Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 391 за запитом зору

Проте, з економічної точки зору це не дозволена і недоцільна розкіш для будь якої української фірми. 4. Формування торговельного асортименту — складна задача, при вирішенні якої ...
Проаналізуйте ситуацію з точки зору закону й дайте юридичний висновок. Завдання № 5 Приватний стоматолог уклав із акціонерною страховою компанією “Інтер” договір страхування майнової відповідальності за ...
...це важливо з тієї точки зору, що розвивається виробництво цієї галузі, підприємство працює, отримує прибуток, розвивається. Перспективами розвитку ДП "ЧАРЗ" с розширення своєї виробничої діяльності по ...
...достовірними її показання з точки зору методу, за допомогою якого вони були отримані? Отримавши висновок експерта, слідчий вважав протокол допиту, складений за результатами сеансу гіпнозу, допустимим ...
...у житті мусульманина з точки зору збереження та укріплення віри окремої людини. Мета даного дослідження визначила наявність низки завдань, які полягають у наступному: • визначити особливості становлення ...
...на наступний період з точки зору досягнення стратегічних цілей управління, оперативне управління процесом формування та кругообігу обігових коштів. Протягом періоду дослідження, а саме чотирьох кварталів 2005 ...
...характеризувати компанію «Форд» з точки зору її взаємодії з зовнішнім середовищем? 2. На які стратегічні альтернативи орієнтується компанія? 3. Визначте тип стратегії компанії і дайте йому ...
...це важливо з тієї точки зору, що розвивається виробництво цієї галузі, підприємство працює, отримує прибуток, розвивається. Перспективами розвитку ДП "ЧАРЗ" с розширення своєї виробничої діяльності по ...
Прокоментуйте дії споживача з точки зору: – дотримання зобов’язань енергопостачальником; – підприємства, що надає житлово комунальні послуги; – сервісних центів з ремонту побутової техніки; – відшкодування збитків в досудовому ...
З точки зору багатьох авторів, в аналіз фінансового стану включаються наступні блоки: 1. Оцінка майнового стану і структури капіталу.
...не вигідно з фінансової точки зору. Юрист ТОВ „Північ” наполягав на тому щоб умова про відповідальність була включена до тексту договору, оскільки, на його думку, будь ...
Найважливішим з точки зору оздоровлення НПЗ і нормального забезпечення потреби України в нафтопродуктах слід вважати проведення справжньої приватизації цієї галузі й упорядкування ринку нафтопродуктів.
Пропонується критично проаналізувати висловлені точки зору та висловити своє ставлення до них, після чого зробити висновки. Нормативні акти: [1, 2, 3, 4, 5, 6].
...сприйняття сенсорного стимулу, c) точка зору, що може бути змінена при наданні доказів зворотного, d) продуктивний розлад мислення, e) нав'язливе переконання.
...їх вибору; – узагальнення основних точок зору як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, які працюють над розглядом сутності амортизації; – здійснення аналізу та оцінки амортизаційної політики; – визначення проблем ...
...із реформацією із конфесійної точки зору. Мені вдалося в розділі про селянські повстання встановити причини і зв’язок між розвитком огороджувань у відповідних районах і виникненням ...
...суб'єктів, стисло викласти точки зору з цього приводу. Далі доцільно висвітлити значення класифікації спеці¬альних суб'єктів, показати, чому це важливо для науки кримі¬нального ...
...увагу і правове втілення точки зору щодо розмежування функції держави як роботодавця і як гаранта соціального партнерства. На мій погляд, цьому повинна сприяти участь підприємців державної ...
...увагу і правове втілення точки зору щодо розмежування функції держави як роботодавця і як гаранта соціального партнерства. На мій погляд, цьому повинна сприяти участь підприємців державної ...
...процесів на підприємстві з точки зору особливостей їх обліку. 2. Облік праці при різних формах її оплати. 3. Облік нарахування заробітної плати й відрахувань на соціальні ...
З цієї точки зору методи калькулювання можна розглядати як спеціальні методи обліку затрат, що застосовуються для розрахунку собівартості визначених видів, груп продукції (робіт, послуг).
...перевіряє судове рішення з точки зору його законності й обґрунтованості, тобто відповідності нормам матеріального і процесуального закону, фактичним обставинам справи, доказам, дослідженим у судовому засіданні.
...договірну діяльність підприємства з точки зору правового регулювання зроблено такі висновки: за правовим статусом акціонерне товариство створюється і діє на підставі установчого договору і статуту.
З Вашої точки зору, відсоткова частка цього фактору становить: a. до 5% b. 10% c. 20% d. 25% Question 25 Планування і регулювання капітальних ...
...обґрунтованим і доцільним з точки зору підвищен ня ефективності та конкурентоспроможності досліджуваного підприємства. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Аналіз етапів розробки проекту Рис. 1.1.
Це, з точки зору соціолога, є перелік її: Виберіть одну правильну відповідь a. набутих соціальних статусів b. рангових соціальних характеристик c.
...збільшити прибуток, з моєї точки зору, потрібні грошові вливання, тобто інвестиції. Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Класифікація прибутку підприємства Рис.
Оцінити ситуацію з точки зору рентабельності, визначити інші фактори, що можуть впливати на рішення. 4. За всіма розрахунками зробити обгрунтовані висновки. 7.
...перевіряє судове рішення з точки зору його законності й обґрунтованості, тобто відповідності нормам матеріального і процесуального закону, фактичним обставинам справи, доказам, дослідженим у судовому засіданні.
Таким чином, з точки зору ефективності і прибутковості проект є прийнятним і рекомендований до прийняття. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Схема стратегічного аналізу ситуації ...
...спосіб аналізу сучасного під кутом зору минулого b. безпосереднє відображення дійсності, чуттєвий рівень пізнання c. наявні, конкретні обставини, що характеризують психічний стан суб’єкта, відношення до ...
Таким чином, з точки зору ефективності і прибутковості проект є прийнятним і рекомендований до прийняття. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Схема поля маркетингового дослідження ...
...Визначити статус осіб з точки зору їх відношення до зайнятих (З), безробітних (Б), осіб поза робочою силою (П): а) Працівник, звільнений за власним бажанням.
...3 Якість продукції з точки зору споживача та виробника Таблиця 1.1 Стандарти ІSO 9000 і TQM Таблиця 1.2 Визначення поняття «конкурентоспроможність» в економічній науці ...
...банкрутом, або ж з точки зору фінансів – приховуваним банкрутом. Таким чином, цілями зменшення ризику повинні бути: забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємств на підставі оптимального поєднання власних ...
Проаналізувавши точки зору дослідників економістів, я прийшла до висновку, що різні тлумачення комерційної діяльності
...мою думку з юридичної точки зору ця норма також потребує змін, оскільки хоча людина в юридичному сенсі це людина жива у фізіологічному плані, тіло її є ...
...кріплення вантажу лише з точки зору безпеки руху і збереження рухомого складу, а не самого вантажу і не відповідає за неналежне кріплення вантажу у кузові автомобіля ...
...Новомосковський завод мінводи» з точки зору споживачів та виявлення її конкурентоспроможності, ми скористалися маркетинговим дослідженням проведеним MSG «Market Service Group» у вересні 2005 року.
...на коливання попиту з точки зору конкурентноздатності на підприємстві вирішується не дуже вдало, хоча і є певні кроки в цьому напрямку.
Винагорода за ризик, з точки зору покупця, повинна бути 5 %. Визначити теоретичну ціну акції. Література
...оцінку партнерів підприємства, з точки зору їх надійності як дебіторів; визначати максимальну суму боргу, який надається одному дебітору (так званий кредитний ліміт); під час укладання договорів ...
307 КК України, з точки зору правової доктрини та судової практики // Адвокат. – 2003. № 4. С. 11 14. Нормативний матеріал 1. Закон України «Про обіг в Україні ...
...готовність ознайомитися з іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту і знайти вихід , прийнятний для всіх сторін: a. компроміс b. згладжування c. ухилення d.
Винагорода за ризик, з точки зору покупця, повинна бути 5 %. Визначити теоретичну ціну акції. Літератури
...і не тільки, з точки зору годівлі. Проведено аналіз різних даванок та зроблено конкретні висновки, щодо застосування. У результаті досліджень виявлено, що згодовування кормової добавки «BIOSAF ...
Винагорода за ризик, з точки зору покупця, повинна бути 5 %. Визначити теоретичну ціну акції. Задача № 8 Інвестор купив опціони на продаж 100 акцій за ціною використання ...
...передаючи учні чи письмові точки зору сторін переговорів Question 24 Балів: 1 Завдання Узгоджувальної комісії полягає в: Виберіть одну правильну відповідь a.
...банкрутом, або ж з точки зору фінансів – приховуваним банкрутом. Таким чином, цілями зменшення ризику повинні бути: забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємств на підставі оптимального поєднання власних ...
З точки зору лізингоодержувача, який намагається реалізувати інвестиційний проект, проблема зводиться до пошуку вигідних (дешевих) джерел фінансування, що може бути сформульовано наступним чином: ...
« 1 2 ... 5 6 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.