Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 572 за запитом класифікація права

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ......................................................................................13 3.1 Об'єктивно протиправне діяння....................................................................15 ІV. ПРИЧИНИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ................................15 4.1 Поняття попередження ...15 4.2 Цілі, завдання, функції та межі профілактики правопорушень...........20 4.3 Система профілактики правопорушень..................................................
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ 1.2 Сутність доходів і видатків, їх класифікація 1.3 Характеристика рахунків, призначених для обліку доходів і видатків Розділ 2 Діюча практика обліку доходів і видатків в ...по кожному поточному чи реєстраційному рахунку в розрізі кодів економічної класифікації.
...найбільш правильна”, "правильна”, "може мати право на існування”. Прокоментуйте кожну з відповідей, аналізуючи всі "за” і "проти”. 1. На етапі економічної трансформації України в єропейськеспівтовариство ...стратегічного управління у сфері національної безпеки. 5.3.Основні нормативно правові акти, що регламентують діяльність суб'...
Класифікація актів управління та порядок їх відпрацювання та прийняття. Задача № 1. Окуньов та Карасик були притягнуті рибінспекцією до адміністративної відповідальності ...вважаючи, що він повинен нести відповідальність за дрібне розкрадання. Чи правий прокурор?
...зборів та позабюджетних платежів, їх класифікація; проводиться огляд нормативно правової бази обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами; визначаються методологічні основи обліку розрахунків з бюджетом та ...характеру діяльності підприємства; надання підприємствам права: на отримання безкоштовних консультацій з питань проведення перевірок та обов’язкових вимог; фіксування процесу перевірок аудіовізуально.
...відносять потерпілих від злочину, їх права й інтереси (Є. Фесенко). Аналізуючи різні точки зору слід зрозуміти спільні риси та розбіжності, висловлювані вченими з приводу об’...та об’єкта кримінально правової охорони. Розглядаючи третє питання про класифікацію об’єктів злочину необхідно звернутися ...
Класифікація сучасних документів 5.3. Основні види управлінських документів та вимог до їх підготовки 5.4....як на державному макрорівні, так і в колективах на мікрорівні, правові та організаційні механізми втілення головної ...
Вступ РОЗДІЛ І Господарські об’єднання – як вид господарських організацій 1.1 Поняття господарського обєднання 1.2 Ознаки, які відрізняють від підприємств РОЗДІЛ ІІ Види господарських об’єднань та їх класифікація 2.1 Загальна характеристика організаційно правових форм 2.2 Асоціації 2.3 Корпорації 2.4 Консорціуми 2.5 Концерн ...2 Ліквідація господарських об’єднань Висновки Господарські об’єднання мають право повноцінно вести свою діяльність та ...
Класифікація девіантної поведінки підлітків. 23. Види психопатологічної поведінки. 24. Характеристика делінквентної поведінки. Статева деморалізація та шляхи її профілактики. 25....культура соціального педагога. 30. Зміст та принципи конвенції ООН про права дитини. Практична психологія 1.
Зміст Вступ РОЗДІЛ І Господарські об’єднання – як вид господарських організацій 1.1 Поняття господарського обєднання 1.2 Ознаки, які відрізняють від підприємств РОЗДІЛ ІІ Види господарських об’єднань та їх класифікація 2.1 Загальна характеристика організаційно правових форм 2.2 Асоціації 2.3 Корпорації 2.4 Консорціуми 2.5 Концерн ...Ліквідація господарських об’єднань Висновки уривок Господарські об’єднання мають право повноцінно вести свою діяльність т...
...матеріальних та процесуальних норм фінансового права…………………………………………………………………………….…….6 Розділ 2. Характеристика процесуальних податково правових норм…………..10 2.1. Поняття та сутність процесуальних податково правових норм……………10 2.2. ...процесуальних податково правових норми…………………………17 Розділ 3. Характеристика бюджетно процесуальних норм………………...……20 3.1. Сутність бюджетно процесуальних норм……………………………………20 3.2. Класифікація та види бюджетно процесуальних норм………………....
...3 Розташуйте потреби, відповідно до класифікації Маслоу, за ступенем необхідності їх задоволення у піраміду. 1. Потреби у повазі 2. Потреби у безпеці та захисті 3....збутова мережа Question 5 Балів: 1 До основних правочинностей римського права не відноситься право: Виберіть одну ...
Використання розробленої в економічній теорії класифікації факторів, що спонукають до банкрутства підприємницькі структури, дозволяє розглянути проблемні питання з позицій системного підходу і обґрунтувати стратегічні напрями ...на результати виробничо–господарської діяльності підприємницьких структур Рис. 1.2 Класифікація зовнішніх факторів, що впливають на ...
Поняття і класифікація засад кримінального провадження. Завдання 2. Громадянин Грузії, який навчався у вищому навчальному закладі м. Києва, був затриманий за підозрою у вчиненні ...Посилаючись на те, що він громадянином іноземної держави, затриманий вимагав свого негайного звільнення. Яке рішення може бути прийняте у такій ситуації? Які правила дії кримінально процесуального закону щодо ...
Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації 1.2 Особливості організації безготівкових розрахунків 1.3 Застосування електронних систем для проведення безготівкових розрахунків Розділ 2. Аналіз проведення ...розрахунків в черкаській філії АКБ “Легбанк” 2.1. Загальна характеристика діяльності банку 2.2. Аналіз інформаційного та програмного забезпечення банку 2.3. Правові засади та порядок організації документообігу ...
Класифікація принципів правосуддя 1.3. Зміст основних принципів правосуддя Розділ 2. Органи судової влади (правосуддя). Поняття, суть, види і призначення ...та незалежної судової системи, яка, в свою чергу забезпечує захист прав людини на державному рівні, тобто ...
Класифікація принципів правосуддя 1.3. Зміст основних принципів правосуддя Розділ 2. Органи судової влади (правосуддя). Поняття, суть, види і призначення ...та незалежної судової системи, яка, в свою чергу забезпечує захист прав людини на державному рівні, тобто ...
Класифікація слідчих (розшукових) дій. Основна та додаткова література: Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 ...Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації [...
Теорія держави і права та інші юридичні науки співвідношення 3. Загальне поняття держави та її ознаки 4. Сутність держави. Призначення держави як соціального інституту 5. Теорії ...держави 6. Історичні типи держави 8. Політика і політична система держави 10. поняття громадянського с:успільства елементи принципи 11. Функції держави:поняття, їх класифікація та співвідношення з завданнями та ...
Міжнародні правові акти з питань місцевого самоврядування. 8. Місцеві фінанси як система. 9. Елементи системи місцевих фінансів та їх сутність. 10....визначенні обсягу бюджетних трансфертів. 47. Комунальна власність та особливості реалізації права комунальної власності. 48.
Могла завдавати шкоди правам громадян 5. Могла завдавати шкоди міжнародному престижу держави Тест 2 В історії суспільства психіатрична допомога: 1....здійснення життєвого шляху 5. Здатність до самоконтролю Тест 6 Міжнародна класифікація хвороб і проблем, зв'язаних ...
Класифікація банківських кредитів………………………………………….…..9. РОЗДІЛ 2. Елементи договору банківського кредиту та порядок його укладання…………………………………………………………...…………...................................15. 2.1. Сторони договору банківського кредиту…………………………………….15. 2.2. ...та порядок укладання договору банківського кредиту.....16. 2.3. Зміна та розірвання договору банківського кредиту………...……….21. РОЗДІЛ 3. Забезпечення договору банківського кредиту та правові наслідки порушенн...
ТЕОРЕТИЧНО ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 1.1. Історичний генезис лізингових відносин. 1.2. Поняття лізингу, його структура, види та функції 1.3. Нормативно правове регулювання ...діяльності ІІ. АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 2.1. Організація і технологія здійснення операцій з фінансового лізингу 2.2. Класифікація платежів по фінансовому лізингу 2....
...організації та основні системи їх класифікації? 2. Які етапи включає процес створення страхової організації? Охарактеризуйте їх зміст. 3. Які заходи впливу застосовує Комісія у разі ...за страховою діяльністю та його функції. 4. Вплив норм міжнародного права на формування вимог до регулювання ...
Класифікація конфліктів 4. Причини та шляхи подолання конфліктів Висновки Список джерел Вступ Характерною рисою буття суспільства, особливо на сучасному етапі, ...з невід'ємних ха¬рактеристик службової діяльності особи в сфері права.
Правила проведення експертизи кількості під час приймання товарів. 1.2. Особливості перевезення та експертиза вантажів на залізниці, види розкрадань товарів ...1.3. Евристичні або субєктивні методи експертної оцінки: органолептичні, їх класифікація, переваги і недоліки. 1.4.
Класифікація та види бюджетно правових відносин відповідно до Бюджетного кодексу України…………………………………………………..…14 1.3. Виникнення, зміна та припинення бюджетно правових ...ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 3.1. Бюджетно правові відносини у сучасній науці фінансового ...
...пам’ятати, в юридичній літературі класифікація функцій Кабінету Міністрів України здійснюється за різними критеріями. Розкрийте зміст об'єктних функцій: виконавчу, економічну, соціальну, гуманітарну, екологічну, бюджетну, ...що за юридичними наслідками форми діяльності уряду України поділяються на правові та неправові, а останні у ...
...пам’ятати, в юридичній літературі класифікація функцій Кабінету Міністрів України здійснюється за різними критеріями. Розкрийте зміст об'єктних функцій: виконавчу, економічну, соціальну, гуманітарну, екологічну, бюджетну, ...що за юридичними наслідками форми діяльності уряду України поділяються на правові та неправові, а останні у ...
Класифікація методів соціально педагогічного дослідження (за Б.Ананьєвим). Методи обробки даних. 34. Спостереження та самоспостереження. Вимоги до проведення. 35....соціально психологічного дослідження. Види опитування. 51. Метод опитування. Види запитань. Правила формування запитань. 52. Метод тестування.
Класифікація правочинів та наслідки їх недійсності 1.1. Характерні ознаки, сутність, форми та різновиди правочинів 1.2. Різновиди недійсних правочинів....в контексті нового Цивільного кодексу України 3.1. Порядок та правила нотаріального посвідчення правочинів за законодавством ...
Класифікація ресторанів 2.2. Обладнання та дизайн ресторану 2.3. Оформлення і організація приміщення 2.4. Бар 2.4.1....1. Джерела отруєнь 2.8.2. Чистота 2.8.3. Правила особистої гігієни обслуговуючого персоналу 2....
...значення позову в адміністративному процесуальному праві..6 1.1. Поняття та функції позову…………………………………………….6 1.2. Співвідношення понять «позов» і «позовна заява»……………….....Розділ ІІІ : Види позовів в адміністративному судочинстві……………………..21 3.1. Класифікація позовів………………………………………………..21 3.2.
Охарактеризуйте правові акти, якими повинен керуватися в своїй роботі з документами працівник кадрового апарату. 5. Зазначте основні вимоги до кадрових документів ...складаються описи справ для передання в архів? 6. Перелічіть основні правила складання опису справи. 7.
...видам продукції, в яких, як правило, і ціна і рентабельність набагато вища. Але з огляду на низьку спроможність покупців, все ж таки основним продуктом є ...1.1 Схема аналізу фінансового стану підприємства Рис. 1.3 Класифікація показників фінансової діяльності Таблиця 1....
Класифікація покарань, які не пов'язаних з позбавленням волі……………………………………………………………………………...8 РОЗДІЛ 2. СЛУЖБА ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ, НЕ ПОВ`ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ...ПОКАРАННЯ, НЕ ПОВ`ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ………………………………...21 3.1. Правові та організаційні проблеми виконання покарань, ...
Класифікація та групування власного капіталу в обліку і звітності 20 1.4. Методи оцінки власного капіталу і їх використання в обліку ...та аудиту власного капіталу; надати класифікація та групування власного капіталу в обліку і звітності; дослідити методи оцінки власного капіталу і їх використання в обліку; проаналізувати законодавчо ...
Класифікація зброї в кримінальній літературі 3. Коротка кримінально правова характеристика незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними ...вибуховими речовинами; розглянути критерій ступеня вражаючої здатності зброї (її небезпеки). Класифікація зброї в кримінальній літературі; дати ...
...незначну мають гудвіл – 3,9%, права на знак для товарів і послуг – 3,51%. вартість нематеіральних активів, внесених засновниками на протязі 2006 2008 років не ...продукції і отримати прибуток. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Класифікація нематеріальних активів Рис. 1.2.
Класифікація ігор 2. Дидактичні ігри а) дидактичні ігри – засіб навчання і виховання; б) особливості окремих дидактичних ігор; в) етапи і ...гри в системі навчання; б) вимоги до проведення гри; в) правила гри 5.
Класифікація службових документів 4. Формуляр зразок організаційно розпорядчих документів 5. Коротка характеристика Олександрійського міського військового комісаріату Розділ 11....3.4. Індексація документів 3.5. Погодження документів 3.6. Право засвідчення документів 3.7.
Класифікація професій практичної діяльності психолога 1. Практичний психолог як суб'єкт професійної діяльності. 2. Професійна компетентність практичного психолога як система ...роботи психолога у будь якій сфері діяльності. 3. Напишіть основні правила побудови стосунків психолога та клієнта.
Правила “ІНКОТЕРМС” та порядок їх застосування. 3. Вплив умов, визначених Правилами “ІНКОТЕРМС” на відображення зовнішньоекономічних операцій в бухгалтерському обліку. 4....відображається виготовлена готова продукція з давальницької сировини. 5. Кому належить право власності на імпортну давальницьку сировину ...
...була затверджена структура діючої бюджетної класифікації в Україні? 4. Грошові кошти бюджету — це ... 5. Чім відрізняється банківська система касового виконання бюджету від казначейської системи касового ...Яким документом і в якому році була запроваджена діюча бюджетна класифікація? 8. Закінчіть формулювання терміна: 9.
Вечірні коктейлі на базі джину, горілки, рому, бренді – їх використання та класифікація ЗМІСТ І. ВСТУП 1. Задачі та обов’язки бармена в обслуговуванні відвідувачів 2. Значення коктейлів в харчуванні людини ІІ....пристосувань, інвентарю, посуду, яке застосовується при приготуванні напоїв 2.6. Правила експлуатації устаткування, вимоги охорони праці, ...
правила початку дня ТЕСТ ДО ТЕМИ 9 (В ТЕСТАХ 8 И 9 МНОГО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НЕ УЧТЕНО –ВОПРОСЫ К ПРЕПОДУ) Question ... класифікація d. сертифікація Question 13 Нормативно технічний документ, що встановлює вимоги до якості продукції – це: a. жодної правильної відповіді b.
Загальна характеристика та організаційно правові засади діяльності загальноосвітньої школи інтернату І ІІ ст. м. Сміли 1.3. Організаційно структурна схема школи інтернату ІІ Розділ....процесі загальноосвітньої школи інтернату. Розглянули та дослідили характеристику та організаційно правові засади діяльності загальноосвітньої школи інтернату, ...
Правові основи митно тарифного регулювання. Митний тариф. Види мита. 2. Поняття, види та порядок сплати митних платежів. 3....а Вишняков О. Режим генералізованих тарифних преференцій ЄС / О.Вишняков // Право України. – 2006. – № 10. – С.
Їх визначення та класифікація. Характеристика груп пообідніх коктейлів ЗМІСТ І. ВСТУП 1. Задачі та обов’язки бармена в обслуговуванні відвідувачів 2....пристосувань, інвентарю, посуду, яке застосовується при приготуванні напоїв 2.6. Правила експлуатації устаткування, вимоги охорони праці, ...
Економіко правові аспекти обліку, контролю та аналізу основних засобів 1.1 Основні засоби, як об’єкт бухгалтерського обліку, їх групування і ...бухгалтерського обліку. В роботі розглядаються питання сутності основних засобів, їх класифікація (з точки зору бухгалтерського та ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.