Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 391 за запитом зору

...ви один маєте власну точку зору, яке відрізняється від точки зору інших, проте ви впевнені у своїй правоті. Яким чином ви будете поводитись?
...оцінка її ролі з точки зору представників різних наукових шкіл менеджменту. Філософська, економічна, психологічна, комунікативна сторони конфлікту. Вивчення конфлікту з точки зору загально філософських, конкретно соціологічних позицій, ...
Фіскальна політика з точки зору кейнсіанської теорії 1.2. Бюджетно – податкова політика з точки зору класичної теорії 1.3. Кейнсіанські концепції щодо грошово – кредитної політики ...
...У ДІТЕЙ З ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ІІ.1. Методи навчання дітей з порушеннями зору ІІ.2. Наочно дієва методика „Мозаїка” ІІ.3.
...проблеми двомовної лексикографії під кутом зору сучасних наукових парадигм …………………………………………….. 1.3 Англо український довідник правоохоронця як лексикографічний твір нового покоління……………………………………………………… 1.4 Питання про лексикографічний портрет ...про нейтралізацію агресії під кутом зору подачі в довіднику для правоохоронців……………………………………………. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2……………………………………………… ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………… СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………… ДОДАТОК………………...
...і неупередженої оцінки з точки зору фінансової безпеки політики фінансової стабілізації, яка здійснюється відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій і негативно позначається на стані забезпечення економічної ...є скоріше номінальним з точки зору реальності виконуваних функцій. На думку експертів, роль держави в процесі забезпечення ФБСП є вкрай незначною.
...питань для дослідження (з точки зору аудиторської перевірки) за результатами виконання аналітичних процедур. Завдання 2 Провести арифметичну перевірку Звіту про фінансові результати автотранспортного підприємства (форма №2) (...питань для дослідження (з точки зору аудиторської перевірки) за результатами виконання аналітичних процедур. Завдання 3 Підприємство платник ПДВ купило для керівника за передоплатою легковий автомобіль ВАЗ ...
...питань для дослідження (з точки зору аудиторської перевірки) за результатами виконання аналітичних процедур. Завдання 2 Провести арифметичну перевірку Звіту про фінансові результати автотранспортного підприємства (форма №2) (...питань для дослідження (з точки зору аудиторської перевірки) за результатами виконання аналітичних процедур. Завдання 3 Підприємство платник ПДВ купило для керівника за передоплатою легковий автомобіль ВАЗ ...
...ідеали, які знецінилися з точки зору практичної значимості, оскільки виявили розбіжність з нею. Вірність лицарським традиціям у середньовіччі призводила до військових і політичних помилок, сприяла ослабленню ...факти, що підтверджують цю точку зору можна знайти в XIV ст., але необхідно їх розглядати в загальному контексті подій, в протиріччях перехідного характеру самого століття.
Доцільно розглянути точки зору А.Н.Трайніна та М.Д.Шаргородського про можливість співучасті у необережних злочинах, а також думку багатьох інших вчених, що обстоювали точку зору про те, що співучасть можлива ...
...широких можливостей відстоювати свою точку зору шляхом активної участі в судовому розгляді з використанням процесуальних засобів захисту. Сторони та інші особи, які беруть участь в справі, ...в їх дослідженні, виражають точку зору на справу в цілому і по окремих питаннях. У відповідності з принципом змагальності особам, які беруть участь в справі, надається ...
...широких можливостей відстоювати свою точку зору шляхом активної участі в судовому розгляді з використанням процесуальних засобів захисту. Сторони та інші особи, які беруть участь в справі, ...в їх дослідженні, виражають точку зору на справу в цілому і по окремих питаннях. У відповідності з принципом змагальності особам, які беруть участь в справі, надається ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ 1.1 Сутність та ознаки проблемних кредитів 1.2 Причини виникнення проблемних кредитів 1.3 1.4 Система управління проблемними кредитами Методологія аналізу портфеля проблемних кредитів банку Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 2.1 Організаційне, інформаційне та нормативне забезпечення управління проблемними кредитами банку 2.2 Загальна фін...
З точки зору з’ясування сутності поняття добровільної відмови є доцільним вивчення і аналіз цих визначень. Даючи відповідь на друге питання, потрібно вирішити ...літературі, причому існують різні точки зору. Розкриваючи зміст ознаки добровільності, потрібно вказати яке значення має в даному випадку вплив зовнішніх факторів на особу, що вчиняє суспільно ...
...широких можливостей відстоювати свою точку зору шляхом активної участі в судовому розгляді з використанням процесуальних засобів захисту. Сторони та інші особи, які беруть участь в справі, ...в їх дослідженні, виражають точку зору на справу в цілому і по окремих питаннях. У відповідності з принципом змагальності особам, які беруть участь в справі, надається ...
...наведений приклад доведення з точки зору обгрунтованості тези. Дайте правову оцінку доведення з точки зору фундаментальних принципів правового мислення : „Оскільки дружина, мати і батько Н.
В літературі висловлюються різні точки зору з приводу підстав поділу помилок. Потім слід дати визначення юридичної помилки, сказати про види та впливі її на кваліфікацію злочину, ...та проаналізувати, висловити свою точку зору. Роботу слід завершити загальним висновком. Рекомендований перелік літератури до теми № 17: [43, 45, 46, 51, 74, 107, 222, 298].
...цього розділу доцільно відобразити точки зору, що відображають право держави на примус. Необхідно пам’ятати, що складність пізнання сутності покарання пов’язана не лише з різним ...змісті покарання, викласти свою точку зору з цього приводу. Нормативні акти: [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Рекомендований перелік літератури до теми № 31: [1, 6, 8, ...
Із стратегічної точки зору, найбільш ефективною в застосуванні буде : „ Стратегія запобігання банкрутства і оздоровлення фінансового стану ЗАТ”Черкаси Лада”....господарську діяльність підприємства з точки зору досягнутих фінансових результатів. Свою роботу я спрямував у таких напрямках, а саме: • дослідив рентабельність і фінансову стійкість підприємства; • дослідив ефективність ...
розглядати науку з точки зору законів пізнання b. розглядати науку у її внутрішніх закономірностях c. розглядати форми суспільної організації науки d....комунікація, розглянута з наукової точки зору b. обмін науковою інформацією c. обмін науковою інформацією між вченими і спеціалістами d. обладнання для передання інформації Question 8 Найбільш ...
...певною мірою перебували у полі зору представників колишньої радянської науки трудового права, то способи його укладення залишались поза їх увагою. Водночас у цій сфері існує чимало ...увагу і правове втілення точки зору щодо розмежування функції держави як роботодавця і як гаранта соціального партнерства. На мій погляд, цьому повинна сприяти участь підприємців державної ...
...в учнів яскраві слухові і зорові враження. Чітке звукове сприйняття допомагає дітям в засвоєнні звукового складу слів української мови, воно має вирішальне значення при оволодінні графічним ...сприйняття мовного матеріалу здійснюється через зорові канали. Засоби зорової наочності діляться на зорово предметні і зорово мовні. Зорово предметна наочність – це предмети і явища оточуючої нас ...
...особливості іншого народу з точки зору уявлень власного народу називається: a. етноцентризм b. нацизм c. сіонізм d. націоналізм e. шовінізм Question 13 Відродження вітчизняної етнопсихології почалось ...до інших народів під кутом зору потреб власного етносу d. у перебільшенні ролі власного етносу в історії e. у намаганні справити враження на інших Question 6 ...
...кримінальної відповідальності та які точки зору існують в науці кримінального права з цього приводу, коли кримінальна відповідальність припиняється і чим це обумовлено....звернути увагу на різні точки зору в науці кримінального права щодо юридичної підстави кримінальної відповідальності. Акцентувати увагу саме на тому, що законодавець визнав єдиною підставою кримінальної ...
...кримінальної відповідальності та які точки зору існують в науці кримінального права з цього приводу, коли кримінальна відповідальність припиняється і чим це обумовлено....звернути увагу на різні точки зору в науці кримінального права щодо юридичної підстави кримінальної відповідальності. Акцентувати увагу саме на тому, що законодавець визнав єдиною підставою кримінальної ...
...мовних явищ під прагматичним кутом зору. І в цих студіях належне місце посідають тлумачення елементів, що прямо вказують на адресата мовлення....що окремі лінгвісти притримуються точки зору, що їх підхід до аналізу граматичної системи української мови приводить до усвідомлення необхідності вилучити із суто граматичних описів поняття "звертання" ...
...мають ще апарати сприйняття інформації (зорові, слухові, нюхові і т.д.) b. Нейрон складається з тіла і відростків: аксона, який проводить збудження до інших нейронів та ... Зорові горбки проміжного мозку здійснюють контролюючий вплив на обмін речовин, терморегуляцію і вегетативні процеси; підгорбкова область забезпечує координацію ефективності імпульсів від ...
...мають ще апарати сприйняття інформації (зорові, слухові, нюхові і т.д.) b. Нейрон складається з соми, мітохондрій, мембрани і апарата сприйняття інформації.... Зорові горбки проміжного мозку здійснюють контролюючий вплив на обмін речовин, терморегуляцію і вегетативні процеси; підгорбкова область забезпечує координацію ефективності імпульсів від ...
...з них, з вашої точки зору, ближче до теоретичного? Розрахуйте вибірковий коефіцієнт кореляції для d) та i). Чи буде лінійний зв’язок між даними змінними суттєвим?...з них, з вашої точки зору, ближче до теоретичного? Розрахуйте вибірковий коефіцієнт кореляції для в) і г). Чи буде лінійний зв’язок між даними змінними суттєвим?
...проаналізуйте її з наступних точок зору: в полі дії яких соціальних інститутів Ви перебували від народження? в чому виявлявся їх вплив на Вас?...тлумачити це твердження з точки зору соціології? 4. Чому соціологія визначає сукупність символів та знаків культури суспільства як систему? ЗАДАНИЕ 6 1.
З точки зору лінгвістики, то з тексту документів, їх граматичної якості, тобто характеристики слів в теорії частин мови, можна зауважити, що для такого ... З точки зору документаційного і діловодного аналізу блоку документів, то оформлення документів в установі відбувається згідно стандартів,. Всі ці питання було розглянуто в ...
...розвитку у дітей з вадами зору. 56. Загальна характеристика афазії. 57. Передумови формування навичок письма. 58. Принципи, методи і система обстеження дітей з ринолалією. 59....роботи з дітьми з вадами зору. 75. Логопедичний кабінет. Загальні вимоги до обладнання. 76. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із розумовою відсталістю. 77. Психофізіологічні механізми процесу читання.
...в щоденній сумлінній праці від зорі до зорі, а й у святкових традиціях, які поетизують працю. Question 19 of 20 До архетипів, характерних для українського етносу, ...
...тому числі і з точки зору ліквідності, уникнення ризику банкрутства) використання наявних ресурсів, насамперед фінансових ресурсів. В процесі фінансово економічного аналізу в умовах ринкової економіки вирішуються ...результатів діяльності підприємства з точки зору їх сумірності з вкладеним капіталом і поточними витратами на ведення господарської діяльності. Виконання сформульованого як перше завдання фінансово економічного аналізу ...
...тому числі і з точки зору ліквідності, уникнення ризику банкрутства) використання наявних ресурсів, насамперед фінансових ресурсів. В процесі фінансово економічного аналізу в умовах ринкової економіки вирішуються ...результатів діяльності підприємства з точки зору їх сумірності з вкладеним капіталом і поточними витратами на ведення господарської діяльності. Виконання сформульованого як перше завдання фінансово економічного аналізу ...
Це, з точки зору соціолога, перелік його: Виберіть одну правильну відповідь a. особистих якостей b. набутих соціальних статусів c. приписних соціальних статусів d....Балів: 1 Яка найпоширеніша точка зору на вікові межі молоді: Виберіть одну правильну відповідь a. 14 35 років b. 16 24 роки c.
Проаналізувавши з точки зору документознавчого аналізу організаційно розпорядчу документацію, зробили такі висновки: накази оформлені з точки зору державного стандарту невірно.
Проаналізувавши з точки зору документознавчого аналізу організаційно розпорядчу документацію, зроблено такий висновок: накази оформлені з точки зору державного стандарту невірно.
...скоринг самого себе з точки зору зясування своїх можливостей отримання і погашення споживчого кредиту в сумі 50000 гр.од. До якого класу позичальника за надійністю обслуговування ...скоринг самого себе з точки зору зясування своїх можливостей отримання і погашення споживчого кредиту в сумі 50000 гр.од. До якого класу позичальника за надійністю обслуговування ...
...державні справи неприпустиме з точки зору демократичного розвитку суспільства. Держава покликана забезпечити правові гарантії свободи людини, безпеки нації, а церква — умови для внутрішньої свободи людини, морального ...управління, то існує багато точок зору. Згідно з однією, яка йде від Платона та Аристотеля, управління як частина політичного процесу ототожнюється із суспільним способом існування.
Question 1 З точки зору соціології праця – це: a. Діяльність, за яку людина отримує гроші b. Свідома, цілеспрямована діяльність заради корисного результату c.
...психологічні особливості людини з точки зору безпеки життєдіяльності. Наведіть приклади психофізіологічних факторів небезпеки Задача 1 За 2002 рік у Запорізькій області в результаті побутового травматизму загинуло ...
Визначте вірність чи невірність положень, мотивуючи свою точку зору: дайте розгорнуту відповідь 1. Функції правої і лівої півкуль головного мозгу не відрізняються. 2. Авторитарний керівник в більшій ступені залежить ...
Завдання 1 Під час соціологічних досліджень були визначені рівноцінні з точки зору споживачів ринкові кошики, що містять різні кількості двох товарів. Маючи інформацію про можливі варіанти придбання товарів і розмір доходу, який ...
...питаннями та висловіть свою точку зору: чи була альтернатива утворення СРСР? Чи могла УРСР існувати самостійно? 2. Які факти підтверджують, що Українська козацька держава у 1648 ...
Що є населенням з точки зору міжнародного права? 2. Які є основні показники природного руху населення? 3. Назвіть і дайте характеристику напрямів відтворення населення. 4.
Завдання № 1 Під час соціологічних досліджень були визначені рівноцінні з точки зору споживачів ринкові кошики, що містять різні кількості двох товарів. Дані надаються в таблицях 1.1 та 1.2.
Задача № 56 Дайте характеристику двох видів товару з точки зору відповідності вимог до товару як об'єкта комерційної діяльності. Характеризувати види товарів слід за таким порядком: – якими документами регламентовано вимоги ...
Завдання № 1 Під час соціологічних досліджень були визначені рівноцінні з точки зору споживачів ринкові кошики, що містять різні кількості двох товарів. Дані надаються в таблицях 1 та 2.
Завдання № 1 Під час соціологічних досліджень були визначені рівноцінні з точки зору споживачів ринкові кошики, що містять різні кількості двох товарів. Дані надаються в таблицях 1.1 та 1.2.
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.