Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 317 за запитом колектив

...Шполянські тепломережі" за 2006 рік, колектив підприємства забезпечив безперебійне теплопостачання споживачів, які своєчасно розрахувалися за газ і надані послуги по його транспортуванню, та досягнуте скорочення загальних ...
...несприятливий соціально психологічний клімат у колективі, нечесна конкуренція. При цьому керівник по різних причинах іноді свідомо заохочує такі відносини. Не менш часто співробітники ідуть, якщо їхні ...
...цінних паперів, внески членів трудових колективів; кошти державного бюджету та місцевих бюджетів; кошти іноземних інвесторів. 5. Офіційна методика оцінки економічної ефективності виробничих інвестицій (капітальних вкладень) передбачає ...
...об'єднань громадян і трудових колективів у керуванні державними й суспільними справами, обов'язки й відповідальність посадових осіб, найважливіші способи зміцнення законності й дисципліни в державному ...
...характеру, ставлення до інших членів колективу); висновки; призначення характеристики (при потребі). Виконуючи третє питання, спочатку ознайомтесь з темою "Прийменник", особливості вживання прийменника по.
...сприяють підвищенню ефективності роботи педагогічних колективів, реформуванню системи фізичного виховання, впровадженню передового педагогічного досвіду, сучасних техноло гій.8;2 Метою роботи є дослідження системи оцінки і ...
...надбавок не повинно заохочувати роботу колективів по економії витрат обігу, бо врешті решт це може відбитися на зменшенні обсягу товарообороту, а отже і на кінцевому результаті – ...
...або уповноваженими ними органами, трудовими колективами, чи іншими представницькими органами, з участю держави, або місцевих органів самоврядування у справі вирішення соціально економічних питань.
...приділяється уваги психологічним аспектам існування колективу. Менеджеру необхідно знати склад і зміст властивостей особистості, що формують її психологічний портрет, володіти прийомами самоорганізації, самоконтролю і самоврядування з ...
...і підлітків до навчально виховних колективів. Об'єктивними причинами різкого зниження фізичного психічного, соціального і духовного здоров'я підростаючого покоління є глибока соціально економічна криза, екологічні ...
...поділяються робітниками і формують у колективі набір базових припущень і переваг. Організаційна культура може сприяти зведенню до мінімуму розбіжностей, які у свою чергу приводять до того, ...
Соціально психологічний клімат колективу. 62. Класифікація, ознаки та структура великих соціальних груп. 63. Психологічні особливості українського національного характеру. 64. Особливості функціонування громадської думки.
...або уповноваженими ними органами, трудовими колективами, чи іншими представницькими органами, з участю держави, або місцевих органів самоврядування у справі вирішення соціально економічних питань.
взаємовідносини у колективі c. стану роботи d. особистісних якостей e. заробітної плати Question 7 Що таке фактори умов праці a.
...управління, соціально психологічний клімат у колективі, привабливість праці і т. ін. В другому розділі роботи дано оцінку персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор».
...стосунків (концепції взаємин між членами колективу). Було доведено, що за умови виявлення більшого піклування керівництва до своїх підлеглих, рівень задоволення працівників повинен зростати, а це, в ...
Заслуговують дбайливого вивчення складені колективом учителів Харківської недільної школи під керівництвом Х.Д.Алчевської «Программы преподавания в воскресных школах», «Каталог книг», «Каталог музея наглядных пособий ...
...управління, соціально психологічний клімат у колективі, привабливість праці. Комплексний показник ефективності розраховується шляхом підсумовування окремих показників, заснованих на тій чи іншій системі критеріїв.
...працівників, робота з представниками трудових колективів і профспілок; ● дослідження проблем в області розвитку людських ресурсів; ● підготовка нормативних і методичних матеріалів забезпечення високого рівня керування кадрами.
...бажані результати, яких прагне досягти колектив в процесі спільної діяльності. Виділяються економічні, соціальні, маркетингові, інноваційні, інвестиційні і інші цілі. Їх склад і взаємообумовленість визначаються призначенням структурної ...
...Шполянські тепломережі" за 2005 рік, колектив підприємства забезпечив безперебійне теплопостачання споживачів, які своєчасно розрахувалися за газ і надані послуги по його транспортуванню, та досягнуте скорочення загальних ...
...засобами – радіо, преса тощо), з колективом робітників та службовців; • представництвами працюючих за наймом, третіми підприємствами, що завдали шкоди підприємству. Послідовність виконання неплатоспроможності підприємства така: негативна ділова ...
...соціального розвитку і матеріального заохочення колективу підприємства. 3. Ефективність формування прибутку характеризується як загальною його сумою, так і рівнем, який визначається системою коефіцієнтів рентабельності. 4.
...2.10 Показники стабільності трудового колективу на ВАТ «Схід» Таблиця 2.11 Характеристика балансів робочого часу одного робітника на ВАТ «Схід» Рис.
Анкета по вивченню думки трудового колективу ПП “Модум” Рис. 3.1. Розподіл співробітників ПП «Модум» по задоволеності заробітною платнею. Рис. 3.2.
Структура виробничих колективів сучасних підприємств туристичної сфери значно змінилася, а саме стала більш складною. Це зумовлено появою нових професій, а також суттєвими, змістовими ...
...творця, соціально психологічний клімат в колективі; методи творчої діяльності b. стратегії вирішення творчих задач, фази творчого процесу, розумові тактики, особистість творця c.
...до ринкової економіки змушує трудовий колектив лікарні до постійного пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх матеріально – майнових факторів діяльності, в тому числі і основних засобів.
Трудовий колектив як суб’єкт локального правового регулювання. Збірник наукових праць юридичного факультету. Вип.1. Чернівці, 1995. 19. Прокопенко В.І.
...2.10 Показники стабільності трудового колективу на ВАТ «АБЗ «Південь» Таблиця 2.11 Характеристика балансів робочого часу одного робітника на ВАТ «АБЗ «Південь» Рис.
...чиному законодавстві, проводяться семінари в колективі з обговоренням змін. Проводиться аналіз фонду заробітної плати. Розглянувши основні економічні показники загалом по підприємству, можемо зробити висновок про значну ...
...або уповноваженими ними органами, трудовими колективами, чи іншими представницькими органами, з участю держави, або місцевих органів самоврядування у справі вирішення соціально економічних питань.
...сприяє погіршенню психологічного клімату в колективі, прямого підтвердження не набула, побічно засвідчила, що існує таке явище в організації (40% опитаних). Зазначимо, що вцілому у ФТРМК морально ...
...змістом та умовами виконання діяльності колективу? 33. Які соціально психологічні характеристики ко­лективу визначають доцільність використання того чи іншого стилю керівництва? 34.
...діяльності в податковій інспекції трудового колективу. Інформаційною базою є Податковий Кодекс України від 02.12.2010, накази та листи ДПС України, рішення та постанови Верховної Ради ...
...підприємство, засноване на власності трудового колективу; в) виробничий кооператив; г) фермерське господарство; д) правильної відповіді немає. 17. Спрощену систему оподаткування суб'єктів малого підприємництва запроваджено: а) ...
...так і для його трудового колективу. Масові звільнення працівників через банкрутство підприємств в умовах триваючого спаду виробництва можуть викликати непередбачувані соціально економічні наслідки.
...виробничих стосунків між членами трудового колективу тощо. У цьому контексті розрізняють два види санації: Санація зі збереженням існуючого юридичного статусу підприємства боржника.
Колективи підприємств, їхні керівники головну увагу приділяють матеріальному стимулюванню праці. Більша частина прибутку після сплати податків направляється у фонд спожи¬вання.
...чинному законодавстві, проводяться семінари в колективі з обговоренням змін. Проаналізувавши структуру фонду оплати праці можна сказати, що в загальному фонд оплати праці збільшився на +7 тис.
121) Психологічний клімат у педагогічному колективі.
...статус і задоволеність відносинами в колективі b. участь у суспільній роботі і задоволеність цією участю c. виконання доручень керівництва d. отримання заробітної платні Question 32 Балів: ...
...умовами праці, зарплатою, відносинами в колективі тощо. Цей показник є визначальним у трудовій адаптації працівників. Об’єктом нашої роботи є ставлення молоді до престижності сільськогосподарської праці.
...що розподіляється між членами трудового колективу підприємства; 3) коефіцієнт співвідношення між темпами росту продуктивності праці та рівнем середньої заробітної плати; 4) усі показники, що наведені тут.
...на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці. На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів аналізу фінансових результатів ...
Прокуратура району за клопотанням колективу автобази про взяття на поруки Семенова справу припинила, передавши його на виховання громадськості автобази. Через два місяці в тому ж ...
Поясніть таку реакцію колективу. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації. Задача 23 Працівники організації пройшли курс навчання, але віднеслися до нього не дуже серйозно, ...
В обох випадках трудовий колектив стає власником основних фондів, отримує можливість реально розпоряджатися засобами виробництва, включаючи самостійне формування виробничої структури основних фондів, а також прибутком ...
В обох випадках трудовий колектив стає власником основних фондів, отримує можливість реально розпоряджатися засобами виробництва, включаючи самостійне формування виробничої структури основних фондів, а також прибутком ...
« 1 2 ... 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.