Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 663 за запитом знань

Інші обліковці не мають достатніх знань з міжнародних принципів та відповідних систем обліку. Працівники бухгалтерії одержують досить високу заробітну плату. Виникають труднощі щодо прийняття правильних рішень ...
Визначення знань дітей з орієнтування на просторі на етапі констатуючого експерименту 3.2. Розвиток просторового орієнтування на етапі формуючого експерименту 3.3.
Формування знань учнів за допомогою активних методів опрацювання матеріалу 3.3. Аналіз ефективності активних методів опрацювання матеріалу методів на етапі контрольного експерименту ...
Проверка знаний и умений ……………………………………… 21 ВЫВОДЫ. ……………………...…………………………………………… 28 Литература ………………………………………………………………… 30 Приложение ………………………………………………………………… 31
...в дитини формуються соціальні якості, знання, вміння, відповідні навички, що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. І як бачимо, важлива роль у соціалізації дитини ...
...я оволодів новими необхідними теоретичними знаннями, які в майбутньому допоможуть мені ефективно працювати в галузі менеджменту. В кінцевому результаті, опрацювавши відповідну літературу, починаєш робити власні спостереження ...
...вживання позамовних засобів (жестів, міміки), знання обома співрозмовниками обставин дійсності, а в більшості випадків – і один одного. Крім того, випущені члени речення можна відновити, виходячи зі ...
...Утворіть безпосередні умовиводи: Книга – джерело знань. Завдання № 9 Перевірте правильність простого категоричного силогізму: Деякі телевізори є кольоровими. Деякі телевізори не є транзисторними.
...вживання позамовних засобів (жестів, міміки), знання обома співрозмовниками обставин дійсності, а в більшості випадків – і один одного. Крім того, випущені члени речення можна відновити, виходячи зі ...
...здобуття, побудови та обґрунтування соціологічних знань, сукупність прийомів, процедур, операцій емпіричного, досвідного та теоретичного пізнання соціальної реальності 3.2 Соціальний престиж це а) місце, положення людини ...
Використання невербальних знань в процесі досудового слідства Висновки Список використаних джерел
Звіт № 1 Інформаційне повідомлення на тему: «Ретроспективний аналіз проблеми розвитку економічної освіти в Україні» Звіт № 2 Аналіз освітньо кваліфікаційної характеристики бакалавра Звіт № 3 Аналіз освітньо професійної програми підготовки бакалавра Звіт № 4 «Дидактичні принципи професійного навчання» Звіт № 6 Методична розробка плану конспекту лекції з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» Звіт № 7 Методична розробка плану конспекту практичного занят...
...практиці набуті за роки навчання знання. Наявність високого рівня безробіття свідчить про нестабільність в економіці та має негативні соціально економічні наслідки для країни.
Визначення ефективності придбаних екологічних знань на етапі контрольного експерименту Висновки Література Додатки
...дітей продовжує формуватися фундамент системи знань, які поповнюються в подальші роки, і одночасно .................... Мета дослідження обумовила такі завдання: 1. Здійснити теоретико методологічний аналіз у психолого педагогічній ...
...для дозволу яких слід застосовувати знання і уміння, накопичені в процесі навчання. Проте, пропонована для засвоєння учбова інформація представляє систему абстрактних, формальних відомостей (у вигляді тексту, ...
...3 Чи можна отримати достовірне знання із наведених засновків? 1) Суддя не може брати участі в розгляді справи, якщо він є потерпілим.
...нові ідеї в різних галузях знань. А це, у свою чергу, формує соціальне замовлення на нові підходи в системі освіти, нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога ...
доплати за знання іноземних мов 2. доплати за суміщення професій 3. доплати за високу професійну майстерність 2. Премії по результатах роботи за рік ...
Діагностика математичних знань на етапі константувального експерименту 3.3. Формування елементарних математичних уявлень 3.4. Перевірка ефективності формувальної роботи ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
...який був би здатен вручити знання предків нащадкам. У цей час, приблизно 6 7 тисяч років тому, виникають перші писемні пам’ятки.
...формується за допомогою уміння і знання і будується за принципом алгоритму. Виділили педагогічні принщши орїєнтири і умови повчальної технології, оскільки навчання несе в собі виховання.
...творчої діяльності по засвоєнню нових знань і успішному застосуванню їх на практиці. Класно урочна система передбачає різні форми організації учбово виховного процесу: домашня учбова робота (самопідготовка), ...
...Б) будинок терпіння, В) бібліотека знань, Г) будинок глиняних табличок. 6. Що означає грецьке поняття „калокагатія”? А) небажання вчитися, Б) внутрішня і зовнішня досконалість, В) канонічна ...
Почему уровень знаний имеет значение для проявлений психофизиологического состояния человека, когда деятельность предъявляет требования к компетентности? 3. Какое значение для психофизиологического состояния человека ...
...грошових коштів вимагає від бухгалтера знань нормативно – правових документів, остільки дотримуючись норм законодавства забезпечується стабільність і безпека діяльності підприємства, щодо різних штрафів.
...системою атитюдів індивіда і його знаннями про поведінку значущих інших здійснено А. Ф. Хайдером Б. Т. Шибутані В. А. Басе Question 5 of 15 К.
Технологія повного засвоєння знань: зарубіжний та вітчизняний досвід. 6.Вітагенні технології навчання молодших школярів. 7.Технологія „Діалогу культурˮ В. С. Біблера. 8.
...стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у якій інтелектуальна власність буде основною рушійною силою1. Світло вільної наукової, технічної і художньої творчості з давніх часів наполегливо пробивається ...
...результатів навчання: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок. 19. Поняття «виховання», мета і завдання сучасного виховання. 20. Закономірності та рушійні сили процесу виховання. 21.
...невід'ємною рисою якого є знання контрагентами фінансового стану підприємства і впевненість в його стійкості. Підвищилась зацікавленість в якості фінансового стану підприємства з боку постачальників, банків, ...
...невід'ємною рисою якого є знання контрагентами фінансового стану підприємства і впевненість в його стійкості. Підвищилась зацікавленість в якості фінансового стану підприємства з боку постачальників, банків, ...
...передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, ...
...процесу це порівняно молода галузь знань, тому і в вітчизняній і в зарубіжній літературі ще не склалося єдиної думки відносно термінології та змісту навчання за допомогою ...
...практичного досвіду в цій галузі знань у Службі автомобільних доріг у Черкаській області можна стверджувати, що грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів.
...подчиненных в силу своей подготовки, знаний, опыта, таланта: Виберіть одну правильну відповідь a. власть харизмы b. власть эксперта c. власть убеждений d.
Знання цих періодів дає можливість на практиці розв’язати важливе питання виховання гнучкості визначити обсяг навантаження для різних вікових груп.
...національної системи права, вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, а й основних принципів, ідей, закономірностей і напрямків розвитку основоположних державно правових ...
Знання про суспільні регулятивні системи, що виникли раніше держави та існують до цього часу, мають на меті встановлення певного соціально господарського, ...
По друге, наукові знання втілюються в самих виробниках, у людях, їхніх світоглядах, творчих здібностях, тобто шляхом особистої орієнтації науки.
...рішення будуть потрібні певні економічні знання і використання методів управління. З роботи можна зробити наступні висновки. 1. Діяльність аптек регулюється відповідно до законодавства України законами України "...
...усі часи інформація (відомості, дані, знання) відігравали велику роль у будь якому суспільстві. На сучасному етапі розвитку людства інформація починає займати провідне місце як виробничий фактор, ...
...усі часи інформація (відомості, дані, знання) відігравали велику роль у будь якому суспільстві. На сучасному етапі розвитку людства інформація починає займати провідне місце як виробничий фактор, ...
...але і творчим, що вимагає знань його природи і засобів регулювання, уміння передбачати можливі ситуації у взаєминах членів колективу. Формування хорошого соціально психологічного клімату вимагає, особливо ...
...Прикладне програмне забезпечення», що передбачає знання сучасних систем програмування й систем керування базами даних, основних технологічних і організаційних прийомів забезпечення якості програмного продукту.
...професійною підготовкою, які мають спеціальні знання, трудові навички чи досвід роботи у вибраній сфері діяльності. Персонал організації характеризується кількістю, структурою, професійною придатністю та компетентністю.
Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань. 18. Класифікація методів, які використовуються в етнічній психології. 19. Обсерваційні методи. 20. Діагностичні та експериментальні методи. 21.
...формується за допомогою уміння і знання і будується за принципом алгоритму. Виділили педагогічні принципи орієнтири і умови повчальної технології, оскільки навчання несе в собі виховання.
...формується за допомогою уміння і знання і будується за принципом алгоритму. Виділили педагогічні принципи орієнтири і умови повчальної технології, оскільки навчання несе в собі виховання.
...перспективні, що піднімуть фаховий рівень знань медичних працівників. В нашому Миргородському районі на базі Дібрівській амбулаторії відкрилася амбулаторія сімейної медицини, де лікар і середній медичний персонал ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.