Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 488 за запитом класу

ЗРАЗОК Характеристика Белянської Карини Миколаївни 18.09.03 р.нар., яка навчається у загальноосвітній школі №12 з 01.09.2010р.... Карина засвоїла програмовий матеріал 1 класу на високому рівні. Виявила стійку зацікавленність до знань, високу працездатність. Добре сприймає великий об′єм інформації, вміє зосереджувати увагу протягом ...
ПЛАН ВСТУП ................................................................................................................ 3 РОЗДІЛ І. Загально психологічні та вікові особливості мислення ... 6 1.1....розвитку мислительної діяльності учнів молодших класів в процесі навчання ............................ 23 2.1. Особливості формування мислительної діяльності дітей в процесі вивчення математики .................................................................................. ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи психологічного аналізу психічної стійкості особистості 1.1.Характерні особливості психічної стійкості особи 1.2....дослідження психічної стійкості учнів 9 класів 2.1.Методика вивчення психічної стійкості учнів 2.2.Аналіз результатів дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки
ВСТУП……………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Поняття диференціації навчання у психолого педагогічній науці……7 ...особливості диференціації навчання учнів початкових класів……………………………………………………………………..12 1.3. Специфіка реалізації диференційованого підходу на уроках у сучасній початковій школі………………………………………………………..19 РОЗДІЛ 2.
1. Цілі, умови та можливості застосування активних методів навчання при викладанні дисципліни «Основи економіки» 2....баланс країни” для учнів 9 класу 3.1. Обґрунтування важливості теми та особливості її викладання 3.2. Цілі та завдання вивчаючої теми „Платіжний баланс країни” 3....
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи вивчення байок в початковій школі 1.1. Байка один з видів літературного жанру, який вивчається ...читання "Українська байка" в третьому класі початкової школи Висновки Список літератури
№0122 ВСТУП РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 1.1.Організація діяльності як педагогічна проблема 1.2....у практиці роботи вчитель початкових класів 2.2 Методика експериментального дослідження та його результативність ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
... Задача №186 Ввечері, близько 20.00 учні 10 класу Артеменко Руслан і Романенко Віктор (17 ...
1. Цілі, умови та можливості застосування активних методів навчання при викладанні дисципліни «Основи економіки» 2....та функції” для учнів 11 класу 3.1. Обґрунтування важливості теми та особливості її викладання 3.2. Цілі та завдання вивчаючої теми „Фінанси, їх сутність та ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи емоційних бар’єрів у спілкуванні підлітків 1.1. Теоретико методологічні підходи до вивчення проблеми емоційних ...у спілкуванні в учнів 7 класу 2.1. Методика дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Список літератури
1. Загальні ознаки типу мікроспоридій. 2. Загальні риси організації стьожкових. 3. Порівняльна характеристика плоских, круглих і кільчастих червів. 4.... Загальні ознаки класу земноводних. 6. Особливості розмноження у птахів. 7. Описати птаха за такою схемою (зозуля) – назва виду (моногам, полігам і нагнізний, виводковий, ...
Варіант 3 1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Комп’ютер. Сержант. Роман. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши ... Операції з класами.
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЗКІВ 1.1. Сутність ключових понять 1.2....УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 2.1. Програма і завдання педагогічного експерименту 2.2. Хід і аналіз результатів формувального експерименту Висновки до другого розділу ВИСНОВКИ ...
ВСТУП………………………………………………………………………………... 3 Розділ I. КРАЄЗНАВЧА РОБОТА З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ……... 7 1.1.
Вступ РОЗДІЛ 1. Функції та прийоми використання гри на уроках англійської мови 1.1. Основні функції гри в процесі вивчення ...мови в початкових та середніх класах 3.1. Психологічні передумови використання рольової гри у процесі навчання іншомовного спілкування учнів середньої школи 3.2.
Вступ Розділ І. Що таке творча активність? 1.1 Психолого педагогічний аспект творчої активності молодшого школяра 1.2 Методи і ...прийомів стимулюючої активності учнів молодших класів Висновки до І розділу Розділ ІІ. Пошук результативних практичних шляхів стимулювання творчої активності учнів на уроках активності учнів на уроках ...
ПЛАН Вступ Розділ 1. Значення введення поняття «системний блок» на уроках інформатики в початковій школі 1.1....в процесі ознайомлення учнів початкових класів із системним блоком Розділ 3. Експериментальна частина Висновки Список використаної літератури
Вступ. 1. Критерії оцінювання успішність учнів з предмету "Фізична ку льтура". 1.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у середній ...фізичне виховання учнів 5 9 класів. Простежується значна невідповідність рекомендованої технології оцінювання основним вимогам, які ставляться до контролю і оцінювання. Сама система визначення результативності навчальної діяльності ...
Вступ Розділ 1. Активізація навчальної діяльності учнів за допомогою ігор 1.1. Поняття та зміст активізації навчальної діяльності учнів 1....на уроках малювання у початкових класах 2.1. Дидактичні ігри на уроках малювання 2.2. Методика використання художньо–дидактичних вправ і ігор на уроках малювання Висновки ...
Вступ Розділ І. Структура мотивації учіння. 1.1. Психолого педагогічна характеристика процесу учіння. 1.2. Поняття про мотиви учіння.
№0117 ВСТУП Розділ I. ТЕОРІТИЧНО МЕТОДОЛОГИЧНІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНОГО ХОРОВОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ . 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСОБІВ 1.1 Формування фізичної культури та її роль у ...
ВСТУП Розділ I. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ 1.1. Сутність підприємницької освіти 1.2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти психологічного аналізу соціальної компетентності 1.1. Поняття соціальної компетентності в психологічній літературі 1.2.
Вступ ...................................................................................................................3 Розділ 1. Огляд літератури.................................................................................5 1.1.Морфо функціональні особливості дітей молодшого шкільного віку.........
Вступ ……………………………………………………………... 3 Розділ I. Теоретичні передумови уроків з комп’ютерною підтримкою … 5 1.1. Теоретичні підходи до проблеми використання комп’...
Вступ Розділ 1. Формування творчої особистості учня як одна із головних вимог до уроку математики 1.1.
Вступ…………………………………………………………………………………...............................3 Розділ 1. Огляд літератури…………………………………………………………....................5 1.1. Морфо функціональні особливості дітей молодшого шкільного віку…5 1.2.
ВСТУП Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1.1. Історія виникнення технології проектної діяльності 1....
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу емоційних бар’єрів у спілкуванні учнів 1.1. Поняття бар’єрів спілкування та їх ...
У даній роботі охарактеризовано різні підходи до вивчення проблеми впровадження інтерактивних технологій навчання в педагогічній теорії та практиці, з’ясовано ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.РОДИННЕ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Питання родинного виховання та навчального процесу ...
Вступ.................................................................................................................................3 Розділ І Особливості пам’яті та мислення старших підлітків 1.1. Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці.....................................
Вступ Розділ 1. Формування творчої особистості учня як одна із головних вимог до уроку математики 1.1.
ВНИМАНИЕ РАБОТА В ФОРМАТЕ pdf br />br /> Вступ………………………………………………………………………………...................................3 Розділ 1. Огляд літератури………………………………………………………........................5 1.1.
Вступ Розділ I. КОМПЕТЕНТІСНИЙ ЗМІСТ ОСВІТИ 1.1. Компетенція і компетентність особистості – мета сучасної школи 1.2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти рольової гри як засіб інтенсифікації у навчальному процесі 1.1 Психолого педагогічне дослідження доцільності і ...
ВСТУП РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ НА НАОЧНО ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ І.1.Психолого педагогічний аспект проблеми І.2.
ВСТУП Розділ I. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 100 1.1.Усна нумерація 1.2. Письмова нумерація 1.3.
... ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА 2. ПРАКТИЧНІ ВИДИ РОБОТИ ІЗ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА 2.1.
...середньорічний контингент учнів, середньорічну кількість класів і кількість ставок для планування фонду зарплати по міській школі на підставі таких даних: На 1 січня у школі була така кількість класів та учнів Показники Класи 1 ...
...інформації про рух запасів призначено клас рахунків: a. 2 b. 4 c. 3 Question 2 Аналітичний облік запасів ведеться в розрізі: a. за балансових рахунків b....При обліку витрат використовуються рахунки класу: a. 7 b. 3 c. 8 і 9 Question 3 Рахунок 91 «Загально виробничі витрати» закривається на рахунки: a.
...балансу використати рахунки 1 6 класів. При цьому необхідно врахувати відповідність структури балансу плану рахунків бухгалтерського обліку, яка наведена нижче: Клас рахунків Розділ балансу 1 клас (...
...балансу використати рахунки 1 6 класів. При цьому необхідно врахувати відповідність структури балансу плану рахунків бухгалтерського обліку, яка наведена нижче: Клас рахунків Розділ балансу 1 клас (...
...дослідження у діяльності вчителя початкових класів, їх характеристика. 4.Розвиток особистості учнів початкових класів, його рушійні сили. Чинники формування особистості. 5. Вікова періодизація в педагогіці.
Збільшене число класів (з 17 до 21) 2. Клас хвороб нервової системи й органів почуттів розділений на класи I VII VIII 3.
класи b. сортамент c. групи Question 4 В Україні виготовляють наступні марки бензинів: a. автомобільні, авіаційні, реактивні b. легкі, важкі c....авіаційні Question 5 Консистентні мастила класу 2 називаються: a. спеціальні b. універсальні c. всі відповіді правильні ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Кислоти класифікують за такими ...
...витрат – це поділ їх на класи на основі певних загальних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними. Причому, чим більше виділено ознак класифікації, тим ... з використанням рахунків 8 класу “Витрати за елементами” з використанням рахунків 9 класу “Витрати діяльності” з одночасним використання рахунків класу 8 «Витрати за елементами» і ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.