Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 663 за запитом знань

...для результативного “симбіозу” нових наукових знань, фінансових технологій та методів управління. Таким чином, ефективність функціонування венчурних фондів визначає оперативність впровадження на ринок інноваційної продукції та технологічних ...
...процес передавання нагромаджених минулими поколіннями знань і культурних цінностей, тобто освіта".Особистість це конкретна, жива людина, яка, як член суспільства, перебуває в певних відношеннях з іншими ...
...прийняла у нього іспит, але знання оцінила як незадовільні. Громадянин Паненко дії кваліфікаційної комісії оскаржив у Генеральній прокуратурі України. Питання: а) Чи правильно вчинив Петренко?
...адже такі дії вимагали систематизації знань і теоретичного забезпечення. Тоді ж стратегія замінила те що називали політикою підприємства. Стратегія підприємства відносно нова
...для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України, ПОСТАНОВИВ: 1. Призначити комплексну експертизу, до проведення якої залучити експертів Харківського обласного ...
...ситуацій можна віднести: недостатній рівень знань з питань прогнозування кризи і відсутність загальної концепції антикризового менеджменту; певний рівень відчуження або дисфункції у функціонуванні соціально політичних, господарсько ...
Комп'ютерна програма тестування знань є корисною для навчальних установ, а так само для людей займаються самопідготовкою або на дистанційній основі.
...що визначається такими факторами: – неповним знанням всіх параметрів, умов, ситуації для вибору оптимального рішення, а також неможливістю адекватного і точного врахування всієї, навіть доступної, інформації та ...
...та послідовність отримання студентами практичних знань і навичок роботи в бухгалтерії підприємства, з податковими та фінансовими органами, іншими державними установами, досвіду проведення контролю і аналізу господарської ...
...працівники бухгалтерії не мають достатніх знань з національних стандартів бухгалтерського обліку. Всі працівники бухгалтерії отримують високу заробітну плату Па підприємстві виникають складнощі стосовно прийняття правильних рішень ...
...ситуацій можна віднести: недостатній рівень знань з питань прогнозування кризи і відсутність загальної концепції антикризового менеджменту; певний рівень відчуження або дисфункції у функціонуванні соціально політичних, господарсько ...
...грошових коштів вимагає від бухгалтера знань нормативно – правових документів, остільки дотримуючись норм законодавства забезпечується стабільність і безпека діяльності підприємства, щодо різних штрафів.
...питання: як можна використати соціологічні знання: а. кожному громадянинові; б. такому спеціалісту, як ви ). Тема 4. Суспільство як соціальна система 1. Соціальна сфера життєдіяльності суспільства 2.
...працівники бухгалтерії не мають достатніх знань з національних стандартів бухгалтерського обліку. Всі працівники бухгалтерії отримують високу заробітну плату. Па підприємстві виникають складнощі стосовно прийняття правильних рішень ...
Знання і навики: написання студентських і наукових робіт з юридичних дисциплін (передусім теорія і історія держави і права, філософія права, міжнародне ...
...неглибокі здібності і погано систематизовані знання. Запитання: У якому напрямку розвиваються здібності цього учня? Що йому можна порадити?
...метою отримання навичок та закріплення знань по розробці програмних продуктів середнього рівня складності. Розробка системи складається з наступних етапів: а) Аналіз завдання.
...а також поширення фольклорно етнографічних знань із Західної Європи, розгортання етнографічної діяльності польських, російських та українських учених на Наддніпрянщині Список використаної літератури
...неглибокі здібності і погано систематизовані знання. Запитання: У якому напрямку розвиваються здібності цього учня? Що йому можна порадити? Список літератури
Розібрано ознаки кваліфікованого розбою, знання яких необхідно для правильної юридичної оцінки вчиненого злочину. Розбоєм визнається напад з метою заволодіти чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним ...
Знання, отримані в процесі навчання, обміну досвідом, дозволяють владі міста визначити можливості подальшого розвитку, знайти партнерів, а також створити сприятливі умови ...
...свою маркетингову діяльність з належними знаннями та увагою. Успіх підприємства залежить також від вміння використання цінної, повної інформації на поліпшення стану підприємства.
...дійсності правочинів вдосконалити систему теоретичних знань про досліджуваний юридичний факт, визначити його місце та роль у цивільних правовідносинах. Завданням роботи є дати визначення правочину, охарактеризувати його ...
...культури, яка стала основою гуманітарного знання. Крім того, його вважають ідеологом фашизму і нацизму. Заслуговують на увагу критичні зауваження стосовно ідеалів демократії, лібералізму, тогочасного соціалізму тощо.
...становлення документознавства як цілісної системи знань. Звичайно, без чіткого усвідомлення основних тенденцій, причин трансформацій наукової думки складно визначити основні етапи розвитку,існує безліч суперечок про встановлення ...
...категорія економічна і без економічних знань обійтися не можна, нас цікавить саме юридичний аспект даного поняття. Тому, метою даної роботи є з’ясування правової природи права ...
...підвищують рівень і якість їх знань та умінь. Отже, в процесі нашого дослідження ми виявили рівень готовності студентів до творчої педагогічної діяльності, застосування новітніх педагогічних технологій.
...предмет праці на інформацію та знання. Відтак, для усвідомлення розглянутої проблематики, постає необхідність в окресленні поняття та змісту інформаційної безпеки як певної діяльності, спрямованої на створення ...
...рішення будуть потрібні певні економічні знання і використання методів управління. З роботи можна зробити наступні висновки. Аптека “Гомеопат” у плануванні своєї роботи, у своїй закупівельній діяльності ...
...на вірі в бога; В) знання про бога; Г) емоційний досвід людини. 2. Магія це: А) культ предків; Б) культ неживих предків; В) віра в існування ...
...склалося враження, що оцінку його знань на вступних іспитах занижують. Це враження посилилося, коли він в одній із газет з листа лікарів дізнався, що хворих на ...
...4) раціональність поводження; 5) наявність знань і навичок, необхідних для виконання визначених обов'язків і видів робіт; 6) пропозиція на ринку праці.
...передбачає послідовність у передачі гендерних знань молоді, їх адекватність віковим можливостям дитини, поступове розширення інформаційного гендерного поля, в якому авторитет джерела інформації (батьки, педагог, психолог, лікар) ...
...наступних завдань: 1) Закріпити теоретичні знання в галузі менеджменту на прикладі підприємства хлібобулочних виробів; 2) Зясувати сутність економічних, організаційно розпорядчих та соціальних методів; 3) Розглянути використання ...
...мовами і шукають шляхи поповнення знань, недоотриманих у школах. Інший аспект проблеми, що розглядався нами, пов’язаний із організацією в нашій державі шкіл нового типу – ліцеїв, ...
Приведите пример различных типов обобщения знаний. ЛЕКЦИЯ 2. Психологические познавательные процессы и возможности их совершенствования у студентов 1. Познание как деятельность по построению образа мира 2.
...для стабілізації суспільства необхідними етичними знаннями є подальший розвиток педагогічного такту та етики сучасного вчителя.
...а й важливим джерелом основних знань і уявлень про навколишній світ і життя взагалі, навіть більш важливим, ніж традиційні інститути і канали соціалізації, культури (сім'я, ...
...певного соціального досвіду у вигляді знань, цінностей, правил поведінки, установок і називаються соціалізацією. У процесі соціалізації людини, її інтеграції в суспільство, в різні типи соціальних груп ...
...рішення будуть потрібні певні економічні знання і використання методів управління. З роботи можна зробити наступні висновки. 1. Діяльність аптек регулюється відповідно до законодавства України законами України "...
Саме знання правил існуючої організаційної поведінки в цілях ефективного управління є показником культури управління. Яскравим прикладом значення культури в управлінні виступають перші ...
...низький рівень професійних і гігієнічних знань працівників цих підприємств. В той же час, робота органів і установ санітарно епідеміологічної служби не завжди направлена, в належній мірі, ...
...визначенні шляхів розвитку компетенції (сукупності знань, навичок, способів спілкування) усього персоналу організації та кожного з її співробітників окремо. До складу базових функці персонального менеджменту відносять планування ...
: Знання, 2000. 771 с. 9. Селецький С. Кримінальне право України: Навчальний посібник для студ. юрид. вузів і юрид.
...найбільш поширених каналів поширення інноваційних знань, але цю інноваційність
...забезпечення естетичного розвитку особистостi, оволодiння знаннями в галузi мистецтв, формування естетичних цiнностей, починаючи з ранньої родинної освiти. Тому потрiбний не лише глибокий аналiз сучасної теорiї естетичного ...
Якщо експерт бухгалтер недостатньо володіє знаннями з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, які є необхідними для складання обгрунтованого експерного висновку з питань, що досліджуються, він може ...
...та систематизація теоретичних і практичних знань, з метою використання їх у фінансовій діяльності суб'єктів господарювання та держави, а також виклад концепції щодо сутності, особливостей та ...
...визначенні шляхів розвитку компетенції (сукупності знань, навичок, способів спілкування) усього персоналу організації та кожного з її співробітників окремо. До складу базових функці персонального менеджменту відносять планування ...
Екологія людини – це розділ екологічних знань, який спрямовано на досягнення рівноваги й гармонії між людиною та соціоприродним середовищем її перебування. У цьому контексті особливе місце посідає ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.