Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 488 за запитом класу

...з тим, що ринок такого класу готельних послуг виявився насиченим і не розвивався далі. Щоб вийти із становища, яке склалося, і розширити обсяг готельних площ (до ...є властивим для готелів такого класу. Вартість номерів в готелях нової мережі «Хілтон Гардел Інн» буде знаходитися в межах 50 80 дол.
У розробці попередньо треба вказати: клас, тему, мету та завдання уроку, обладнання, а вже потім викласти методичну модель фрагменту уроку (!), вказавши його етап).... У розробці попередньо треба вказати: клас, тему, мету та завдання уроку, обладнання, а вже потім викласти методичну модель фрагменту уроку (!), вказавши його етап).
...з тим, що ринок такого класу готельних послуг виявився насиченим і не розвивався далі. Щоб вийти із становища, яке склалося, і розширити обсяг готельних площ (до ...є властивим для готелів такого класу. Вартість номерів в готелях нової мережі «Хілтон Гардел Інн» буде знаходитися в межах 50 80 дол.
Назначение, синтаксис, стартовый класс, создание клас сов и их использование. Оператор new, объявление методов, конструкторы. Совмещение методов. Создать простейшую программу 12. Интерфейсы я ЯП Java.... Типи адрес, класи, маски, автоматизація процесу призначення адресу 34. Глобальні мережі. Поняття, види послуг, типи глобальних мереж 38. Електронна пошта.
на придбання будівель (клас 6,10%), 20 млн. на придбання нового обладнання (клас 10,30%). Амортизовані активи об'єднані в пули.
...локальної обчислювальної мережі Бізнес центру класу "В" "Реноме" 3.1. Структура локальної мережі підприємства 3.2. Структура телефонної мережі підприємства 3.3....телефонії в мережу Бізнес центру класу "В" "Реноме" 4.1. Дослідження ринку ІР телефонії 4.2. Компанії представляючі рішення ІР телефонії 4.3.
Клас будівлі: 1 3. Розміри: L1 крок колон 12 м L2 крок головних балок 6 м а крок балок настилу 1 ...умов роботи болтового з'зднання клас болтів 5.6 br />br /> Необхідна кількість болтів по міцності на зріз: br /> найменша товщина елемента.
...додаткову вартість; б) становище робітничого класу; в) суспільну власність; г) базис і надбудову. 4. Якими із перелічених варіантів положень керується К....і службовців; б) співробітництво робітничого класу з інтелігенцією, що породило його нейтральність і сприяло формуванню психології індивідуалізму; в) двоїста політика поведінки дрібної буржуазії; г) зростання соціальних ...
...обвинуваченню неповнолітнього Бабанова (учня 10 класу) у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень учневі паралельного класу під час бійки в школі. У судове засідання з’явилися однокласники обвинуваченого ...
...відстають від вимог стандарту першого класу за довжиною тулуба. У віці 12 місяців відставання становить 9,6 см або 7,6 %....розвитком від вимог стандарту першого класу у всі періоди вирощування, що негативно впливає на розвиток галузі свинарства в цілому. Затрати кормових одиниць в розрахунку на одну ...
...Необхідний рівень дохідності залежно від класу ризику проекту розподіляється таким чином: Таблиця 3 Клас ризику проекту Необхідний рівень доходності 1. 2. 3.
...Необхідний рівень дохідності залежно від класу ризику проекту розподіляється таким чином: Таблиця 2 з/п Клас ризику проекту Необхідний рівень доходності 1 Модифікація або розширення існуючої ...
...продавався фотоапарат "для школярів молодших класів". Вкажіть, які товари відносяться до класу товарів лідерів, які до товарів локомотивів, товарів підтримки, зазивних товарів Завдання № 5.
...продукції: грузовики "Isuzu" автобуси малого класу "Богдан А091" та "Богдан А092. Вартість майна підприємства в 2006 році порівняно із попереднім роком значно зросла на 89142 тис....створення нової моделі автобусу малого класу (А 093), яка відповідає вимогам ДСТУ UN/ECE R24 03 (стандарт EURU 3) на викиди забруднюючих речовин в атмосферу та ...
...товарних групах визначити: – до якого класу, який характеризує їх маркетингову при¬вабливість, відноситься кожний товар, побудуйте графічне зображення розміщення товарів по класах; – зробити висновки про можливу діяльність ...
...запасів здійснюється на рахунках другого класу, який має назву “Запаси”, і має наступні рахунки: 20 “Виробничі запаси”, 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”, 22 “Малоцінні та ...їх списання на відповідні рахунки класу 8 “Витрати”. Аналітичний облік в школі ведеться сальдовим методом, що сприяє значному поліпшенню якості як складського, так і всього матеріального ...
...запасів здійснюється на рахунках другого класу, який має назву “Запаси” і включає п’ять рахунків: 20 “Виробничі запаси”, 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”, 22 “Малоцінні ...їх списання на відповідні рахунки класу 8 “Витрати”. Аналітичний облік в лікарні ведеться оперативно бухгалтерським (або сальдовим) методом, що сприяє значному поліпшенню якості як складського, так ...
...на них солодощі для всього класу. Можна навести інші вихідні ситуації та проблеми, а також додати інших адресатів. Задача №4. Визначте тип клієнта у психологічній практиці ...готовності учнів 4 і 9 класів до навчання на наступній ступені навчання і підготувати за цими матеріалами статтю до провідного наукового журналу. Тетяна К.
Завдання № 3 Учень 6 го класу Петро Сидір приніс до школи належний його батькові швейцарський золотий годинник, який він показував на уроці іншим учням.... Після уроку клас поїхав на екскурсію, і Петро забув забрати годинник у вчительки. На наступний день до школи прийшов батько Петра і зажадав ...
...якому існує поділ на основні класи. 3. Галузь відносин між соціальними суб’єктами (класами, соціальними групами, національними спільнотами державами) щодо здійснення політичної влади. 4.
...витрат на виробництво на рахунках класу 9 “Витрати діяльності” Рисунок 1.5. Облік витрат на виробництво з використанням класу 8 “Витрати за елементами” Таблиця 1.1 ...
...використовують рахунки першого і третього класу, а саме: 30 „Каса”, 31 „Рахунки в банках”, 33 „Інші кошти”, 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 „Розрахунки з ...коштів споживче товариство використовує рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи». Облік товарної дебіторської заборгованості ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за ...
...крім підприємств, що використовують рахунки класу 8) Рис. 1.6 Облік витрат виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємствах, що використовують рахунки класу 8 Рис.
...мови, що позначає предмет або клас предметів": Виберіть одну правильну відповідь a. ім’я b. це c. вираз природної або штучної формалізованої мови d. позначає предмет або клас предметів e.
...дошкільних закладах освіти та першому класі школи § 1. Сутність мовленнєвої підготовленості дітей до Інколи § 2. Змістовий аспект мовленнєвого розвитку дітей і учнів § 3....дошкільного віку та учнів першого класу § 4. Усвідомлення дитиною мовлення § 5. Підготовка руки дитини до письма § 6. Діагностичні методики обстеження мовленнєвої підготовленості дітей до школи § 7.
Визначити до якого класу відносяться запаси. Вихідні дані для аналізу наведено у табл. 6.6. Таблиця 6.6. Дані про запаси підприємства Найменування запасів ...у найменуванні, % Віднесення запасу до класу Деревина 3,00 Фарби 1,00 Пластик 0,30 Упаковка 0,25 Клей 0,30 Етикетка 0,10 Всього 4,95 100,00 х ...
...де¬кількох шкільних журналів третіх класів сторінки, де були записані адреси та домашні телефони учнів. Скориставшись цим, Ренкін від стежував юних жертв і, переконавшись, що поблизу ...зґвал тував чотирьох учениць восьмого класу. Вирішіть питання про відповідальність Ренкіна.
...згруповані за функціями (закриття рахунків класу 9) собівартість реалізованих товарів 90000,00 грн. адміністративні витрати 15930,60 грн. витрати на збут 6555,80 грн....за економічними елементами (закриття рахунків класу 8) матеріальні витрати 185,00 грн. витрати на оплату праці 7000,00 грн. відрахування на соціальні заходи 2661,40 грн.
...громадянського виховання учнів 5 9 класів у позаурочній виховній діяльності. У свою чергу О. Кошолап обґрунтував необхідність про громадянське виховання учнів у процесі історико краєзнавчої діяльності....сформованості громадянськихпочуттів учнів 1 4 класів у позаурочній діяльності; 3. Теоретично обгрунтувати, розробити форми, методи, засоби формування громадянських почуттів молодших школярів.
...припущення: Чим менше здатність пануючих класів виявляти свою колективну солідарність, тим більше ймовірно, що пригноблені групи будуть вступити в конфлікт спільно a. А. Бандура b. Л.... чим менше здатність пануючих класів виявляти свою колективну солідарність, тим більше ймовірно, що пригноблені групи будуть вступити в конфлікт спільно b.
...завод продтоварів "Світанок" має високий клас надійності (клас Б) підприємства позичальника. Відтак банк може застосувати пільговий режим кредитування та дифференціювати відсоткові ставки.
...очолено яким не будь іншим класом. Не тільки англійський пролетаріат, але і англійська буржуазія не сформувалась то ще в клас, котрий досить усвідомив би свої інтереси ...
...крім підприємств, що використовують рахунки класу 8) Пояснення Рис. 1.6. Облік витрат виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємствах, що використовують рахунки класу 8 Рис. 1.7.
...підприємств, що не використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами») Рис. 1.6. Облік амортизації основних засобів (для підприємств, що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами») Рис.
це знаряддяпануючого класу для пригноблення інтересів інших класів Question 28 Видатний український діяч Т.Шевченко був керівником групи Кирило Мефодіївського товариства: a.
...Таблиця 1.3 Характеристика рахунків класу 8 "Витрати за елементами" Таблиця 1.4 Характеристика рахунків класу 9 " Витрати діяльності " Таблиця 2.1 Аналіз складу і структури ...
При використанні рахунків класу 8 нарахування визнаних витрат за елементами відбувається по дебету рахунків класу 8 і потім списання на дебет 92, 93, 94 ...
До якого класу позичальника за надійністю обслуговування боргу ви себе віднесли? Задача Припустимо, що дохідність безкупонної облігації із строком погашення через 2 роки ... До якого класу позичальника за надійністю обслуговування боргу ви себе віднесли? Задача Використовуючи наведену інформацію, розрахувати достатню величину лізингових платежів (платежі здійснюються на ...
...явищ, понять за групами, розрядами, класами b. розподілення предметів у визначеному порядку c. розподілення предметів, продукції, явищ, понять у визначеному порядку та послідовності, які утворюють чітку ...явищ, понять за групами, розрядами, класами залежно від їх загальних істотних ознак c. розподілення продукції за групами d. розподілення предметів, продукції, явищ, понять у визначеному порядку ...
У своєму ж сьомому класі середньої загальноосвітньої школи він виглядає як дуже сильний. На уроках фізики, нудьгуючи, він може, наспівуючи щось собі під ніс, прогулюватися ... Чи є необхідність роботи із класами, у яких вони навчаються? 5. Чи є необхідність роботи із педагогами, які їх навчають? Контрольні питання до заняття 7 1.
...крім підприємств, що використовують рахунки класу 8) Рис. 1.6. Облік витрат виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємствах, що використовують рахунки класу 8 Рис. 1.7.
...та юридичні особи, соціальні прошарки, класи Question 42 Правосуб’єктність включає в себе: a. правоздатність, дієздатність, делікатність b. правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, угодоздатність c....примусу, що забезпечує панування одного класу над іншим c. політико територіальна організація державної влади виокремленої частини населення на визначеній державними кордонами території Question 76 Форма державного ...
Особливості встановлення класу позичальників. 7. Порядок відкриття та використання поточних рахунків юридичних та фізичних осіб у банках. Поняття та призначення поточних рахунків....рейтингової оцінки позичальника, порядок визначення класу позичальника та вартості застави. 8. Аналіз ділової активності підприємства. Сутність ділової активності підприємства та її значення для оцінки його фінансового ...
...глобальні) Question 2 На які класи поділяються інформаційні технології в адміністративному менеджменті: a. Традиційні та комп’ютеризовані інформаційні технології b. Інформаційні системи на паперових носіях c....вірні Question 28 На які класи поділяються інформаційні технології в адміністративному менеджменті: a. Традиційні та комп’ютеризовані інформаційні технології b. Інформаційні системи на паперових носіях c.
Становлення класу буржуазії в Україні в 19 ст. 2. Джерела формування буржуазії 3. Національний склад української буржуазії 19 ст. 4.
Згідно навчальної програми для початкових класів багато часу відводиться на вивчення української мови. Саме тому, багато досвідчених рівненських вчителів та методистів займалися методикою вивчення української мови ...
Закінчила педагогічний інститут імені Бориса Грінченка за спеціальністю "вчитель початкових класів". Маю багато готових робіт з педагогіки, психології та методик: самостійне опрацювання з предметів: християнська етика, ділова мова, економіка, здоров'язберігаючі ...
Ліквідація куркульства як класу 3. Розгортання суцільної колективізації на Україні. Селянські протести 4. Тимчасове послаблення колективізації. Нові наступи на село 5.
...зміст статевого виховання в старших класах школи 2. Психолого педагогічна підготовка до статевого виховання старших учнів 3. Специфіка статевого виховання Висновок Список використаної літератури
Теорія класів та класової боротьби К. Маркса. Сучасний неомарксизм. 3. Чи може політика базуватися на моральних нормах, викладених Христом у «Нагорній проповіді»?
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.