Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 663 за запитом знань

формувати у молоді знань, умінь і навичок c. знайомити молодь з потребами суспільного розвитку d. формувати у молоді здібності e....вдоволення процесом праці, засвоєння системи знань проглядаються в: a. психолого педагогічному аспекті управління профорієнтаційною роботою b. медико психологічному аспекті управління c.
...поповнення та збагачення існуючого соціологічного знання, розробку концепцій, теорій на основі дослідження соціальної дійсності. 8. Дослідження основних показників суспільного розвитку, якісних характеристик, які визначають певні соціальні ... Функція соціологічного знання, що передбачає систематизацію, опис, нагромадження дослідницького матеріалу у вигляді аналітичних записок, звітів, статей, книг. КРОСВОРД По горизонталі 1.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна база дослідження політики збуту продукції на підприємстві 1.2 Формування товарної політики 1.3 Цінова політика як складова збутової політики 1.4 Цілі та засоби комунікаційної політики 1.5 Оцінка ефективності збутової політики Розділ 2 практичні аспекти дослідження політики збуту на підприємстві дп «черкаське лісомисливське господарство» 2.1 Організаційно – економічна характерист...
...потребує залучення наявних у студентів знань і досвіду; отримання студентами інформації, необхідної для розв’язання проблеми, поданої таким чином, щоб вона не була прямою відповіддю, а ...студентам показати високі результати засвоєння знань, навіть слабкі студенти в цій роботі мають більше позитивних результатів на відміну від фронтальної та індивідуальної роботи.
...який сприяє засвоєнню системи соціальних знань, норм і цінностей, соціального досвіду й забезпечує ефективну регуляцію соціальної поведінки підростаючих поколінь. 3) Хто з давньогрецьких філософів пропагував ідею ...притулків, лікарень); Г) церква поширює знання про культуру, мораль тощо. 22) Хто може стати сектантом? А) будь яка людина. Вся справа лише у майстерності вербувальника, його ...
...теорії як особливої самостійної галузі знань. Саме так тлумачили питання про виникнення економічної теорії перші історики світової економічної думки євроцентристського напряму....розвитку суспільства вміти користуватися науковим знанням за¬конів, ураховувати їхню дію, чітко визначати роль і місце суб'єктив¬ного чинника. Метою роботи є : встановлення та основні ...
...потребує залучення наявних у студентів знань і досвіду; отримання студентами інформації, необхідної для розв’язання проблеми, поданої таким чином, щоб вона не була прямою відповіддю, а ...студентам показати високі результати засвоєння знань, навіть слабкі студенти в цій роботі мають більше позитивних результатів на відміну від фронтальної та індивідуальної роботи.
...використаної літератури На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуватися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомагають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися ...
...використаної літератури На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуватися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомагають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися ...
...менеджера не досить мати певні знання, повязані лише зі сферою його діяльності. Світовий досвід показує, що успіх підприємства визначається не стільки професійною (у вузькому розумінні) ...матеріалу і залученням всіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію; академічні розрахунки і моделі; матеріали таблиць; графічні ілюстрації тощо. Інформаційною базою слугуватимуть вітчизняні та закордонні видання, матеріали ...
...як передумова становлення професійного педагогічного знання (О.Духнович, Т.Шевченко, Леся Українка, В.Сухомлинський). Традиції виховання та навчання особистості в українській народній педагогіці. 8.... Сучасні підходи до оцінювання знань, вмінь і навичок. 12 бальна система оцінювання. 22. Поняття „педагогічна технологія". Технологічний підхід до організації навчання. Характеристика технології розвиваючого навчання.
...розумового розвитку дитини, скарбниця всіх знань. Слово виховує, навчає і розвиває дитину. Під впливом мови вдосконалюються її почуття, сприймання, збагачуються знання про оточуючий світ.
...Висновок Література На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуваптися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомогають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися ...
...Література Додатки На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуваптися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомогають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися ...
...особливий лінгвокультурний знак, в якому знання про слово перетинається зі знанням про іменований географічний об'єкт як експонент матеріальної культури суспільства.
...загальної освіти виступає поєднання базових знань і тих, які дозволяють обдарованому учню виконувати функції дослідника. Це обумовлює врахування при складанні навчальних програм принципів розвивального навчання, проблемності, ... Так, глибоке знання індивідуальних особливостей учня необхідне для вирішення двох завдань, взаємопов'язаних між собою: 1) індивідуалізації підтримки і розвитку одиничного, особливого, своєрідного ...
...у використанні здобутих відомостей і знань для забезпечення ефективності цієї діяльності. Аналітична робота служить засобом ... 1. Поняття, зміст і основні напрями аналітичної роботи в органах внутрішніх ...у використанні здобутих відомостей і знань для забезпечення ефективності цієї діяльності. Слово "аналіз" в перекладі з грецької означає "розклад, розчленування, розбір" і використовується для означення методу ...
...розумового розвитку дитини, скарбниця всіх знань. Слово виховує, навчає і розвиває дитину. Під впливом мови вдосконалюються її почуття, сприймання, збагачуються знання про оточуючий світ.
...розвивають свої здібності, збагачують свої знання, досягають більш ефективного використання сил природи. Суть управління працею полягає в необхідності забезпечити нормальну виробничу діяльність працівників, які мають інтереси, ... Проте в умовах формування економіки знань, змінюються методи та інструменти управління нею. За таких обставин актуальним є дослідження сутності продуктивності праці, факторів, що впливають на її ...
Дослідження екологічних знань дітей на етапі констатуючого експерименту 3.3. Формування знань дітей на екологічній стежині на етапі формуючого експерименту 3.4.
...сторіччя цілком слушно називають “суспільством знань”, бо саме знання визначають і матеріальне і духовне життя. Здобуття вищої освіти стає все більш обов’язковим етапом у розвитку ...
...вчителі скаржаться на його слабкі знання. Можливо, це пов’язано зі станом його здоров’я? У дитинстві він часто хворів, а нещодавно їздив в санаторій і ... а) На базі отриманих Вами знань про внутрішню та зовнішню мотивацію, поясніть чому у Дмитра пропав безкорисний інтерес до заготівлі дров.
...суспільства нові вимоги до гуманітарних знань і окремих його галузей. Але сучасне суспільство – не довільне поєднання різних механізмів управління, владних інститутів та структур соціальних сфер політики, ...виникає потреба саме в галузі знань, що вивчає суспільство в усіх його аспектах. На сьогоднішній день питання про західну соціологію є досить актуальним.
Метою практики є поглиблення знань з теоретичних курсів; отримання і закріплення первинних навичок для використання у професійній роботі менеджера; оволодіння сучасними формами організації праці, сучасним ...виховання потреби систематично поновлювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності.
Навести приклади емпіричних та теоретичних знань вихователя дошкільного закладу. Дати змістовну характеристику одного з видів знань 4. Підготувати міні реферат на тему „Цікаві теми з курсу ...
Навести приклади емпіричних та теоретичних знань вихователя дошкільного закладу. Дати змістовну характеристику одного з видів знань 4. Підготувати міні реферат на тему „Цікаві теми з курсу ...
...фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві. За класифікацією трудові ресурси поділяють на промислові і непромислові; керівників, спеціалістів, службовців та робітників; а ...методика дає можливість: Виявити рівень знань, навичок та здібностей працівника, виявити вид та зміст трудових функцій, які виконує працівник, визначити результати його діяльності та трудовий потенціал ...
...різноманітними спеціальними, часто дуже глибокими, знаннями, якими вони володіють і які психіатр за бажання здатний засвоїти і тим, навіть окрім своєї волі, розширити свій загальноосвітній кругозір. Ці отримані від хворих знання здатні і самі по собі, ...
...різноманітними спеціальними, часто дуже глибокими, знаннями, якими вони володіють і які психіатр за бажання здатний засвоїти і тим, навіть окрім своєї волі, розширити свій загальноосвітній кругозір. Ці отримані від хворих знання здатні і самі по собі, ...
Характеристика методів навчання за джерелом знань. Застосування їх студентом під час педагогічної практики. 22. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності учнів (Практичний приклади). 23.... Змоделювати урок засвоєння знань. 27. Типи і структура уроку. Підготовка вчителя до уроку. Змоделювати урок формування вмінь і навичок. 28. Нетрадиційні уроки. 29.
Значний ріст предметних знань створює хорошу базу для подальшого розвитку умінь і навиків в тих видах діяльності, де ці знання практично необхідні.
...якісно збільшеним об'ємом наукового знання та інформації, стрімким розвитком засобів комунікації, а й наявністю розриву в історичній спадкоємності. В даний час все більш загострюються суперечки ...язаного зі спробою перенесення теоретичного знання в художні, ремісничі навички. У наявності нові способи прояву форм традиційної культури в сучасному суспільстві, що вимагають осмислення та аналізу.
...трактуються наступним чином: Виробництво нових знань, норм, цінностей, орієнтацій і значень; Накопичення і зберігання нових знань, норм, цінностей, орієнтацій і значень; Відтворення духовного процесу через підтримку ...
...спираючись на точні і перевірені знання, здобуті наукою, формує і направляє процес розуміння світу, результатом якого стає певна цілісна «картина світу». Отже, філософсько господарське знання, по перше, є світоглядним, узагальнюючим, ...
: Знання, 2002. – 284 с. Настюк В.Я. Норми митного права: теорія і практика застосування: Монографія / В.Я.Настюк. – Х.: Факт, 2003....: О во «Знання» КОО, 2003. –195 с. Трофімов С.А. Актуальні проблеми митного оформлення продукції морського промислу / С.А.
...фахівців різних рівнів і галузей знань, підвищення соціальної значущості знань та соціального захисту особи в умовах частої зміни потреб економіки і ринку праці.
Функціональна лінія акумулює всі знання і прийоми діяльності з інших змістових ліній, має величезне значення для забезпечення математичної компетентності — здатності розв'язувати прикладні задачі та ...повторюють, систематизують, розширюють і поглиблюють знання про функції; розвивають вміння читати і будувати графіки функцій, досліджувати функції елементарними методами, застосовувати функції до моделювання реальних процесів.
...мрія, піч, степ, поле, мати, знання, теля, вірш, новела, доповідь, твір, ім’я, ледацюга. 5. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки Предметом місцевого референдуму може бути будь ...средством обмена и распространения передовых знаний, формирования стандартов профессии, «уни¬версального языка» управленческих кадров, а также основой для формирования развитого прозрачного механизма ликвидного обо¬рота и ...
...мовлення є передумовою успішного оволодіння знаннями активної діяльності людини у будь якій сфері суспільного життя. Розвиток мовлення є, таким чином, важливим складником формування особистості нашого сучасника ...озброїти їх необхідними для життя знаннями і мовними навичками. Діти приходять у школу вже з певним запасом слів і володіють усною мовою, засвоєною ними „стихійно” від ...
123 Значення знань із синтаксису в початкових класах ...123 Вироблення початкових уявлень про речення і його будову ... 124 Формування поняття про речення .....245 Поглиблення знань учнів про морфемну будову слова та словотворення під час вивчення основних частин мови ...259 Робота над значущими частинами слова в ...
...даного завдання є отримання системних знань у напрямку отримання навичок та підвищення ефективності власних комунікаційних процесів. Завдання 3 З позиції наукового менеджменту проаналізувати поцес прийняття рішення ...даного завдання є отримання системних знань у нарямку отримання навичок прийняття власних рішень у складних ситуаціях вибору.
...допомогою якої людина здобуває перші знання про навколишній світ і про закони, що керують його розвитком. Але життя вимагає від кожного певного рівня освіченості, рівня поінформованості. Зменшується розрив між рівнем знань учителя й учня, лектора й ...
...групи; 2) зменшення рівня сучасних знань, пов'язане із погіршенням можливостей до навчання; 3) експертна система знань людини, орієнтована на практичну сторону життя, що дозволяє виносити ...
...автора роботи немає таких глибоких знань по кожному з напрямів. Однак, що можна однозначно стверджувати, так це те, що всі грані спираються на загальний центральний стержень, ...Сковорода, вважав моральність доброчесність і знання мудрість тотожними поняттями. Мандри Сковороди в образі "старця" також нагадують проповіді Сократом своїх ідей на вулицях і площах.
...31 „Антропологія являє собою фундаментальне знання про людину , її єдності і розмаїтості в часі та просторі .” Question 11 of 31 Антропогенез – це розділ антропології який вивчає: ...це доволі специфічна, окрема галузь знань. Question 31 of 31 Що в перекладі з грецької мови означає термін «антропогенез»? 1) виникнення людини; 2) наука про філософське ...
...31 „Антропологія являє собою фундаментальне знання про людину , її єдності і розмаїтості в часі та просторі .” Question 11 of 31 Антропогенез – це розділ антропології який вивчає: ...це доволі специфічна, окрема галузь знань. Question 31 of 31 Що в перекладі з грецької мови означає термін «антропогенез»? 1) виникнення людини; 2) наука про філософське ...
Я посилив свої знання в галузі товарознавця – комерсанта та навчився застосовувати свої знання на практиці. На даному підприємстві я брав участь у перевірці технічного ...
...висококваліфіковані кадри, які мають відповідні знання сучасного маркетингу, менеджменту, організації і технології комерційної роботи, які пройшли добру підготовку і мають практичний досвід роботи.... Файоля: "Комерційна майстерність характеризується глибоким знанням ринку і сили суперників, далеким передбаченням і практикою угод. Комерційна функція піклується про те, щоб ціни, призначувані вищим керуванням, не ...
...майбутнього – це бізнес, заснований на знанні міжнародних правових норм і правил, туристичного менеджменту і маркетингу, кон’юнктури туристичного ринку, на повному і всебічному знанні потреб і запитів туриста.
...майбутнього – це бізнес, заснований на знанні міжнародних правових норм і правил, туристичного менеджменту і маркетингу, коньюктури туристичного ринку, на повному і всебічному знанні потреб і запитів туриста.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.