Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 663 за запитом знань

...психічного розвитку, забезпечуючи засвоєння теоретичних знань, а через них — і розвиток тих здібностей, які в них «кристалізовані». З іншого боку, учінню належить провідна роль у формуванні ...керується свідомою метою засвоїти певні знання, навички, вміння й форми поведінки та діяльності. Як специфічний вид діяльності вона стає можливою лише на певному щаблі розвитку психіки ...
...дати їм відповідний об’єм знань про предмети, явища неживої природи, виховати інтерес і любов до них. Пізнання дошкільниками Всесвіту є також найважливішим засобом формування гармонійної, ...всебічно розвиненої особистості, що володіє знаннями й навичками, вміє оперувати ними. Педагогічний навчально – виховний процес повинен бути спрямований на формування таких властивостей особистості, як потреба в ...
...блення виробів, екологічних і правових знань, су¬часних технологій обробки й оформлення виробів з деревини тощо. В процесі практичного навчання учні вивчають правила безпечної праці, ознайомлюються ...його в загальну систему своїх знань і вмінь. На технологічному етапі учень виконує технологічні операції, корегує свою діяльність, здій¬снює самоконтроль і самооцін¬ку своєї роботи.
...пізнанні й способи обґрунтування істинності знань.BR> Але що ж собою представляє наука? Перш ніж відповісти на це питання, необхідно відзначити, що її народження є результат ...система перевірених на практиці достовірних знань і в той же час особлива галузь діяльності, духовного виробництва, виробництва нових знань зі своїми методами, формами, інструментами пізнання, з ...
...більше за інші йому сприяють знання анатомії, фізіології і гігієни людини. Для збереження і зміцнення здоров'я людини, подов¬ження її активного життя важлива роль належить ... Проте на сьогодні гігієнічні знання і навички школярів ще не на достатньому рівні. Багато з учнів не обізнані з питань особистої гігієни, елементар¬ними правилами ...
Основні етапи оволодіння знаннями. Мотивація учіння молодших школярів. Шляхи формування пізнавальних і творчих інтересів учнів початкових класів. 15. Основні функції навчання, його закономірності та ...Принцип міцності знань, умінь і навичок. 23. Принцип доступності навчання. 24. Зміст освіти. Наукові основи перебудови змісту освіти у сучасній школі.
: Знання, 2000. 305 с. 17. Диана Мак Нотон. Банки на развивающихся рынках. Т. 1. Укрепление руководства и повишение чувствительности к переменам....: Знання, КОО, 2003. 421 с. 38. Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки. — Тернопіль: Астон, 2001. — 362 с. 39.
: Знання, 2006. – 394 с. Митний контроль на залізничному транспорті / В.А. Писарєв, П.В. Пашко; За ред. П. В. Пашка. –К.: Знання, 2004. – 404 с.
...спеціаліст, послідовно підвищуючи і поглиблюючи знання за вибраною спеціальністю і просуваючись з однієї кваліфікаційної категорії в іншу, від однієї посади до більш високої ; • вертикальним просування за ...скорочуються сроки на навчання (певні знання працівники вже мають, наприклад знайомі з структурою організації, кадровою політикою організації, напрямками роботи структурних підрозділів) та не потрібно витрачати кошти ...
...спеціаліст, послідовно підвищуючи і поглиблюючи знання за вибраною спеціальністю і просуваючись з однієї кваліфікаційної категорії в іншу, від однієї посади до більш високої ; • вертикальним просування за ...скорочуються сроки на навчання (певні знання працівники вже мають, наприклад знайомі з структурою організації, кадровою політикою організації, напрямками роботи структурних підрозділів) та не потрібно витрачати кошти ...
професійні знання та цінності; c. індивідуальний стиль діяльності. Question 8 Професійна діяльність викладачів вищих навчальних закладів складається із сукупності функціональних обов'язків, ...завершена, системно впорядкована частина теоретичних знань і практичних умінь з певної навчальної дисципліни. c. змістовненаповнення кредиту; Question 6 Заліковий кредит – це одиниця виміру... a.
Придбання необхідних нових знань у сфері економіки, менеджменту, керування персоналом, маркетингу має носити безупинний стабільний характер. Знання і навички формують основу професійної діяльності керівників.
Кожний має великі знання і практичний досвід роботи у своїй справі. Консультанти завжди намагаються знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта, що звертається за отриманням ... Завдання №8 Знання лише тоді знання, коли воно набуте завдяки мисленню, а не пам'яті. Лев Миколайович Толстой (1828 1910) Подолання опору ПОЯСНЕННЯ ...
...підприємства нових наукових та технологічних знань у цілях досягнення комерційного успіху c. суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково технічних досягнень d....підприємства нових наукових та технологічних знань у цілях досягнення комерційного успіху Question 11 Інноваційне інвестування у нематеріальні активи представляє собою інвестиційну операцію, яка пов’язана з: ...
Знання історії обліку важливе для розуміння його сучасного стану і оцінки можливих напрямків розвитку. Історична еволюція бухгалтерського обліку розглядається не заради ...обліку (рахівництво), як галузі науквоих знань.Протягом цоьго періоду зусилля більшості авторів були направленні виключно на те, щоб встановити теоретичні основи бухгалтерського обліку, визначити область тих ...
Значення знань законів соціально психологічної регуляції діяльності організацій. 2. Аналіз підходів до розвитку теорії організацій. 3. Характеристика основних напрямків вивчення організацій. 4.... Яке значення мають знання законів соціально психологічної регуляції діяльності організацій? 3. Які типи організаційних структур можна назвати? 4. В чому полягають особливості побудови організаційних ...
Тест до теми 1 Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання Question 2 Наукові теорії походження релігії a. Традиціоналістична b. Анімістична c. Академічний теїзм Question 2 Теологічні теорії походження релігії a....Question 1 Специфічна галузь гуманітарного знання спрямована на вивчення змісту і сутності релігійного феномену: a. Психологія b. Історія c. Релігієзнавство d. Соціологія e.
Проблема формування знань в області нумерації чисел в учнів молодших класів 1.1. Літературний огляд 1.2. Навчання нумерації багатозначних чисел Розділ 2.... Знання про багатозначні числа формуються з опорою на уявлення учнів про числа першої тисячі. Первинні уявлення про розряди рекомендується формувати у ...
Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження 2. Роль наукового пізнання 3. Етапи становлення і розвитку теоретичних знань Висновки Список використаних джерел
...розвитку тестової технології контролю рівня знань 1.1. Поняття педагогічного тесту та його класифікація 1.2. Види тестів в системі професійної освіти 1.3. Сучасний стан тестової технології контролю рівня знань студентів 1.4.
Модульна система навчання у вузах Рейтингова система оцінки знань Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удосконалення Література
Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони праці. Посадові особи, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з охорони праці 26.
Засади використання спеціальних знань для збирання інформації на досудовому слідстві 1.2. Судова експертологія і судова експертиза 1.3....експертиза як форма залучення спеціальних знань у кримінальному процесі передбачена КПК України. Вищезазначені норми стосуються і психологічної експертизи як форми використання психологічної інформації у кримінальному процесі.
...з метою самостійного одержання ними знань; застосування вчителем системи методів, засобів, які шляхом розв'язування проблемних завдань у процесі засвоєння нових знань формують в учнів творче мислення ...
Завдання № 1 "Порівняльна економічна оцінка ефективності експлуатації літаків у заданих умовах організації авіаперевезень" Мета завдання: закріпити теоретичні знання і одержати практичні навички в розрахунках порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень і виборі найбільш ефективного їхнього варіанта, зв'язаного із ...експлуатації" Мета завдання: закріпити теоретичні знання і одержати практичні навички в розрахунках економічної ефективності залучення інвестицій дл...
...разделы входят в систему антропологических знаний? 3. Что такое «морфология»? 4. Как Вы понимаете термин « расоведение»? 5. Что означает «палеонтропология»? 6. Что изучает «мерология»? Тема 2.... Зарождение антропологических знаний в эпоху античности и средневековья. Вопросы для самоконтроля: 1. Какие античне учене представляли себе происхождение человека? 2.
...разделы входят в систему антропологических знаний? 3. Что такое «морфология»? 4. Как Вы понимаете термин « расоведение»? 5. Что означает «палеонтропология»? 6. Что изучает «мерология»? Тема 2.... Зарождение антропологических знаний в эпоху античности и средневековья. Вопросы для самоконтроля: 1. Какие античне учене представляли себе происхождение человека? 2.
...бальною шкалою) ви оцінюєте свої знання з української мови. 2. Напишіть, які вимоги культури мови порушено в наведених фрагментах. Правильну відповідь вам допоможе матеріал лекції 1.... Це завдання допоможе закріпити знання про відмінювання числівників. Восьмидесятиэтажный небоскреб, двухместный номер, трёхсотшестидесятикилограммовый станок, двухразовый, двухмачтовая яхта, двухсотгривневая купюра, двухэлектродный, шестидесятикилометровый, трехтомное издание, трехэтажный ко...
...міф це не первісна форма знання, а особливий вид світогляду, специфічне образне синкретичне подання про явища природи й колективного життя. У міфі як найбільш ранній формі людської культури поєднувалися зачатки знань, релігійних вірувань, моральна, естетична й ...
Теорія і методологія психології, знання про структуру й закономірності функціонування психіки є засобом формування вмінь психологічного аналізу різноманітних життєвих ситуацій, вікових статевих та індивідуально психологічних ... Саме знання цих основ допоможе розібратися у сутності поняття психологія. Цим і пояснюється актуальність теми.
Визначення предмету наукового знання. 6. Нормативна і дескриптивна функція методології. 7. Поняття рефлексії в науковому знанні.. 8. Категорії значення і значення в психології. 9.
...педагогів на необхідність формування валеологічних знань дошкільникам …. 9 1.3. Сучасні дослідження з проблеми валеологічної освіти ………….. 11 1.4. Програма валеологічної освіти дошкільнят ……………………… 18 Розділ II.... Методика формування знань про будову тіла людини ………….. 41 2.3. Методика ознайомлення дітей з оком …………………………….. 47 2.4.
...у студентів теоретичних і практичних знань про музеєзнавство як сферу знань, необхідну в професійній діяльності, а саме ознайомлення з характером збірок найбільших музеїв світу та України, ...
Укладаючи документи, звіряйте свої знання із прикладами, поданих у бібліотеці „Зразки ділових документів” (але не списуйте їх!), а також використовуйте сталі вирази з додатку відповідно ... Виявив глибинні знання з усіх предметів. 8. Брала участь у виховних закладах. 6. Виправте помилки, спричинені неправильною побудовою однорідного ряду. 1.
принцип поступовості і систематичності знань...........................13 2.4. принцип вправ і міцного оволодіння знаннями і навиками........14 3. Основні дидактичні концепції навчання...........................................18 4.
...б володіли фундаментальними та спеціальними знаннями щодо проведення якісного та глибокого аналізу кількісних характеристик явищ та процесів, що відбуваються у різних сферах економічної діяльності, а також ...що дає змогу закріпити теоретичні знання студентів. Слід звернути увагу, що у навчально методичному посібнику також запропоновані питання для самоперевірки та тестові завдання для самоконтролю, що ...
Тобто естетика — особлива сфера знань, передусім знань про прекрасне, і ділиться вона на ту частину, яка тяжіє до філософії, і ту, яку нині ми називаємо ...
Спостереження, як засіб отримання знань про природу та його роль у формуванні почуття любові до природи Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ПРИРОДІ.... Дослідження знань дітей про природу на етапі констатуючого експерименту 3.3. Формування любові до природи за допомогою спостережень 3.4.
Місце документознавства серед суміжних галузей знань. 2.3. Взаємозв’язок документознавства з історією, правом та економікою. Висновки. Список використаних джерел. Висновки....наукова дисципліна, що узагальнює сукупність знань про документ. Ця наука виникла не одразу, вона пройшла в своєму розвитку кілька етапів. Історично першою в цьому ряді стоїть ...
Методика формування знань про планету Земля ……………... 18 2.2. Методика заняття з систематизації знань про Космос ……….. 21 2.3.
...використання технічних засобів та спеціальних знань для одержання криміналістичної інформації 2.3. Межі допустимості застосування технічних засобів та спеціальних знань при одержанні інформації Розділ 3.
Первісні знання про природу як засіб виховання інтересу 2.2. Формування інтересу дітей в процесі праці в природі 2.3.... Визначення ефективності знань про природу та інтересу до неї на етапі контрольного експерименту 3.5. Рекомендації з формування у дітей інтересу до природи ...
Дослідження знань дітей про символи і обереги України на етапі констатуючого експерименту 2.3. Формування знань про символи і обереги України на ...
Дослідження математичних знань дітей з використанням комп’ютерів на етапі константувального експерименту 2.3. Формування математичних знань дошкільників з використанням комп’ютерів на ...
...у криміналістиці та інших галузях знання 11. Криміналістична ідентифікація як окремий метод науки криміналістики 12. Об'єкти криміналістичної ідентифікації 13. Ідентифікаційні ознаки та властивості 14....методики розслідування з іншими галузями знань 3. Криміналістична класифікація злочинів 4. Криміналістична характеристика злочинів 5. Окремі методики розслідування різних видів злочинів Методика Розслідування Вбивств 6.
Дослідження математичних знань учнів на етапі константувального експерименту 2.3. Формування математичних знань учнів з використанням комп’ютерів на етапі формуючого експерименту 2....
Серед найархаїчніших народних знань одне з чільних місць належить народній міфології. Філологічна спрямованість у вивченні міфологічних образів довгий час домінувала....етнолінгвістика на сьогодні визначають комплекс знань про давнє життя українського народу та про їх бачення світу . Першим вивчення етноархетипів українського народу порушив М.
...використання технічних засобів та спеціальних знань для одержання криміналістичної інформації 3.3. Межі допустимості застосування технічних засобів та спеціальних знань при одержанні інформації Висновки Список використаної ...
Дослідження знань дітей про символи і обереги України на етапі констатуючого експерименту ………………………………… 20 2.3. Формування знань про символи і обереги України ...
Емоціогенний зміст утілених у підручнику знань, способи організації оцінної діяльності учнів засобами навчальної книги та якісний її дизайн є запорукою формування пізнавальних потреб, інтересів та мотивів ... Вчитель формує у дітей знання, уміння і навички, передбачені програмою, але дуже важливим вважає розкривати здібності кожного, бажання і вміння вчитися, відчувати радість пізнання.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.