Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2559 за запитом здійснення

Зміст Вступ.........................................................................................................................4 Розділ І. Характеристика системи фінансового контролю..................................6 1.1.
Вступ 1. Фінансовий менеджмент та його зміст 1.1. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства 1....
1. Правосуддя, його ознаки та принципи 2. Судова система України 3. Органи суддівського самоврядування Література
Вступ Розділ 1. Поняття та класифікація демократичних принципів правосуддя. Характеристика основних принципів правосуддя 1.1.
Вступ Розділ 1. Поняття та класифікація демократичних принципів правосуддя. Характеристика основних принципів правосуддя 1.1.
1. Формування збутової політики торгівельного підприємства 2. Визначення стратегії політики розподілу 3.
На тлі кризових явищ (які сколихнули провідні країни світу та зумовили необхідність перегляду структури ...
ЗМІСТ ВСТУП.........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ...........................................................................................6 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП 1. Загальна характеристика сутності банківського переказу як форми міжнародних розрахунків.................................................................................4 2.
Вступ 1. Загальні засади інноваційної політики у Європейському Союзі..............4 2. Правові засади інноваційної політики та основні ...
Зміст Вступ............................................................................................................................4 Розділ 1. Загальна характеристика діяльності органів місцевого самоврядування............................................................................................................6 1.1.
Вступ 1. Сутність фінансового аналізу та його роль в сучасних умовах господарювання 2. Метод фінансового аналізу 3.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ 6 1.1 Економічна сутність видатків на дошкільну освіту ...
...діяльності зі створення умов для здійснення актів купівлі продажу і організації товарообігу відносять: a. діяльність зі сприяння суб'єктам товарного обігу в здійсненні ними операцій купівлі продажу, створення ...
...діяльності стратегічного інвестора у випадку здійснення фінансового інвестування є: a. придбання незначного пакету акцій для забезпечення контролю за діяльністю підприємства емітента b.... уникає здійснення ризикових інвестицій, не зважаючи на справедливу компенсацію ризику додатковим доходом b. обирає об’єкти інвестування, які за рівнем доходності і ...
...б) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії; в) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного ... Наступна стадія здійснення державного нагляду за страховою діяльністю страховиків: а) на якій нагляд може бути ефективно здійснений при прийнятті рішення про видачу ліцензії ...
...виникають у процесі організації та здійснення некомерційної господарської діяльності між державними органами–суб'єктами господарювання, споживачами, органами внутрішніх справ, прокуратури, суду (господарського суду) та нагляд та ...господарські відносини, що виникають при здійсненні суб’єктами господарювання підприємницької діяльності та нагляд і контроль за цією діяльністю з боку держави з метою координації ринків товарів ...
Поняття критерію оцінки при здійсненні психологічної експертизи 3. Аналіз методів обстеження при проведенні психологічної експертизи 4. Правила та особливості проведення психологічного обстеження при здійсненні психологічної експертизи 5.
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти обліку і контролю готівкових та безготівкових розрахунків 1.1Сутність, значення та принципи грошових розрахунків підприємств 1.2 Методологія обліку готівкових та безготівкових розрахунків 1.3 Контроль за здійсненням готівкових та безготівкових розрахунків РОЗДІЛ 2 Практичні аспекти обліку готівкових та безготівкових розрахунків на ЗАТ «Еко» 2.1 Організаційно економічна ... Контроль за здійсненням готівкових та безготівкових розра...
...було відсутнє право філії на здійснення такої банківської операції наявної у дозволі банку), як залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України....філії було передбачено повноваження на здійснення угод, пов’язаних з цією операцією, і філія здійснювала такі угоди і операції, відображаючи їх на своєму балансі на підставі ...
...великим об'єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності; кредит, що надається об'єднанням банків для фінансування великих та ризикових проектів; кредит, що надається материнською компанією дочірньому ...розподілу прибутку; використання ефекту синергізму; здійснення акціями власного випуску внесків у статутний капітал інших підприємств 33. Основними цілями зменшення статутного капіталу є такі: одержання санаційного прибутку; ...
...правила, процедури й управління для здійснення сертифікації відповідності c. система правил для здійснення сертифікації d. система сертифікації і продукції, послуг, процесів Question 9 Учасник системи сертифікації – ...
Організація і здійснення митних процедур на морському транспорті. 3. Особливості здійснення митних процедур стосовно окремих видів морського транспорту.
надходжень та платежів, що здійснені впродовж торгівлі тільки товарами b. надходжень та платежів, що здійснені впродовж торгівлі товарами та цінними паперами c.
Самостійність здійснення підприємницької діяльності b. Екологічна безпека c. Захист національного товаровиробника d. Вільний рух капіталів Question 9 Традиційними сферами контролю підприємницької поведінки ...підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності регулювання збуту виготовленої продукції d. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, ...
Самостійність здійснення підприємницької діяльності c. Захист національного товаровиробника d. Екологічна безпека Question 9 Традиційними сферами контролю підприємницької поведінки з боку державних органів ...підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності регулювання збуту виготовленої продукції c. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, ...
...КК), суспільно небезпечні етапи його здійснення, які істотно різняться між собою ступенем реалізації злочинного наміру, тобто характером діяння (дії або бездіяльності) і моментом його закінчення (припинення), ...повернення майна назад власнику, мотивів здійснення такого злочину. Тому тут добровільна відмова відсутня. Добровільна відмова виключається на стадії закінченого злочину, оскільки є всі елементи складу злочину ...
Здійснення особистих немайнових прав.....152 7. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав.....153 8. Обмеження особистих немайнових прав.....155 Глава 10.
ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ.....352 ГЛАВА 13. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ.....352 1.
в момент здійснення операції b. на момент складання звітності c. на підставі розпорядження керівника Question 9 Графік документообороту складається з метою: a....розпорядження і нести відповідальність за здійснення таких операцій b. несе відповідальність за прийняте рішення c. письмове розпорядження і нести відповідальність за здійснення таких операцій Question 6 ...
...паперів; оцінка ступенів ризику при здійсненні венчурного інвестування; визначення діяльності інституціональних інвесторів та фінансових посередників; здійснення порівняльного аналізу факторів впливу венчурного бізнесу на економіку країн Європи; ...
навмисним Question 2 Здійснення організаційно економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну стилю управління та форми власності підприємства, називається ... a. санація b.... оперативна Question 4 За сферою здійснення виокремлюють види реструктуризації ... a. інформаційну b. управлінську c. екологічну d. технічну Question 5 Зміна організаційної структури і власника підприємства досягається ...
...з принципів не відноситься до здійснення контролю: a. Об’єктивність b. Плановість c. Дієвість d. Підтримка Question 6 Послідовність операцій, якість сировини, кваліфікація виконавців належить до: ... Здійснення критичного аналізу d. Сучасний погляд та успіх Question 6 Який з перелічених етапів не належить до процедури дослідження методів трудової ...
...суб'єкти що сприяють в здійсненні провадження 4) формально зацікавлені. Тема№3 Акти державного управління завжди спрямовані на: а) виникнення, зміну або припинення адміністративних правовідносин; б) ...управління; в) попередження правопорушень; г) здійснення завдань і функцій, поставлених перед державою. 3. Визначте, які акти видає Кабінет Міністрів України для здійснення своїх повноважень: а) постанови ...
...планування як пошук оптимальних варіантів здійснення господарських операцій 1.2.Способи мінімізації податків 1.3.Податкове планування з використанням податкових пільг Практична частина Тести 1....А) якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, нарахована протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (з урахуванням ПДВ); Б) ...
...комерційних банків та ефективність їх здійснення як об’єкт аналізу 1.2 Формування інформаційної бази аналізу доходів з кредитної діяльності банку: зарубіжний та вітчизняний досвід 1....2.3 Прогнозний аналіз ефективності здійснення кредитних операцій Розділ 3. Пропозицій щодо покращення ефективності аналізу кредитних операцій банку 3.1 Удосконалення методики аналізу фінансових коефіцієнтів ефективності ...
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В М. КИЄВІ 2.1. Організаційна основа здійснення виконавчої влади в м. Києві 2.2.
Оцінка ефективності здійснення видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я………………………………………………………......52 2.3. Особливості здійснення видатків місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне ...
В даний час здійснення зовнішньоекономічної діяльності в нашій країна недостатньо розвинуто, тому що недостатньо розвинута система взаємозв’язків вітчизняних підприємств з іноземними, законодавча база регулювання здійснення зовнішньої діяльності.
Потреба у здійсненні інвестиційної діяльності може бути продиктована різними факторами, проте найбільшою мірою поширеним є інвестування, що зумовлює стратегію зростання....плану та ймовірні наслідки його здійснення відповідають очікуваного результату. Практика інвестиційного аналізу свідчить про наявність численних підходів до оцінки інвестиційних проектів.
...державні службовці, на яких покладено здійснення організаційно розпорядчих та консультативно дорадчих функцій d. державні службовці, які обіймають посаду e. державні службовці, які мають право здійснювати деякі ... межі (обсяг) здійснення функцій, способи і правові методи забезпечення їх виконання c. основні напрямки діяльності державного службовця, способи і правові методи їх виконання ...
Контроль за здійсненням касової дисципліни – це систематичне спостереження за своєчасною здачею до банку касових надходжень і депонованої заробітної плати шляхом дотримання ліміту каси, ...необхідної інформації про наявні відхилення, здійснення аналізу та прогнозування господарсько фінансовоої діяльності підприємства. Використання автоматизованого обліку дозволяє повністю звільнитися від помилок, оскільки, як правило, ведеться тідьки ...
Особливості передачі державою права на здійснення видатків. Види видатків бюджетів: джерела та забезпечення їх здійснення. 23. Організація виконання місцевих бюджетів. Порядок виконання місцевих бюджетів за доходами.
відсутність можливості здійснення контролю за діяльністю медичних установ з боку споживачів медичних послуг f. можливість здійснення контролю за діяльністю медичних установ з боку ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.