Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 391 за запитом зору

Завдання №1 Під час соціологічних досліджень були визначені рівноцінні з точки зору споживачів ринкові кошики, що містять різні кількості двох товарів. Маючи інформацію про можливі варіанти придбання наборів і розмір доходу, який ...
...особистих властивостей, підхід з точки зору поведінки, ситуаційний підхід 2. Ситуаційний та адаптивний підходи щодо керівництва Література
...ТА ЙОГО ТВОРЧОСТІ ПІД КУТОМ ЗОРУ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ 1.1. Творчість П. Куліша у контексті української літератури ХІХ – початку ХХ століття 1.2. Творчий доробок П.
...ОСОБИСТІСТЬ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО ПІД КУТОМ ЗОРУ КРИТИКІВ 1.1. Слово про Ю.Яновського 1.2. Життєві дороги і творчі шукання і знахідки Ю.
Повсякчас людство стикається з масою конфліктів на релігійному, етнічному чи національному грунті, з різними точками зору на ту чи іншу проблеми і не знають або не мають уявлення, як правильно їх вирішувати.
Канали розподілу товарів, їх типи, функції, методи організації Задача № 1 Підприємству необхідно визначити найбільш прийнятний, з точки зору мінімальних витрат на формування вантажних потоків, варіант розташування розподільчого центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах ...
Особливості банківських установ з точки зору їх автоматизації Завдання № 1 1. Розрахувати ключ коду МФО Київської філії Укрінбанку 30025К та номера позичкового рахунку його клієнта 2062К369233101.
...визначити найбільш прийнятний, з точки зору мінімальних витрат на формування вантажних потоків, варіант розташування розподільчого центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах ...
1.5 Поняття та характеристика концепції маркетингу 1.9 Класифікація та характеристика видів маркетингу з точки зору ринкового спрямування та стану попиту на ринку 1.10 Класифікація та характеристика основних функцій маркетингу 2.5 Склад та характеристика ...
...портфелем ПАТ «Сведбанк» з точки зору ризиковості операцій 3. Напрями вдосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку Висновок Список використаних джерел Кредитний портфель комерційного банку слід розглядати ...
Тернії та зорі життєвого шляху с.5 2. Педагогічні погляди с.9 Висновки с.12 Список використаної літератури с.
...інвестиційну привабливість підприємства з точки зору ефективності використання оборотних коштів, використовуючи наступні вихідні дані: Таблиця 1. Вихідні дані Актив На початок року На кінець року Пасив ...
...визначити найбільш прийнятний, з точки зору мінімальних витрат на формування вантажних потоків, варіант розташування розподільчого центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах ...
...визначити найбільш прийнятний, з точки зору мінімальних витрат на формування вантажних потоків, варіант розташування розподільчого центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах ...
...визначити найбільш прийнятний, з точки зору мінімальних витрат на формування вантажних потоків, варіант розташування розподільчого центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах ...
...визначити найбільш прийнятний, з точки зору мінімальних витрат на формування вантажних потоків, варіант розташування розподільчого центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах ...
...по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом, якщо на плановий період підприємства укладено договори на доставку металу в обсязі 8 тонн, а середня вага виробу 0,...
Обґрунтуйте свою точку зору. 2. На якому рівні психологічного трудоведення вивчається суб'єкт праці як складна єдність когнітивних, мотиваційних і операційних складових? 3.
Альтернативні точки зору та полеміка стосовно Голодомору 6. Відповідальність за Голодомор та вшанування пам’яті жертв Висновок Список використаної літератури
з точки зору умов їх переміщення від власників до користувачів b. за вiдношенням до вiдтворювального процесу c. за видами економічної діяльності d.
...дозвілля, вільного часу з точки зору соціального аспекту 9 1.2. Вільний час та дозвілля в формаційній та соціальній парадигмах 20 1.3.
Чим пояснити існування різних точок зору на проблему співвідношення релігії та моралі? Чи може релігія утримати людину від зла? Чи може атеїст бути людиною високоморальною?
...визначити найбільш прийнятний, з точки зору мінімальних витрат на формування вантажних потоків, варіант розташування розподільчого центру, який має забезпечувати металопрокатом виробничі ділянки в різних населених пунктах ...
...криз відповідно до кейнсіанської точки зору 1.3. Неокласичний підхід до інвестиційних криз РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 2.1.
...позиції власників та з точки зору позикодавців. 5. Дійсні члени кластера та їх функції.
Які точки зору існують в науковій літературі щодо того, чи входить міжнародне приватне право до складу міжнародного публічного, чи відноситься до внутрішнього права ?
Литовські статути з юридичної точки зору Розділ 2. Характеристика основних норм ІІІ Литовського Статуту 2.1. Передумови прийняття ІІІ Литовського статуту 2.2.
Тілесні ушкодження з медичної точки зору…………………………..……..12 Розділ 2. Види тілесних ушкоджень…………………………………………..…..19 2.1. Тяжкі тілесні ушкодження……………………………………………….……19 2.2.
...психофізіологічна діяльність людини з точки зору безпеки життєдіяльності; б) побутові фактори небезпеки; в) захист населення у надзвичайних ситуаціях 3. ОП: вимоги безпеки до, після, під час ...
Яка головна ідея, з точки зору української державності, була закладена в I та II Універсалах. 5. Розкрийте основні положення ІІІ Універсалу Центральної Ради, визначте історичне значення ...
...закладів ресторанного господарства з точки зору системного підходу. 1.3. Організаційно обслуговуюча система закладів ресторанного господарства 1.4. Особливості управління виробничо – торговельною діяльністю закладів ресторанного господарства.
Зорові, пальцеві, дихальні, мімічні вправи як основні складові фізкультхвилинок 2.1. Фізкільтхвилинки із зоровими вправами 2.2.
...психофізіологічна діяльність людини з точки зору безпеки життєдіяльності; б) побутові фактори небезпеки; в) захист населення у надзвичайних ситуаціях 3. ОП: вимоги безпеки до, після, під час ...
Вкажіть ствердження яке виявляє точку зору релятивізму 4. Критерії істини це 5. Які з стверджень представляють «кореспондентську» концепцію істини, яку ще запропонував Аристотель і яку в ...
Обґрунтуйте свою точку зору? 2. Радянський етап розвитку естетичної думки. Теорія відображення. Культурна революція. Пролеткульт. Соціалістичний реалізм. 3. Прокоментуйте наступний вислів Ф.
...навколишнього природного середовища з точки зору їх впливу на життєдіяльність людини. Розділ III. Техногенне середовище та його значення для безпечної життєдіяльності людини Завдання 3 1.
...ефективну систему з Вашої точки зору, аргументувавши відповідь Література
...активів платника – боржника з точки зору економічної доцільності та дієвості для примусового погашення податкового боргу Практичне завдання Описати порядок перевірки правильності Розрахунку авансових платежів по податку ...
...можна спостерігати під різним кутом зору. Скласти таблицю «Кубизм» Митці Витвори мистецтва Опис творчого доробку 1 2 3 Пабло Пікассо Жорж Брак Олександр Архипенко
...згорів, давно потрапив у поле зору злочинної групи. 4. Перекласти прізвища українською мовою: Репин, Белинский, Окаёмов, Ильинский, Марьин, Алябьев, Каменев, Лесков, Бедняк, Беликов, Грачев, Лебедев, Сичкарь, ...
...СК «АХА СТРАХУВАННЯ» З ТОЧКИ ЗОРУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 2.1 Аналіз страхових операцій як основа їх менеджменту 2.2 Показники оцінки ефективності управління страховою компанією та ...
...ефективну систему з Вашої точки зору, аргументувавши відповідь Література
...оцінку діям чоловіка з точки зору кримінального права. Чи є підстави для притягнення його до кримінальної відповідальності? Чи буде нести відповідальність водій автомобіля, під колеса якого ...
...змогу виробляти оптимальний з точки зору мінімізації видатків та максимізації прибутку обсяг випуску. Крім того, розуміння походження витрат фірми допомагає віднайти механізми їх зниження.
Дохід для інвестора з точки зору брокера можна отримати двома шляхами: – придбати облігації номіналом 9000 грн., що продаються по ціні 6500 грн.
...може бути пояснений з точки зору людини? 2. Інтуїція. Чуттєво понятійна сторона художнього образа. Суспільно історична практика як критерій мистецтва. 3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТЬ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 1.1 Сутність та значення акцизного збору 1.2 Порядок обчислення і сплати акцизного збору РОЗДІЛ 2 СТАНОВЛЕННЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 2.1 Правова природа акцизного збору 2.2 Еволюція акцизного оподаткування в Україні 2.3 Проблеми оподаткування тютюнових виробів в Україні з точки зору міжнародного досвіду РОЗДІЛ 3 ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ ЗБОРОМ АЛКОГОЛЬНИХ ТА ТЮТЮН...
...питання необхідно проаналізувати різні точки зору на поняття «митний режим», особливості порядку застосування митного режиму, визначити його зміст та правову природу.
...можна спостерігати під різним кутом зору. Скласти таблицю «Кубизм» Митці Витвори мистецтва Опис творчого доробку 1 2 3 Пабло Пікассо Жорж Брак Олександр Архипенко
В ході написання контрольної роботи було виконано 4 практичних завдання стосовно аналізу різних аспектів фінансово господарської діяльності підприємства: 1) аналіз складу, структури та динаміки прибутку від звичайної діяльності підприємства; 2) аналіз стану та структури ринку збуту основних видів продукції, оцінка його зміни за звітний період і розробка основних напрямів з покращення структури ринку збуту; 3) економічний аналіз забезпеченості підприємства обладнанням з точки зору н...
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.