Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 663 за запитом знань

Методика формування цілісних знань школярів про організми у класній та позакласній роботі з предмету біології. 4.1. Методика проведення екскурсії «Грунт, як середовище перебування ...2] Загалом, проблема формування цілісності знань в різних аспектах дослі джувалась багатьма дидактами та методистами (С. У. Гончаренко, І. Д. Зверєв, Л. Я. Зоріна, В. Р.
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ В УКРАЇНІ 2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Об'єктом оцінювання навчальних досягнень ...
...під час проведення слідчих дій знання психології є тим допоміжним засобом, який використовує слідчий задля отримання необхідного результату. Залучення професійного психолога компенсує недостатню глибину знань і компетентності слідчого, який відповідальний ...
...ігри як засіб формування природознавчих знань дошкільників 1.1. Педагогічні погляди вчених щодо розвиваючих можливостей дидактичних ігор 1.2. Роль дидактичних ігор в формуванні природознавчих знань дошкільників 1.3.
Методологічні особливості уроків засвоєння нових знань при вивченні біології людини 1.1. Урок як основна форма навчання учнів біології людини 1.2. Особливості уроків засвоєння нових знань при вивченні шкільного курсу анатомії ...
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОШО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Значення ознайомлення дітей з природою 1.2. Освітньо виховні завдання ознайомлення дітей з ... Екскурсія як засіб формування природничих знань Розділ II. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.1. Організація та підготовка до проведення екскурсії 2....
Формування екологічних знань у старших дошкільників засобами українського народного фольклору........................................................................25 br />br /> Розділ ІІ. Педагогічні умови формування екологічних знань у старших дошкільників засобами українського ...
...3 Характеристика обсягу та змісту знань дітей про сезонні зміни в природі, окреслених в програмах виховання та навчання дітей дошкільного віку на Базовому компоненті дошкільної освіти ... ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРО СЕЗОННІ ЗМІНИ В ПРИРОДІ В УМОВАХ СІМ’Ї ЗАСОБАМИ СВЯТ 2.1.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці 1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників 1.2.
...аспекти cучасних засобів популяризації наукових знань у науково популярних виданнях 2.Огляд основних методів популяризації у науково популярних виданнях 3.Аналіз структури і змісту методів популяризації наукових знань у науково популярних виданнях 4.
Закономірності формування системи знань дошкільника про здоров’я 1.1. Завдання і структура базової дошкільної освіти 1.2. Проведення днів здоров’я у дошкільних ... Дослідження формування системи знань дошкільника про здоров’я 2.1. Виховне значення фізичних вправ 2.2. Виховання мотивації до здорового способу життя 2.3.
Формування у молодших школярів загальнонавчальних знань, умінь і навичок засобами дидактичної гри 2.1 Дидактичні умови використання гри як засобу формування загальнонавчальних знань, умінь і навичок 2.2 ...
Вступ Розділ І. Поняття оцінки у вітчизняній та зарубіжній педагогіці 1.1.... Сучасна ситуація щодо оцінювання знань, умінь та навичок школярів 3.1. Основні проблеми оцінювання у шкільній практиці 3.2. Альтернативні інноваційні підходи до оцінювання Висновки ...
Вступ 1. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів 2.
1. Виникнення та формування історичних знань про XI XIII століття 2.
(ЛНХТ Теоретичні питання №№1, 26.... Система економічних знань. Предмет, основні функції економічної теорії ……………………. 3 №26. Структура ринку. Принцип класифікації ринків …………………. 8 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Обґрунтуйте відповідь на кожне з ...
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1. Сутність процесу соціалізації …………………………………………… 3 1.1. Процес соціалізації ……………………………………………….. 3 1.2. Механізми соціалізації ……………………………………………. 4 1.3.... Структура соціологічної системи знань ………………………………… 8 2.1. Структура соціології ……………………………………………… 8 2.2. Теоретична соціологія …………………………………………….. 8 2.3. Спеціальні соціологічні теорії ……………………………………. 10 2.4.
1. Місце психофізіології у системі наукових знань 2. Сучасний стан та предмет дослідження психофізіології 3. Предмет і завдання психофізіології.
Вступ Розділ 1. Поняття про документознавство як наукову дисципліну 1.1 Основні етапи розвитку документознавства 1.2 Об’єкт і ...Місце документознавства серед суміжних галузей знань 2.3 Взаємозв’язок документознавства з історією, правом та економікою 3. Стан та перспективи документознавства на сучасному етапі Висновки Список ...
1. Провідні ідеї праці І. Дамаскіна «Джерело знань». 2. Заповнити тематичну таблицю «Основні розходження між римсько католицькою та ...
Вступ Провідні ідеї праці І. Дамаскіна «Джерело знань». Висновки Література
1. Професійна культура 2. Політична культура юриста 3. Правова культура юриста 4.
Мовна ситуація в Україні значною мірою залежить від вивчення української мови як базової ...
Введение ……………………………………………………………………... 3 1. Структура социологической науки ……………………………………… 4 2. Теоретическая социология ………………………………………………. 4 3. Специальные социологические теории ………………………………… 6 4. Эмпирические социологические исследования ………………………...
ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ЧАСТИНА 1.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ Розділ 1.
так, тому що наукове знання передбачає точність, виваженість, експериментальну перевірку d. так, тому що наука є найвищим досягненням людського розуму Question 4 Результатом діяльності науки ...рис не є особливістю наукового знання: a. можливість дослідної перевірки b. інтерпретація популярних в суспільстві теорій c. постійна методологічна рефлексія d.
синтез знань про природу b. комплекс теоретичних і прикладних наук про процеси виховання і навчання c. частина філософії d.... від обсягу здобутих знань, умінь b. від потреб і мотивів діяльності c. від кількості прочитаних книг d. від організації і здійснення цілеспрямованого навчально виховного ...
обмін знаннями і досвідом d. переміщення людей за межами власної країни в пошуках знань чи кваліфікованої роботи Question 3 Структура вищої освіти ...
обмін знаннями і досвідом d. переміщення людей за межами власної країни в пошуках знань чи кваліфікованої роботи Question 3 Структура вищої освіти ...
...що застосовуються в даній галузі знання b. система правил використання методів, прийомів та операцій c. концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження d....призведе до появи нових областей знань c. ні, лише зміна методів дослідження не робить наукової революції d. ні, бо наукова революція передбачає більш широке коло змін ...
...и учителя, характеризирует процесс передачи знаний, умений и навыков, то есть жизненного опыта от учителя к ученику; b. результат учения, факт приобретения человеком новых психологических качеств ...развитие способностей, на приобретение необходимых знаний, умений и навыков; Question30 Если приобретение знаний, умений и навыков произошло по так называемому методу проб и ошибок, то речь ...
постійне поповнення своїх знань про нові досягнення у психології d. усунення причин, що заважають формуванню соціальної дезадаптації особистості Question 10 Балів: 1 Елементом психокорекційної ...людина або дитина, яка повідомляє знання про себе або про інших d. людина, яка перекладає на психолога відповідальність за можливе використання цієї інформації Question 13 Балів: ...
...на те, чим діяльність і знання людини в умовах раціоналізації відрізняються від ситуації міфологічного мислення, у якій знаходиться людина первісної культури.... Концепція розвитку наукового знання у постпозитивізмі 1. У яких напрямках відбувалася криза позитивістської методології у ХХ ст.? 2. Охарактеризуйте поняття «парадигма» у Т.Куна.
...формування змісту біологічної освіти та знань про живу природу. 1.1. Сучасні проблеми змісту шкільноі освіти. 1.2. Теоретичні основи відображення цілісності життя в змісті біологічної ... Методика формування цілісних знань школярів про живу природу у класній та позакласній роботі з предмету біології. 2.1. Методика проведення екскурсії «Грунт, як середовище ...
Розкриття закономірностей і механізмів оволодіння знаннями, навичками, вміннями, засвоєння людиною соціально культурного досвіду. 4. Передача соціального досвіду учнями. 4. До яких наук належить дошкільна педагогіка. 1.... Галузь педагогічних знань, яка досліджує фундаментальні закони навчання й виховання. 4. Наука про дитину. 7. Визначіть мету дошкільної освіти. 1.
: Знання, 2004. — 447 с. 8. Закон України "Про аудиторську діяльність": Закон України від 16.07.1999 р. № 996 XIV [електронний ресурс].... – К: Знання, 2007. – 566 с. 15. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник / Сопко В.В. – К.: КНЕУ, 2006.
ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 2 1. Дайте визначення поняття «зайнятість» згідно до закону про зайнятість співставте його визначеннями різних авторів. 2.... ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 3 1. Що таке ринок праці які Вам відомі етапи розвитку ринку праці? 2.
...послідовність виникнення галузей психолого юридичних знань: a. психологія потерпілого пенітенціарна психологія психологія злочинця. b. психологія злочинця правова психологія психологія потерпілого; c....послідовність виникнення галузей психолого юридичних знань: a. судова психологія психологія потерпілого пенітенціарна психологія; b. кримінальна психологія судова психологія юридична психологія; c.
нових знань b. існуючих знань, відомих законів та принципів c. результатів фундаментальних досліджень d. відкриття нових законів та принципів Question 5 Яке ...
існуючих знань, відомих законів та принципів b. нових знань c. результатів фундаментальних досліджень d. відкриття нових законів та принципів Question 5 Яке ...
існуючих знань, відомих законів та принципів b. нових знань c. результатів фундаментальних досліджень d. відкриття нових законів та принципів Question 5 Яке ...
...23 Балів: 1 Вибір, обумовлений знаннями та накопиченим досвідом – це: Виберіть одну правильну відповідь a. Раціональне рішення b. Рішення, засноване на судженнях c. Організаційне рішення d....основних якостей відносяться: інтуїція; синтез знань; самокритичність d. Раціональний тип лідера, до основних якостей яких відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий приклад; вміння долати бар’єри; здатність створювати ...
Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми? 8. План лекційного заняття. 9. Формулювання проблеми у вигляді проблемного питання, ... Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми? 8. План лекційного заняття. 9. Перелік наочних матеріалів та мета їхнього ...
галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Question 3 Предмет конфлікту a. галузь наукового знання про природу, причини, види і ...
від обсягу здобутих знань, умінь c. від організації і здійснення цілеспрямованого навчально виховного процесу Question6 Балів: 1 Яку головну мету виховання висуває сучасний навчально ... коло знань, яке кожен студент обирає для свого розвитку b. перелік навчальних предметів, які вивчаються у закладі освіти c.
від обсягу здобутих знань, умінь b. від організації і здійснення цілеспрямованого навчально виховного процесу c. від кількості прочитаних книг Question 6 Балів: 1 Яку ... коло знань, яке кожен студент обирає для свого розвитку c. система наукових знань, практичних умінь та навичок, які здобуваються особистістю у відповідному ...
...Балів: 1 Під структурою соціологічного знання розуміють: Виберіть одну правильну відповідь a. певним чином упорядковану систему знань про суспільства як динамічно функціонуючий соціальний організм b.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.