Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 2560 за запитом здійснення

Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування та впровадження конкурентної стратегії підприємства 1.1 Сутність та економічний зміст конкурентної стратегії 1.2 Види конкурентних стратегій 1.3 Аналіз здійснення конкурентних стратегій Розділ 2 Практичні аспекти здійснення конкурентної стратегії підприємства на ПП «Фішка» 2.1.
Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди 2.1 Законодавча база 2.2 Нормативно правові умови здійснення даного проекту 3. Зовнішньоекономічний контракт 4.
Особливості здійснення муніципальних запозичень в Україні 2.1. Порядок здійснення місцевих запозичень в Україні 2.2. Особливості випуску облігацій внутрішніх місцевих позик ...
...фізичних та юридичних осіб за здійснення нотаріальних дій, в якому розмірі утримується державне мито в випадках здійснення нотаріальних дій за межами нотаріальних контор? Наведіть приклади. 2.
Проблемні питання здійснення місцевого самоврядування в м. Києві 6. Гарантії місцевого самоврядування. 7. Висновок 8. Використана література Висновок Починаючи з перших кроків реалізації ... Державні гарантії здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні: наук. журнал „Право України”, 2005 р., №9. 15. Юридична енциклопедія /Редкол.; Ю.С.
Методика здійснення соціально педагогічної роботи з учнями школи 2.1. Основні форми та методи психокорекційної роботи оціального педагога з «важкими» дітьми 2.2. Механізм здійснення реабілітації Висновки Список використаних джерел
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 2.1. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, районних бюджетів і бюджетів міст 2.2....коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків 2.5. Аналіз видатків місцевих бюджетів в Україні РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 3.1.
Основні засади здійснення процесу мотивації 5. Контроль як завершальний процес менеджменту. Процедури контролю 6. Інші процеси і процедури менеджменту Висновки Список використаної літератури ...і розвиток організації забезпечується ефективним здійсненням процесів і процедур менеджменту, серед яких особлива роль належить загальним — плануванню, організуванню, мотивуванню, контролюванню. Вони властиві всім рівням менеджменту і ...
...до Палати громад законопроект про здійснення платежів із державного фонду позик. Палата громад схвалила відповідний законопроект, але Палата лордів відмовилась його розглядати....повторно проголосувала за законопроект про здійснення платежів із державного фонду позик і представила його Королеві для санкції без згоди Палати лордів.
Вступ 1 Організаційно правові основи функціонування міжбанківських розрахунків 1.1 Економічна суть та необхідність міжбанківських розрахунків 1.2 Історія становлення та розвитку міжбанківських розрахунків 1.3 Організаційні та нормативно правові засади здійснення міжбанківських розрахунків 2 Особливості механізму функціонування сучасних систем міжбанківських розрахунків в Україні 2.1 Аналіз стану міжбанківських розрахунків в Україні 2.2 Механізм здійснення міжбанківсь...
...послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхлм посередництва; b. Особлива форма діяльності, що полягає в наданні послуг в укладанні біржових угод, виявленні попиту ...та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково дослідної, торгівельної та іншої господарської діяльності Тестове завдання №10 Політика роздержавлення та приватизації – це: а.
МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІВІДОМЧОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 2.1. Особливості організації та проведення внутрівідомчого фінансового контролю....................................................................................................................19 2.2.... Зарубіжний досвід у сфері здійснення внутрівідомчого фінансового контролю....................................................................................................................29 3.2. Перспективи подальш...
...бути використані як ресурси для здійснення активних банківських операцій, якщо відомо, що: 1) Середні залишки вкладів до банку складали: – у минулому році – 180000 грн....процентів у фінансових обчисленнях при здійсненні банківських операцій Література
Характеристика здійснення банківського інвестиційного кредитування в Україні.....................................................................................................................18 2.1. Розвиток банківського інвестиційного кредитування на сучасному етапі...18 2.2....між кредитором і позичальником при здійсненні банківського інвестиційного кредитування............................................................33 Висновки...........................................
ТЕСТЫ (ВСЕГО 106 ОТВЕТОВ) + ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Інвестиційна операція, пов’язана з заміною або доповненням парку устаткування новими видами, що спрямована на просте відтворення активної частини виробничих основних фондів, і не змінює загальної схеми здійснення технологічного процесу, є такою формою реального інвестування як: a. придбання цілісного майнового комплексу b. модернізація c. реконструкція d.... банк несе витрати в процесі здійснення...
...й становить сукупність повноважень із здійснення правосуддя. Судову систему України становить сукупність судів держави, основаних на єдиних засадах організації і діяльності, що здійснюють судову владу....характеристикою конкретної діяльності суду по здійсненню правосуддя, що позначає самостійну ступінь, через яку проходить або може проходити конкретна справа в різноманітних судах.
Аналіз здійснення інвестиційно інноваційної діяльності в Україні17 2.1. Стан розвитку інвестиційно інноваційного процесу в Україні.................17 2.2.... Шляхи удосконалення здійснення інвестиційно інноваційної діяльності в Україні....................................................................................................................34 Висновки................................................................................................................39 ...
...таких умовах: комісійна плата за здійснення факторингової операції береться банком у розмірі 5 % від суми боргу; у розмірі 80 % від суми боргу; процентна ставка за наданий ...визначити додаткові витрати підприємства на здійснення факторингу та їх рівень по відношенню до додатково отриманих грошових активів. Порівнявши отриманий результат із середнім рівнем процентної ставки на ...
Методика здійснення аналізу показників фінансової звітності Розділ 2. Аудит та аналіз фінансової звітності Ват «чернівецький хлібокомбінат» за 2003 2005рр 2.1.... Шляхи вдосконалення методики здійснення Аудиту та аналізу фінансової звітності 3.1. Зарубіжний досвід формування фінансової звітності 3.2. Автоматизація аналізу та удиту фінансової звітності ...
...на види і критерії її здійснення. 4. Поняття і види підстав виникнення зобов'язань. 5. Заміна суб'єктів зобов'язання. 6. Поняття і види множинності осіб.... Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів. 120. Поняття шлюбу, умови та порядок його укладення.
Економічний механізм здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств................................................................................................................15 2.1. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.......................15 2.2. Форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.............
Здійснення суб’єктивних цивільних прав підприємницькими товариствами. 4. Відповідальність підприємницьких товариств. Висновки У вступній частині необхідно обґрунтувати актуальність даної теми, вказати ... Далі потрібно вказати специфіку здійснення цих прав підприємницькими товариствами. При розкритті останнього питання слід дати поняття та характеристику цивільної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ..............................................................................................18 2.1. Основні форми реорганізації суб’єктів господарювання...............................18 2.2. Інформаційне забезпечення реорганізації підприємств..................................30 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ...
АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЧАСТИНІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ......................................................21 2.1. Оцінка форм та методів податкового менеджменту в Україні......................21 2.2.... Зарубіжний досвід здійснення податкового управління................................34 3.2. Проблеми податкового менеджменту в Україні та шляхи їх вирішення......37 ВИСНОВКИ.................................................................................
Аналіз здійснення приватизаційних процесів в Україні.........................................16 2.2. Соціально економічні наслідки приватизації в Україні.........................................22 РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.................
...таких умовах: – комісійна плата за здійснення факторингової операції береться банком у розмірі 5 % від суми боргу; – у розмірі 80 % від суми боргу; – процентна ставка за наданий ...визначити додаткові витрати підприємства на здійснення факторингу та їх рівень по відношенню до додатково отриманих грошових активів. Порівнявши отриманий результат із середнім рівнем процентної ставки на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення та характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади ефективності формування і використання кадрового по...
...до Палати громад законопроект про здійснення платежів із державного фонду позик. Палата громад схвалила відповідний законопро¬ект, але Палата лордів відмовилась його розглядати....повторно проголосувала за законопроект про здійснення платежів із державного фонду позик і предста¬вила його Королеві для санкції без згоди Палати лордів.
...потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства Розділ 2 аналіз ефективності формування і використання кадрового потенціалу тов «торгово – промислова ...кожного співробітника, а також через здійснення контролю за їх застосуванням. Практична реалізація здійснюється керівниками підрозділів у процесі щоденного управління співробітниками. За такого підходу професіоналізм фахівців з ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання трудового потенціалу підприємства 1.1 Сутність трудового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства Розділ 2 аналіз ефективності формування і використання трудового потенціалу т...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи аналізу ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Інформаційна база аналізу ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження ефективного формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення аналізу дослідження ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства Розділ 2 прикла...
Здійснення державою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу.....................................................................................................................14 2.1. Динаміка розвитку малого та середнього бізнесу.......................................14 Розділ ІІІ. Напрямки удосконалення здійснення фінансової підтримки малого та середнього ...
...кримінальної відповідальності, якщо з дня здійснення нею злочину і до дня вступу вироку до законної сили минули 3 роки у разі здійснення ...
Контроль за здійсненням маркетингових заходів Розділ 2. Техніко економічна характеристика тов «компанія «юнівест маркетинг» Розділ 3. Дослідження й аналіз факторів, що впливають на ...процесу управління маркетингом; • контроль за здійсненням маркетингових заходів. Маркетинговий аналіз і аудит – найважливіший складовий елемент про цесу управління маркетинговою діяльністю, що постачає інформацію на всі етапи ...
Роль кредиту в здійсненні комерційної діяльності підприємств с. 19 21 2.2.Форми кредиту с. 21 23 2.3.Порядок здійснення кредитних операцій с.
...реєстрацію його як підприємця для здійснення юридичної практики. Через 10 днів йому було відмовлено у державній реєстрації. У відмові було зазначено, що: 1) у Львові вже ...порушення умов договору поставки було здійснено недопоставку продукції на суму 168 тис. грн. Керуючись чинним законодавством, дайте обґрунтовану відповідь на наступні питання: 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОКІВ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ………………………………...…..31 3.1. Строки здійснення цивільних прав…………………………………..………….31 3.2.
...кількості комерційних банків, обумовив можливість здійснення традиційних банківських операцій, таких, як надання кредитів підприємствам, здійснення розрахункових операцій, зберігання грошових коштів на відповідних рахунках і інших.
Правове регулювання здійснення податкового контролю в Україні............17 2.2. Механізм реалізації податкового адміністрування.........................................23 Розділ 3. Шляхи розвитку податкового адміністрування та податкового ... Проблеми та шляхи покращення здійснення контрольно перевірочних дій в Україні........................................................................................................................34 ВИСНОВКИ..............................
...контролю 18 РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 21 2.1. Фінансовий контроль у процесі виконання державного та місцевого бюджетів. 21 2.2. Механізм здійснення фінансового контролю органами ДКРС 25 ...
Стадії здійснення адміністративного судочинства……………….24 2.3. Учасники судового засідання………………………………………33 2.4.Адміністративна юстиція і адміністративна юриздикція: співвідношення інститутів…………………………………………………….40 РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ…………….
...або зіпсуттям документів, що підтверджують здійснення витрат, установлених цим розділом, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді 5. Витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у ...консалтингу, маркетингу, реклами (крім витрат, здійснених (нарахованих) на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 160.8 статті 160 ПК) в обсязі, що ...
Етапи і особливості здійснення аудиту короткострокових фінансових інвестицій 2.3 Узагальнення результатів аудиту короткострокових фінансових інвестицій Розділ 3 Шляхи удосконалення методології аудиту короткострокових фінансових ...розглянуті питання, пов'язані з здійсненням аудиту поточних фінансових інвестицій на підприємстві, його основні етапи і принципи. У другому розділі роботи на прикладі конкретного підприємства розроблено ...
...контролю 18 РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 21 2.1. Фінансовий контроль у процесі виконання державного та місцевого бюджетів. 21 2.2. Механізм здійснення фінансового контролю органами ДКРС 25 ...
...роздрібної торгівлі: зміст та механізм здійснення 37 II. Дослідження діючого механізму формування витрат роздрібного торговельного підприємства 45 2.1 Характеристика комплексу задач “Аналіз та планування витрат ...3.2 Розробка прогнозного варіанту здійснення витрат в цілому по підприємству та по окремим видам затрат 118 3.3 Оцінка можливостей зниження витрат на підприємстві 133 ...
...купонні виплати за облігацією буде здійснено через рік Визначити курс облігації. Зробити висновки Задача Вексель на суму 50 000 гр.од....купонні виплати за облігацією буде здійснено через рік), якщо ринкова доходність Задача Статутний фонд акціонерного товариства становить 23 млн. грн. і розподілений на прості (95%) та ...
24 2.4 Формування та здійснення видатків…………………………………..……...34 РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ, ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ……………………44 3.1 Організація роботи по ...місцевому рівні, формуванням доходів та здійсненням видатків. Дана практика створює можливості для оновлення та закріплення отриманих в університеті теоретичних знань, вивчення безпосередньо на робочому місці працівника ...
...купонні виплати за облігацією буде здійснено через рік. Визначити курс облігації Задача Інвестор має намір придбати через місяць актив А. Очікуючи зростання на нього цін, він ...купонні виплати за облігацією буде здійснено через рік Задача Позичальник має намір через місяць отримати в банку на 3 міс. кредит у розмірі 10 млн. дол.
...витрати медичної страхової компанії на здійснення страхування з розрахунку на одного застрахованого складають в середньому 50 грн., запланований прибуток компанії – 20% Розрахувати річний страховий внесок виробничого ..., здійснено інших операційних витрат, адміністративних витрат і витрат на збут – 20 тис.грн. розрахувати валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності та ...
Відшкодування здійснено за рахунок винного. Зробити необхідні розрахунки та бухгалтерські проведення. Задача № 9 Статутний капітал підприємства, згідно з установчим договором, сформований декількома ... За даною операцією в обліку здійснено наступні проведения : Дт Кт Сума 36 70 – 1500 грн. – на суму виручки від реалізації 643 641 – 300 грн.
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.