Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2559 за запитом здійснення

довіреність на право здійснення від його імені підприємницької діяльності на території України строком на один рік. Довіреністю представникові надавалося право укладати договори, необхідні для здійснення підприємницької діяльності, отримувати відповідні дозволи (...
...належить прибуток, отриманих підприємством від здійснених ним інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі....інвесторами і в цьому разі здійснені ними інвестиції в таке підприємство зменшаться на суму, необхідну для покриття цих збитків. При цьому, підприємство інвестор зазнає втрат від ...
Теоретичний аналіз шляхів уникнення банкрутства, здійснений на засадах вивчення та систематизації зарубіжного та вітчизняного досвіду, показав, що в Україні, з одного боку, є слабо розвинуті інститути ...1.1 Методологічні підходи до здійснення дослідження впливу факторів на діяльність підприємницьких структур Рис.1.7 Схема першого етапу розроблення стратегії уникнення банкрутства підприємства Рис.
...є невід’ємною умовою належного здійснення правосуддя у кримінальних справах, охарактеризувати право громадянина на справедливий судовий розгляд та доступний правовий захист.... Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право Укрїни. – 1996. № 12. – С.
...регулювання економіки; в) можливості еволюційного здійснення реформ, які б забезпечували прогресивні соціальні перетворення; г) головною метою економічних програм є зайнятість населення, відтворення і збереження навколишнього середовища....крила виступали за: а) негайне здійснення революційних перетворень; б) встановлення абсолютного пролетаріату; в) державне регулювання економіки; г) поділ праці для корпоратизації. 10.
...радою було прийнято рішення про здійснення надбудови мансардного поверху в багатоквартирному будинку. Мешканці цього будинку подали позов до суду про скасування рішення Київської міської ради як ...зазначивши, що згоди мешканців на здійснення надбудови не потрібно, оскільки проект надбудови був узгоджений у всіх необхідних інстанціях і проведення таких робіт не загрожуватиме ні життю, ...
...відрахування – один з головних джерел здійснення реальних інвестицій. За допомогою амортизації регулюється швидкість звороту основних засобів, інтенсифікується процес її відтворення, регулюється технічна та виробнича політика на ...завдання: – дослідити теоретико методологічні засади здійснення амортизаційної політики; – охарактеризувати ефективність відтворення та використання основних фондів; – охарактеризувати методи нарахування амортизації основних засобів та визначенн...
...і розмір компенсації збитків за здійснений викид Задача № Підприємство здійснило залповий викид відпрацьованих стічних вод, які містять органічні речовини. Визначити величину нанесеного гідросфері збитку, в якій ...доба і підрахувати платню за здійснений викид. Скид нормативний: fi = 1; = 1,1. Увесь час t джерело викиду працювало цілодобово t = 183; бензин сланцевий = 15,7; ...
...і є умовою її успішного здійснення c. психічні, природжені, що є основою успішного здійснення будь якої діяльності d. індивідуально психологічні, що вказують і розвиваються в творчій ...
...пост революційної політичної реакції й здійснення Столипінської аграрної реформи та в роки Першої світової війни. Українська громадсько політична думка була представлена трьома моделями розв’язання аграрного ... Серед них здійснення муніципалізації землі та ліквідація черезсмужжя. На відміну від інших по літичних партій, члени УСДРП найбільш радикально про¬понували вирішити питання ...
...стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. На сьогодні, очевидно, що підприємства для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності повинні постійно вносити ...стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, постійно проводити адекватні ...
...виявлення, оцінки і керування ризиками, здійснення власне оцінки ризиків, розробка заходів щодо удосконалювання технології керуван ня ризиком на підприємстві. У теоретичній частині роботи були досліджені природа ...з необхідністю пошуку нових покупців, здійсненням повернення вантажу і т.п.; резервування засобів для покриття непередбачених витрат. Визначення структури резерву на покриття непередбачених витрат рекомендується роби ...
...таких умовах: комісійна плата за здійснення факторингової операції береться банком у розмірі 5 % від суми боргу; у розмірі 80 % від суми боргу; процентна ставка за наданий ...визначити додаткові витрати підприємства на здійснення факторингу та їх рівень по відношенню до додатково отриманих грошових активів. Порівнявши отриманий результат із середнім рівнем процентної ставки на ...
...позбавляє сторону можливості вимагати примусового здійснення права через суд, але не позбавляє права, 4 br />br /> звернутися за захистом до суду взагалі, оскільки для подачі позовної ...стимулює їх до активності в здійсненні належних їм прав, зміцнює договірну дисципліну, сталість господарських відносин. Позовна давність поширюється на всі вимоги, за винятками, передбаченими безпосередньо в ...
неможливість обрати відповідний підхід до здійснення управління, який би в найбільшій мірі відповідав вимогам, що висуваються з боку ситуації до організації b.... неможливість обрати відповідний підхід до здійснення управління, який би в найбільшій мірі відповідав вимогам, що висуваються з боку ситуації до організації Question 23 Знайдіть найбільш відповідне ...
...на право укладення договору на здійснення реставраційних робіт дзвіниці Успенського собору. Засновник конкурсу – Харківський міськвиконком запропонував взяти участь у конкурсі будівельним фірмам, які мають ліцензію на здійснення реставраційних робіт пам’яток архітектури, ...
...на право укладення договору на здійснення реставраційних робіт дзвіниці Успенського собору. Засновник конкурсу – Харківський міськвиконком запропонував взяти участь у конкурсі будівельним фірмам, які мають ліцензію на здійснення реставраційних робіт пам’яток архітектури, ...
Для здійснення мети виробничої практики були вирішені наступні завдання: вивчена історія створення підприємства, його місце серед українських підприємств аналогічного напряму; визначені напрямки ...надає; описання результатів діяльності підприємства, здійснено аналіз фінансово економічного стану; Проблеми діяльності промислового підприємства досліджувались в працях багатьох українських та зарубіжних вчених.
...економічної ефективності залучення інвестицій для здійснення авіапідприємством збільшених обсягів перевезень протягом заданого проекту. Зміст завдання: у цьому завданні використовуються вихідні дані та окремі результати розрахунків, одержані ...із поточних років (t) терміну здійснення проекту (1, 2,…, t,..,T). Література
Отже, основним джерелом засобів для здійснення активних операцій банку є залучені та запозичені кошти. Метою банківського менеджменту у сфері управління зобов’язаннями банку є залучення достатнього ... Ефективне управління пасивами передбачає здійснення гнучкої депозитної політики. Специфіка цієї галузі діяльності в тому, що в частині пасивних операцій вибір банку, як правило, обмежений певною ...
...в валюті якої мають бути здійснені оплати 5. у межах агентської угоди між банками кореспондентами типу Б прямі доручення мають бути виконані одразу після їх надходження ...з національним законодавством право на здійснення міжнародних банківських операцій; 5. SWIFT – організація прибуткова, весь прибуток якої витрачається на розвиток банків членів 5.
...в валюті якої мають бути здійснені оплати 5. у межах агентської угоди між банками кореспондентами типу Б прямі доручення мають бути виконані одразу після їх надходження ...з національним законодавством право на здійснення міжнародних банківських операцій; 5. SWIFT – організація прибуткова, весь прибуток якої витрачається на розвиток банків членів 5.
...та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України. ЗАТ "Корсунь Шевченківська швейна фабрика" веде бухгалтерський та податковий облік згідно чинного ...1.3 Документи, необхідні для здійснення давальницьких операцій в зовнішньоекономічній діяльності 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика” Рис.
...були вирішені наступні завдання: 1) здійснений огляд законодавчої і нормативної бази та інструктивних матеріалів обліку і аудиту формування собівартості продукції; 2) досліджено організацію різних видів обліку ...продукції на ВАТ „Продтовари”; 4) здійснений аналіз собівартості готової продукції на ВАТ „Продтовари»за різними критеріями; 5) розроблені напрями і пропозиції, визначити резерви зниження собівартості продукції ...
...вони вважаються закінченими з моменту здійснення самого діяння, незалежно від настання фактичної шкоди основам національної безпеки України. Висока небезпечність цих злочинів виражається в їх суб’єктивних ...покарання та звільнення від нього; • здійснення дослідження положень актів чинного кримінального законодавства України з метою виявлення прогалин у ньому і формування науково обґрунтованих пропозицій щодо його ...
Основою для відображення інформації про здійснені господарські операції в реєстрах бухгалтерського обліку є первинні облікові документи, які складені у відповідності із встановленими дорученнями....первинної первинної облікової документації про здійснення операції, або пояснення, цифри і таке інше. Залишки засобів в окремих відомостях звіряються з відповідними даними первинних документів, на основі ...
...в поточному році тільки від здійснення основної діяльності – виробництва та реалізації меблів. Найбільшу долю прибутку ТОВ “СВС” отримує від реалізації тумб різних моделей.... Таблиця 3.6 Показники ефективності здійснення проекту Рис. 3.8. Динаміка чистого грошового потоку за 2006 2011 рр. Таблиця 3.7 Показники рентабельності та прибутковості проекту ...
...протягом дії договору страхування для здійснення страхової виплати характерне для таких видів страхування: а) страхування життя дітей; б) медичне страхування; в) страхування від нещасних випадків; г) ...в) порядком накопичення коштів для здійснення страхових виплат; г) усе правильно. 10. Хто може бути страхувальником колективного добровільного страхування від нещасних випадків?
...у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. В окремих випадках страховиками визнаються державні організації, які створені та діють ...захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю.
Отже, в результаті здійснення даного проекту можна констатувати наступне: обсяг виробництва і реалізації продукції значно зросте, потужності почнуть завантажуватись на 85%, підприємство почне отримувати ...3.9 Основні показники ефективності здійснення проекту
...форм власності, використання доходів і здійснення інвестицій; розвиток конкуренції і ліквідацію монополізму. Однією з форм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є встановлення режиму здійснення валютних операцій на території України.
Продаж: здійснення продажу, маркування ціни, дослідження ринку, реклама, калькуляція ціни, сервіс для покупців. Управління: облік та звітність, фінанси, персонал....Таблиця 3.2 Перелік переваг здійснення покупок в магазині «Добробуд» Таблиця 3.3 Опис цільового ринку Таблиця 3.4 Характеристика конкурентів Таблиця 3.5 Перелік інформації ...
В результаті здійсненого аналізу ми виявили недоліки та перспективи підприємства щодо забезпечення матеріальними ресурсами та подальшого їх використання....додаткового доходу ВАТ «Черкасихліб» внаслідок здійснення даного заходу становитиме 32 996,7 тис. грн. Середньорічна заробітна плата робітників має тенденцію до зростання.
При здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків власник зобов’язаний додержуватися моральних засад суспільства. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Практичне завдання П.
Положення про порядок здійснення помилування: Затверджене Указом Президента України від 12 квітня 2000 р. № 588/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. № 15. – Ст. 610; 2001.... Положення про порядок здійснення помилування: Затверджене Указом Президента України від 12 квітня 2000 р. 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 26.04....
досягнення та здійснення влади d. суспільна самореалізація особистості Question 4 Балів: /1 До якого рівня політики належить діяльність органів держав¬ної влади та ...народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї c. прийняття рішень центральними органами державної влади d. форма політичної активності народних мас, людей, що ...
досягнення та здійснення влади d. суспільна самореалізація особистості Question 4 Балів: /1 До якого рівня політики належить діяльність органів державної влади та впливових (...народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї c. прийняття рішень центральними органами державної влади d. форма політичної активності народних мас, людей, що ...
...або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно розпорядчих та консультативно дорадчих функцій d. державні службовці Question 14 Скільки встановлено категорій посад: a. 9 b. 6 c....транспортних засобів у прикордонній смузі; здійснення в її межах господарської, промислової та іншої діяльності; проведення масових суспільно політичних, культурних та інших заходів у прикордонній смузі і ...
...ефективності використання вже існуючого обладнання, здійснення своєчасного його налагодження з метою запобігання зниження якості та випуску бракованих послуг; – зниження цін на послуги; – пошук дешевих видів сировини ... Здійснення контролю за своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. 5. Уникнення штрафних санкцій. 6. Зниження собівартості послуг за рахунок економного відношення до матеріалів ...
...відносини, які виникають під час здійснення виконавчо розпорядчої та іншої діяльності щодо забезпечення безпеки за надзвичайних ситуацій здебільшого регулюються адміністративно правовими нормами. 4....безпеки дорожнього руху, а також здійсненням міграційної політики та охорони державного кордону України. 5. До діяльності в особливих умовах органи внутрішніх справ готуються заздалегідь.
При цьому першочерговим завданням при здійсненні банківських операцій є мінімізація ризику втрат коштів, наданих позичальникам. З прадавніх часів кредитні операції різних форм проводились в умовах ризику ... Зміни, які здійснено в економічних відносинах в Україні, зокрема і в цивільно правових відносинах, привели до змін і в правовому регулюванні форм забезпечення ...
...ефективності використання вже існуючого обладнання, здійснення своєчасного його налагодження з метою запобігання зниження якості та випуску бракованих послуг; підвищення продуктивності праці – для цього пропонується:  при введенні ...; 1) здійснення контролю за своєчасним поверненням дебіторської заборгованості та наданням послуг по зберіганню продукції; 2) впровадження системи аналізу фінансового стану підприємства і ...
...інтересів в інформаційній сфері; Обґрунтувати здійснення забезпечення інформаційної безпеки України в умовах сьогодення; Здійснити характеристику загроз інформаційної безпеки держави і дати оцінку за показниками їх виникнення; ...інтересів активно розробляють і уможливлюють здійснення впливу через інформаційну сферу на політичну, економічну та воєнну ситуації в державі. Методи дослідження.  аналіз документів;  сходження від абстрактного до ...
...наприкінці звітного періоду, якщо: реалізація здійснена з відстрочкою платежу (оплата після відвантаження) реалізація здійснена по передоплаті
...задоволення всіх своїх потреб при здійсненні основної інвестиційної і фінансової діяльності. Перелік графічного матеріалу Рис.2.1. Структура управління ТОВ „Торговий Дім „ФОРТЕКС” Таблиця 2.1 ...6 Ризики на за стадіями здійснення проекту Таблиця 2.7 Основні чинники елементарних ризиків Таблиця 2.8 Можливі негативні наслідки від дії чинників ризику Таблиця 2....
Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України: затв....тимчасового ввезення товарів – запорука успішного здійснення зовнішньоекономічної діяльності // Право України. – 2001. № 4. – С. 83 88. 15. Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В.
...авторів насичені непересічним фактичним матеріалом, здійснено спробу узагальнення наукових концепцій попередніх пе ріодів. Дослідниками радянської доби проведено колосальну роботу за напрям ком розробки теоретичних основ криміналістичного слідознавства. Здійснено спробу визначення уніфікованого поняття слідів ...
...отримання ефекту від інвестицій і здійснений рейтинг впливу цих факторів. Оцінка факторів які впливають на проект свідчить, що на 50% прибутковість проекту пов’язано з найважливішими ...діяльності й контроль за Ії здійсненням усіма інвесторами та учасниками. Вказані основні напрями активізації інвестиційної діяльності, якими є: обов’язкова комплексна державна експертиза інвестиційних програм та ...
...ефективності використання вже існуючого обладнання, здійснення своєчасного його налагодження з метою запобігання зниження якості та випуску бракованих послуг; підвищення продуктивності праці – для цього пропонується:  при введенні ...; 1) здійснення контролю за своєчасним поверненням дебіторської заборгованості та наданням послуг по зберіганню продукції; 2) впровадження системи аналізу фінансового стану підприємства і ...
Для здійснення психотерапії слід пройти спеціальну підготовку. Студент 2. Я з тобою не згоден. Практичний психолог, який здійснює психотерапію, обирає той психотерапевтичний ... Він вважав, що здійснене ним – лише пустощі і що він був покараний несправедливо…» Задача №35. А) Дайте визначення поняття алкоголізм.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.