Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 348 за запитом компонент

Поняття та компоненти трудової діяльності дитини дошкільного віку 1.3. Психологічні передумови трудової діяльності дошкільника 1.4. Формування у дитини прагнення до трудової ...
...про здоров’я та його компоненти……………………10 1.2 Сутнiсть поняття «культура здоров’я»…………………………………...15 1.3 Педагогiчнi аспекти формування культури здоров’я особистостi…….
Компоненти управлінської моделі: цільові установки менеджменту, характер впливу зовнішнього оточення, варіація результативності, органи управління та внутрішній потенціал організації Тема 7.
Компоненти управлінської моделі: цільові установки менеджменту, характер впливу зовнішнього оточення, варіація результативності, органи управління та внутрішній потенціал організації Тема 7.
Основні компоненти психологічної готовності дітей до навчання у школі Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДЕТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 2.1.
Характеристика компонентів поняття «культура поведінки»…………..10 Висновки до першого розділу…………………………………………………….14 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У ...
Структура компонентів викладацької праці психолога та її основні функції. 5. Дайте характеристику складових змісту викладацької діяльності психолога. 6.
...дітей раннього віку та основні компоненти рухового режиму …. 8 1.3. Шляхи організації рухової діяльність дітей раннього віку…….. 9 1.4.
Вихідні дані: Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол. 1. Споживчі витрати. 2787 2. Трансфертні платежі 483 3. Амортизація 469 4.
...ролі, роль соціальна, мотивація дії, компоненти соціальної влади, інститут соціальний, цілі системи, традиційний метод аналізу документів ………………………………………………… 12 Література …………………………………………………………………. 14
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ «Я КОНЦЕПЦІЇ» У ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ 2.1. Організація та методики дослідження 2.2. Результати констатувального експерименту Висновок до розділу ...
Зміст базисного компонента мовленнєвого розвитку випускника дошкільного закладу Розділ II. ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 2.1. Константувальний експеримент 2.2.
...земель рекреаційного призначення, як основного компоненту рекреаційних зон Розділ 3. Проблеми та перспективи покращення ефективності правового регулювання рекреаційних зон Висновок Список використаних джерел
Мотиваційний, змістовний та дійовий компоненти розвитку математичних здібностей дошкільників у родині..................... 9 1.4. Аналіз труднощів, які виявляють недостатнє оволодіння математичними уявленнями …….. 14 Розділ II.
Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку…………………………………………………………………………………..20 1.3. Проблема партнерства сім’ї та закладу дошкільної освіти у підготовці ...
Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку…………………………………………………………………………………..16 1.3. Проблема взаємодії сім’ї та закладу дошкільної освіти у підготовці ...
...уява та мислення як центральні компоненти вияву творчості у грі 1.4. Умови підвищення розвитку творчих здібностей та активності дошкільників в ігровій діяльності Розділ 2.
...потреби у вузлах і необхідних компонентах показники значення показника за періодами разом 1 2 3 4 5 6 період 1 потреба брутто, вузол Д 120 220 ...
Поняття сутність та основні компоненти влади 3.2. Вплив влади та формування права. Поняття правотворчості 3.3. Характеристика принципів та функцій правотворчості 3.4.
...доходу: Таблиця 1 Вихідні дані Компоненти національного доходу, Значення, млрд. дол. 1. Споживчі витрати домогосподарств 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4.
Роль невербальних компонентів комунікації при формуванні «першого враження» про співрозмовника 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Список літератури
Компоненти класної години 2.3. Форми проведення класної години ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати 646 2. Трансфертні платежі 154 3.
...3 Порівняльний аналіз ФО з компонентом «назва тварин» з еквівалентами в українській мові Висновки Список використаних джерел
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНИХ КОМПОНЕНТІВ У СТРУКТУРІ ТЕКСТІВ НАУКОВОГО СТИЛЮ 2.1. Елементи образності та їх стилістичні функції в системі виражальних засобів наукового технічного тексту ...
...культури мовлення", доведіть, що важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення, яка залежить від рівня освіченості і культури мовця. Назвіть риси вихованої людини.
...способу життя та його основні компоненти 16 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ‘Я В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «ОСНОВИ ЗДОРОВ‘Я» 22 2....
Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати 538 2. Трансфертні платежі 128 3.
Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати 646 2. Трансфертні платежі 154 3.
Вода та інша сировина, як компонент виробництва ковбасних виробів…………………………………………………………………………. 9 1.3. Технологічний процес виробництва ковбасних виробів…………….. 12 1.4. Фактори впливу на якість варених, варено ...
Адміністративне попередження як компонент забезпечення законності, порядку та дисципліни. 2.3. Адміністративне припинення як захід забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Розділ 3.
Взаємозв'язок компонентів дій додавання й віднімання Розділ II. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИЙОМАМ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 2.1.
Наочно ілюстративний матеріал як структурний компонент українських букварів …………………………………………………… С. 31 2.1. Порівняльний аналіз наочно ілюстративного матеріалу чинних українських букварів …………………………………………….. С. 31 2.2.
...дітей дошкільного віку на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРО СЕЗОННІ ЗМІНИ В ПРИРОДІ В ...
Структурний компонент і етапи проектної діяльності 2.2. Технологія реалізації проекту 2.3. Організація проектної діяльності молодших школярів 2.4.
Структура та компоненти процесу навчання. 11. Закономірності, принципи проц. навчання: класифікація, хар ка. 12. Загальна хар ка сучасних технологій навчання. 13.
Особливості вербалізації фабульних компонентів...............................68 РОЗДІЛ ІІІ Семантика сюжетів та персонажів малої прози І. Я. Франко 1.1. Моделі парадигматичних відношень персонажів.................................
...переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів. Висновки Список літератури
…23 2.6 Функціональні компоненти програми…………………………..….…26 2.7 Типові конфігурації 1С складу магазин………………………………27 2.8 Опис вбудованої мови програмування……………………………..…29 Розділ 3.
Основні компоненти цілісного навчання. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі. 13. Характеристика процесу учіння. 14. Мотивація учіння школярів.
Інваріантний та варіативний компоненти діяльності класного керівника Висновки Література Додатки
...необхідність обмежити антропогенне навантаження на компоненти і комплекси навколишнього середовища. У зв’язку з цим перед суспільством постало безліч питань: який рівень втручання у природу є ...
...як систему, що створена трьома компонентами – емоційним, пізнавальним та поведінковим. Question 4 of 20 Етнічна ментальність – це цілісна система образів, уявлень, цінннісно смислових утворень та “своєрідних ...
...доходу: Таблиця 1 Вихідні дані Компоненти національного доходу, Значення, млрд. дол. 1. Споживчі витрати домогосподарств 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4.
...сущность и дайте характеристику структурным компонентам деятельности 9. Какие пути формирования способов действий Вы знаете? 10. Назовите виды деятельности и дайте им характеристику Тема 6.
...сущность и дайте характеристику структурным компонентам деятельности 9. Какие пути формирования способов действий Вы знаете? 10. Назовите виды деятельности и дайте им характеристику Тема 6.
Базовий компонент дошкільної освіти про сучасні підходи до розвитку мовленнєвого спілкування Висновки Література Додатки
...надійності вимірювань та дисперсії істинних компонентів вимірювання 2.2.3. Визначення надійності тестових результатів по формулі Rulon. Інші методи визначення надійності тестових результатів 2.2.4.
...та збільшення обсягу продукції – це компоненти, без яких досягнення такої цілі було б неможливим. Підприємство працює в стабільній ситуації та виробляє товар для сталого ринку.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.