Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 132 за запитом компетентності

...уміння і навички як ключова компетентність учнів початкової школи 1.2 Гра як метод навчання молодших школярів Розділ ІІ. Формування у молодших школярів загальнонавчальних знань, умінь ...
...2 Цілі 3.3 Основна компетентність і конкурентне середовище 4.Ситуаційний аналіз 4.1 Внутрішній аналіз 4.2 Зовнішній аналіз 4.3 Аналіз галузі 4.4 ...
Професійна компетентність спеціального психолога як вимога сьогодення Завдання 1. Опрацювати додаткові джерела та визначити завдання вищої школи у підготовці до майбутньої професії ...
...особистості та одна з ключових компетентностей учнів………………….. 1.3. Психологічні особливості формування політичної культури учнів………………………………………….. РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНА РОБОТА З ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ...
...компенсує недостатню глибину знань і компетентності слідчого, який відповідальний за прийняття рішення, створює можливість комплексного підходу до рішень, що приймаються, забезпечує можливість аналізу справи з різних ...
Сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції В. Створення дефіциту товарів на ринку Г. Одержання ліцензії 3. Дати правову характеристику рекламних послуг і скласти відповідний ...
Соціальна компетентність як показник ефективності соціалізації дошкільників в ДНЗ 2.3. Аналіз діяльності ДНЗ в межах спрямованої соціалізації Висновки до другого розділу ...
...структурних підрозділах підприємства; 2) перевірка компетентності інвентаризаційних комісій; 3) перевірка повноти та якості документації з матеріалів інвентаризації матеріальних цінностей; а) оформлення інвентаризаційних описів; б) повнота відображення ...
Професійна та соціальна компетентність сучасного педагога Висновок Список літератури
Рекомендації щодо підвищення професійної компетентності вчителя Висновки Список використаних джерел
відсутня ліцензія компетентного органу на здійснення товариством медичної практики та виготовлення і реалізацію медикаментів; 3. засновницькі документи товариства, а саме статут, суперечать чинному ...
Комунікативна компетентність як невід’ємна складова формування самооцінки……………………………………..28 2.1. Характеристика комунікативної сфери у підлітковому віці…………………………………………………………….28 2.2.
...проводиться: б) в термін, визначений компетентним органом, після отримання страховою компанією всіх необхідних документів; 3. Що належить до страхових випадків з обов'язкового особистого страхування на ...
«він компетентній спеціаліста». Чи правомірні дії слідчого? Обґрунтуйте свою відповідь. 2. Маємо такі дані, що характеризують злочинність в районі: у 2010 році ...
Формування конфліктологічної компетентності старшокласників Висновки Список використаної літератури
розвитку комунікативної компетентності особистості b. посиленню інтересу до філософського знання та психологічної науки c. нарощування методологічного потенціалу психологічних досліджень d.
...боротьбі одержує той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її реалізації і може максимально ефективно нею керувати. З іншого боку, одним з найважливіших факторів ...
Компетентность и квалифицированность персонала 9. Упрощение процедур получения инвестиций 10. Первоначальная экологическая оценка 11. Определение экологической политики 12.
Види комунікацій та комунікативна компетентність керівника. 2. Культура і методика проведення ділових нарад. 3. Культура дискусії. 4. Форми критики. Контрольні питання до лекції 4 1.
Самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково дослідної, торгівельної ...
...випадку; б) в термін, визначений компетентним органом, після отримання страховою компанією всіх необхідних документів; в) негайно — після одержання страховою компанією всіх необхідних документів. 3.
не компетентність учасників групи у розв'язанні завдань c. спільність цілей та завдань групи Question 5 Ефективне колективне управління забезпечує організації такі ...
Суд якої держави компетентний розглянути заяву Т. про розірвання шлюбу? Чи вправі вона звернутися з відповідною заявою до суду за своїм місцем проживання?
...форм їх поведінки; психолого педагогічна компетентність батьків і рівень їх освіти; емоційно етична атмосфера в сім'ї; діапазон засобів виховної дії (від покарань до заохочень); ступінь ...
...це процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник нагромаджує й оцінює свідчення про інформацію, яка піддається кількісній оцінці і стосується специфічної господарської системи, з тим щоб ...
...вилучено, а його направлено до компетентних органів. Якими нормативно правовими актами регулюється це питання? Яка відповідальність передбачена чинним законодав¬ством за вчинене діяння? Література
...стільки професійною (у вузькому розумінні) компетентністю керівника, скільки його вміння спрямовувати колектив на досягнення поставлених цілей, спонукати себе та своїх підлеглих на дії, спрямовані на досягнення ...
Професійна компетентність. 20. Професійні деформації особистості. 21. Психофізіологічна суть монотонності та шляхи підвищення змістовності праці.
...у величезній мірі залежить від компетентності керівників і фахівців апарату управління. Тому для здійснення соціально економічних реформ, приостановленню спаду виробництва і забезпечення його подальшим розвитком є ...
...дiяльностi щодо формування здоров’язбережувальних компетентностей учнiв молодшого шкiльного вiку в процесi виховної роботи……………………………………………76 Висновки до роздiлу 2…………………………………………………………87 РОЗДIЛ 3.
...якщо не погодиться із рішенням компетентної організації? Які положення по цьому містять Кодекс законів про працю України; Постанова Пленуму ВСУ „Про практику розгляду судами цивільних справ ...
...кількістю, структурою, професійною придатністю та компетентністю. Кількість персоналу визнача¬ється характером, масштабами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, рівнем їх механізації, автоматизації та комп’ютеризації.
...кількістю, структурою, професійною придатністю та компетентністю. Кількість персоналу визначається характером, масштабами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, рівнем їх механізації, автоматизації та комп’ютеризації.
...що вони можуть застосовуватись лише компетентними органами з повним і точним виконання вимог закону і дотриманням встановленої правової процедури. Відповідно до кримінально процесуального законодавства України суб'...
Чи були компетентні збори суддів у вирішенні питання, з яким звернувся до них суддя? 2. Які наслідки позитивного вирішення прохання судді? 3.
...моніторингу): законність, гласність, об’єктивність, компетентність, обов’язковість, всеосяжність і регулярність, системність і інтеграція, оптимальність та адаптивність, точність, дотримання професійної етики.
Які посадові особи компетентні здійснювати розпуск Парламенту Шотландії. 3. У процесі розгляду білля у Палаті громад Канади спікер застосував такі прийоми обмеження дебатів, як ...
Формування самоосвітньої компетентності учнів у процесі навчання. 23. Сутність поняття «Технологія навчання». Класифікація технологій навчання. 24. Особливості організації діяльності вчителів та учнів у ...
компетентне керівництво по кожній функції управління Question 7 Організаційна структура управління підприємством, яка передбачає наявність функціональних підрозділів, які мають право керування ...
відбулося рішення компетентних органів щодо зносу будинку в зв’язку з відведенням земельної ділянки під будівництво готелю, і що вона натомість має намір ...
...структурні компоненти: це насамперед мовленнєва компетентність, як одна з ключових Список використаної літератури Додатки
...відбиває сутнісну характеристику психолого педагогічної компетентності викладача вузу з описом:комунікативної, організаторської й креативної складових. Практичні завдання 3 Завдання 1. Відобразіть схематично сутність і структуру змісту ...
Які посадові особи компетентні здійснювати розпуск Парламенту Шотландії? 3. У процесі розгляду білля у Палаті громад Канади спі кер застосував такі прийоми обмеження дебатів, ...
...оскільки не відчуває себе достатньо компетентним. Рішення звичайно покладаються на керівників інформаційних служб або спеціалізовані зовнішні організації. Господарські ризики, пов'язані з інформаційними технологіями, постійно ростуть, ...
...на роботу, навчання; б) спад, компетентність; в) майстерність, спад; г) всі відповіді правильні, д) немає правильної відповіді. Тест №70 «Хай по» це: а) спадкоємці; б) дублери; ...
...кримінальної чи цивільної справи Професійна компетентність експерта бухгалтера В. важлива передумова якісного проведення експертного дослідження. Якщо експерт бухгалтер недостатньо володіє знаннями з бухгалтерського обліку, аналізу та ...
...випадку; б) в термін, визначений компетентним органом, після отримання страховою компанією всіх необхідних документів; в) негайно — після одержання страховою компанією всіх необхідних документів. 3.
...величезне значення для забезпечення математичної компетентності — здатності розв'язувати прикладні задачі та задачі з «життя», адже функції слугують математичними моделями різноманітних закономірностей і явищ природи.
...які суспільство висуває до комунікативної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Об’єктивні та суб’єктивні труднощі її формування передбачають пошук досконаліших шляхів, нових підходів у виховній ...
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.