Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 346 за запитом компоненти

Поняття та основні компоненти програми дослідження………………...10 Розділ ІІІ. Методи проведення соціологічних досліджень…………………………21 Висновки……………………………………………………………………………….26 Список використаної літератури……………………………………………………..28 ВСТУП Актуальність теми....2) виявити поняття та основні компоненти програми дослідження; 3) проаналізувати методи проведення соціологічних досліджень. Об’єктом роботи є соціологічне дослідження. Предметом роботи є процеси та явища ...
операционный компонент и оценка c. мотив Question 3 Психологические аспекты трудовой деятельности: a. мотивационный b. познавательный и эмоциональный c. эмоциональный d.... процесс работы, естественной компонент, продукт работы, автомобиле b. субъект работы, процесс работы, продукт работы, производственные отношения c. субъект работы, производственные отношения, заработная плата, машины ...
Характеристика структурних компонентів готовності дитини до шкільного навчання 1.3.1. Фізіологічна готовність……………………………………….9 1.3.2. Інтелектуальна готовність……………………………………11 1.3.3.... Охарактеризувати структурні компоненти готовності дитини до шкільного навчання; 4. Висвітлити дослідження як технологічне отримання знань про дитину; 5.
Характеристика змістового компонента проблеми розвитку мовлення в програмах та підручниках з української мови Розділ II. Методика розвитку зв’язного мовлення молодих школярів на ...початковій школі; дати характеристику змістового компонента проблеми розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі в програмах та підручниках з української мови; розкрити суть аудіювання ...
...в потрібності посилення емоційно ціннісного компонента навчальної книги з метою плідного використання психологічних можливостей та потенціалу дітей молодшого шкільного віку. Нами з’ясовано основні критерії відбору ...висвітлено систему засобів реалізації зазначеного компонента у вказаному виді навчальної літератури. Емоціогенний зміст утілених у підручнику знань, способи організації оцінної діяльності учнів засобами навчальної книги та ...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності 2 аналіз основних фінансових показників господарської діяльності тов “промінь” 2.1 Техніко економічна характеристика ТОВ “Промінь” 2.2 Аналіз виручки від реалізації підприє...
Опис форм та компонентів................................................................32 4.3. Опис взаємодії компонентів та процедур........................................36 4.4. Розробка довідкової системи.............................................................38 5. Опис програми............................................................................................
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності 2 аналіз основних фінансових показників Господарської діяльності тов “промінь” 2.1 Техніко економічна характеристика ТОВ “Промінь” 2.2 Аналіз виручки від реалізації під...
...як систему, що створена трьома компонентами – … . 6. Етнічна ментальність – це … . 7. Національний характер – це … . 8. Д.Чижевський пропонує три шляхи вивчення національного характеру: … . 9....та етнічні установки містять три компоненти: … . 4. Засвоєння певної поведінки, характерної для того чи іншого етносу відбувається трьома шляхами ... . 5. Соціалізація це … . 6.
Каково понимание центрального системообразующего компонента структуры личности в трудах отечественных психологов? Сравните в этом аспекте позиции В.Н.Мясищева, В.А.Ядова и Д.Н.... Раскройте сущность самооценки как центрального компонента самосознания. 3. Определите механизмы становления самосознания личности. 4. Раскройте сущность основных механизмов психологической защиты личности. Приведите примеры психологических защит личности.
Адлера Question 8 Структурными компонентами коллективного бессознательного есть: a. убеждения b. архетипы c. объективная реальность d. фантазии Question 9 Одним из основных понятий теории личности ... на общение Question 28 Компонентами теории личности являются. Выделить лишнее: a. структура личности b. мотивация c. развитие личности d. психопатология e. психическое здоровье f.
Изо парафины являются желательными компонентами бензинов а н парафины негативно влияют на работу карбюраторных двигателей. Вместе с тем н парафины являются желательными компонентами реактивного и дизельного топлива, а ...
...4 8,6 830 Задача Компоненти грошової маси становили, млрд.грн.: Компоненти грошової маси на кінець року Базисний рік Звітний рік Ввп 5750 Готівка в обігу ...
...у свою чергу, проводить з компонентів, частину яких воно купує у державного підприємства «Спецпріладобладнання», яке є єдиним в Україні виробником даних компонентів.
залишається незмінним Question 5 До компонентів трудового потенціалу належать: a. регіональний b. професійно кваліфікаційний c. медико біологічний Question 6 Конкурентні переваги трудового потенціалу працівника поділяють на ...Грішновій Question 3 До компонентів трудового потенціалу належать: a. регіональний b. професійно кваліфікаційний c. медико біологічний Question 4 До складу економічно активного населення включають: a.
Він виступає важливим компонентом психологічної структури будь якої діяльності, її рушійною силою. У навчальній активності учнів, як специфічному виді діяльності, таким компонентом є мотиви навчання, які спричиняють ...
...проблеми для нового СМЗ підібрали компонент, що успішно замінив старий, новий інгрідієнт забезпечував гарні результати прання у твердій воді європи, змогли також нейтралізувати вплив РН миючого ...результати прання завдяки комбінації її компонентів По – друге, ефект замочування при пранні з рідким СМЗ і дозованою кулею гарантував дійсно чудове прання білизни Першою країною, де ...
Компоненти грошової маси становили, млн. грн.: Компоненти грошової маси на кінець року Базисний рік Звітний рік Ввп 98850 Готівка в обігу ...
Назвіть основні компоненти трудової мотивації. 2. Яка різниця між потребами та інтересами? 3. Що таке цінності та ціннісні орієнтації? 4.... Які компоненти входять до складу професійної орієнтації? 7. Що таке професійна диагностика та професійний відбір? 8. Що таке трудова кар’єра? 9.
...традиційної ляльки характеризується поєднанням дослідного компонента, який передбачає оволодіння семантикою кольору, форми і самого процесу виготовлення ляльки, і компонента творчого, пов'язаного зі спробою перенесення теоретичного ...
Особливої актуальності набувають дослідження регулятивного компонента економічного розвитку в умовах глобалізації ринків, їх транснаціоналізації, регіоналізації та інституціоналізації. Економічна глобалізація, суперечлива за природою і неоднозначна за наслідками, ...регулювання зовнішньоекономічних відносин; • охарактеризувати транснаціональний компонент глобалізації ринків стосовно їх впливу на формування новітніх регулятивних механізмів і структур; • дослідити зростаючу ро...
...якої відбувається складна взаємодія образних компонентів. Характер зв'язку цих компонентів важливо враховувати при розробці методики уроків пейзажного живопису. У такий спосіб учитель пейзажного живопису повинен ...
...в облікову практику ті її компоненти, що стосуються формування підсистеми фінансового обліку та переходу до застосування в ньому національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які грунтуються на міжнародних стандартах. Зазначені компоненти реформи знайшли відображення у відповідних ...
призначенню, сировинними компонентами, міцності c. всі відповіді вірні Question 4 Керамічні труби випускають: a. дренажні, каналізаційні, водопровідні b. всі відповіді вірні c.... призначенню, сировинними компонентами, міцності Question 66 Керамічні труби випускають: a. дренажні, каналізаційні b. всі відповіді вірні c. дренажні, каналізаційні, водопровідні Question 67 Мінеральні ...
...группы Question 6 Балів: 1 Компонент межличностных отношений в малой группе, которая содержит мимику, жестикуляцию, пантомимику, речь и действия, которые выражают отношения данного человека к другим ... взаимопониманием Question 2 Балів: 1 Компонент общения, которое состоит в обмене не только знаниями, идеями, но и влияниями, взаимным побуждением, действиями, называют: Виберіть одну правильну відповідь ...
...группы Question 6 Балів: 1 Компонент межличностных отношений в малой группе, которая содержит мимику, жестикуляцию, пантомимику, речь и действия, которые выражают отношения данного человека к другим ... взаимопониманием Question 2 Балів: 1 Компонент общения, которое состоит в обмене не только знаниями, идеями, но и влияниями, взаимным побуждением, действиями, называют: Виберіть одну правильну відповідь ...
...момент часу сукупний екологічний стан компонентів навколишнього середовища відносно певного суб’єкта оцінки на конкретній території – це: a. екологічна ситуація b. концепція екоефективності c....менеджменту і аудиту” містить такі компоненти: a. формулювання конкретних завдань, що відповідають цілям екологічної політики підприємства b. проведення екологічного аудиту c. розробку екологічної політики d.
...послуги формується на основі таких компонентів: a. Нормативу прибутку страховика в структурі страхової премії b. Усіх перерахованих компонентів c. Витрат на розробку, просування і реалізацію конкретних ...
структурний компонент суджень d. положення, з яких виводиться істинність або хибність тези e. вид понять, в обсягах яких узагальнюється більше одного предмета ...думки з відповідним позначенням структурних компонентів b. визначення закономірностей процесу мислення c. визначення правильності мислення d. виявлення змісту логічних форм мислення e.
...в группе Question 7 of Компонент межличностных отношений в малой группе, которая содержит мимику, жестикуляцию, пантомимику, речь и действия, которые выражают отношения данного человека к другим ...д) афилиацией Question 3 of Компонент общения, которое состоит в обмене не только знаниями, идеями, но и влияниями, взаимным побуждением, действиями, называют: а) перцептивным б) поведенческим ...
...группе Question 7 of 10 Компонент межличностных отношений в малой группе, которая содержит мимику, жестикуляцию, пантомимику, речь и действия, которые выражают отношения данного человека к другим ...афилиацией Question 3 of 10 Компонент общения, которое состоит в обмене не только знаниями, идеями, но и влияниями, взаимным побуждением, действиями, называют: а) перцептивным б) поведенческим ...
...группе Question 7 of 10 Компонент межличностных отношений в малой группе, которая содержит мимику, жестикуляцию, пантомимику, речь и действия, которые выражают отношения данного человека к другим ...афилиацией Question 3 of 10 Компонент общения, которое состоит в обмене не только знаниями, идеями, но и влияниями, взаимным побуждением, действиями, называют: а) перцептивным б) поведенческим ...
...Формування фінансової звітності проводиться через компонент: a. регламентованої звітності b. оборотно сальдової звітності c. шахівки ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 До якого виду інформаційних систем відноситься програма “... компонент програми d. дебітори e. кредитори Question 19 Введення залишків по рахунках в програму вводиться за допомогою рахунка: a.
Характеристика смако ароматичного компоненту 2. Приготування сиропів 3. Плодово ягідні сиропи промислового виробництва, їх товарознавчі характеристики 4. Переваги використання сиропів (ніж використання цукру) 5.
Поняття, фази і компоненти стресу. 2. Характеристика стресу. 3. Подолання стресу. 4. Висновок. 5. Список використаної літе
Структурні компоненти міжнародної економіки 2. Види і форми міжнародного розподілу праці Література
Поняття, фази та компоненти стресу 2. Можливі заходи протидії та виходу зі стресу 3. Комплекс вправ по протидії та виходу зі стресу Висновок Список ...
Компоненти інтелектуальної культури юриста ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Фізичне виховання як компонент народної педагогіки 2. Забезпечення національної спрямованості фізичного виховання дітей засобами українських народних рухливих ігор 3.
...політичної культури юриста та її компоненти 2. Принципи політичної культури юриста 3. Визначення функцій політичної культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Теоретична база й основні компоненти виробничого менеджменту… 4 1.1 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту…………………………………………………………………….. 4 1.2 Роль і місце виробничого менеджменту ...
Підготовка посуду, інвентарю, мірних інструментів, компонентів, що використовуються при приготуванні змішаних напоїв ЗМІСТ І. ВСТУП 1. Задачі та обов’язки бармена в обслуговуванні відвідувачів 2.
Компоненти національного доходу за 2006 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати. 646 2. Трансфертні платежі 154 3.
Стратегічне планування та його основні компоненти 1. 1 Система стратегічного планування діяльності організації 1. 2 Визначення місії та цілей організації 1.
Стратегічне планування та його основні компоненти 1. 1 Система стратегічного планування діяльності організації 1. 2 Визначення місії та цілей організації 1.
Фази і компоненти стресу 3. Характеристика стресу Наше життя складається з нескінченного ланцюжка хвилювань 4. Подолання стрессу
...ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РОДИНІ ЯК КОМПОНЕНТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 1.1. Народні традиції як соціально педагогічне явище 1.2. Родинне фізичне виховання як народна традиція Розділ II.
Ґрунт як важливий компонент біосфери 3. Вплив господарської діяльності на літосферу 4. Сучасний стан ґрунту України та шляхи його поліпшення Висновки Список використаної літератури
Які компоненти становлять зміст економічного ризику? їх пріоритетність. а) Випадкові події б) збитки, завдані через випадкові події; в) додаткова вигода, отримана внаслідок ...
Які компоненти становлять зміст економічного ризику? їх пріоритетність. а) Випадкові події б) збитки, завдані через випадкові події; в) додаткова вигода, отримана внаслідок ...
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.