Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3226 за запитом капіталу

...модель формування світового ринку позикового капіталу двох країн 2. Визначте величину світової ставки процента та обсяги експорту капіталу 3. Оцініть наслідки міжнародної міграції позикового капіталу для ...
Які функції виконує капітал банку? 2. Надайте характеристику структури капіталу банкую 3. Що включає додатковий капітал банку? 4. Надайте визначення поняттю власного капіталу брутто.
...прибутковості (перманентні збитки вихолощують класний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу); криза ліквідності (підприємство є неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності)....або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що ...
Сума власного і притягнутого капіталу в порівнянні з початком року збільшується на кінець року, але з розрахунку видно, що частка власного капіталу зменшується в порівнянні з часткою ...
Загальна сума капіталу по банківській системі на 01.01.20000р. становила 5877,6 млн.грн., що на 1034,9 млн.... Достатність капіталу по системі комерційних банків у цілому протягом року мала тенденцію до зменшення: 01.01.2000р.
...витрата засобів підприємства і власного капіталу; відбувається стійке погіршення ефективності підприємства, при якій не видні спроби керівництва змінити положення і не виявлені ознаки існування фінансової стратегії ...ринкових умовах господарювання; неефективна структура капіталу (низька ліквідність, викликана високою часткою необоротних активів, а також високою часткою РБП у структурі оборотних активів).
...пасиву балансу, а саме – статутний капітал (3000 тис.грн), нерозподілений прибуток (4148,1 тис.грн), короткострокові кредити банків (3998,3 тис.грн....в структурі власного і позикового капіталу, скільки притягнуто в оборот фірми довгострокових і короткострокових засобів, тобто, пасив показує звідки взялися засоби, спрямовані на формування майна фірми.
...73 %, фінансується за рахунок залученого капіталу, що підкреслює її фінансову залежність. Частка власного капіталу в активах підприємства у 2002 році зменшилася, що показує величина коефіцієнту автономії, ...
Сума власного капіталу збільшилась в 2007 році на 578,7 тис.грн. або 10,32% і в 2008 році на 202,9 тис.... Рентабельність сукупного капіталу є від’ємною величиною, в 2006 році, оскільки саме в цьому році підприємство мало збитки.
), капітал і резерви (з 1232,9 до 888,60 тис. грн.), середня величина поточних коштів (з 822,1 до 409,95 ...заборгованості, а також зростання власного капіталу на ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь груп»” було профінансовано обігові кошти протягом І кварталу 2005 р. на близько 350 тис. грн.
...продаж на 0,0265 рентабельність власного капіталу зросла на 0,1945, за рахунок збільшення ресурсовіддачі на 0,3683 рентабельність власного капіталу виросла на 0,1071, за рахунок зменшення коефіцієнту фінансової ...
...валового продукту праці (ТРL) і капіталу (ТРК). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку....праці (L) складає 2 гривні, капіталу (К) – 3 гривні, одиниці товару (продукту) – 50 коп Студенти обирають свій варіант множенням показників таблиці 3 – ТРL, TPК, QL, QК ...
...сторону погіршення платоспроможності; збільшення залученого капіталу, що також є негативним аспектом діяльності підприємств; ефективність майна підприємства знижена. 3. Фінансовий стан підприємства в цілому можна охарактеризувати як ...виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Так, у 2000 році коефіцієнт фінансової автономії становив 0,76, а у 2001 ...
...пасиву балансу, а саме – статутний капітал (3000 тис.грн), нерозподілений прибуток (4148,1 тис.грн), короткострокові кредити банків (3998,3 тис.грн....в структурі власного і позикового капіталу, скільки притягнуто в оборот фірми довгострокових і короткострокових засобів, тобто, пасив показує звідки взялися засоби, спрямовані на формування майна фірми.
...те, що підприємство має власний капітал в основному для формування оборотних коштів, що, як правило, розцінюють негативно. За три роки коефіцієнт фінансового левериджу знизився із 9,...як залученого, так і власного капіталу, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх інвесторів. У період 2003 2005 рр. коефіцієнт загального покриття знизився на 0,14, ...
...валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку....праці (L) складає 2 гривні, капіталу (К) – 3 гривні, одиниці товару (продукту) – 50 коп. Студенти обирають свій варіант множенням показників таблиці 3 – TPL, ТРк, QL, QK ...
...валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку....праці (L) складає 2 гривні, капіталу (К) – 3 гривні, одиниці товару (продукту) – 50 коп. Студенти обирають свій варіант множенням показників таблиці 3 – TPL, ТРк, QL, QK ...
...валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку....праці (L) складає 2 гривні, капіталу (К) – 3 гривні, одиниці товару (продукту) – 50 коп. Студенти обирають свій варіант множенням показників таблиці 3 – TPL, ТРк, QL, QK ...
...валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку....праці (L) складає 2 гривні, капіталу (К) – 3 гривні, одиниці товару (продукту) – 50 коп. Студенти обирають свій варіант множенням показників таблиці 3 – TPL, ТРк, QL, QK ...
...валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку....праці (L) складає 2 гривні, капіталу (К) – 3 гривні, одиниці товару (продукту) – 50 коп. Студенти обирають свій варіант множенням показників таблиці 3 – TPL, ТРк, QL, QK ...
...валового продукту праці (ТРL) і капіталу (ТРК). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку....праці (L) складає 2 гривні, капіталу (К) – 3 гривні, одиниці товару (продукту) – 50 коп Студенти обирають свій варіант множенням показників таблиці 3 – ТРL, TPК, QL, QК ...
...те, що підприємство має власний капітал в основному для формування оборотних коштів, що, як правило, розцінюють негативно. За три роки коефіцієнт фінансового левериджу знизився із 9,...як залученого, так і власного капіталу, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх інвесторів. У період 2005 2007 рр. коефіцієнт загального покриття знизився на 0,14, ...
...валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку....праці (L) складає 2 гривні, капіталу (К) – 3 гривні, одиниці товару (продукту) – 50 коп. Студенти обирають свій варіант множенням показників таблиці 3 – TPL, ТРк, QL, QK ...
...три складові: активи, пасиви, власний капітал. Активи балансу фірми розподіляються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та постійні (... Власний капітал фірми складається з акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9.
...три складові: активи, пасиви, власний капітал. Активи балансу фірми роз¬поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та ... Власний капітал фірми складається з акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9.
...три складові: активи, пасиви, власний капітал. Активи балансу фірми роз¬поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та ... Власний капітал фірми складається з акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9.
...три складові: активи, пасиви, власний капітал. Активи балансу фірми роз¬поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та ... Власний капітал фірми складається з акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9.
...три складові: активи, пасиви, власний капітал. Активи балансу фірми роз¬поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та ... Власний капітал фірми складається з акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9.
...попереднім знижуються (крім рентабельності власного капіталу, яка зростає на 0,03 і рентабельності сукупного капіталу, сума якої не змінюється), в 2007 році рентабельність сукупного капіталу знижується на 0,...
...призводить до тривалого заморожування оборотного капіталу, відсутності готівки, появи у підприємства потреби в кредитах, зростання кредиторської заборгованості. Про це свідчать і значне збільшення тривалості обороту готової ...а з другого — прискорення оборотності капіталу внаслідок скорочення тривалості виробничого циклу. З 2006 по 2008 р. тривалість виробничого циклу спочатку зросла на 0,32, а потім зменшилася ...
Характеристика капіталу підприємства 3. Виручка від реалізації підприємства 4. Затрати на виробництво і реалізацію продукції та джерела їх фінансування 5....Оцінка динаміки та структури власного капіталу підприємства ВАТ «Київхлiб» Таблиця 2.2 Оцінка динаміки та структури залученого капіталу підприємства ВАТ «Київхліб» Рис.
Завдання № 30 1) Порівняйте дані розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках. 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності власного капіталу з їх документальним оформленням і ...
Задача Розрахувати середньозважену вартість капіталу підприємства (WACC), скориставшись даними про структуру капіталу і вартість окремих його складових: Таблиця 1 Вихідні дані Параметри Форми капіталу Величина, тис. грн.
Задача № 27 Використовуючи інформацію, наведену в таблиці, за моделлю Дюпона наведіть факторний аналіз рентабельності капіталу підприємства і дайте оцінку отриманих результатів. Таблиця 1 № п/п Показник Попередній рік Звітний рік 1 Виручка від реалізації 29 ...200 1 200 2 Власний капітал, тис. грн. 600 850 3 Позикові кошти, тис. грн. 600 350 4 Прибуток до оподаткування, тис. грн.
; – власний акціонерний капітал на 31.12 – 2 млн. грн.; – сукупні активи на 31.12 власний (акціонерний) капітал – 5 млн. грн..
...За визначенням Національної асоціації венчурного капіталу США, венчурний капітал – це довгостроковий, ризиковий капітал, який інвестується в акції нових та швидко зростаючих компаній з метою отримання високих ...
...1) Порівняйте дані розділу Власний капітал в розрізі статей звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності власного капіталу з їх документальним оформленням і ...
...інвестиційному кредитуванні Задача №5 Інвестований капітал проекту становить 250 тис. грн. В структурі капіталу проекту виділяють власні та залучені кошти, частка яких відповідно складає 53% та ...
Вступ Розділ 1 Організаційно – економічна характеристика підприємства – об’єкта дослідження, дослідження його фінансової діяльності Розділ 2 Управління оборотними активами в міжнародному фінансовому менеджменті Розділ 3 Оцінка управління оборотним капіталом на підприємстві Розділ 4 Шляхи збільшення ефективності управління оборотними активами підприємства Висновки Список використаної літератури Перелік графічного матеріалу Рис.... Таблиця 4 Оборотний капітал підпр...
Середня ринкова ціна капіталу 12% річних 2. Визначити, як можна використати показник вартості капіталу для вибору найприбутковішого проекту За проектом А внутрішня ставка доходу ...
...розрахувати для кожного підрозділу рентабельність капіталу; 2) визначити, котрий підрозділ має кращі результати діяльності; 3) розрахувати чистий (кінцевий) прибуток для кожного підрозділу і оцінити на основі ...Підрозділи А в с Інвестований капітал у.о. 4200000 2 800 000 3 Дохід від реалізації у.о. 1 680 000 8 400 000 3 Прибуток ...
...проектів коштує % Кредитні ресурси (борг) 2 500 000 25, Привілейовані акції 1 250 000 12, Звичайні акції (25 х 250 ...
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту. 4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту).... Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (РІ). 7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9.
...рамках санаційного аудиту проаналізувати структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, фінансова звітність якого представлена у додатках А В. Завдання № 50 Збори учасників ТОВ прийняли рішення про ... Статутний капітал 420 2. Запаси і витрати 400 2. Додатковий капітал 200 3. Дебіторська заборгованість 315 3. Резервний капітал 150 4.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.