Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3226 за запитом капіталу

...з оплати праці – 52000; додатковий капітал – 265000; основні засоби – 650000; довгострокові фінансові інвестиції – 10000; розрахунки зі страхування – 5000; матеріали – 170000; нерозподілений прибуток – 105000; незавершене виробництво – 193000; ...рахунок в банку – 87000; статутний капітал – 762000; нематеріальні активи – 7000; резервний капітал – 50000; дебіторська заборгованість – 150000; короткострокові кредити банків 45000; векселі видані ...
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...та її функціональних стратегій підприємницького капіталу підприємства 5. Аналіз динаміки, структури, джерел формування підприємницкого капіталу підприємства 6. Оцінка підприємницького потенціалу фірми і рівня його використання 7.
...на основі наступних даних: Статутний капітал 420 000 грн. Додатковий капітал 82 000 грн. Вилучений капітал 15 000 грн. Неоплачений капітал 41 000 грн.
...швидкозношувані предмети (МШП) 6 Вилучений капітал (400) 7 Основне виробництво 8 Готова продукція 9 Розрахунки з покупцями і замовниками 10 Каса 11 Поточний рахунок 12 Заборгованість ...17 Нерозподілений прибуток 18 Статутний капітал 19 Резервний капітал 20 Додатковий капітал 21 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 22 Короткострокові кредити банку 23 Заборгованість за страхуванням ...
...швидкозношувані предмети (МШП) 6 Вилучений капітал (650) 7 Основне виробництво 8 Готова продукція 9 Розрахунки з покупцями і замовниками 10 Каса 11 Поточний рахунок 12 Заборгованість ...17 Нерозподілений прибуток 18 Статутний капітал 19 Резервний капітал 20 Додатковий капітал 21 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 22 Короткострокові кредити банку 23 Заборгованість за страхуванням ...
...язань 597 Основні засоби 400 Капітал Всього активів 1017 Статутний капітал 218 Нерозподілений прибуток 202 Всього капіталу 420 Всього зобов’язань і капіталу 1017 Протягом звітного ...
...Оцінка майнового стану та структури капіталу підприємства 2.3 Аналіз фінансових показників підприємства та ризику банкрутства Розділ 3 основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства 3.1 ...році значно знизилась сума власного капіталу, спад продовжувався і в 2008 році. Взагалі отримані дані свідчать про високу ступінь залежності підприємства від зовнішнього фінансування.
Власний капітал П1 30703 81,47 29455 75,07 148,00 – 6,4 4,06 1.2 Статутний фонд П2 695 1,... Позиковий капітал П2 493 1,31 425 1,08 68,00 – 0,23 13,79 2.1 Довгострокові зобов’язання П21 974 2,...
Позитивним є зростання майна, необоротного капіталу, власного капіталу, продуктивності праці, зростання валового прибутку та чистого прибутку, хоча воно є незначним і не перекриває значну суму нерозподіленого ...
...А як внесок до статутного капіталу внесено грошові кошти в національній валюті готівкою на суму 30000 грн.; Засновником В як внесок до статутного капіталу внесені відповідним чином оформлені права ...
...язань 919 Основні засоби 420 Капітал Всього активів 1149 Статутний капітал 150 Нерозподілений прибуток 80 Всього капіталу 230 Всього зобов’язань і капіталу 1149 Протягом звітного ...
Балудянського Прибуток з капіталу Максимізація прибутку Тести 1. Основною історичною передумовою у формуванні марксизму було: а) завершення промислового перевороту; б) встановлення класичної форми фабричної ... а) працею, капіталом і землею; б) постійним капіталом; в) неоплаченою працею продуктивних робітників; г) працею додатково найманих працівників; д) всім авансованим капіталом. 5.
Прокатна ціна капіталу $22. Залежність обсягу випуску продукту від збільшення використання капіталу за незмінної кількості робітників наведено в таблиці. К, од.
...Сума Основні засоби 570096 Статутний капітал Матеріали 2300 Додатковий капітал Паливо 9096 Розрахунки з постачальниками Зап.частини 6300 Розрахунки з бюджетом Виробництво 4200 Розрахунки з оплати ...
...грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності) за звітний 20Х1 рік. Рекомендації щодо заповнення статей (рядків) бухгалтерських звітів наведено в Додатках А – ...акціонерного товариства з розміром статутного капіталу 500 тис. грн. Статутний капітал складається з 500000 простих акцій номінальною вартістю 1 грн. ВАТ «Сесія» має статус юридичної особи, ...
...граничного продукту праці (МРL) та капіталу (МРК). Продукт реалізують на конкуруючому ринку за ціною 0,5 грн. Визначити граничну продуктивність праці (МRРL) та капіталу (МRРК) та занести дані до ...
Прокатна ціна капіталу 22 дол Залежність обсягу випуску продукції від збільшення використання капіталу за незмінної кількості робітників наведено в таблиці: К, од.
...становили 6,8 %, приросту основного капіталу – 7 %, приросту населення – 3 %, а частка капіталу у валовому внутрішньому продукті країни становила 0,3 % Обчислити темп приросту сукупної продуктивності факторів ...
Додатковий капітал 3. Резервні фонди 4. Зобов’язання Баланс 960 Баланс Баланс акціонерного товариства Б до реорганізації, тис.грн Актив Сума Пасив.... Додатковий капітал 3. Резервні фонди 4. Зобов’язання Баланс 2540 Баланс Задача Розрахувати основні показники, що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність ...
...і інфляцію; б) враховувати вартість капіталу і інфляцію. Завдання №2 Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. A) Вартість лінії складає 12000 доларів США....таке, що коефіцієнт рентабельності авансового капіталу складає (21 22) %. К) Ціна фінансового капіталу – 19%. И) У зв'язку зі сформованою практикою прийняття рішень в області інвестиційної ...
...та середньорічної вартості основного виробничого капіталу на збільшення обсягів товарної продукції у 2003 і 2005 роках. Таблиця 1 Вихідні дані з/п Показник 2000 р., тис.... 1 Середньорічна вартість основного виробничого капіталу 25100 27800 32200 2 Товарна продукція 77300 91214 109800 Задача №3 Підприємство може застосувати прискорену амортизацію нових верстатів.
Задача № 17 Визначити потребу в капіталі. Підприємець вирішив заснувати фірму, яка випускає меблі. В процесі планування витрат він повинен врахувати наступні аспекти: – придбання виробничого приміщення вартістю ... 1) Визначити потребу в капіталі фірми, коли постачальники на сировину, допоміжні матеріали та матеріали виробничого призначення відводять термін в 15 днів, а готова продукція сплачується ...
...платоспроможності, ефективності використання майна та капіталу; 5) економічна діагностика фінансового стану підприємства 7. Основним змістом внутрішнього (традиційного) фінансового аналізу є 1) аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупності ...підприємства; 2) оцінка використання майна, капіталу, власних фінансових ресурсів; 3) аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства; 4) аналіз питань, визначених внутрішніми користувачами; 5) аналіз пи...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності 1.1 Економічна сутність інвестицій 1.2 Класифікація інвестицій підприємства 1.3 Методика оцінки і аналізу проекту вкладення інвестицій 1.4 Використання власних фінансових ресурсів у забезпеченні інвестиційної діяльності підприємств в Україні Розділ 2 обгрунтування варіанту залучення інвестицій в підприємницьку діяльність тов „черкасириба 1” та аналіз фінансово господарської діяльності 2.1 Організаційно – економічна характер...
...і інфляцію; б) враховувати вартість капіталу і інфляцію. 2.2 Завдання №2 Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. A) Вартість лінії складає 15000 доларів США....таке, що коефіцієнт рентабельності авансового капіталу складає (31,5 33) %. К) Ціна фінансового капіталу – 19%. И) У зв'язку зі сформованою практикою прийняття рішень в області ...
...і інфляцію; б) враховувати вартість капіталу і інфляцію. 2.2 Завдання №2 Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. A) Вартість лінії складає 64800 доларів США....таке, що коефіцієнт рентабельності авансового капіталу складає (21 22) %. К) Ціна фінансового капіталу – 19%. И) У зв'язку зі сформованою практикою прийняття рішень в області інвестиційної ...
...1) Порівняйте дані розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності власного капіталу з їх документальним оформленням і ...
...1) Порівняйте дані розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках. 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності власного капіталу з їх документальним оформленням і ...
...фінансовими ресурсами підприємства, зменшення власного капіталу і збільшення позикового, що призвело до збільшення фінансового ризику. В результаті чого спостерігається збільшення кредиторської та дебіторської заборгованостей, що, в ...необхідно було збільшити частку власного капіталу. Для цього підприємству ТОВ „Лан – 2000” необхідно збільшити обсяги виробництва. Але сільськогосподарські підприємства мають сезонний характер, що в свою чергу ...
...суть і основні причини вивозу капіталу. 2. Визначте різницю між прямими, портфельними і так званими «іншими» іноземними інвестиціями. 3. Охарактеризуйте основні тенденції міжнародного руху капіталу на поч. ХХІ ст. 4.
капітальні вкладення, приватизація державного майна 2.придбання цінних паперів і іноземної валюти з метою тривалого зберігання 3....мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал 5. Доход від володіння корпоративними правами готелю – це: 1.доход від продажу акцій підприємства 2.
...270 0,1 0,6 8 Статутний капітал 300 476,7 476,7 9 Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 350 – 3,6 10 Поточні зобов'язання за розрахунками – з ...форми №4 „Звіт про власний капітал" № п/п Стаття звіту Код рядку Статутний капітал Нерозпо ділений прибуток Разом 1 Залишок на початок року 010 476,7 – ...
...та інфляцію; б) враховувати вартість капіталу та інфляцію Варіант 1. Дисконтування і інфляція не враховуються: Всього грошових надходжень = 28,0 тис.дол.*10 років = 280 тис....таке, що коефіцієнт рентабельності авансованого капіталу становить 21 22 % К) "Ціна" авансованого капіталу 19% И) У зв'язку зі сформованою практикою прийняття рішень у галузі інвестиційної ...
Вартість капіталу і принципи її оцінки. 26. Вартість позиченого капіталу. 27. Оптимальна структура капіталу. 28. Аналіз капіталу підприємства. 29.
...створення додаткових інструментів акумуляції інвестиційного капіталу, хоча у більшості випадків такі функції виконують акції відкритих акціонерних товариств. Отже, останні являють собою оптимальну форму створення інституту спільного ...спільного фінансування контрактного типу, коли капітал існує у формі грошово майнового комплексу спільній власності інвесторів і управляється сторонньою особою на довірчих засадах.
Частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання на ринку предметів праці та оплату праці робочої сили – це: а) основний капітал; б) оборотний капітал; в) постійний ...
Формування власного капіталу підприємства (організації, установи): його склад та структура. Оптимізація структури власного капіталу. Визначення ефективності використання власного капіталу підприємства (організації, установи) 9.
b) Визначити розмір власного капіталу. c) Визначити суму зобов'язань підприємств. Групування оформити таблицею Завдання 1.2 За даними про активи та джерела їх утворення ... Статутний капітал 2000 9. Заборгованість покупців за відвантажені товари 110 10 .Заборгованість з оплати праці 600 11.
...форма 3), “Звіт про власний капітал” (форма 4) Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: титульний аркуш (див....заборгованості за внесками до статутного капіталу: ксерокс Canon 1000,00 грн. комп`ютер Funai 1500,00 грн. Введено в експлуатацію об`єкти основних засобів: принтер Deskjet ...
Облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. 20. Загальна оцінка аудитором фінансового стану підприємства та стану обліку і звітності. 21....аудиту установчих документів і власного капіталу. 42. Система «директ костинг» як метод обліку змінних витрат. 43. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 44.
...зростання обсягів інвестицій в основний капітал. Лише за останні три роки зазначений показник збільшився на 44,1%. У 2003 році освоєно інвестицій в основний капітал на суму понад 44,0 млрд.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.