Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 378 за запитом здатності

...Який термін відображає бажання і здатність споживачів платити за товар: Виберіть одну правильну відповідь a. необхідність b. бажання c. потреба d.
...язаннях; б) гнучкістю підприємства та здатністю до зміни виробничих факторів в умовах нестабільності зовнішнього середовища; в) низьким рівнем дебіторської і кредиторської заборгованості; г) можливістю швидкого продажу ...
...собі деяку погрозу для колективу, здатну дезорганізовувати роботу, а ввійти в загальну систему кадрової роботи в організації таким чином, щоб сприяти її розвитку й удосконалюванню.
15626 8343 1980 Пропускна здатність групи, год. 14124 8990 2100 Задача № 8 Нафтопереробний завод виробив основної продукції (паливо) на суму 60 млн. грн..
...за виконавцями, тобто тими, хто здатний її виконувати краще, з погляду організації як одного цілого. Основними напрямками підвищення ефективності праці в аптечних закладах є: поліпшення організації ...
...за виконавцями, тобто тими, хто здатний її виконувати краще, з погляду організації як одного цілого. Основними напрямками підвищення ефективності праці в аптечних закладах є: поліпшення організації ...
...організму або його частин, зокрема здатності до розмноження і регенерації; 2) процес наповнений подіями, майбутньою метою і мотивами розгорненими в справжній діяльності; 3) процес функціонування всієї ...
15626 8343 1980 Пропускна здатність групи, год. 14124 8990 2100 Задача № 8 Нафтопереробний завод виробив основної продукції (паливо) на суму 60 млн. грн..
Вміння це сформована у дитини здатність вчиняти певні дії на основі отриманих знань. Звичка це автоматизоване дію, сформоване в результаті багаторазових повторень і вправ.
Платоспроможність – це здатність страховика: а) у максимальному обсязі задовольняти вимоги страхувальників при настанні страхових випадків; б) своєчасно виконувати грошові зобов’язання, які обумовлені ...
...посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності b. право на визнання особи автором твору c.
...показав, що в цілому підприємсттво здатне загасити поточні зобовязання за рахунок поточних активів, має достатньо оборотних коштів для провадження своєї діяльності і є платоспроможним; оцінка фінансової ...
за трьома здатностями людської душі – розумова, вольова, бажання – та кожному своє c. жорстока регламентація всіх аспектів життя й діяльності людини d.
...у розумінні процесу планування є здатність до передбачення результатів діяльності фірми; • крім того не аби яку роль відіграє інтуіція керівника економічної організації; • але навіть при наявності ...
...у розумінні процесу планування є здатність до передбачення результатів діяльності фірми; • крім того не аби яку роль відіграє інтуіція керівника економічної організації; • але навіть при наявності ...
...перше, скнцентрувати увагу на унікальній здатності нового рідкого СМЗ, що був названий «Чистюля», і який видаляв складні плями із вмістом жирів при невисокій температурі прання.
...розв’язати такі питання: чи здатний позичальник виконати свої зобов’язання вчасно, чи готовий він його виконати? На перше запитання відповідь дає розгляд фінансово господарських аспектів ...
...форм до вищих; 3) не здатна розвиватися. Question 17 of 35 Ідея про те, що гени живих організмів мають властивість змінюватися під впливом різноманітних факторів належить: ...
...приблизно через чотири роки підприємство здатне погасити всю кредиторську заборгованість, а за п’ять років проекту ще й створити внутрішній потенціал фінансування в сумі більше ніж ...
...розв'язати такі питання: чи здатний позичальник виконати свої зобов'язання вчасно, чи готовий він його виконати? На перше запитання відповідь дає розгляд фінансово господарських аспектів ...
...розв’язати такі питання: чи здатний позичальник виконати свої зобов’язання вчасно, чи готовий він його виконати? На перше запитання відповідь дає розгляд фінансово господарських аспектів ...
...сама за себе: підприємство не здатне сплатити поточні борги, не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування. Тому зростання маневреності робочого капіталу в 2008 році ...
...емоційну врівноваженість, соціально рольову ідентифікацію, здатність до соціальної саморегуляції, особистісного самоуправління, діяльнісної саморегуляції; 4. складне системне утворення, яке виступаючи як результат когнітивних, афективних, поведінкових компонентів, надалі ...
...емоційну врівноваженість, соціально рольову ідентифікацію, здатність до соціальної саморегуляції, особистісного самоуправління, діяльнісної саморегуляції; 4. складне системне утворення, яке виступаючи як результат когнітивних, афективних, поведінкових компонентів, надалі ...
Варто сказати, що підприємство здатне довести свій продукт до споживача. Головне завдання проекту довести потенційним інвесторам, що підприємство в змозі реально виготовити необхідну кількість товарів ...
...так як саме “Епіцентр К” здатний конкурувати і має перспективи для розширення ринку збуту. Керівництво підприємства пішло шляхом надання магазинам більшої самостійності в комерційній діяльності.
...праці це ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Саме завдяки підвищенню продуктивності праці можна добитися збільшенню ефективності витрат ...
=3); здатність виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості(Кп.п.
Найбільш пізнавані ТМ, цілком здатні в майбутньому перетворитися в бренди «Троянда», «Рудь», «Геркулес», «Ласунка». Фактично, поява брендів буде означати завершення консолідації ринку.
Здатність пристосуватися до умов ринку, які стрімко змінюються, включає в себе і вміння навчатися. Ряд компаній має в своїх штатах спеціалістів, ...
...пропонується укомплектувати досліджуване підприємство фахівцями, здатними успішно вирішувати широкий спектр питань діяльності підприємства і разом з іншими службами активно впливати на ефективність роботи підприємства.
...зробити вашій команді, щоб зберегти здатність впевнено досягати поставлених цілей, стабільної високої продуктивності, підтримувати нормальну взаємодію? Завдання №2 Проведіть моніторинг ринку консалтингових послуг в Україні Для ...
...оплати праці, адже матеріальний стимул здатний підвищити продуктивність праці, що призведе до збільшення обсягів реалізації товарів підприємства; підвищити кваліфікацію робітників планово економічних служб; приділяти особливу увагу ...
...не достатньо організованим, роздрібненим, не здатним вийти за межі окремої області, графства або округа. Те, що писав Енгельс про німецьку селянську війну 1525 року, коли “селяни … ...
Варто сказати, що підприємство здатне довести свій продукт до споживача. Головне завдання проекту довести потенційним інвесторам, що підприємство в змозі реально виготовити необхідну кількість товарів ...
...навчання, научіння та навчальності як здатності до навчання. 90) Учбова діяльність учнів як одна з сторін педагогічного процесу. 91) Види учіння.
...так і з боку ринку) здатний забезпечити комерційний успіх. Тому, одним з шляхів покращення виробничої діяльності є знання того що потребує споживач.
...вони не можуть внаслідок своєї здатності вчиняти юридичнозначущі дії, то суб’єкт, який дає згоду на донорство анатомічних матеріалів і за життя, і після смерті донора ...
...вирощує овочі у відкритому грунті, здатне забезпечити високоефективну діяльність. Така впевненність грунтується на: практичний досвід товариства по вирощуванню овочевих культур сягає понад 20 років; місце розташування ...
...Question 1 Під працездатністю розуміють здатність людини виконувати роботу протягом певного часу при збереженні кількісних та якісних показників. a. так b.
...довгострокових зобов’язань та оцінює здатність підприємства функціонувати тривалий період часу. З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності від зовнішніх ...
Варто сказати, що підприємство здатне довести свій продукт до споживача. Головне завдання проекту довести потенційним інвесторам, що підприємство в змозі реально виготовити необхідну кількість товарів ...
...покриття поточних пасивів, поточними активами; здатність виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості; частина короткострокових зобов’язань підприємства може бути ...
здатність позичальника розраховуватись з власними кредиторами Question 2 Коефіцієнт платоспроможності родини, що відбиває відношення сукупного місячного доходу родини до всіх місячних ...
Варто сказати, що підприємство здатне довести свій продукт до споживача. Головне завдання проекту довести потенційним інвесторам, що підприємство в змозі реально виготовити необхідну кількість товарів ...
...довгострокових зобов’язань та оцінює здатність підприємства функціонувати тривалий період часу. З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності від зовнішніх ...
...лише у поняттях Question 2 Здатність осягати істини, не звертаючись до розгорнутого логічного міркування, це: a. воля b. інтуїція c. уява d.
...довгострокових зобов’язань та оцінює здатність підприємства функціонувати тривалий період часу. З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності від зовнішніх ...
...3) чинний, діючий, дієвий, здібний, здатний, нездійсненний, нездійснений; 4) виключення, вилучення, виняток, приховувати, переховувати, привести, призвести; 5) наглядати, доглядати, досліджувати, шкіряний, шкірний, недоторканний, недоторканий; 6) стежити, ...
здатність засобів праці до максимального випуску продукції d. кількісний і якісний рівень основних виробничих фондів Question 27 Для оцінки природних ресурсів ...
« 1 2 ... 5 6 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.