Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 572 за запитом класифікація права

...другого питання повинна бути надана класифікація порушень митних правил відповідно до чинного законодавства України та надана характеристика окремих їх видів. Розглядаючи останнє питання, необхідно враховувати, ...при порушенні митних правил у системі законодавства України / Є.Додін // Право України. – 2006. – № 8. – С.
Місцеві збори : класифікація та порядок справляння Розділ 3. Напрями удосконалення місцевих податків і Зборів 3.1. Обмежувальна і стимулювальна роль податків 3....зборів України має свої певні недоліки. Так, реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно територіального утворення на ...
Наведіть класифікації управлінських відносин. 5. Вкажіть критерії та наведіть визначення оцінки ступеня розвитку управлінських відносин. 6. Дайте перелік основних процедур управлінських ...видів форм управлінської діяльності. 3. Перерахуйте акти, що встановлюють норми права та створюють систему нормативно правових ...
Поняття тілесних ушкоджень та їх класифікація. 1.1. Тяжке тілесне ушкодження. Розділ 2. Особливості кваліфікації злочинів, пов’язаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. 2.1....в наступних розділах: Розділ 1 «Поняття тілесних ушкоджень та їх класифікація», Розділ 2 «Особливості кваліфікації злочинів, ...
Основна література: Нормативно правові акти:1, 2,35, 36; Навчальна та науково монографічна література:3, 9,10, 15; Додаткова:25, 43, 47....правового делікту (протиправність, винність та ін). Слухачу також необхідно навести класифікацію конституційно правових деліктів.
Класифікація функцій виробу – об'єкта функціонально вартісного аналізу (ФВА). 5. Зміст робіт на основних етапах функціонально вартісного аналізу. 6....у підвищенні конкурентоспроможності товару. 4. Естетичні вимоги до нової продукції. Правило «золотого перетину». 5.
Перша наука із класифікації наук О.Контом 5. Автор теорії соціальної структуризації. 6. Умисне позбавлення себе життя, одна з форм відхилення поведінки. 7....підрозділи соціології. 3. Український публіцист емігрант, дав соціолого синтетичні визначення права на духовні й матеріальні надбання ...
...компанією пов΄язане із зміною права власності, що не підтримується керівництвом. Враховуючи перелічені факти, було обрано розробку варіанту розширення бізнесу. Для удосконалення інноваційно інвестиційної діяльності ...1.1 Функціонально елементний склад інвестицій підприємства Таблиця 1.1. Класифікація інвестицій Таблиця 1.2.
...компанією пов΄язане із зміною права власності, що не підтримується керівництвом. Враховуючи перелічені факти, було обрано розробку варіанту розширення бізнесу. Для удосконалення інноваційно інвестиційної діяльності ...1.1 Функціонально елементний склад інвестицій підприємства Таблиця 1.1. Класифікація інвестицій Таблиця 1.2.
Поняття, класифікація та строки проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 2. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Клопотання та ухвала про проведення ...Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації [...
Оборотні кошти підприємства: Сутність, класифікація, основні принципи організації. 32. Біржові індекси та рейтинги цінних паперів. 33. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність ...обчислення та сплати фіксованого сільськогосподарського податку. 86. Сутність, призначення та класифікація інвестиційний. 87.
...вартості орендованого устаткування підприємство, як правило, стає його власником. Кошти, що витрачаються як на орендні платежі, так і на викуп орендованого устаткування, формуються з прибутку ...банківських кредитів. Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис.1.1 Класифікація інвестицій підприємства Таблиця 1.1 ...
Визнання, класифікація та оцінка податків і платежів 1.3. Організація аудиту податків та платежів Розділ 2. Облік і аудит податків і ...швидкий і легкий доступ до інформації. Має вагу також типова класифікація по обліку податків та платежів, ...
...кожне підприємство буде використовувати ту класифікацію, яка найбільше відповідає діяльності в даній галузі, у даному регіоні й найбільше підходить для конкретного підприємства з урахуванням специфіки ...діяльність підприємства. Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис. 1.1 Класифікація інвестицій за окремими ознаками Рис.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки стану та ефективності використання оборотних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотних засобів 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху ...Рис. 1.2 Склад оборотних засобів підприємства Рис. 1.3 Класифікація оборотних засобів підприємства Таблиця 1....
Організаційно правові форми підприємництва. Види п в в Україні. Об’эднання п в. Державне п во. 18....політика.Вимірювання монополій влади та регулюв. моноп. 10. Природна монополія.Правило ціноутворення на рівні середн. вартості.
Міжнародний досвід класифікації аудиторських послуг 2. Методика аудиторської перевірки фінансових результатів Завдання № 1 Необхідно віднести наведені характеристики до відповідних методів фінансово господарського ...Проводиться тільки після здійснення господарської операції. 15. Посадова особа має право вилучати документи, опечатувати місця зберігання ...
...керованості банківським ризиком, що, як правило, зв'язаний із проведенням активних операцій. Кінцевим результатом такого рейтингу є віднесення банків до відповідних груп: великий, середній або ...Аваль" Таблиця 2.7 Оцінка достатності капіталу Таблиця 2.8 Класифікація активів залежно від притаманного їм ...
Поняття, класифікація та оцінка товарів 5 2. Особливості обліку наявності товарів 8 2.1. Характеристика рахунків для обліку товарів 8 2....Бухгалтерський облік – це система знань, в основу якої покладено економіку, право і математику.
Класифікація і структура основних фондів ТОВ “Буддеталь” Висновки Використана література В ході дослідження діяльності та організаційної структури управління заводу ТОВ “Буддеталь” ...споживачі, постачальники, конкуренти, державні і правові служби, державні і суспільні організації. Організаційна структура управління пристосована до змін у зовнішньому середовищі. Організаційна структура стає більш міцною і ...
класифікація c. систематизація d. перевірка e. облік Question 50 Балів: 1 Контрольна робота як форма контролю навчання студентів вимагає рівня ...правильну відповідь a. структури конфлікту b. розв’язання конфлікту c. класифікації d. динаміки конфлікту e. системи
...безпосередньо звертатися за захистом його прав, а повинна звернутися до органів опіки та піклування. Чи правильні дії суду? Хто може виконувати функції законного представника у ...цій справі? Визначте поняття доказів та засобів доказування, дайте їх класифікацію.
...безпосередньо звертатися за захистом його прав, а повинна звернутися до органів опіки та піклування. Чи правильні дії суду? Хто може виконувати функції законного представника у ...цій справі? Визначте поняття доказів та засобів доказування, дайте їх класифікацію.
...безпосередньо звертатися за захистом його прав, а повинна звернутися до органів опіки та піклування. Чи правильні дії суду? Хто може виконувати функції законного представника у ...цій справі? Визначте поняття доказів та засобів доказування, дайте їх класифікацію.
Класифікація слов’янських мов………………………………............6 1.1.Східна Підгрупа (східнослов’янська).…………………………………….....6 1.2. Західна Підгрупа (західнослов’янська)……. …………………………...........У розділі І аналізуються слов’янсьі мови та наведена загальноприйнята класифікація слов’янських мов.
Основна література: Нормативно правові акти:1, 2,10, 11; Навчальна та науково монографічна література:9, 10, 16. Додаткова:24, 28, 31, 32, 36, ...у нашій державі. Відповідь на друге питання плану передбачає здійснення класифікації референдумів за різними критеріями, з’...
КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ТЕМА 12. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕМА 13. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТЕМА 14. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ТЕМА 15....регулювання? 9. Що являє собою фондова біржа? 10. Хто має право брати участь у торгах біржі?
Взаємозв’язок документознавства з історією, правом та економікою. Висновки. Список використаних джерел. Висновки. Документознавство належить до розряду молодих наук, воно ще остаточно не сформувалося як ...З часом в процесі диференціації як самостійні дисципліни відокремилися теорія класифікації документів, теорія документаційних потоків, теорія ...
...виникнення та розвитку технології; типологія, класифікація; характеристика конкретних форм, методів та прийомів реалізації дидактичної технології; педагогічні можливості та переваги даної технології; педагогічні обмеження у використанні ...14 кегель, поля – верхнє і нижнє по 1,5 см, праве – 2,5 см, ліве – 1,...
Тому, класифікація функцій, яка наведена в моїй курсовій роботі не є кінцевою для Української держави. Діяльність держави дуже різнобічна та всеохоплююча....домінує і в сфері правового регулювання, де особливе місце займають права людини і громадянина, що повністю ...
Тому, класифікація функцій, яка наведена в моїй курсовій роботі не є кінцевою для Української держави. Діяльність держави дуже різнобічна та всеохоплююча....домінує і в сфері правового регулювання, де особливе місце займають права людини і громадянина, що повністю ...
Поняття та класифікація принципів цивільного процесу. 2. Види позовів. 3. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. 4. І....вимог. Чи правильні дії судді? Що таке предмет спору? Якими правами користуються треті особи, які заявляють ...
...значення має науково обгрунтована їх класифікація, тобто групування матеріалів за їх функціональним призначенням. Важливим елементом організації обліку запасів є також оцінка або грошовий вираз їхньої ...трудових затратах. Перелік табличного і графічного матеріалу Рис 1.1 Класифікація запасів бюджетних установ Рис.
Нові правила виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах та допомоги на поховання у 2011 році. 74....становлення та розвитку банківської справи. 103.Сутність та функції банку. Класифікація банків. Спеціалізовані та універсальні банки.
Поняття оцінка, класифікація, структура основних фондів підприємства 2. Амортизація і відтворення основних фондів 3. Показники використання основних фондів II....Склад засобів виробництва та виробничих фондів Рис. 1.2 Видова класифікація основних фондів Рис.
Поняття оцінка, класифікація, структура основних фондів підприємства 2. Амортизація і відтворення основних фондів 3. Показники використання основних фондів II....Склад засобів виробництва та виробничих фондів Рис. 1.2 Видова класифікація основних фондів Рис. 1.4.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві 1.3 Основні аспекти та методика прогнозування витрат на підприємстві ...Товариство) є юридичною особою приватного права з моменту її державної реєстрації у Чигиринській райдержадміністрації і діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу Укра...
...значення має науково обґрунтована їх класифікація. Важливим елементом організації обліку запасів є також оцінка або грошовий вираз їхньої вартості. У бухгалтерському обліку бюджетних установ запаси ...установі є своєчасне і правильне оформлення господарських операцій первинними документами, правила застосування яких регламентуються Інструкцією про ...
Охарактеризувати правила та особливості складання психологічного анамнезу для цілей ПЕ. 8. Поняття анамнезу. Схема складання психологічного анамнезу для цілей ПЕ 9....складання психологічного експертного заключення 21. Причини соціально – психологічної занедбаності учнів. Класифікація невстигаючих (Л.С. Славіної, З.
...компанією пов’язане із зміною права власності, що не підтримується керівництвом. Враховуючи перелічені факти, було обрано розробку варіанту розширення бізнесу. Для удосконалення інноваційно інвестиційної діяльності ...1.1 Функціонально елементний склад інвестицій підприємства Таблиця 1.1 Класифікація інвестицій Таблиця 1.2 Ознаки ...
...її життю та довкіллю; поважати право на інтелектуальну власність b. отримувати наукову інформацію c. об'єднуватися з іншими вченими у постійні та тимчасові наукові колективи ...d. умовивід Question 45 Розкриття дослідженості наукою певної проблеми, як правило, слід робити: a.
...процесуальної форми та роз’яснити класифікацію порушень кримінально процесуального закону на суттєві та несуттєві. Відповідь на друге питання повинна містити поняття судового контролю, характеристику його ...За ред. Ю.М.Грошевого та О.В.Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с. Альперт С.
...продукції, виконання робіт, надання послуг: класифікація та дата визнання / Галина Кор нійчук, Віталій Прокопенко // Все про бухгалтерський облік – 2011. – № 18. – С. 16 30. 45....ROM). – Назва з титул. екрану. 57. Василенко А. Первинні документи: правила складання та застосування / Андрій Василенко // ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами 1.1 Сутність податків, їх класифікація та джерела сплати 1.2 Теоретичні аспекти обліку розрахунків за податками та платежами 1.3 Методика аудиту розрахунків за ...по експлуатації газового господарства. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Класифікація податків Рис.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами підприємства 1.1Сутність виробничих запасів підприємства, їх класифікація і оцінка 1.2Методика та методологія оцінки виробничих запасів на підприємстві 1.3Управління виробничими запасами на підприємстві Розділ 2 ...акцiонерне товариство вiдповiдно Указу Президента Украiни "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових ...
...являє собою систему оцінки, обробки, класифікації і передачі багатоаспектній кількісній і вартісній інформації, яка використовується для контролю за процесами господарської діяльності підприємства і прийняття оптимальних ...реалізації послуг за 1997 1999 роки Рисунок – 2.1.4 Класифікація показників фінансового стану підприємства Таблиця – ...
Цей метод, як правило, є традиційним і найбільш поширеним на підприємстві. 6. На сьогодні ТОВ СП займає вагоме місце не тільки в регіональній ...Інші операційні витрати». Методологічні основи визнання операційних витрат та їх класифікація визначається П(С)БО 16 «...
...у кримінальному процесі та їх класифікація. 3. Суб’єкти, до яких можуть застосовуватися заходи безпеки у кримінальній справі. 4. Прокурорський нагляд та судовий контроль за ...За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – Харків: Право, 2000 Нове в кримінально процесуальному ...
...для оцінювання кредитоспроможності підприємства та класифікації їх; вибір і економічне обґрунтування критеріїв оцінювання кредитоспроможності та встановлення обмежень їх зміни; підсумкова рейтингова оцінка кредитоспроможності підприємства і ...врегулювати кредитні відносини шляхом прийняття Закону „Про кредит”, в якому права кредиторів були захищені належним чином.
...для оцінювання кредитоспроможності підприємства та класифікації їх; вибір і економічне обґрунтування критеріїв оцінювання кредитоспроможності та встановлення обмежень їх зміни; підсумкова рейтингова оцінка кредитоспроможності підприємства і ...врегулювати кредитні відносини шляхом прийняття Закону „Про кредит”, в якому права кредиторів були захищені належним чином.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.