Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 663 за запитом знань

: О во «Знання», КОО, 2000. – 461 с. 15. Таможенное законодательство Украины (Сборник нормативных актов) / Сост. Ю.П. Битяк, М.Г. Шульга, В.К....: Т во “Знання”, КОО, 2002. – 318 с.
...як загальних, так і професійних знань референта. Аналіз показав, що процвітаючі люди завжди знаходять мову з оточуючими і ніколи не панікують наперед, якщо стикаються з новою ...не завжди дають той багаж знань, який необхідний в роботі секретаря. Секретар важлива професія, особливо у наш час, в епоху створення все нових і нових фірм.
: О во «Знання», КОО, 2000. – 461 с. 12. Таможенное законодательство Украины (Сборник нормативных актов) / Сост. Ю.П. Битяк, М.Г. Шульга, В.К....: Т во “Знання”, КОО, 2002. – 318 с.
Підвищення загального рівня економічних знань персоналом підприємства. 3. Емісія облігацій підприємством. 4. Удосконалення системи контролю управлінських рішень. 5. Звільнення всього персоналу підприємства. 6.... Набуття знань в області антикризового управління. 4. Поліпшення механізму управління фінансовими потоками. 5. Створення системи маркетингового управління. 6.
...про потребу постійного поповнення, поглиблення знань, вмінь і навичок кожного керівника на своїй ключовій ділянці роботи. Важливу роль у кадровому менеджменті мають відігравати не лише вивчення ...від оволодіння кадрами, персоналом управління знаннями, навичками роботи з діловими документами. Вони є невід'ємною складовою кадрового менеджменту: визначальна роль в організації роботи з документами, належить ...
...допомогою якої можна одержувати нові знання про об'єкт оригінал, неможливо. Якщо ж рівень інформаційної достатності великий, тобто система вже добре вивчена, то питання про створення ...втрачає зміст, тому що нових знань вона також не дасть. Отже, розробляти модель має сенс тільки у тому випадку, якщо об'єкт оригінал ще недостатньо вивчений ...
...допомогою якої можна одержувати нові знання про об'єкт оригінал, неможливо. Якщо ж рівень інформаційної достатності великий, тобто система вже добре вивчена, то питання про створення ...втрачає зміст, тому що нових знань вона також не дасть. Отже, розробляти модель має сенс тільки у тому випадку, якщо об'єкт оригінал ще недостатньо вивчений ...
Питання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права.....369 2. Короткий тлумачний словник фінансово правових категорій.....372 3. Поточний (модульний) контроль знань студентів.....383 4. Література.....385
...роботи полягає у тому, що знання теми забезпечує системний аналіз норм чинно¬го банківського законодавства, знання форм та систем грошового обігу та методів його регулювання.
: Знання, 2006. – 372 с. 13. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Москва., 1993. 14. Саидов А.Х....: Знання, 2006 – 397 с.
...від самосвідомості, формуються уявлення, образи, знання не тільки про власну націю, але й про інші нації і, перш за все, про них, але з позицій власного ...Англійці із задоволенням діляться своїми знаннями та досвідом, розкривають секрети свого ремесла та розповідають про особливості ринку різних країн. a. ні b.
: Знання, 2006. – 462 с. 11. Дмитрієв A.І. Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. К.:Юрінком Інтер, 2001. 640 с. 12....: Знання, 2008. – 364 ст. 27. Щербина В.С. Господарське право україни: Підручник – 4 тє видання К.: Юрінком Інтер, 2009. 656 cт.
експертна система знань людини, орієнтована на практичну сторону життя, що дозволяє виносити виважені судження та давати корисні поради по життєво важливим питанням c. зменшення рівня сучасних знань, пов'язане із погіршенням можливостей ...
...наявні свідомий початок, інтерес і знання, цілі й воля, енергія і дії людини. Отже, управління як суспільне явище — це свідома діяльність, свідоме регулювання (впорядкування) суспільних відносин....в управлінні виступають цілі, інтереси, знання, думки, прагнення і сподівання людини. Для того, щоб стати реальністю, управлінський вплив обов'язково має містити в собі цілеспрямування, тобто ...
...міжнародного бізнесу має: біографія керівників; знання та компетенція; зв'язок з виробничім процесом; коло зарубіжних партнерів 126. ³домий італійський підприємець Карло де Бенедетті виразив таку думку "...на міжнародному ринку, повинна мати знання, що випереджають реальну обстановку її власної країни на: 20 років; 40 років; 60 років; 80 років 127.
...которое предопределяет мышление, чувства, накопление знаний Question 38 Балів: 1 Требования, которые выдвигаются к специалистам психофизиологам на производстве: a. психофизиолог владеет определенными знаниями, методами разработки и ... кроме получения специальных знаний подготовка предусматривает формирование вегетативных реакций на разные раздражители, овладение методами самоконтроля, повышения общей устойчивости организма, приспособление к умственным и физическим ...
...которое предопределяет мышление, чувства, накопление знаний Question 38 Балів: 1 Требования, которые выдвигаются к специалистам психофизиологам на производстве: a. психофизиолог владеет определенными знаниями, методами разработки и ... кроме получения специальных знаний подготовка предусматривает формирование вегетативных реакций на разные раздражители, овладение методами самоконтроля, повышения общей устойчивости организма, приспособление к умственным и физическим ...
...і виконавець приймає на віру знання та цінність знань керівника це: a. примусу b. законна c. еталонна. d. експертна Question 20 Тип влади, який формується на ...
...тут не вказано Question 11 Знання – це a. предмет дослідження за об’єктом на основі структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області b.... інформаційні системи, що ґрунтуються на знаннях Question 29 Вибір програмного забезпечення слід проводити на основі оцінки a. Правильної відповіді тут не вказано b.
...які користуються БД Question 11 Знання – це a. предмет дослідження за об’єктом на основі структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області b.... інформаційні системи, що ґрунтуються на знаннях Question 29 Вибір програмного забезпечення слід проводити на основі оцінки a. Правильної відповіді тут не вказано b.
: Знання Прес, 2002. 495 с.на Allbest.ru 84. Савченко Л.А. Правовий статус Рахункової палати України: Моногр....: "Знання", 2008. 611 с. 101. Яремченко А.М. Про зміну розпису / А.М. Яремченко // Фінанси України. 2008. №2. С. 14. 102.
Социология – система знаний …………………………………………... 3 2. Объекты социологии и элементы социологического знания …………. 4 3. Социологические теории как элементы структуры социологического знания ..
Закріпити знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій 2. Ознайомитись з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, ...
Специфіка та суверенність філософського знання 2. Проблеми та засоби пізнання філософії. 3. Предмет та особливості філософії Література
Управління знаннями – важлива конкурентна перевага організації 2. Психологія міжособистісних взаємин Тестові завдання 1. Вірно чи невірно? Є три типи особистості: художній, мислительний ...
Архівознавство як система наукових знань, комплексна наука про архіви 2. Джерела та організація архівної справи 3. Організація архівних документів 4. Формування Національного архівного фонду 5.
Розвиток освіти та наукових знань у Київській Русі 2. Зразки оригінального давньоукраїнського письменства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Закріпити знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій 2. Ознайомитись з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, ...
Зарождение и развитие экономических знаний. Предмет экономической теории. 2. Экономические системы. 3. Экономические законы развития общества. 4. Методы познания социально экономических процессов. 5.
Соціальна спрямованість філософського знання 30. Вчення про розвиток Г. Гегеля 54. Соціально історичні передумови виникнення свідомості 78. Духовне життя суспільства: поняття і структура 102.
Психологічні знання античності Висновки Список використаної літератури Метафізична психологія вчить, що наука існує як нематеріальний субстрат, або ж що психіка з її ...
Наукове знання: специфіка, будова, рівні Література
Історіографічний аналіз початку інституаліації знань про документ 1.1. Західноєвропейський науковий досвід з історії документознавчих дисциплін 1.2. Внесок в історичні надбання з документознавства в ...
Вихідний рівень знань дітей про елементарний геометричний матеріал 2. Особливості організації роботи по ознайомленню дітей з геометричним матеріалом 3.
Бази знань Практичне завдання №1 Визначити тип фінансової стійкості господарюючого суб’єкта за даними ф. № 1 «Баланс».
ПП як галузь наукових знань 1.1. Історичні етапи розвитку ПП 1.2. Предмет ПП. Її завдання і методи дослідження ІІ.
Метою практики є поглиблення теоретичних знань, збір та систематизація матеріалу про виробничі та технічні аспекти діяльності підприємства, одержання практичних навичок при розв’язання конкретних технічних та ...
тести та завдання для поточного контролю знань 1 Методами податкового права є: а) імперативний; б) диспозитивний; в) рекомендації; г) владних приписів; д) погодження; е) субординації.
Спеціальні знання в системі експертного дослідження доказів та проблеми їх застосування в процесі доказування…………………………………6 Розділ 2.
Вернадського щодо наукового знання і ноосфери 2. Основні положення вчення В.І.Вернадського про ноосферу 3. Значення ідей В.І.
Мета курсової роботи закріплення знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни, набуття навиків митного контролю та митного оформлення товарів. З метою забезпечення здійснення митними органами митного ...
Використання психологічних знань в рекламній справі. 3. Яка реклама сприймається краще? Висновки Використана література
...здібностей у контексті проблем формування знань, умінь та навичок 2. Якісний і кількісний аналіз здібностей 3. Проблема кількісних та якісних вимірювань здібностей Висновки Список літератури
...их роль в формировании научных знаний 2. Квалификационные требования к преподавателям психологии 3. Значение наглядности на занятиях психологии. Цель ее использования 4.
...документів як процес згортання наукового знання і як процес аналітико синтетичної обробки інформації. 2. Класифікація анотацій за функціональним призначенням. 3. Методика складання анотацій. 4. Реферування.
...розуміють оволодіння певною групою людей знань та навиків. За останні 10 років в Україні поряд з іншими професіями виникла професія аудитора.
Розвиток медичних знань СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
...порівняльного бібліотекознавства в системі наукового знання……………………………….3 2. Порівняльне бібліотекознавство і дисципліни бібліотечно бібліографічного циклу………………………………………………………….5 Висновок……………………………………………………………………13 Список використаної літератури……………………………………….…15
Навчання тільки закінчив, тому знання свіжі і є необхідний досвід. Обманювати не маю звички, тому можу гарантувати як якість і унікальність робіт так і точний ...
Вступ Важливою частиною культурного життя людей є відвідування музеїв, які значно розширюють знання людини про мистецтво. Така наука як музеєзнавство дозволяє більше подорожувати різними музеями світу та України навіть якщо не «по справжньому», ...
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.