Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 488 за запитом класу

ЗМІСТ ВСТУП 4 1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ 5 2 ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 7 2.1 Аналіз процесу обробки інформації та вибір структур даних для її зберігання 7 2.2 Розробка інформаційної моделі системи 9 2.3 Побудова структурної схеми програмного продукту 9 3 РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА 12 3.1 Вибір форми діалогу 12 3.2 Розробка форм введення виведення інформації 12 4 РОЗРОБКА ІЄРАРХІЇ КЛАСІВ ПРОГРАМИ 18 4.1 Побудова діаграми класів 18 4.2 Розробка ме...
...класифікацію, яка встановлює: а) 7 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів загального страхування; б) 8 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 ...
...та об'єднання рахунків за класами в плані рахунків підприємства і плані рахунків комерційного банку. Порівняти баланс комер¬ційного банку та підприємства за структурою. Б.... а) рахунки п'ятого класу; б) рахунки шостого класу; в) рахунки першого класу; г) всі наведені рахунки. 8. Які з наведених бухгалтерських рахунків належать до ...
...здоров‘я в учнів початкових класів у філософській, медико біологічній, психолого педагогічній літературі і педагогічній практиці 6 1.2. Визначення здорового способу життя та його основні ...способу життя учнів 1–4 класів 22 2.2. Формування навичок здорової поведінки молодшого школяра як поведінкової основи здорового способу життя 26 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
...уроках англійської мови в молодших класах 2.1. Урок 1. Тема: «Учень і його оточення» (3 клас) 2.2. Урок 2.
У школi створений клас пiдвищеної педагогiчної уваги. У ньому навчається 15 дiтей. З них 5 iз ЗПР, що є наслiдком педагогiчної та мiкросоцiальної занедбаностi, ...є доцiльними заняття з усiм класом разом? 3.Допомога якого фахiвця була б бажаною? 3. Iгор Ч., 15 років. Психолога викликали на консультацію в реанімаційне відділення.
...використовуватися на уроках в початкових класах для реалізації різних прийомів ТРВЗ технології. Завдання 3. Проаналізуйте зміст навчальної програми одного з навчальних предметів (за власним вибором) та ...доцільними для використання вчителем початкових класів (результати аналізу оформіть у вигляді таблиці) (не менше5 ти позицій). Завдання 4. Розробіть дві моделі навчальних ситуацій з використанням таких ...
У класі навчається 30 учнів, серед яких 6 займається плаванням. Знайти ймовірність того, що навмання вибраний учень займається плаванням. 4.... В одному класі 5 відмінників, в другому класі – 3 відмінники, а в третьому класі відмінників немає. З навмання вибраного класу вибрали учня.
...проблеми формування у учнів початкових класів культури спілкування визначається зрослими на сучасному етапі вимогами, які суспільство висуває до комунікативної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів....реалізації культури спілкування учнів початкових класів у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Лише частково розроблений методичний аспект формування вмінь і навичок спілкування учнів початкових класів, який ...
...витрат діяльності: з використанням 8 класу рахунків “Витрати за елементами”, з використанням 9 класу рахунків “Витрати діяльності”, з одночасним використання 8 і 9 класу рахунків.
...1 В кожному з трьох класів навчається по 25 учнів. У першому класі є 12, у другому – 10, а в третьому –8 хлопчиків.
...РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У 1 КЛАСІ…….. 11 2.1. Педагогічні дослідження щодо предмету і завдання методики початкового навчання математики..........................11 2.2....з математики для учнів 1 класу………. 15 2.3. Методи математичного розвитку 6 річних учнів……………….. 18 Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ...
Завдання навчання математики в початкових класах 1.3. Зміст початкового курсу математики. Аналіз програм з математики 1.4. Місце операцій рахунку, зміст дій додавання й віднімання ...І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 2.1. Методика додавання та віднімання чисел в межах 10 2.2. Методика додавання та віднімання чисел від 11 до ...
...критичного мислення учнів 9 х класів у процесі навчання 1.6 Конвергентне мислення 1.7 Рефлексія та методи її розвитку Висновки до розділу I Розділ ii....творчих здібностей учнів 9 х класів на уроках фізики 2.1 Методичні основи навчально виховної діяльності для формування і розвитку творчих здібностей дев’ятикласників під час ...
...витрат діяльності: з використанням 8 класу рахунків “Витрати за елементами”, з використанням 9 класу рахунків “Витрати діяльності”, з одночасним використання 8 і 9 класу рахунків.
класи і соціальні групи e. окремі індивіди Question 2 Балів: 1 До якого рівня політики належить діяльність органів державної влади та ... організоване насильство одного класу для придушення іншого c. моральний авторитет d. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості e.
...різних систем поділяються на різні класи, орієнтовані на певні соціальні групи клієнтів. Наприклад, основні класи VISA – Classic та Gold; MasterCard Mass та Gold, American Express – Green ...
класи і соціальні групи d. органи місцевого самоврядування e. засоби масової інформації Question 10 Вислів: "Мета виправдовує засоби" належить: a.... організоване насильство одного класу для придушення іншого b. єдино можливий спосіб зімкнення суспільства для вирішення важливих соціальних проблем c.
класи і соціальні групи b. окремі індивіди c. політичні партії d. органи місцевого самоврядування e. засоби масової інформації Question 8 Центральним ... організоване насильство одного класу для придушення іншого e. єдино можливий спосіб зімкнення суспільства для вирішення важливих соціальних проблем Question 4 За яким критерієм виділяють ...
...Якщо фінансовий стан позичальника відповідає класу Б, а рівень обслуговування боргу характеризується як „слабкий”, то в кредитному портфелі банку за групами ризику, кредиту надається категорія: a....Якщо фінансовий стан позичальника відповідає класу В, а рівень обслуговування боргу характеризується „добре”, то в кредитному портфелі банку за групами ризику, кредиту надається категорія: a.
...виховання культури поведінки учнів середніх класів. 1.1. Завдання та зміст виховання культури поведінки школярів. 1.2. Форми і методи виховання культури поведінки учнів середнього шкільного ...і психологічні особливості учнів середніх класів та урахування їх в процесі виховання культури поведінки. 2.2. Взаємозв’язок виховання свідомої дисципліни і культури поведінки учнів.
...нумерації чисел в учнів молодших класів 1.1. Літературний огляд 1.2. Навчання нумерації багатозначних чисел Розділ 2. Особливості методики вивчення нумерації чотири , п’яти і ...принцип подвійного групування одиниць по класах і розрядах. Оскільки узагальнення є центральним елементом системи розумових операцій, корекція його недоліків у школярів повинна включати активізацію і розвиток ...
...програми з математики для початкових класів… 12 1.4. Особливості позакласної роботи з вивчення математики ……………… 19 Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ......…. 22 2.1.
...самостійної роботи з учнями сьомого класу… РОЗДІЛ 2.ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ТЕМИ “ЕРИКУТНИК» 2.1. Аналіз програм та підручників «Геометрія 7 клас», «Геометрія 8 клас», «Геометрія 9 ...
...та особистістю в почат кових класах 1.3. Можливості використання впливу колективу на учнів початкових класів. 1.3.а. Принцип «паралельної дії» та шляхи його реалізації.
...принцип навчання грамоти в початкових класах, який давно отримав загальне визнання в педагогічній теорії і практиці. Він диктується як особливостями психології дітей молодшого шкільного віку, так ...якості навчального процесу в початкових класах особливе місце посідають шкільні підручники, які покликані сприяти відродженню духовності суспільства в цілому і кожної особистості зокрема, виховувати у школярів ...
...над текстом у 1—2 класах ..105 Робота над текстом у 3—4 класах ... 110 Тематика курсових робіт з «Методики вивчення розділу “Текст”» ...
Загальна характеристика класів рахунків. 5. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. 6. Бухгалтерське проведення. Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку на основі принципу подвійного ... Класи, в яких згруповано активні рахунки. 5. Класи, в яких згруповано пасивні рахунки. 6. Особливості використання забалансових рахунків. 7.
...з достатнім ступенем точності визначити клас клієнта, а отже і можливість неповернення кредиту і відсотків по ньому. У світлі виявлених проблем, банку для підвищення прибутковості кредитних ...з достатнім ступенем точності визначити клас клієнта. 2. Постійно робити оцінку принадності галузевих сегментів, відслідковувати динаміку коефіцієнтів, що дозволить точно визначити систему пріоритетів і забезпечити адекватну ...
...Фінансові результати"; • виділення в окремі класи рахунків витрат за елементами і доходів та результатів діяльності, що полегшує складання декларації про прибуток, оскільки в основу її побудови ...випуск", тобто порівняння доходів (рахунки класу 7} із витратами (рахунки класу 8); • можливе використання для обліку витрат рахунків класу 8 "Витрати за елементами".
класи і соціальні групи b. органи місцевого самоврядування c. окремі індивіди d. засоби масової інформації e.... організоване насильство одного класу для придушення іншого b. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості c. єдино можливий спосіб зімкнення суспільства для вирішення ...
класи і соціальні групи b. органи місцевого самоврядування c. окремі індивіди d. засоби масової інформації e.... організоване насильство одного класу для придушення іншого b. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості c. єдино можливий спосіб зімкнення суспільства для вирішення ...
Етноси, нації та класи і психології Тема 10. Психологія класу Завдання до теми 10 Питання для самоконтролю. 1. В чому полягає соціальний характер класу?
середній клас b. вищий клас c. нижчий клас ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 Балів: 1 Які з нижче перелічених позицій виділяють ...
...інформаційні системи Question 13 До класу вузькоспеціалізованих систем відносяться a. малі системи обліку b. корпоративні інформаційні системи c. системи обробки транзакцій Question 14 Системи підтримки прийняття ... всередині Плану рахунків (клас рахунків управлінський) c. із використанням Книг обліку Question 2 Податкова система України поділяється на складові a. аналітичний облік b.
...системи обліку Question 13 До класу вузькоспеціалізованих систем відносяться a. системи обробки транзакцій b. малі системи обліку c. корпоративні інформаційні системи Question 14 Системи підтримки прийняття ... всередині Плану рахунків (клас рахунків управлінський) Question 2 Податкова система України поділяється на складові a. управлінський облік і облік синтетичний b. аналітичний облік c.
Клас Асцидії (Ascidiae): біологічні особливості, будова, розмноження і розвиток 4. Клас Сальпи (Salpae): біологія, будова, розмноження і розвиток, метагенез 5.
...уроків образотворчого мистецтва в початкових класах. Розділ 2. Поняття і види композиції в образотворчому мистецтві. Розділ 3. Особливості композиційної побудови малюнків учнями 1 4 класів. Розділ 4.
Значення читання в початкових класах ..................................... 5 1.2. Наукові основи методики читання в початкових класах ........ 7 1.3. Завдання і зміст читання в початкових класах .........................
...підприємстві з використанням рахунків лише класу 1. Загальна інформація Суб’єкт підприємницької діяльності – акціонерне товариство, що виробляє продукцію. На підприємстві виконують кілька замовлень В поточному місяці ...обліку витрат необхідно використати рахунки класу 8 витрати за елементами) і класу 9 (витрати діяльності) Підприємство працює в нормальному режимі, і всі загальновиробничі витрати слід розподілити ...
...основи розвитку мовлення в початкових класах ……… 6 1.2. Мета і завдання уроків розвитку зв’язного мовлення в початковій школі ..................................................................................... 10 1.3....монологічного мовлення учнів 1 2 класів ... 37 2.3. Методика розвитку монологічного мовлення учнів 3 4 класів ... 44 ВИСНОВКИ …………………………………………………………………. 51 ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………... 53 ДОДАТКИ …………………………………………………………………… 55
...вихідні дані Підприємство використовує рахунки класу 8 та 9. Ставка податку на прибуток підприємств 30 %. Нарахування дивідендів з суми чистого прибутку 10% чистого прибутку....згруповані за функціями (закриття рахунків класу 9) собівартість реалізованих товарів 90000,00 грн. адміністративні витрати 15930,60 грн. витрати на збут 6555,80грн.
...і методів навчання учнів молодших класів 2.1. Організаційні форми, що використовуються вчителями молодших класів загальноосвітньої школи 2.2. Системи методів навчання, що використовуються вчителями початкових ...
...проблемного навчання математики в початкових класах Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ … 2.1. Технологія рішення математичних проблемних задач 2.2.
...англійської мови в 6 7 класах……………………………………………………...24 2.1. Взаємозв'язок сучасних зарубіжних методик викладання та сучасних підручників з англійської для 6 7 класів середньої школи……………………...24 2.2.
...ютерної грамотності учнів 2 – 4 класів Розділ 2. Методико теоретичні аспекти вивчення комп‘ютерних вірусів з учнями молодших класів 2.1.
...в 1 і 2 му класах 3.1. Дидактичні ігри на уроках природознавства в 1 му класі 3.2. Дидактичні ігри на уроках природознавства в 2 ...
364 Алфавітний покажчик українських назв класів асоціацій ................................. 365 Алфавітний покажчик українських назв груп асоціацій .................................... 365 Алфавітний покажчик українських назв асоціацій, занесених до Зеленої книги України ................................................................................................. 386 Алфавітний покажчик латинських назв класів асоціацій .................................. 387 Алфавіт...
...компартії є: держава знаряддя панівного класу, що використовується для підкорення пригноблених класів; непримиренність антагоністичних класів неминуче при зводить до класової боротьби, що є рушієм історії; основна ...
...час високими темпами зростає середній клас громадян, для яких і необхідно виготовлення цієї продукції звисокою якістю та помірною ціною. Як показують дослідження ринку, середній клас громадян зацікавлений у придбанні даних ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.