Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 582 за запитом кваліфікації

Проблеми кваліфікації тяжкого тілесного ушкодження. Висновки Список використаної літератури 1. Александров Ю.В. Советский уголовный закон на страже здоровья человека. – К., 1977.... Кваліфікація злочинів проти особи та її власності. – К.: Юрінком, 1996. 15. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002.
Проблеми кваліфікації незаконного заволодіння транспортним засобом Література 1. Білоконєв В.М. Значення співвідношення об’єкта і суб’єктивної сторони злочину для визначення ... Кваліфікація злочинів. Навч. посібник – К., 2002. 11. Коржанський М.Й., Мисливий В.А. Кваліфікація автотранспортних злочинів. – К.: Юрінком, 1996. 12.
Проблеми кваліфікації середньої тяжкості тілесного ушкодження. Література 1. Александров Ю.В. Советский уголовный закон на страже здоровья человека. – К., 1977. 2.... Кваліфікація злочинів проти особи та її власності. – К.: Юрінком, 1996. 13. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002.
...здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального ...здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально технічного забезпечення. Рівень акредитації рівень спроможності вищого навчального закладу ...
Проблеми кваліфікації зловживання владою або службовим становищем. Література 1. Бантышев А.Ф. Должностные преступления (вопросы квалификации). – К., 1996. 2. Бантишев О.Ф....у сфері службової діяльності (питання кваліфікації): Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. 3. Дудоров О.О. Посадові злочини. Методичні вказівки до вивчення глави Особливої частини КК України.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства 1.1 Сутність персоналу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності управління персоналом підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження системи управління персоналом підприємства стов „перемога” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємс...
Проблеми кваліфікації порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. Література 1. Андрушко П.П. Коментар до ст....проблеми кримінологічної і кримінально правової кваліфікації) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2001. – Вип. 14. – С. 3 9. 12. Дудоров О.О., Мельник М.І.
Обґрунтувати кваліфікацію, зазначити правові орієнтири, дати юридичне формулювання обвинувачення (ЮФО). Завдання:Під час захоплення та тримання трьох заручників суб’єкт застосував фізичне ... Яка має бути остаточна кваліфікація дій суб’єкта по кожному варіанту окремо (написати лише ФК) ? Які правозастосовні орієнтири та теоретичні правила кваліфікації необхідно використати для ...
Обґрунтувати кваліфікацію, зазначити правові орієнтири, дати юридичне формулювання обвинувачення (ЮФО). Завдання: Здійснюючи посягання на життя державного діяча способом, небезпечним для життя багатьох ... Яка має бути остаточна кваліфікація дій суб’єкта по кожному варіанту окремо (написати лише ФК) ? Які правозастосовні орієнтири та теоретичні правила кваліфікації необхідно використати для ...
Проблеми кваліфікації торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини. br />br /> Висновки Список використаної літератури 1. Акімов М.... Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. 10. Левченко К.Б. «Торгівля людьми» та «торгівля жінками»: проблеми формування термінології сучасних документів // ...
...помилка справляє істотний вплив на кваліфікацію злочину та призначення покарання. Далі рекомендується сказати про види помилки. В кримінально правовій літературі існує різна класифікація помилок в залежності ...види та впливі її на кваліфікацію злочину, враховуючи при цьому, що в літературі існують різноманітні підходи до встановлення видів юридичної помилки, а також її впливу на ...
Обґрунтувати кваліфікацію, зазначити правові орієнтири, дати юридичне формулювання обвинувачення (ЮФО). Завдання: Суб’єкт вчинив (за варіантами): а) три умисні вбивства, перше з ... Яка має бути остаточна кваліфікація дій суб’єкта по кожному варіанту окремо (написати лише ФК) ? Які правозастосовні орієнтири та теоретичні правила кваліфікації необхідно використати для ...
Проблеми кваліфікації незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Література 1. Бєлоконєв В. Співвідношення понять «боєприпаси» і «вибухові речовини» у ... Кваліфікація злочинів. Навч. посібник – К., 2002. 6. Кофанов А. Незаконний оборот зброї // Юридический вестник. – 1999. № 2. – С. 116 120. 7.
...процесу застосування кримінального закону є кваліфікація діянь. Проблемам застосування кримінального закону, кваліфікації злочинів приділялася увага у теорії кримінального права, де є певні здобутки.
Центри підвищення кваліфікації 4.3. Роль і завдання Української Академії державного Управління при Призедентові України в організа ції навчання керівних кадрів 4.4....їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Як свідчить Стратегія реформування державної служби, в Україні розкриваються великі, реальні перспективи роботи з кадрами щодо їх формування, професійного становлення ...
Обґрунтувати кваліфікацію, зазначити правові орієнтири, дати юридичне формулювання обвинувачення (ЮФО). Завдання: Суб’єкт вчинив (за епізодами): 1) незакінчений замах на умисне вбивство ... Яка має бути остаточна кваліфікація дій суб’єкта по кожному варіанту окремо (написати лише ФК) ? Які правозастосовні орієнтири та теоретичні правила кваліфікації необхідно використати для ...
Що розуміється під конфліктом кваліфікацій і які існують способи подолання цієї проблеми ? 6. Які існують обмеження застосування застереження про публічний в різних країнах ? Задача 1.... Які правила про кваліфікації юридичних понять містяться в Модельному кодексі СНД ? 2. З якого права виходить МКА при тлумаченні юридичних понять для встановлення колізійної ...
...команд, професійна підготовка і підвищення кваліфікації; • оцінка результатів діяльності: аналіз відповідності кадрового планування і стратегії організації, виявлення проблем в кадровій роботі, оцінка кадрового потенціалу....потрібній кількості і з відповідною кваліфікацією такий персонал, який необхідний для вирішення виробничих задач, досягнення її цілей. Кадрове планування повинне створювати умови для мотивації більш високої ...
...також за професіями, спеціальностями та кваліфікацією. На трудові ресурси впливають три підсистеми факторів: демографічний, професійно – кваліфікаційний, соціально – культурний, які впливають на стан та структуру трудових ресурсів....професійні та особисті якості, рівень кваліфікації, складність виконання робіт і результати праці. Таким чином, дана методика дає можливість: Виявити рівень знань, навичок та здібностей працівника, виявити ...
...кількістю співробітників потрібної спеціалізації, рівня кваліфікації та їхньої мотивації для реалізації поставлених цілей.курсової роботи є товариство з обмеженою відповідальністю «»Торгово – промислова палата»....6 Результати навчання та підвищення кваліфікації, % Таблиця 2.7 Рух кадрів на ТОВ «Черкаська Торгово – промислова палата» Таблиця 2.8 Показники використання персоналу Таблиця 2.9 ...
...кількістю співробітників потрібної спеціалізації, рівня кваліфікації та їхньої мотивації для реалізації поставлених цілей.курсової роботи є товариство з обмеженою відповідальністю «»Торгово – промислова палата»....6 Результати навчання та підвищення кваліфікації, % Таблиця 2.7 Рух кадрів на ТОВ «Черкаська Торгово – промислова палата» Таблиця 2.8 Показники використання персоналу Таблиця 2.9 ...
...кількістю співробітників потрібної спеціалізації, рівня кваліфікації та їхньої мотивації для реалізації поставлених цілей. Для цього організації повинні розробляти, використовувати й удосконалювати методи і програми організації, реалізації ...встановлюють міру відповідності рівня його кваліфікації вимогам займаної ним посади. Можна говорити про достатньо значну плинність кадрів підприємства, оскільки тільки в 2006 році було звільнено 8, ...
Розглянути питання кваліфікації цього виду умисного вбивства. Визначити та проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні ознаки умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини (... Розглянути питання кваліфікації цього виду умисного вбивства. Визначити та проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні ознаки умисного вбивства при перевищені меж необхідної оборони ...
Чи змінилася б кваліфікація, якби Верченко була позбавлена життя лише внаслідок дій Оленюка, а Іванчук дізнався про цю обставину від Оле¬нюка лише на ... Якою буде кваліфікація винних за умови, що злочинці усвідомлювали можливість продовження злочинних дій та заволо діння грошима однак не здійснили їх у зв ’...
...дав письмову вказівку щодо зміни кваліфікації дій винних за ч. 3 ст. 189 КК України як вчинені організованою групою. Яке із зазначених рішень правомірно?...обидва адвоката внесли клопотання про кваліфікацію дій підзахисних за ч. 2 ст. 15, ст. 189 КК України, мотивуючи це тим, що гроші обвинуваченим передані не були ...
...дав письмову вказівку щодо зміни кваліфікації дій винних за ч.3 ст.189 КК України як вчинені організованою групою. 1. Яке із зазначених рішень правомірно? 2....обидва адвоката внесли клопотання про кваліфікацію дій підзахисних за ч.2 ст. 15 і ст. 189 КК України, мотивуючи це тим, що гроші обвинуваченим передані не ...
...робочої сили, постійне підвищення її кваліфікації e. забезпечення змістовності праці Question 2 В чому сутність раціонального поділу праці робітника на виробництві? Це відокремлення: a.... постійного професійного росту кваліфікації підлеглих b. чіткого розподілу праці підлеглих c. активізації процесів самоуправління d. формалізації прийняття управлінських рішень e.
...наявність необхідного складу менеджерів відповідної кваліфікації для успішної роботи підприємства в тривалій перспективі. З поняттям "менеджер" часто ототожнюють поняття "бізнесмен" або "підприємець"....6 Результати навчання та підвищення кваліфікації, % Таблиця 2.7 Працівники Центру СУЯ та сертифікації продукції в системі CERTEX ТОВ “Черкаська торгово – промислова палата” Таблиця 2.8 ...
...включає показники: плинність кадрів, рівень кваліфікації персоналу, рівень трудової дисципліни, профе¬сійно кваліфікаційна структура, співвідношення виробничого й адміністративно управлінського персоналу, соціальна структура персоналу, рівномірність його завантаження, ...виробництва (переважає виробничий персонал), за кваліфікацією (основну питому вагу мають робітники), за належністю до штату (більша кількість працюючих штатні), за розміром заробітної плати (найбільша кількіст...
...Черкаситеплокомуненерго” має власний “Центр підвищення кваліфікації “, де за власним бажанням чи в наказовому порядку спеціалісти можуть підвищувати кваліфікайію. Одним із елементів планування трудової кар’єри є ...за рахунок особистих якостей, рівня кваліфікації чи досвіду, а насамперед через наявність знайомств. В той же час 70 % оцінюють своє просування у найближчі 5 10 років ...
Чи змінилась б кваліфікація дій зазначених осіб, якщо б за тих же об ставин у діях Донченко взагалі були відсутні ознаки будь якого скла¬... Чи зміниться кваліфікація вчиненого, якщо Коваленко сама запропо нувала Бабенко хабар, на що останній погодився, діючи з метою викриття Коваленко як хабародавця? 93.
...та підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його псування через низьку кваліфікацію;  в подальшому розробити та ввести ефективну систему матеріального стимулювання ...
...та підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його псування через низьку кваліфікацію;  в подальшому розробити та ввести ефективну систему матеріального стимулювання ...
...та підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його псування через низьку кваліфікацію;  в подальшому розробити та ввести ефективну систему матеріального стимулювання ...
...та підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його псування через низьку кваліфікацію; – в подальшому розробки та ввести ефективну систему матеріального стимулювання ...
Поняття, сутність та кваліфікація замаху на злочин…………………....6 1.1. Поняття замаху на злочин………………………………………………………6 1.2. Кваліфікація замаху на злочин………………………………………………..10 Розділ 2.
...складу злочину та правила його кваліфікації…………………6 1.1. Сутність та основні форми існування складу злочину……………………….6 1.2. Підстави та правила кваліфікації складу злочину…………………..……….13 Розділ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОМІРНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ: СОЦІАЛЬНО ПРАВОВА ПРИРОДА, КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ 1.1. Поняття, ознаки та сутність правомірної поведінки як виду правової поведінки. 1.2....форма правомірної поведінки, її юридична кваліфікація. 1.4. Класифікація правомірної бездіяльності. РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОМІРНОЇ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ. ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 2.1.
...легкої промисловості району за рівнем кваліфікації характеризується даними: Тарифний розряд 2 3 4 5 Кількість робітників, осіб 9 20 35 24 Побудувати гістограму часток і кумуляту ...легкої промисловості району за рівнем кваліфікації характеризується даними: Тарифний розряд 2 3 4 5 Кількість робітників, осіб 9 20 35 24 Побудувати гістограму часток і кумуляту ...
Склад злочину і кваліфікація злочину. Основний та додатковий списки літератури: Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основания в советском уголовном праве. – М.... Основи кримінально правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. – К.
Особливості кваліфікації злочинів, пов’язаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. 2.1. Відповідальність за заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. 2.2....їх класифікація», Розділ 2 «Особливості кваліфікації злочинів, пов’язаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень», Розділ 3 «Обставини, що пом’якшують відповідальність».
Підвищення кваліфікації викладачів 1.1.2. Вдосконалення навчальних планів 1.1.3. Вдосконалення методів навчання 1.1.4.... підвищення кваліфікації викладачів; вдосконалення навчальних планів; підтримка дослідницької діяльності; використання традиційних та нових технологій в навчальному процесі; розширення доступу до бібліотек та ...
...злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2. Співвідношення понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримінально правової охорони». 3. Види об’єктів злочину....значенню об’єкта злочину для кваліфікації злочину. Розгляд другого питання теми припускає розкрити співвідношення понять об’єкта злочину та об’єкта кримінально правової охорони.
...освіти 1.1.1 Підвищення кваліфікації викладачів 1.1.2 Вдосконалення навчальних планів 1.1.3 Вдосконалення методів навчання 1.1.4 Підтримка дослідницької діяльності 1....і надання якісної освіти, підвищення кваліфікації викладачів, вдосконалення навчальних планів та методів навчання, підтримку дослідницької діяльності, використання традиційних та нових технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи ...
...мети злочину для кримінально правової кваліфікації………….…8 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВУ ЗЛОЧИНУ………….13 2.1. Поняття та види мотиву злочину……………………………………….…….13 2.2. Вплив мотиву на кваліфікацію злочину………………………………..…….24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...
...значення сукупності злочинів при її кваліфікації Розділ 2. Повторність як вид сукупних злочинів 2.1. Поняття та види повторності 2.2. Кваліфікація повторності злочинів Розділ 3.
Проблеми кваліфікації зґвалтування. Висновки Список використаної літератури Література 1. Александров Ю. Злочини проти статевої свободи // Юридичний вісник України. – 2002.... Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. 8. Корчів М.М. Фізичне насильство при зґвалтуваннях: кримінально правовий та кримінологічний аспекти // Вісник ...
Проблеми кваліфікації контрабанди. Література 1. Андрушко П.П. Коментар до статті 201 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2001. – 22 28 грудня.... Кваліфікація злочинів. Навч. посібник – К., 2002. 11. Кравченко О.О. Кримінально правові норми про контрабанду потребують реконструкції // Вісник Верховного Суду України.
Проблеми кваліфікації розбещення неповнолітніх. Висновки Список використаної літератури Література 1. Александров Ю. Злочини проти статевої свободи // Юридичний вісник України. – 2002.... Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. 8. Корчів М.М. Фізичне насильство при зґвалтуваннях: кримінально правовий та кримінологічний аспекти // Вісник ...
...озна¬ка особливої жорстокості при кваліфікації вбивства за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України не може стосуватися діянь, вчинених неосудними особами.... А оскільки кваліфікацією діяння визначаються підслідність та підсудність справ, то справу Дубаса потрібно направити за підсудністю до місцевого суду для нового судового розгляду.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.