Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 317 за запитом колектив

...заходів по перетворенню соціальної структури колективу, науковій організації праці і стимулювання підвищення якості і продуктивності праці, підвищенню матеріального добробуту працівників, покращенню культурно побутових умов їх життя, ...реалізація яких сприяє створенню в колективі відповідних психологічних умов праці, забезпечує необхідні форми ділового спілкування, тобто проявляється у створенні необхідного психологічного клімату в колективі психологічний  передбачає ...
колектив b. організація c. кадри d. персонал Question 2 Який підхід властивий управлінню персоналом? a. системний, а не комплексний b....8 Сфера наукових досліджень наукового колективу, спрямованих на вирішення значних завдань у певній галузі науки – це: a. наукова теорія b. науковий напрям c. наукова гіпотеза d.
...професіональний рівень; користуватися авторитетом у колективі – мати авторитет у колективі – мати авторитет серед колективу; користуватися повагою колег – користуватися повагою серед колег – користуватися повагою в колег – мати ...
...професіональний рівень; користуватися авторитетом у колективі – мати авторитет у колективі – мати авторитет серед колективу; користуватися повагою колег – користуватися повагою серед колег – користуватися повагою в колег – мати ...
...людей у соціальних спільнотах, групах, колективах; Б) професійна або волонтерська діяльність, спрямована на гарантовану підтримку і надання соціальних послуг будь якій людині; В) наука про соціально ...Б) номінальна група; В) група колектив; Г) група асоціація. 19. Група на рівні об’єднання цілей, формування соціальних взаємин, виявлення соціального статусу, водночас діяльність кожного учасника ...
...підрозділами; б) структура, що характеризує колектив за участю у творчому процесі на виробництві, комунікаційними ролями і поведінкою; в) структура, що характеризує трудовий колектив за соціальними показниками (стать, вік, ...
...було вибрано новий склад ради колективу загону. Серед інших в склад ради колектива були вибрані Романов та Говоров, які являються порушниками режиму відбуття покарання.
Колектив як фактор розвитку особистості. Структура і динаміка розвитку учнівського колективу. Теорія колективу А.Макаренка. 7.
...було вибрано новий склад ради колективу загону. Серед інших в склад ради колектива були вибрані Романов та Говоров, які являються порушниками режиму відбуття покарання.
Причини конфліктів у трудових колективах. 3. Міжособистісні конфлікти та їх типологія. 4. Особливості міжособистісних конфліктів. 5. Причини міжособистісних конфліктів. 6. Стилі розв'язання міжособистісних конфліктів....створення сприятливого психологічного клімату в колективі. 4. Основні підходи щодо формування ефективної взаємодії керівника і підлеглих. 5. Правила субординації при спілкуванні з керівником. 6.
...окремо узятої людини, первинного трудового колективу, суспільства в цілому) схованих, що ще не виявили себе можливостей або здібностей у відповідних сферах життєдіяльності....моральність і уміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і асертивність (гармонічне об'єднання властивостей особистості); освіта;професіоналізм; ресурси робочого часу.
...педагогічні умови взаємодії особистості і колективу. 21.З’ясувати сутність педагогічної діагностики : діагностика,діагностування,контроль та оцінка успішності? 22.Виділити у понятійному апараті педагогіки головне поняття,...Визначити ознаки виховного колективу. Розкрити його основні етапи (стадії) розвитку. 57.Охарактеризувати державні нормативні документи,в яких відображений зміст освіти у сучасній школі. 58.
...моральність і уміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і асертивність (гармонічне об'єднання властивостей особистості); освіта;професіоналізм; ресурси робочого часу....людини, так і до різних колективів, у тому числі до персоналу підприємства і населення країни в цілому. Робота виконана на матеріалах СТОВ «Перемога» Проаналізувавши основні показники, ...
...державному макрорівні, так і в колективах на мікрорівні, правові та організаційні механізми втілення головної лінії держави щодо добору, висунення та виховання кадрів, які покликані керувати людьми; ...політики в державі, регіонах, трудових колективах. Розгляд низки питань планування роботи з управлінським персоналом, кадрового менеджменту, основних завдань і вимог до його здійснення, організації роботи з ...
Дайте визначення поняття «колектив». Охарактеризуйте основні критерії колективістських відносин. 2. Розкрийте поняття «соціально психологічний клімат». 3. Вкажіть та розкрийте основні параметри психічного настрою. 4....продуктивним для спільної діяльності членів колективу. 5. В чому полягає роль керівника у створенні сприятливого соціально психологічному кліматі колективу? 6. Які психічні стани особистості сприяють формуванню ...
Задача 4 Загальними зборами трудового колективу магазину на продавця І. була накладено громадську догану за неодноразове спізнення на роботу. Які громадські стягнення може накладати трудовий колектив або його орган?
Задача 4 Загальними зборами трудового колективу магазину на продавця Коваленка М.І. була накладено громадську догану за неодноразове спізнення на роботу. 1. Які громадські стягнення може накладати трудовий колектив або його орган? 2.
...реорганізації Вам необхідно перекомплектувати в колективі окремі робочі групи згідно з новим штатним розписом. Ваші дії: а) візьметесь за справу самостійно, вивчите списки кандидатів, запропонуєте адміністрації ...це відділу кадрів; в) зберете колектив. З метою уникнення конфлікту запропонуєте зацікавленим особам подати пропозиції щодо складу груп. Після цього обговорите їх на зборах колективу; г) ...
колектив, який безпосередньо виконує завдання та функції держави, повноваження якого визначенні законом або нормативно правовим актом c. частина державного апарату, організований колектив, який безпосередньо виконує завдання та ...
...не реєструвались ні в організованих колективах ні в сімейних вогнищах. Діти від 0 до 7 із організованих колективів не хворіли. Серед школярів були поодинокі випадки захворювання.
ціліта цінності колективу домінують над цілями і цінностями індивіда; b. цілі і цінності індивіда домінуютьнад цілями і цінностями колективу; c.
...домінують над цілями і цінностями колективу; b. інтереси індивіда вищі над усе. c. цілі і цінності індивіда перебувають у рівновазі з цілями і цінностями колективу; d.
...Переважаючий, відносно стійкий психологічний настрій колективу, що проявляється в ефективності його діяльності: a. виробничий клімат b. імідж фірми c. фірмовий стиль d.... між адміністрацією і трудовим колективом Question 43 Найбільше імідж фірми залежить від: a. працівників фірми b. числа продаж і кредитів c. соціальної відповідальності фірми d.
Викуп державної власності колективами b. Продаж об’єктів на аукціоні c. Безкоштовна передача малих підприємств d. Все назване вище Question 10 Балів: 1 Роздержавлення –... колектив співвласників, кожен з яких володіє акціями c. колектив співвласників, частина яких володіє акціями d. велике підприємство, засноване на спільній державній ...
Теоретичні питання: 1) Колектив як соціальна група. 2) Етапи створення та розвитку трудового колективу. 3) Історія розвитку кадрових служб.
...документів, що відображають соціальний розвиток колективу. Розробити проект плану соціального розвитку трудового колективу 66. Проаналізувати положення одного із структурних підрозділів апарату управління підприємством
Мала соціальна група в трудовому колективі. Методика соціометричних досліджень 2. Находження рішень у конфлікті шляхом проведення переговорів. Вміння слухати і виражати свої інтереси, враження і почуття ...жорсткість контролю обертається зниженням премій колективу всього цеху, у тому числі робітникам БТК. Діяльність гальванічного цеху – постійне джерело тривоги і занепокоєння і для інших цехів.
Психологічна характеристика дитячих стосунків в колективі 1.3.Відхилення у дитячих стосунках та шляхи їх подолання РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ВИВЧЕННЮ КОРЕКЦІЇ ВІДХИЛЕНЬ У ...Дослідження дитячих стосунків в дитячому колективі 2.2.Корекція відхилень у дитячих стосунках 2.3.Аналіз результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
, відвідували різні танцювальні колективи, де працювали молоді дівчата, та пропонували їм високооплачувану роботу за кордоном танцюристками. Після формування «колективу» з 8 10 осіб вони ...
...не втручатися у взаємовідносини в колективі, що звичайно самостійно розподіляли роботу між собою. Підстав для занепокоєнь не було: група не тільки справлялася з роботою, але і ...Зінченко в бажанні виділитися з колективу, зробити кар'єру. Обстановка усе погіршувалася. Загальний обсяг перекладів у групі явно зменшився. Якщо раніш дехто з перекла¬дачок засиджувався ...
...з колегами рішенням зборів трудового колективу оголошено догану. Крім того, наказом директора заводу він був переведений на нижчеоплачувану роботу. Карпенко, звернувшись до комісії по трудових спорах, ...проступок обговорювався на зборах трудового колективу. Яке рішення повинна прийняти комісія по трудових спорах?
...з колегами рішенням зборів трудового колективу оголошено догану. Крім того, наказом директора заводу він був переведений на нижчеоплачувану роботу. Карпенко, звернувшись до комісії по трудових спорах, ...проступок обговорювався на зборах трудового колективу. Яке рішення повинна прийняти комісія по трудових спорах?
...з колегами рішенням зборів трудового колективу оголошено догану. Крім того, наказом директора заводу він був переведений на нижчеоплачувану роботу. Карпенко, звернувшись до комісії по трудових спорах, ...проступок обговорювався на зборах трудового колективу. Яке рішення повинна прийняти комісія по трудових спорах?
Соціально психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Функції процесу управління персоналом. Методи управління персоналом: сутність, приклади практичного застосування Роль персоналу в забезпеченні конкурентоспроможності ... Соціальний паспорт трудового колективу: зміст та призначення. Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики.
...реєструє ДП УААСП назви музичних колективів? Чи може ДП УААСП зареєструвати назву колектива російською мовою? ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 1. Що необхідно для державної реєстрації авторського права ...
...з колегами рішенням зборів трудового колективу оголошено догану. Крім того, наказом директора заводу він був переведений на нижчеоплачувану роботу. Карпенко, звернувшись до комісії по трудових спорах, ...проступок обговорювався на зборах трудового колективу. Яке рішення повинна прийняти комісія по трудових спорах?
Проблеми колективу і особистості в історії і на сучасному етапі розвитку педагогічної науки Умови та стан розвитку колективу. Шляхи розвитку шкільного самоврядування. 11.
...свят, розваг, та відпочинку трудового колективу за минулий рік. Він аргументував це тим, що такі витрати були пов’язані з організацією та веденням виробництва, а саме, ...метою підвищення психологічного клімату у колективі, зближенні працівників для досягнення в подальшому більш якісних трудових результатів. Але під час проведення документальної перевірки податковий орган не погодився ...
Нині деякі з театральних колективів меншин відродилися: Кримсько – татарський музично – драматичний театр у Сімферополі, Угорський драматичний театр у Берегові, ромський театр „Романс” у Києві (всі ... на рік) українські колективи показують в Україні, в той час, як за її межами – близько 200. Щороку в нашій країні відбувається 10 12 театральних ...
Виховний вплив дитячого колективу. 34. Психологічні особливості педагогічного колективу.
Колектив, соціальна група в системі виховання Завдання до теми 9 1. Колектив – вагомий засіб ефективної діяльності особистості. 2.
...план дій з керівництва відповідним колективом, спрямований на досягнення місії організації. Цей план переслідує чітко визначення цілі і будується на реальних можливостях організації, з огляду на ...і особистих цілей кожного члена колективу; встановлення головної мети розвитку організації і цілей, що відображають процес її адаптації до навколишнього середовища, тобто ліквідація (пом'якшення) погроз ...
Учнівський колектив як суб'єкт виховного процесу. 35. Проблема діяльності дитячих та юнацьких організацій на сучасному етапі. 36. Методика формування колективу. Змоделювати колективну творчу справу. 37.
що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку d. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє ...
...план дій з керівництва відповідним колективом, спрямований на досягнення місії організації. Цей план переслідує чітко визначення цілі і будується на реальних можливостях організації, з огляду на ...і особистих цілей кожного члена колективу; встановлення головної мети розвитку організації і цілей, що відображають процес її адаптації до навколишнього середовища, тобто ліквідація (пом'якшення) погроз ...
що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою задоволення суспільних потреб b. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє ...
...в собі деяку погрозу для колективу, здатну дезорганізовувати роботу, а ввійти в загальну систему кадрової роботи в організації таким чином, щоб сприяти її розвитку й удосконалюванню.... Відношення до співробітника в колективі (соціометрія) Таблиця 3.1. Оцінки співробітників обслуговуючого відділу, виставлені керівником відділу (Лейко В.В.) Таблиця 3.2.
...окремих категорій громадян і трудових колективів, платоспроможних підприємств; добровільне страхування окремих громадян і колективів; оренда пустих приміщень, незайнятих потужностей, обладнання, інвентарю; інших джерел, не заборонених законодавством.
за офіційним рішенням зборів членів колективу Question 4 Складні організації це утворення, що мають: a. лише одну мету b. набір взаємопов'язаних цілей c....керівництва, спрямований на участь членів колективу в обговоренні важливих питань його функціонування – це: a. авторитарний b. демократичний c. патріархальний d. бюрократичний Question 16 Стиль управління при ...
...окремих категорій громадян і трудових колективів, платоспроможних підприємств; добровільне страхування окремих громадян і колективів; оренда пустих приміщень, незайнятих потужностей, обладнання, інвентарю; інших джерел, не заборонених законодавством.
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.