Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 562 за запитом комплексну

Метою дослідження є комплексний аналіз умов чинності договорів та підстав їх недійсності, порядок та наслідки визнання договорів неукладеними. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, ... Предметом дослідження є комплексний аналіз визнання договорів недійсними та неукладеними в цивільному праві України. Структура та обсяг роботи зумовлені метою і завданням дослідження.
...Висновки Список використаних джерел Додатки Комплексне дослідження категорії "економічний потенціал" дозволило визначити дефініцію її з урахуванням сукупних здібностей, можливостей, що можуть бути реалізовані тільки при наявності ...застосуванням принципу синергійного ефекту від комплексного до них підходу. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Концепції дослідження сутності категорії «економічний потенціал» Рис. 1.2.
Розробка цільової комплексної програми – впровадження нових методів діагностики і лікування в ІПАГ АМНУ на 2001/2002 рік IV. Висновки V....загальнодержавною проблемою, вирішення якої вимагає комплексного підходу та значних капіталовкладень. 5). Розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування у провідному медичному закладі України – ІПАГ АМНУ ...
Розробка цільової комплексної програми – впровадження нових методів діагностики і лікування в ІПАГ АМНУ на 2001/2002 рік IV. Висновки V....загальнодержавною проблемою, вирішення якої вимагає комплексного підходу та значних капіталовкладень. 5). Розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування у провідному медичному закладі України – ІПАГ АМНУ ...
Розробка цільової комплексної програми – впровадження нових методів діагностики і лікування в ІПАГ АМНУ на 2006/2007 рік Висновки Список використаної літератури 1)....загальнодержавною проблемою, вирішення якої вимагає комплексного підходу та значних капіталовкладень. 5). Розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування у провідному медичному закладі України – ІПАГ АМНУ ...
Даний спосіб є своєрідною комплексною оцінкою, що враховує як потенційні ділові можливості, так і реально зроблений ним внесок, що є у людини, в кінцевий результат.... Атестація кадрів є комплексною оцінкою, що враховує потенціал і індивідуальний оклад співробітника. У завершенні слід ще раз загострити увагу на тому, що правильно побудоване ...
комплексність, системність, регламентація d. ефективність e. стабільність, цілеспрямованість Question 5 Термін "наукова організація праці" означає: a....9 Question 1 Ергономіка займається комплексним вивченням та проектуванням трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов та процесу праці, а також професійної майстерності. a. вірно b.
Раціональне і комплексне використання корисних копалин, розкривних і вміщуючих порід. Охорона та раціональне використання надр………………………………………………………………………………… 2.5.1.... Забруднення надр їх раціональне та комплексне використання…….. 2.6.Радіаційний вплив гірських порід на природне навколишнє середовище………………………………………………………………………… 2.6.1.Загальні відомості по радіоактивності будівельних гірських ...
...потреби підприємства й клієнтів, підкріплену комплексними зусиллями, націленими на створення споживчих задоволень. Тому підприємство повинно проводити свою маркетингову діяльність з належними знаннями та увагою....чітко виражений комерційний результат; б)комплексного підходу до досягнення поставлених цілей; в)максимального обліку умов і вимог з одночасним цілеспрямованим впливом на нього; г) активності, заповзятливості.
...взятих проблем ризику, що ускладнює комплексне вивчення ризиків. У процесі економічної діяльності завжди присутній ризик. У процесі аналізу з’ясувалося, що ризик і невизначеність це різні ...інформацію для прогнозування проблем, розвитку комплексних планів, управління критичною ситуацією, що базується на ймовірностях подій. Оскільки для розрахунку ризиків необхідно володіти вищою математикою, теорією ймовірностей, математичним ...
...аналізу, основним змістом якого слугує комплексне системне вивчення фінансового стану підприємства та факторів його формування з метою оцінки ступеня фінансових ризиків та прогнозування рівня дохідності підприємства....стану підприємств набуває системного і комплексного підходу до одержання інформації для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів. Тому при формуванні та функціонуванні фінансового ринку найкращим способом оцінки ...
...відбору індикативних показників та методик комплексної оцінки якісних характеристик цінних паперів. Саме тому, процедура розрахунку показників надійності емітента та привабливості його акцій потребують постійного вдосконалення, а ...показників, у тому числі й комплексних або інтегральних.
...середовища підприємствам галузі слід проводити комплексні всебічний аналіз та визначення конкурентоспроможності з метою виявлення потенційних і реальних можливостей підприємства створювати та реалізовувати продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках. Завданнями комплексного визначення конкурентоспроможності підприємства є формування ...
...особистості та організації; змішані або комплексні причини. Ринкова модель соціально економічних відносин, які виникають сьогодні в економіці України і впливають на ефективність виробництва, змушує підприємства змінювати ... У результаті комплексного аналізу фінансово економічної діяльності і діагностики банкрутства Шполянських тепломереж з використанням спеціальних фінансових моделей був зроблений висновок про глибоку фінансову ...
...1) по кількості властивостей (одиничні, комплексні й інтегральні показники); 2) стосовно різних властивостей продукції (показники надійності, технологічності, ергономічності й ін.); 3) по стадії визначення (проектні, виробничі ...1.5 Алгоритм розрахунку комплексного показника якості Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка показників майнового стану підприємства, тис.грн.
...5 Поліклініка 4.3.6 Комплексна медична програма 4.3.7 Страхування здоров'я на випадок хвороби 4.4 створення web сайту Висновок Додатки Додаток Розрахунок ...невідкладна допомога • Поліклініка, стаціонар • Поліклініка • Комплексна програма Страхування здоров’я на випадок хвороби. 2. Створення корпоративного WEB сайту компанії з викладенням на ньому найважливішої інформації для ...
Маючи реальну комплексну оцінку результативності працівника керівництво має можливість належним чином диференціювати заробітну плату, винагородити, а також здійснювати переміщення працівників з метою більш ...з таких методик є розрахунок комплексної оцінки результатів праці і ділових якостей працівників. Дана методика, при її правильному і ефективному застосуванні дозволить більш ефективно розподіляти фонд ...
Система мотивації повинна бути комплексною, диференційованою, гнучкою та оперативною. Підприємству потрібно якнайбільше уваги приділяти підвищенню кваліфікації працівників, що призведе до підвищення якості продукції, що виробляється ...матеріалу Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1.2 Порівняльний аналіз джерел наймання персоналу Рис. 2.1. Організаційна структура готельного комплексу «Дніпро».
...безробіття Але й досі відсутні комплексні наукові дослідження цієї системи загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, принципів, правовідносин, які виникають у цій сфері, статусу ... Мета роботи полягає у комплексному дослідженні правового регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; визначенні правового статусу його суб’єктів; характеристиці правовідносин, що ...
...Яке із тверджень правильно завершує "Комплексна психолого психіатрична експертиза проводиться...": 1. експертами психологами й психіатрами 2. судовими медиками, психологами й психіатрами 3. експертами різних спеціальностей 4....психіатрами Тест 10 При проведенні комплексної психолого психіатрична експертизи експерт психолог: 1. не виступає в ролі експерта 2. виступає в ролі експерта 3.
На підставі комплексного аналізу відповідних показників було визначено, що в цілому підприємство не має суттєвих проблем в цій сфері, про свідчать показники забезпеченості ... Комплексний аналіз фінансового стану неможливий без показників обертання активів. Вони мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту ...
...економічна ситуація в Україні потребує комплексного вивчення відносин, які виникають при спадкуванні, а також законодавства, що регулює ці відносини. Предмет дослідження складає система нормативних актів, які ... Метою курсової роботи є всебічне комплексне дослідження відносин спадкування в ринкових умовах, теоретичне обґрунтування нормативного закріплення спадкування за заповітом як основного виду спадкування.
Маючи реальну комплексну оцінку результативності працівника керівництво має можливість належним чином диференціювати заробітну плату, винагородити, а також здійснювати переміщення працівників з метою більш ...підприємству було б доцільно запровадити комплексну оцінку результативності роботи працівників за допомогою використання інтегрального коефіцієнта, який комплексно враховує такі показники, як професійні та особисті якості, рівень ...
Формування цільових комплексних програм в бізнесі і їх реалізація грають все зростаючу роль в процесах управління в різних сферах економіки і наукових дослідженнях....соціально економічної системи на основі комплексного підходу з урахуванням системних і ситуаційних чинників. Організація як основна процедура менеджменту орієнтує виробничо господарську систему в часі і просторі.
...медичних та діагностичних технологій, використання комплексного компьютерного обладнання та найкращих використовуваних матеріалів та реагентів в лабораторних дослідженнях З усього вищевказанного можливо зробити висновок, що створення приватного ... Провести комплексне медичне та лабораторне обстеження.
...змушують кожне підприємство запровадити дійовий комплексний механізм управління якістю продукції та суворо дотримуватись його вимог. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, є стандартизація та сертифікація виробів.... Умови ринку вимагають комплексного використання перелічених можливостей забезпечення виробництва якісної конкурентоспроможної продукції. Виходячи з оцінки якості та конкурентоспроможності продукції АТЗТ «Новомосковський завод мінводи» керівницт...
...посередників як особливого порядку надання комплексної страхової послуги потребує її дослідження та чіткого формулювання. Під порядком надання комплексної страхової послуги розуміємо, з одного боку, особливий підхід ...
...обліку товароруху і використовуються для комплексної оцінки кінцевих результатів господарської діяльності підприємства. В останні роки у зв'язку з виходом України на міжнародний ринок, розвитком ринкових ... Не завжди забезпечується належна комплексність рішення завдань. Зокрема, інформація, яка дозволяє приймати відповідні управлінські рішення щодо товарних операцій, формується недостатньо оперативно, нерідко аналітичні роботи виконуються ...
...зріс інтерес науковців до застосування комплексних методик у фізичному вихованні дітей з вадами здоров'я. Фахівцями [7 та ін.] наголошується, що виконання фізичних вправ дітьми спеціальної ... Такий комплексний підхід є більш раціональним.
Водночас, у вітчизняному доробку бракує комплексних досліджень методик обліку, аудиту, аналізу та управління грошовими коштами, націлених на їх удосконалення, формування нових підходів до аналітичного забезпечення управління.... Відсутні комплексні дослідження проблем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту грошових коштів та грошових потоків. 4. Відповідно до вимог раціональної побудови Плану рахунків ...
...політики остання не буде мати комплексного характеру, а отже буде неефективною. Саме необхідність вирішення наведених проблем і зумовило актуальність і спричинило вибір теми магістерського дослідження....внутрішньої та міжнародної обстановки; дотримання комплексного підходу до розроблення і реалізації заходів бюджетної політики, політики у галузі фінансів, ціноутворення, кредиту, заробітної плати тощо. 3.
Аналіз кредитоспроможності позичальника комплексна оцінка, яку можна систематизувати в декілька етапів: збір та аналітична обробка вихідної інформації за період, що аналізується; обґрунтування системи показників, ... Для одержання комплексної оцінки необхідно визначити поточну та перспективну (до моменту погашення позики) кредитоспроможність позичальника. 7. Ефективність аналізу кредитоспроможності залежить від частоти проведення, ...
Аналіз кредитоспроможності позичальника комплексна оцінка, яку можна систематизувати в декілька етапів: збір та аналітична обробка вихідної інформації за період, що аналізується; обґрунтування системи показників, ... Для одержання комплексної оцінки необхідно визначити поточну та перспективну (до моменту погашення позики) кредитоспроможність позичальника. 7. Ефективність аналізу кредитоспроможності залежить від частоти проведення, ...
Аналіз кредитоспроможності позичальника комплексна оцінка, яку можна систематизувати в декілька етапів: збір та аналітична обробка вихідної інформації за період, що аналізується; обґрунтування системи показників, ... Для одержання комплексної оцінки необхідно визначити поточну та перспективну (до моменту погашення позики) кредитоспроможність позичальника. 7. Ефективність аналізу кредитоспроможності залежить від частоти проведення, ...
комплексне виконання робіт c. послідовне виконання робіт Question 12 На етапі тестування системи проводиться: a. здача готового проекту b.... оцінка вартості обладнання Question 9 Комплексна перевірка рівнів забезпечення інформаційної безпеки це : a. один із етапів проведення аудиту при оцінці ефективності безпеки b.
комплексне виконання робіт Question 12 На етапі тестування системи проводиться: a. здача готового проекту b. перевірка отриманого програмного забезпечення на предмет ... витрачання коштів підприємства Question 9 Комплексна перевірка рівнів забезпечення інформаційної безпеки це : a. аналіз ефективності використання інформаційної системи b. один із етапів проведення аудиту при оцінці ...
...узгодження інтересів місцевих органів управління комплексним розвитком регіону з економічними інтересами підприємств, розташованих на його території. 6. Пояснити сутність регіональних пріоритетів та показати значення їх встановлення ... Сутність, зміст та місце комплексних програм в розв’язанні складних проблем регіонального розвитку. 17. Пояснити необхідність та охарактеризувати організаційну систему управління розвитком регіону. 18.
...язків та взаємозалежностей діяльності підприємств комплексність  розробки рішень виходячи із норм, не порушуючи їх, та виходячи з компетенції структурного підрозділу, апарату управління чи посадової особи дотримання ...заходів вживе супротивник теорія гри  комплексна технологія підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень, в основі яких покладено аналіз окремо взятої управлінської ситуації ситуаційний аналіз  процес конструювання ...
маркетинговий Question 9 Етапами проведення комплексного податкового аналізу не є: a. визначення системи показників, які необхідні для проведення аналізу b. зрівнянні фактичних показників з показниками моделі ... комплексний b. попередній c. оперативний d. вибірковий ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 4 Question 1 Який з методів відноситься до методів факторного аналізу: ...
маркетинговий Question 9 Етапами проведення комплексного податкового аналізу не є: a. визначення системи показників, які необхідні для проведення аналізу b. зрівнянні фактичних показників з показниками моделі ... комплексний b. попередній c. оперативний d. вибірковий ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Який з методів відноситься до методів факторного аналізу: ...
Непрямі витрати утворюють комплексні статті калькуляції (складаються з витрат, що охоплюють кілька елементів), які різняться між собою за функціональною роллю у виробничому процесі.... Застосування багатобічного комплексного аналізу фінансового стану підприємства створює реальні передумови для керування окремими показниками, і відповідно і для посилення їхнього впливу на поліпшення ...
политика доходов, комплексность, адресность социальной помощи d. научность, пенсионная реформа, преодоления патерналистской психологии e. научность, учет гендерных вопросов, достаточное правовое, ресурсное, кадровое и ... средняя заработная плата Question54 Комплексность социальной политики предусматривает: a. создание условий для альтернативной и независимой деятельности всех элементов субъектов социальной политики b.
комплексного управління b. організаційного управління c. оперативного управління d. управління технологічними процесами e. автоматизованого проектування Question 3 До якого виду інформаційних ... Загальні, комплексні c. Функціональні, галузеві d. Бухгалтерські, податкові, аналітичні e. Уніфіковані, однотипні Question 17 Робоча база даних призначена для: a.
...задачею фінансового аналізу є системне, комплексне вивчення його виробничо господарської і фі нансової діяльності з метою об’єктивної оцінки досягнутих результатів та вста новлення реальних шляхів ...задачею фінансового аналізу є системне, комплексне вивчення його виробничо господарської і фі нансової діяльності з метою об’єктивної оцінки досягнутих результатів та вста новлення реальних шляхів ...
комплексні b. перевірки можуть бути тематичними, комплексними, повторними, спільними c. суцільні і вибіркові Question 5 Форми статистичної звітності заповнюються: a.
Комплексна контрольна робота №1 з дисципліни “Економетричний аналіз діяльності підприємства ” Обираємо фактор і результативний показник, за яким будемо будувати поле кореляції.
1. Комплексний економічний аналіз, його зміст та завдання 2. Матричні методи аналізу Задачі Задача На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг ...
Комплексна практична робота: Ціна ринкової рівноваги Варіант 1. Взаємодія попиту: Q1 = а – бр Q2 = с – dp 1.1 Розрахувати максимальну ціну ...
Комплексна ситуаційна задача Вихідні дані Ви – начальник відділення ВАТ "Будинок торгівлі", який є великим торговельним підприємством міста з продажу непродовольчих і ...
Комплексний економічний аналіз, його зміст та завдання 29. Матричні методи аналізу Задача № 6 На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.