Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 347 за запитом компонентів

Структурні компоненти Я концепції. 3. Теорії самосприйняття та самоатрибуції. 4. Самоефективність особистості. 5. Схильність на користь власного Я: мотивація самоповаги, нереалістичний оптимізм.
Мотив, як компонент трудової діяльності 1.2. Внутрішня і зовнішня мотивація 1.3. Система мотивів особистості та їх характеристика 1.4.
Екологічні стежини як структурний компонент екологічної освіти дітей дошкільного віку 1.1. Значення природних стежин для виховання екологічної культури дітей 1.2.
Складові компоненти сімейного виховання 4. Мета і завдання сімейного виховання 5. Актуальні завдання сучасного родинного виховання
...1.1 Ринкове господарство як компонент товарного виробництва..........5 1.2 Суб´єкти ринкового господарства.......................................................9 2. Сучасний ринок.........................................................................................11 2.1 Суть та основні умови ...
Поняття, фази і компоненти стресу 1.2. Характеристика стресу 1.3. Дія адаптаційних механізмів Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1.
Компоненти психологічної готовності до шкільного навчання 1.2. Сформованість основних передумов і основ навчальної діяльності 1.3.
Основні компоненти суспільства ……………………………………….. 10 4. Суспільний прогрес: критерії та тенденції ……………………………... 16 Висновки …………………………………………………………………….. 19 Література …………………………………………………………………… 21
Поняття, фази і компоненти стресу 1.2. Характеристика стресу 1.3. Дія адаптаційних механізмів Розділ 2. Особливості стресу в педагогічній діяльності 2.1.
...1.1 Значення грунтів як компонентів навколишнього середовища 1.2 Основні техногенні забруднювачі природного середовища 2. Джерела та засоби регулювання антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив 2....
Ціннісні орієнтації як структурний компонент особистості 1.2. Проблема цінностей особистості в психологічних дослідженнях 1.3. Особливості ціннісних орієнтацій у студентському віці РОЗДІЛ II.
Використання компонентів, що пом’якшуюче згладжують та наповнювачів у приготуванні коктейлів. ЗМІСТ І. ВСТУП 1. Задачі та обов’язки бармена в обслуговуванні ...
Батьківське спілкування: поняття, функції та компоненти 1.2. Культура батьківського спілкування 1.3. Емоційний розвиток немовляти та експеримент Тропіка "Кам'яне обличчя Розділ 2.
Емоційний компонент значення та його вираження у фоне тичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному аспектах мови 1.2.
Емоційний компонент значення та його вираження у фоне тичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному аспектах мови 1.2.
Основні компоненти темпераменту. 4. Психологічна характеристика темпераментів і їх вплив на поведінку в екстремальних і аварійних ситуаціях.
Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили 1.2. Основні закономірності процесу виховання в початкових класах 1.3. Характеристика принципів виховання в початкових класах ...
Гранична схильність до споживання як компонент сукупного попиту 4. Трактування Кейнсом безробіття 5. Теорія мультиплікатора Висновок Список використаної літератури
Гранична схильність до споживання як компонент сукупного попиту 4. Трактування Кейнсом безробіття 5. Теорія мультиплікатора Висновок Список використаної літератури
...життєвих планів особистості як основний компонент професійного самовизначення та досліджено параметри життєвої перспективи учнів.
Вплив компонентів фізичної підготовленості на ефективність діяльності баскетболістів 1.3. Проблема індивідуалізації в спортивному тренуванні, можливість реалізації спортсменами своїх рухових можливостей Розділ ...
необхідно визначити: Компоненти національного доходу за 2008 р 1. Особисті споживчі видатки 2. Трансферні платежі 3. Амортизаційні відрахування 4. Орендна плата 5.
Інтернет – необхідний компонент інформаційної системи навчального закладу Надані самим собі найбільш активні університети України вимушені самотужки здійснювати власні телекомунікаційні проекти за рахунок позабюджетних ...
Основні компоненти та економічні показники виробничої програми 1.2. Визначення потреби в трудових, матеріальних і фінансових ресурсах для виконання виробничої програми 1....
Батьківське спілкування: поняття, функції та компоненти 1.2. Культура батьківського спілкування 1.3. Емоційний розвиток немовляти та експеримент Тропіка "Кам'яне обличчя" Розділ 2.
Основні компоненти педагогічного процесу та їх характеристика 1.4. Закономірності та принципи педагогічного процесу Розділ 2. Характеристика основних елементів педагогічного процесу 2....
Міміка як найважливіший компонент позамовної виразності читання та мовлення Висновок Список використаної літератури
Батьківське спілкування: поняття, функції та компоненти 1.2. Культура батьківського спілкування 1.3. Емоційний розвиток немовляти та експеримент Тропіка "Кам'яне обличчя" Розділ 2.
Компоненти творчого потенціалу людини 4. Умови ефективного розвитку творчих здібностей Висновки Література
Компоненти психологічної готовності Розділ 2. Адаптація до шкільного навчання дітей 2.1. Типологія психічного розвитку дітей при переході від дошкільного до ...
Основні компоненти для приготування коктейлів 2. Класифікація змішаних коктейлів 3. Методи приготування коктейлів, інвентар та посуд бармена 4. Оформлення коктейлів 5.
Наявність компоненту мотивації в процесі вивчення теми „Культура Стародавньої Греції” 1.3. Структурний зміст курсу „Культура Стародавньої Греції” а) Культура Еллади в ...
...моделями з адитивною та мультиплікативною компонентою 3. Завдання № 30 ВАТ «Полтава Кондитер» бажає збільшити свої прибутки, для чого були розроблені комплекси заходів розраховані на 4 роки.
Компоненти національного доходу за 2006 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати 538 2. Трансфертні платежі 128 3.
Компоненти національного доходу за 2006 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати. 359 2. Трансфертні платежі 58 3.
Структурні компоненти процесу адаптації 1.3. Види адаптації: їх характеристика ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ I РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ...
Інформація як основний компонент національного інформаційного ресурсу 1.3. Сучасні актуальні проблеми національних інформаційних ресурсів 1.4. Характерні особливості інформаційних ресурсів України та їх ...
...громадянського виховання та психолого педагогогічні компоненти формування патріотизму у молодших школярів 1.3. Підходи та принципи виховання громадянина 1.4. Мета, завдання і зміст громадянського виховання ...
Основні компоненти продуктивних сил Розділ 2. Система виробничих відносин 2.1. Сутність виробничих відносин 2.2. Загальна структура виробничих відносин Розділ 3.
Компоненти корекційної діяльності Розділ 2. ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ЗАНЕДБАНОСТІ УЧНІВ 2.1. Соціально педагогічних причини виникнення педагогічної занедбаності важких учнів та правопорушень ...
Які існують компоненти фінансової звітності? 4. Якісні характеристики фінансової звітності 6. Принципи бухгалтерського фінансового обліку 7. Відображення в обліку списання суми накопиченої амортизації ...
Сутність, компоненти сюжетно рольової гри, її роль як засобу спілкування 1.3. Види сюжетно рольових ігор 1.4.
Сутність, компоненти сюжетно рольової гри, її роль як засобу спілкування ………… 12 1.3. Види сюжетно рольових ігор …………………………………… 17 1.4.
Слухання – одне з важливих компонентів спілкування а) визначення вміння слухати; б) роль статі; в) соціальне і експресивне спілкування; г) теорія Е. Бьорна 4.
Відчуття ладу як компонент музичного слуху 1.3. Розвиток відчуття ладу в дітей дошкільного віку Розділ 2. Дослідження психологічних закономірностей ладового відчуття в дошкільному ...
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОМПОНЕНТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 13 2.1. Оцінка екологічного стану атмосферного повітря 13 2.2. Оцінка екологічного стану поверхневих вод 17 2....
...і навичків як обов’язковий компонент мислення Розділ 2. Розвиток мислення: творчість, логіка та навички 2.1. Розвиток творчих здібностей та гнучкості мислення у учнів 2....
Основні компоненти рухового режиму .......................................... 7 1.3. Гра як найважливіша рухова діяльність ......................................... 8 1.4. Фізкультурні вправи ......................................................................... 12 1.5.
...один з елементів національно культурного компоненту змісту навчання іноземній мові на початковому етапі РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 2.1.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.