г — достатньо переконливі Тест № 8.
...наявність на фірмі людських ресурсів, здатних професійно вирішувати поставлені виробничі задачі. Для ефективного керування персоналом у бізнесі підприємство має потребу в цілісній системі роботи з кадрами, ...
...його сильної конкурентної позиції і здатності успішно працювати в жорстких ринкових умовах складає конкурентна стратегія. 4. Дослідження особливостей функціонування макаронної галузі харчової промисловості України дозволило констатувати ...
...собою, тож постає питання: хто здатний узяти на себе їх розв'язання? Виявляється, система освіти. Лише вона може робити це щодня, охоплюючи весь контингент дітей.
...єктом; можливість опанування суб'єктом; здатність у силу своїх ціннісних властивостей задовольняти майнові і пов'язані з ними особисті немайнові інтереси; вільна оборотоздатність Право на доступ ...
...єктом; можливість опанування суб'єктом; здатність у силу своїх ціннісних властивостей задовольняти майнові і пов'язані з ними особисті немайнові інтереси; вільна оборотоздатність Право на доступ ...
...особи цивільна діездатність полягає в здатності своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки. Зареєстрована у встановленому законом порядку юридична особа повинна ...
...навмисне використання різного роду засобів, здатних породити суспільну небезпеку, незаконну торгівлю наркотиками, а також інші злочини, відповідальність за які передбачена міжнародними конвенціями.
...створенні фільмів, і про їхню здатність вирішувати всі питання, що торкаються їхніх інтересів, без втручання ззовні.
...і отже, на виробництво товарів, здатних конкурувати на світовому ринку. 6. Україна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території.
...стандартів, а також сформувати особистість здатну досягти великих результатів за допомогою своїх неординарних здібностей. Процес лідерства дасть змогу вдосконалити внутриупрвлінську структуру відносин в організації, забезпечити постійний • ...
Під платоспроможністю підприємства розуміють його здатність своєчасно виконувати свої зобов'язання. Ліквідність балансу це ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші ...
...фінансового стану показав, що підприємство здатне розплатитись за своїми зобов’язаннями, має високу ліквідність, фінансується за рахунок власного капіталу, а його фінансові результати і рентабельність збільшується.
...показав, що в цілому підприємство здатне розрахуватися по своїм зобов’язанням, рентабельність є позитивною, але знижується в 2006 році, аналіз ділової активності показав, що коефіцієнти обертання ...
...змінах впливу зовнішнього середовища; 2) здатність пристосовних механізмів змінювати функції систем організму під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища; 3) певні зміни захисних і регуляторних реакцій ...
Взаємини у спільних іграх формують здатність входити у товариство гравців, діяти в ньому певним чином, встановлювати товариські і дружні стосунки, підкорятися його вимогам.
здатність, право й можливість розпоряджатися ким небудь або чим небудь Question 2 Балів: /1 Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів: ...
...фінансового стану показав, що підприємство здатне розплатитись за своїми зобов’язаннями, має високу ліквідність, фінансується за рахунок власного капіталу, а його фінансові результати і рентабельність збільшується.
Спіралеподібна стратегія здатна вивести підприємство на вищий рівень прибутковості і забезпечити поступальні темпи розвитку. Здійснення стратегії доходу в туризмі являє собою розтягнутий у ...
Якщо ж фірма сама не здатна розробити унікальну технологію вживання сировини і його закупівлі, можна звернутися до ринку технологій. Придбаваючи технологію, фірма її патентує.
Якщо ж фірма сама не здатна розробити унікальну технологію вживання сировини і його закупівлі, можна звернутися до ринку технологій. Придбаваючи технологію, фірма її патентує.
Варто сказати, що підприємство здатне довести свій продукт до споживача. Головне завдання проекту довести потенційним інвесторам, що підприємство в змозі реально виготовити необхідну кількість товарів ...
« 1 2 ... 4 5 6 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.