Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 2560 за запитом здійснення

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження ефективності підприємницької діяльності підприємства 1.1 Сутність ефективності підприємницької діяльності 1.2 Економічні аспекти оцінки ефективності підприємницької діяльності 1.3 Методологія оцінки ефективності підприємницької діяльності Розділ 2 практичні засади оцінювання ефективності підприємницької діяльності центру поштового зв’язку № 2.1 Організаційно – економічна характеристика Центру поштового зв’язку № 2.2 Оцінка ефективності...
...нормативно правовими актами регулюється; умови здійснення комерційними банками банківської діяльності. 2. Дати визначення термінам: Заповіт Право володіння IV. Вирішити практичну ситуацію: Пилипенко позичив у Ковтуна 3000 ... Які види правочинів були здійснені Пилипенком? Яка форма передбачена законодавством для кожного правочину?
...нормативно правової бази, яка регулює здійснення грошових операцій, а також впевненості в мінімізації ризику як зі сторони банку так і зі сторони аудитора....встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій з грошовими коштами і правильності їх відображення в обліку, встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку та оподаткування операцій ...
...180 календарних днів з моменту здійснення передплати ДПІ застосувало до ПАТ “Перевал” фінансові санкції за несвоєчасне повернення валютної виручки, а також звернулось в Міністерство економіки і ...США) індивідуального режиму ліцензування для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Чи правомірні дії ДПІ? Яка відповідальність передбачена діючим законодавством України за порушення порядку ведення зовнішньоекономічної діяльності і законодавства ...
...орієнтація на зовнішніх користувачів; 4) здійснення аналізу зовнішніми аналітиками; 5) зовнішній предмет дослідження 6. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є 1) аналіз питань, визначених зовнішніми користувачами; ...орієнтація на зовнішніх користувачів; 9) здійснення аналізу зовнішніми аналітиками; 10) зовнішній предмет дослідження 15. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є 6) аналіз питань, визначених зовнішніми користувачами; ...
Для здійснення реєстрації засновники звернулися у виконком Комінтернівського району міста Харкова, оскільки у цьому районі мав місце проживання Морозов....квартира) надаватись юридичній особі для здійснення підприємницької діяльності; яким чином має бути оформлений цей правочин; 4) яким чином можуть бути змінені установчі документи ТОВ "Паркан" після ...
...і не змінює загальної схеми здійснення технологічного процесу, є такою формою реального інвестування як: a. модернізація b. відновлення устаткування c. інноваційне інвестування в нематеріальні активи d....і організаційних заходів, необхідних для здійснення інвестиційного рішення, це: a. бізнес план b. інвестиційний проект c. інвестиційна програма Question 4 Механізм проведення постійного нагляду та контролю ...
...цінних паперів за дорученням клієнтів;  здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);  надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх ...напрямів пропонується такий механізм (програма) здійснення внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій:
...сільську раду усунути перешкоди у здійсненні нею повноважень сільського голови. Обґрунтовуючи позовні вимоги вона зазначила, що сесію сільської ради без її відома, як сільського голови, було ...розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень» і прийняла рішення про висловлення голові обласної державної адміністрації недовіри.
Нормативно правове регулювання здійснення внутрівідомчого фінансового контролю……………………………………………………………………….…...30 2.2. Особливості організації та проведення внутрівідомчого фінансового контролю………………………………………………………………………..…..33 РОЗДІЛ 3.... Зарубіжний досвід у сфері здійснення внутрівідомчого фінансового контролю………………………………………………………………………...….38 3.2. Перспективи подальшого розвитку внутрівідомчого фінансового контролю в Україні………………………………………………………………………...…..42 ВИСНОВКИ……...
3) Здійснення з прямим наміром діяння, безпосередньо направленого на здійснення злочину, якщо при цьому злочин не був доведений до кінця із причин, ...
...слідством в кримінально процесуальній формі здійснення дізнання…….32 2.2 Судовий контроль за досудовим слідством в кримінально процесуальній формі здійснення досудового слідства……………………………………………...
...сільську раду усунути перешкоди у здійсненні нею повноважень сільського голови. Обґрунтовуючи позовні вимоги вона зазначила, що сесію сільської ради без її відома, як сільського голови, було ...розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень» і прийняла рішення про висловлення голові обласної державної адміністрації недовіри.
Порядок здійснення процесуальних дій при відведенні земельних ділянок…………………………………………………………..40 2.3. Підготовка та оформлення матеріалів відведення земель…………...... Процесуальний порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 3.1. Поняття адміністративного правопорушення та адміністративної відповідальності……………………………………………………………..62 3.2.
...Б та ліцензією на право здійснення аудиторської діяльності) з підприємством, що є базою проходження практики, договір на проведення аудиту, в якому необхідно вказати строки проведення аудиту ...відобразивши в ній всі етапи здійснення аудиту з моменту укладання договору на аудит до складання та підписання аудиторського висновку. Завдання 2.2 Необхідно: 1.
...Висновки Список літератури В умовах здійснення в Україні соціально економічних реформ, зміни форм власності, прискорення процесів приватизації відбулася переорієнтація функцій державних органів управління, відмова від централізованого ... При здійсненні цих заходів відбувається виведення економіки з кризи, а звідси забезпечення людей робочими місцями, нормальний заробіток, забезпечення соціальних виплат.
Гарантії працівникам при здійсненні переведень на іншу роботу 3.1. Матеріальні гарантії здійснення переведень 3.2. Гарантії судового захисту працівників та юридична відповідальність власника ...
Здійснення кoнтрoльнoї діяльнoсті грoмадськими та галузевими інспектoрами з oхoрoни дoвкілля........................................................................... Виснoвки дo Рoзділу 2............................................................................................ РOЗДІЛ 3. OСOБЛИВOСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРOМАДСЬКOГO ЕКOЛOГІЧНOГO КOНТРOЛЮ ЗА OКРЕМИМИ ...
Здійснення контрольної діяльності громадськими та галузевими інспекторами з охорони довкілля........................................................................... Висновки до Розділу 2............................................................................................ РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОКРЕМИМИ ...
Право на інформацію забезпечується: обов’язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення; створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або систем, що забезпечували б у встановленому порядку доступ до інформації; вільним доступом суб’єктів інформаційних відносин до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цін...
Здійснення операцій банку з цінними паперами……………………...41 РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ……………..47 3.1. Здійснення фінансового аналізу та моніторингу діяльності ...
...юридичними засобами реально забезпечується максимальне здійснення, охорона і захист основних прав людини. Саме така держава є одним з найвизначніших загально людських політико юридичних ідеалів....правової держави Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року, ...
Здійснення кoнтрoльнoї діяльнoсті грoмадськими та галузевими інспектoрами з oхoрoни дoвкілля........................................................................... Виснoвки дo Рoзділу 2............................................................................................ br />br /> РOЗДІЛ 3. OСOБЛИВOСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРOМАДСЬКOГO ЕКOЛOГІЧНOГO КOНТРOЛЮ ЗА OКРЕМИМИ ...
Здійснення операцій банку з цінними паперами……………………...41 РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ……………..47 3.1. Здійснення фінансового аналізу та моніторингу діяльності ...
...послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє....послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності. Таку редакцію закону слід визнати невдалою, бо з її тексту неможливо визначити, чи має право комерційний агент ...
...послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє....послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності. Таку редакцію закону слід визнати невдалою, бо з її тексту неможливо визначити, чи має право комерційний агент ...
...юридичними засобами реально забезпечується максимальне здійснення, охорона і захист основних прав людини. Саме така держава є одним з найвизначніших загально людських політико юридичних ідеалів....правової держави Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову.
...Висновки Список літератури В умовах здійснення в Україні соціально економічних реформ, зміни форм власності, прискорення процесів приватизації відбулася переорієнтація функцій державних органів управління, відмова від централізованого ... При здійсненні цих заходів відбувається виведення економіки з кризи, а звідси забезпечення людей робочими місцями, нормальний заробіток, забезпечення соціальних виплат.
Розробка та обґрунтування заходів щодо здійснення фінансового оздоровлення підприємства 3.1. Збільшення вхідних грошових потоків 3.2. Зменшення вихідних грошових потоків 3.3....належать до валових витрат; 3) здійснення реальних та фінансових інвестицій; 4) сплата, податків та інших платежів до бюджету; 5) повернення капіталу, який був залучений на фінансовому ...
...у процесі організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності. Господарська діяльність, хоч і є переважно підприємницькою, тобто здійснюваною з метою отримання прибутку, проте охоплює і діяльність, щодо ...у процесі організації і безпосереднього здійснення господарської діяльності. Господарські відносини як предмет регулювання складаються лише з двох елементів — організаційного (організація виробництва, обігу) і майнового.
Який документ складається при здійсненні особистого огляду? 11. Що таке зона митного контролю? 12. Який орган визначає територію зони митного контролю? 13.... Який порядок здійснення ветеринарного контролю? 59. Назвіть об'єкти, які є підконтрольними ветеринарній медицині? 60. Який порядок пропуску вантажів, підконтрольних службі ветеринарної медицини, ...
Функції земельного відділу держадміністрації при здійсненні земельної реформи Розділ 3. Аналіз системи діловодства відділу земельних ресурсів Золотоніської держадміністрації 3.1. Характеристика відділу земельних ресурсів, його обов’...повинен бути вироблений підхід до здійснення обміну і перегрупування наділів до виходу із господарств. Це зокрема необхідно з тієї причини, що земельні наділи дуже малі.
Охарактеризуйте підстави та порядок виникнення, здійснення та припинення зазначених видів права лісокористування. Визначте відповідальність за скоєні дії, а також висвітить порядок відшкодування заподіяної шкоди. 2....додержання вимог екологічного законодавства при здійсненні підприємницької діяльності власниками АЗС було встановлено, що автозаправочними станціями одного із районів міста допускалися розлив мастила, бензину та інших небезпечних ...
Який порядок здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов`язків? 3. Які способи здійснення захисту права власності ви знаєте? 4.
Методи, засоби, форми роботи здійснення розумового виховання дітей старшого дошкільного віку…………………………………………………28 2.2. Творче використання спадщини В.О. Сухомлинського в умовах діяльності дошкільного закладу…………………………………………………..... • Вивчити шляхи здійснення розумового виховання на основі творчої спадщини В.О. Сухомлинського. • Описати досвід роботи дитячого навчального закладу, щодо вивчення завдання розумового виховання ...
...потенціалу ПП „Барух” після їх здійснення Висновок Література Додатки В умовах ринкової економіки велике практичне значення надається системі аналізу, коли потрібно приймати управлінські рішення, оцінюючи можливі ...для розрахунку підприємницького потенціалу після здійснення проекту Рис. 3.1 Графічне зображення підприємницького потенціалу та його складових після реалізації проекту Таблиця 3.14 Розрахунок підприємницького потенціалу ...
Здійснення митного контролю. 16. Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що знаходяться під митним контролем. 17. Звільнення від митного контролю. 18.... Місце і час здійснення митного оформлення. 40. Декларування товарів. Форми та місце декларування. 41. Митна брокерська діяльність. 42. Митний перевізник. 43.
...потенціалу ПП «Лідер» після їх здійснення Висновки Список використаної літератури Додатки В умовах ринкової економіки велике практичне значення надається системі аналізу, коли потрібно приймати управлінські рішення, ...для розрахунку підприємницького потенціалу після здійснення проекту Рис. 3.1 Графічне зображення підприємницького потенціалу та його складових після реалізації проекту Таблиця 3.14 Розрахунок підприємницького потенціалу ...
Для здійснення цієї купівлі він позичив у брокера 3000 дол. а) Яка була фактична маржа у момент здійснення купівлі?
...розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень» і прийняла рішення про висловлення голові обласної державної адміністрації недовіри....голова прийняв розпорядження про одноособове здійснення ним функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та ...
...розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень» і прийняла рішення про висловлення голові обласної державної адміністрації недовіри....голова прийняв розпорядження про одноособове здійснення ним функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та ...
Разом з цим було здійснено ознайомлення з основними економічними показниками діяльності фірми, показниками її фінансової стійкості, платоспроможності, ділової актив ності, рентабельності за 1997, 1998 та ... Спираючись на здійснені дослідження можна зробити висновок, що фір ма “Дельта 95” неефективно використовує кредити, отримані в банку.
...коли вони стають системою, перешкоджають здійсненню функцій держави, порушують упорядкованість, синхронність роботи. Вони знижують престиж державної влади серед населення, породжують безвідповідальність, можливість безкарного порушення правопорядку, а ...є реальне повне і послідовне здійснення всіх вимог законності, принципів права, насамперед реальне і повне забезпечення прав людини. Це вінець (кінцевий результат) дії права.
...тематики антикризового управління, що було здійснено в даній магістерській роботі, дозволило зробити наступні висновки. Криза – це особливий стан у розвитку підприємства, який визначається внутрішніми і зовнішніми ... Прогнози банкрутства підприємства може бути здійснений за допомогою наступних індексів кредитоспроможності: двофакторна модель Е. Альтмана, п’ятифакторна модель Е. Альтмана, модель Спрінгейта, модель Ліса, модель Тафлера.
Завдання: відобразити в обліку здійснені операції, пов’язані з вирахуванням з доходу наданих знижок і повернення товарів та визначити фінансовий результат від реалізації товарів. 3.... Підприємством здійснена передоплата постачальникові за матеріали на суму 50 000 грн., ПДВ – 10 000 грн. Під час приймання встановлена недостача матеріалу на ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його характеристика 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Оцінка управління потенціалом підприємства Розділ 2 аналіз формування та використання підприємницького потенціалу тов „коресо” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ „Коресо” 2.2 Аналіз показників фінансово господарської діяльності ТОВ ...
...на певну дату необхідно для здійснення угоди мати на поточному рахунку 185 000 грн Залишок коштів на поточному рахунку – 10 000 грн Кошти для розрахунків оперативно ... Збитки в результаті здійснення операції – 7 000 грн.; 2) банк може надати кредит у сумі 80 000 грн. під 35% річних на три місяці ...
...Висновки Список літератури В умовах здійснення в Україні соціально економічних реформ, зміни форм власності, прискорення процесів приватизації відбулася переорієнтація функцій державних органів управління, відмова від централізованого ... При здійсненні цих заходів відбувається виведення економіки з кризи, а звідси забезпечення людей робочими місцями, нормальний заробіток, забезпечення соціальних виплат.
...споживача є основним критерієм при здійсненні покупки, а отже, і визначає конкурентоспроможність підприємства на ринку. Для готельних комплексів це в першу чергу підвищення якості як основної ...підвищенню якості обслуговування туристів, при здійсненні управління підприємством приймаються міри, що у значній мірі сприяють зацікавленості робітників готелю в підвищенні якості наданих послуг.
...додержання кримінально процесуального законодавства при здійсненні правосуддя в кримінальних справах незалежно від характеру і тяжкості вчиненого злочину, недопустимість будь яких відхилень від вимог закону, маючи на ...є однією з важливих гарантій здійснення прав громадян [19].
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.