Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 572 за запитом класифікація права

Основні підходи до систематизації принципів права 2.1 Класифікація і види принципів права 2.2 Загальнолюдські (цивілізаційні) та загальноправові принципи права – основа правової системи 2.3 ...
Поняття і суть класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності як елемента митного тарифу 15 Розділ 2. Міжнародно правові стандарти регулювання класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Особисті немайнові права як цивільно правова категорія………………..….6 1.2. Класифікація особистих немайнових прав…………………………………..11 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ…………………………………………………………….
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ПІДСТАВ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ………………………………………………………………..………21 2.1. Класифікації підстав припинення права власності……………...………21 2.2.
Ознаки суб’єкта підприємницького права Розділ 2. Класифікація суб’єктів підприємницького права 2.1. Юридичні особи як суб’єкти підприємницького права 2.2.
Поняття системи фінансового права…………………………………………..7 1.2. Сутність та класифікація джерел фінансового права………………………..13 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА…………………………………………………………………………...…19 2.1.
Ознаки особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують природне існування……………………………………...…………18 Розділ 3. Класифікація особистих немайнових прав фізичної особи та місце в ній особистих ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 6 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 6 РОЗДІЛ 2 14 КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 14 2.1. Міжнародні договори 14 2.2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ АГРАРНОГО ПРАВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ДЖЕРЕЛ АГРАРНОГО ПРАВА 2.1. Конституція України та закони як основні джерела ...
Поняття джерел (форм) права 1.2. Класифікація джерел (форм) права Розділ 2. Характеристика основних видів джерел (форм) права 2.1. Правовий звичай 2.2.
Визначення функцій права та їх класифікація 2.2. Регулятивна та охоронна функції права Висновки Список використаних джерел
ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ…………………..18 2.1. Поняття і класифікація принципів виборчого права України….………...18 2.2. Основні принципи виборчого права України………...………….
Форми (джерела) права та їх класифікація 4. Чинність нормативно правових актів 5. Система права і система законодавства 6. Систематизація законодавства Висновки Література
Розкрийте предмет та метод податкового права. 2. Дайте визначення податку. 3. Розпишіть класифікацію податків. 4. Назвіть види податкових правовідносин. 5. Назвіть види податково правових норм. 6.
Поняття екологічних прав громадян та їх класифікація .............. 5 1.2. Екологічні обов’язки громадян та їх класифікація ……………... 10 РОЗДІЛ II.
Поняття принципів цивільно процесуального права 4.Склад, система і класифікація принципів цивільного процесуального права 4а. Конституційні принципи цивільного процесуального права 4б.
Основні види джерел галузі конституційного права України 12 2.2. Класифікація джерел галузі конституційного права 18 Розділ 3. Конституція як основне джерело галузі конституційного права України ...
Поняття, класифікація та ознаки норми права.........................7 Розділ 2. Структура норми права, характеристика її елементів............16 Розділ 3.
Поняття і класифікація суб’єктів трудового права 2. Правовий статус суб’єктів трудового права та його елементи 3.
Класифікація договорів у цивільному праві України…………………20 3.1. Залежно від моменту виникнення……………………………………20 3.2.
...визначити поняття гарантій реалізації основних прав і свобод, здійснити їх класифікацію за різними критеріями, навести приклади. Розкриваючи дане питання слід виходити з того, що забезпечення прав ...розгорнутій характеристиці загальних гарантій конституційних прав і свобод. Для цього необхідно визначити поняття загальних (загальносоціальних) гарантій, здійснити їх класифікацію і розкрити зміст.
...розкрийте його особливості, наведіть критерії класифікації. 2. Охарактеризуйте адміністративно правові режими, встановлені на державному кордоні. Задача 1 Громадянин П., перебуваючи у нетверезому стані, чіплявся до громадян, ...
...загальну характеристику речово правовому захисту права власності. Далі слід дати класифікацію речово правових позовів захисту права власності. Особливу увагу слід приділити негаторному та віндикаційному позовам.
...актів в системі джерел сімейного права України. 5. Які критерії класифікації сімейних правовідносин Ви можете назвати? 6. Схарактеризуйте юридичні факти як підстави виникнення сімейних правовідносин.
Предмет фінансового права ………………………………………………. 5 2. Метод фінансово правового регулювання ………………………………. 5 3. Поняття владних повноважень і їх класифікація ………………………… 6 4. Поняття фінансового права ……………………………………………….. 7 5.
ВСТУП РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 1.1. Сутність юридичної особи..............................................................................6 1.2. Поняття та ознаки юридичної особи..............................................................
Поняття та класифікація науки теорії держави та права, її предмет………………………………………….........5 РОЗДІЛ 2. Місце теорії держави та права серед суспільних наук…………………………………………………………….
Вступ Розділ 1 Поняття і класифікація злочину в системі кримінального права 1.1 Поняття й ознаки злочину в кримінальному праві України 1.2 Відмінність злочинів від ...
...ознаки системи покарань в кримінальному праві України……..6 1.2. Класифікація покарань…………………………………………………….…..15 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ПОКАРАНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ……………………………………….….20 2.1.
Поняття, ознаки та класифікація суб'єктів господарювання. Організаційно правові форми господарської діяльності. 2. Поняття та види господарських зобов'язань, загальні умови їх виконання та ...
Зміст 1. Поняття та класифікація адміністративних проваджень. Реєстраційне провадження (реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності та реєстрація нормативних актів)……………………………………………………...3 2.
...за все дати поняття захисту права приватної власності та зупинитися на його класифікації на юрисдикційну та неюрисдикційну. При розгляді даного питання слід детально розглянути такі засоби ...
НАУКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА…………………………....7 1.1. Поняття та класифікація юридичних наук……………………………....7 1.2. Поняття й основні риси науки теорії держави і права……………...
Наука теорії держави і права……………………………............……..…7 1.1. Поняття та класифікація юридичних наук……………………..............….…..7 1.2. Поняття й основні риси науки теорії держави і права………...............…...
...конституційні економічні, соціальні та культурні права людини і громадянина. 5. Дайте визначення конституційно правового статусу особи та його основні ознаки. 6. Розкрийте сутність громадянства України. 4. Зробіть класифікацію основних прав і свобод людини і громадянина.
Правові стимули в процесі спонукання до законослухняних дій...........9 1.1. Поняття та сутність правових стимулів.............................................................9 1.2. Класифікація правових стимулів......................................................................11 Розділ 2. Правові обмеження в процесі спонукання до ...
З’ясуйте зміст права застави. Практичне завдання до теми 8 1. Визначте поняття зобов’язань та з’ясуйте їх види 2....виникнення та дайте класифікацію зобов’язань. 7. У чому полягають правові наслідки невиконання або неналежного виконання ...
Поняття кримінального права та кримінального закону. 2. Поняття, класифікація та структура злочину. 3. Обставини, що виключають злочинні діяння. 4.
Поняття кримінально виконавчого права України. 2.Поняття і види класифікації засуджених.
...репутація як об’єкти цивільного права України. План Вступ 1. Поняття і класифікація нематеріальних благ як об’єктів цивільного права. 2.
Основні права та свободи людини. Класифікація. 59. Права людини трьох поколінь. 60. Громадянські (особисті) права людини. 61. Політичні права людини. 62.
Класифікація правових систем. Правова сім'я. Основні правові сім'ї 3. Романо германська правова сім'я: кодифікація і реалізація права 4.
Види кооперативів та їх класифікація 28. Вищий орган управління кооперативу та його компетенція Задача № 61 В статуті виробничого кооперативу було зазначено, що право голосу члена кооперативу буде визначатись ...
Системи покарань в історії кримінального права й у чинному кримінальному законодавстві України. 4. Класифікація (види покарань): основні покарання; додаткові покарання; змішані покарання. 5.
Загальна характеристика об’єктів цивільних прав. 2. Поняття та ознаки цінних паперів. 3. Класифікація цінних паперів, їх видові особливості. При відповіді на перше питання потрібно надати ...
Договір про патентне право 13. Договір про патентну кооперацію 14. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію 15. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових ...
Поняття цивільно правового договору та класифікація договорів, що є підставами набуття юридичною особою права власності………………..…6 Розділ 2. Особливості цивільно правових договорів, які є підставою набуття ...
Класифікація правових норм………………………………..18 РОЗДІЛ IІI. Взаємодія норм права з різними соціальними нормами……20 3.1.
...призначення методології теорії держави і права…………………………………………………………………………...14 Розділ 3. Структура методології……………………………..………………18 3.1. Методологічні принципи…………………………..……………18 3.2. Класифікація і характеристика основних методів теорії держави і права………………………………………………………………….………20 Висновок……………………………………………………………..……….
...СФЕРІ СТРАХУВАННЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМ ПРАВОМ………………………………..….11 2.1. Поняття фінансових правовідносин у галузі страхування……………….....11 2.2. Фінансово правове регулювання ...в сфері страхування………...…18 РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДНОСИН В СФЕРІ СТРАХУВАННЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМ ПРАВОМ……..…..25 3.1.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.