Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 572 за запитом класифікація права

Про право матері розпоряджатися своїм життям? Аборт гінекологічна операція або убивство? 2. Види мистецтва і їхня природа. Міфологічна класифікація видів мистецтв. 3.
Критерії класифікації злочинів. 3. Поняття особливо тяжкого злочину, тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості та злочину невеликої тяжкості. 4....праву России: Монография. – М.: МВД РФ, 2000. 3. Клименко В. Класифікація злочинів у кримінальному законодавстві // Юридичний ...
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ НОРМ………….….14 2.1. Зобов’язувальні фінансово правові норми…………………………….…….14 2.2. Уповноважувальні та заборонні фінансово правові норми………….……..
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ НОРМ………….….14 2.1. Зобов’язувальні фінансово правові норми…………………………….…….14 2.2. Уповноважувальні та заборонні фінансово правові норми………….……..
...питання правової допомоги в міжнародному праві. 2. Системи органів ООН та їх загальна характеристика. 3. Класифікація, форми та найменування міжнародних договорів.
Поняття договору в цивільному праві України…………………………..…..7 1.2. Зміст договору…………………………………………………………………13 РОЗДІЛ 2. Класифікація цивільно правових договорів……………………..…..17 2.1. Договори основні та попередні……………………………………………….
ВСТУП 1. Поняття, ознаки та умови чинності правочину 2. Класифікація правочинів 3. Форми правочинів ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...і форми власності 1.3 Правові форми і види власності Розділ 2. Поняття, загальна характеристика та класифікація злочинів проти власності 2.1 Поняття і загальна характеристика ...
Зобов'язальне право та поняття зобов'язання.....6 2. Основні елементи зобов'язання.....8 3. Класифікація зобов'язань.....17 4. Виконання зобов'язання........ Договір і правові акти органів державної влади. Вирішення пь^ддоговірних спорів.....166 4. Зміна і розірвання договору.....169 РОЗДІЛИ.
Для розкриття змісту цієї класифікації необхідно з’ясувати, що хоча всі злочини є суспільно небезпечними, але характер та ступінь суспільної небезпечності одних злочинів може істотно відрізнятись ...інших. У зв’язку з цим розрізняються кримінально правові наслідки вчинення певного злочину, в першу чергу – розміри покарання. Отже, матеріальному критерію класифікації відповідає її формальний критерій – санкція ...
Класифікація та об’єкти страхування в сфері космічної діяльності….……10 1.3. Правові форми страхування в сфері космічної діяльності……………...…..
...і місце в системі цивільного права. 2. Поняття зобов'язання. Суб'єкти, об'єкти і зміст зобов'язань. 3. Правова класифікація зобов'язань на види і ...
ЗМІСТ 1.АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ. 3 2. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, СТАДІЇ. 11 ЗАДАЧА 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 18
ЗМІСТ 1. Основні засади системи оподаткування в Україні. 2. Класифікація податкових норм. 3.
Бюджетні права як правовий інститут.....133 7.3. Бюджетні повноваження України.....134 7.4. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.....138 Контрольні запитання........податкового права в системі фінансового права.....211 11.2. Податкова система України.....215 11.3. Поняття, ознаки і функції податку. Класифікація податків і зборів 216 11....
...договору як підстави виникнення цивільних прав…………………………………………………..……..6 1.1. Поняття договору, як окремого виду правочину……………………...………6 1.2. Правове та економічне значення договору…………………………...……......Розділ 3. Порядок укладення, зміни і припинення договорів у цивільному праві України…………………………………………………………………………...…31 3.1.
...й ознаки злочину в кримінальному праві України 2. Відмінність злочинів від інших правопорушень 3. Поняття та практичне значення класифікації злочинів 4.
...правовий акт, його ознаки та класифікація 1.1 Закон, як нормативно правовий акт, його значення та дія 1.2 Підзаконні нормативно правові акти України: поняття види Розділ ...
...правовий акт, його ознаки та класифікація 1.1 Закон, як нормативно правовий акт, його значення та дія 1.2 Підзаконні нормативно правові акти України: поняття види Розділ ...
1. Поняття та особливості фінансово правових норм 2. Класифікація фінансово правових норм 3.
Поняття зобов’язального права. 2. Джерела правового регулювання договірних правовідносин. 3. Поняття та система зобов’язань 4. Класифікації зобов’язань. 5.
Класифікація цивільно правових систем світу 2. Романо германська цивільно правова система 2.1. Загальна характеристика 2.2.... Об’єктом дослідження є цивільно правові системи світу. Причому вони досліджується шляхом аналізу основних інститутів даних правових систем, на основі їх порівняльної характеристики.
Класифікація соціальних норм РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 2.1. Норми моралі і норми права: їх зв'язок і взаємодія ...
Поняття та класифікація функції управління державною службою……….17 2.3. Принципи управління державною службою…………………………..…….20 РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ...
ЗМІСТ br /> ВСТУП РОЗДІЛ 1. Поняття та юридична характеристика цінних паперів РОЗДІЛ 2. Критерії класифікації цінних паперів 2.1.
В а р і а н т І Тема: Класифікація засуджених до позбавлення волі та ...
Класифікація загальних засад призначення покарання ............... 19 РОЗДІЛ 2. УРАХУВАННЯ ТЯЖКОСТІ ЗЛОЧИНУ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ...
...ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ДАВНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ…………………………………….…….13 2.1. Сутність строків давності та обґрунтування їх тривалості……………..…..13 2.2. Диференціація та класифікація строків давності………………………...….16 2.3.
Класифікація цінних паперів 2.2. Характеристика окремих видів цінних паперів Розділ 3. Інститут ринку цінних паперів в цивільному праві України 3.1.
23 2.2 Класифікація спеціальних суб’єктів злочину.......................................................29 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ СУБ’ЄКТОМ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ....................................36 ВИСНОВКИ..................................................................................................................
Хартія про основоположні права Європейського Союзу 2000 р.: юридична сила, структура та зміст. Особливості класифікації прав у Хартії Висновки Література
Поняття злочину у кримінальному праві України……………7 2. Ознаки злочину та їх характеристика……………………………..11 3. Відмінність злочину від інших правопорушень……………….22 4. Класифікація злочинів та їх практичне значення……………...
1. Поняття державної служби 2. Принципи та види державної служби 3. Поняття посади і посадової особи, класифікація посад 4.
Завдання та функції кримінального права. 2. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки й значення. 3. Зміст універсального та реального принципу дії закону про ...злочину. Спірні питання щодо об’єкта злочину в науці кримінального права. br />br /> 9.
...Вступ У сучасній наукі державного права зарубіжних країн “форма держави” є однією з найважливіших і ємний понять. Як відомо, уже за давніх часів – на Древному ...розрізняв форми держави за двома ознаками: а) кількістю тих хто править (один, кілька, багато); б) в ...
ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ………….. 18 2.1.Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов'язань ……….. 18 2.2. Класифікація засобів забезпечення зобов'язань ……………………… 20 ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи правових факторів злочинності 1.1. Злочинність та її характеристика 1.2. Класифікація факторів злочинності Розділ 2.
Поняття, значення та види криміналістичної класифікації злочинів Висновок Список використаних джерел Висновок Підсумовуючи все сказане, хотілося б зазначити, що вивчення та дослідження злочину, на сьогодні, залишається одним із першочергових ...науки кримінального права. Саме від того, як повно та точно будуть вивчені та досліджені всі питання, пов'язані із вивченням та дослідженням злочину та класифікації злочинів і буде залежати благополуччя ...
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОЧИНУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 1.1 Поняття та ознаки правочинів 1.2 Умови дійсності правочинів РОЗДІЛ 2. ВИДИ ТА ФОРМИ ПРАВОЧИНІВ 2.1 Класифікація правочинів 2.2 Форми правочинів ...
...про предмет злочину в кримінальному праві України. Предметом дослідження є поняття предмета злочину, його співвідношення з поняттями об’єкта й окремих ознак об’єктивної сторони складу ...проаналізувати існуючі в науці кримінального права погляди вчених щодо визначення поняття предмета злочину та його місця серед інших ознак складу злочину; – виявити притаманні предмету злочину ознаки, ...
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………….………….4 РОЗДІЛ 1. Характеристика юридичної особи………………………….………….8 1.1. Поняття та ознаки юридичної особи………………………………..8 1.2. Класифікація юридичних осіб…………………………...…………11 1.3.
Класифікація конституцій, порядок їх розробки, прийняття та зміни. 2. Парламенти та парламентаризм в зарубіжних країнах. Порядок формування, структура та характеристика ...етапи розвитку конституціоналізму та, спираючись на його сучасні положення, показати класифікацію конституцій, порядок їх розробки та ...
Захист прав і свобод особи……………………………….………14 2.1. Класифікація прав і свобод особи………………………………...……14 2.2. Гарантія прав і свобод особи………………………………….……..
Поняття адміністративно правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх та його ознаки 1.3. Систем суб’єктів адміністративно правового забезпечення охорони дітей РОЗДІЛ ...АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 2.1. Нормативно – правове регулювання адміністративно – правової охорони дітей 2.2. Класифікація прав і свобод дітей як об’...
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Цивільно правова характеристика господарських товариств………….6 1.1. Поняття та характерні риси господарських товариств…………………….…6 1.2. Класифікація господарських товариств……………………………………….9 Розділ 2.
...правом промислової власності та авторським правом Розділ 2. Міжнародні нормативні документи у сфері захисту промислової власності 2.1. Паризька конвенція про охорону промислової власності 2.2. Запровадження Міжнародної патентної класифікації 2.3.
...правової системи ………………………………6 1.2 Класифікація правових систем світу………………………….7 РОЗДІЛ 2 РОМАНО – ГЕРМАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ....9 2.1 Поняття романо германського типу правової системи..........9 2.2 Система права та її структура...................................................
Особливості реалізації права власності на пам'ятки 1.4. Захист традиційного характеру середовища та об’єктів культурної спадщини 1.5. Фінансування охорони культурної спадщини 1.6. Класифікація об'єктів культурної спадщини 1....
...розкриття нижнього рівня системи конституційного права – конституційно правових норм. Необхідно надати визначення конституційно правових норм, розкрити їхню сутність ...специфічні риси, які відрізняють їх від інших правових норм. Четверте питання слід присвятити класифікації конституційно правових норм.
Класифікація злочинів. 5.Висновки. 6.Список використаної літератури. Список використаної літератури: 1 .Кримінальний кодекс ...Кримінально процесуальний кодекс України. К. : Юрінком Інтер, 2005. 478 с. 2 .Ковальський В. Кримінальне право України: Посібник/ Віктор Ковальський, Марія ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.