Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3254 за запитом контроль

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ..........6 1.1. Сутність запасів підприємства, їх надходження і вибуття..........................6 1.2....обґрунтування методики обліку, аналізу та контролю запасів...................................................................................................14 1.3. Організаційно економічна характеристика ТОВ "ІКС Маркет"...............19 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІД...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку ... ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку 1.3 Облік касових операцій банку 1.4 Перевірка касової робо...
Форми, методи та види фінансового контролю 3. Органи фінансового контролю 4. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України 5. Аудиторський контроль Література
Особливості митного контролю на транспорті. Способи митного контролю на транспорті ……. 4 2. Специфіка митного контролю і митного оформлення електроенергії.. 12 3.
Тестовий контроль у навчанні іноземної мови 1.1. Тестовий контроль знань школярів як педагогічна проблема 1.2.
Теоретико методологічні засади обліку, аналізу і контролю доходів і витрат операційної діяльності підприємства Економічний механізм формування доходів операційної діяльності підприємства, їх оцінка та визначення 1 Економічна сутність ... Теоретико методологічні засади обліку, аналізу і контролю доходів і витрат операційної діяльності підприємства Економічний механізм формування доходів операційної діяльності підприємства, їх оцінка та визначення 1 Економічна сутність витра...
Теоретичні основи здійснення фінансового контролю........................6 1.1. Фінансовий контроль як елемент системи державного регулювання.........6 1.2. Органи державної податкової служби України як суб’...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КОНТРОЛЮ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВА НОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Поняття, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості 1.2.... Передумови організації та методології обліку, контролю та аналізу поточної дебіторської заборгованості ПП «РиалЕлитСервис РЛК» Висновок до розділу 1 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ...
Теоретичні основи обліку і контролю витрат на оплату праці та розрахунків з працівниками на підприємствах торгівлі 1.1. Сутність та порядок здійснення розрахунків з оплати ... Значення і завдання обліку і контролю витрат на оплату праці та розрахунків з працівниками 1.3. Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства споживчої кооперації «Універбаза» Чернігівської обласної ...
...1.3 Огляд існуючих систем контролю доступу на об’єкт 1.4 Принцип роботи мережевої системи контролю доступу 1.5 Елементи ідентифікації в сучасних системах доступу ...
...України у сфері управління і контролю за формуванням дохідної частини бюджетів....................7 1.2. Повноваження Верховної ради України у сфері управління і контролю за формуванням дохідної частини бюджетів..............................................................
Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з власним капіталом. Об’єкт дослідження – одноосібне підприємство, що займається торгівлею. Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, ередня, низька) Примітки Так ...
...сировиною Розділ 3 аналіз та контроль операцій з давальницькою сировиною на підприємстві 3.1 Мета та основні принципи аналізу запасів 3.2 Аналіз динаміки та структури ...5 Основн концепції і методики контролю операцій з давальницькою сировиною Розділ 4 Організація і методика обліку, аналізу і аудиту в комп’ютерному середовищі 4.1 Постановка ...
...звітності Розділ 3 вдосконалення обліку, контролю, аналізу і прогнозування розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами 3.1 Вдосконалення розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами 3.2 Контроль за сплатою податків та позабюджетних ...
Аналіз і контроль діяльності ТОВ “Довіра” 3.1. Економічний аналіз діяльності підприємства 3.1.1. Завдання, джерела інформації та основні методичні прийоми економічного ... Господарський контроль діяльності підприємства 3.2.1. Аудиторська перевірка операцій з запасами 3.2.2. Методика проведення інвентаризації запасів 3.3.
Види контролю 3. Процес контролю в крупних компаніях 4. Характеристики ефективного контролю ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Понятие, виды и задачи экологического контроля 2. Государственный экологический контроля… 3. Государственный общий экологический контроль 4. Государственный специальный экологический контроль Выводы Литература
Види контролю 3. Процес контролю в крупних компаніях 4. Характеристики ефективного контролю ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Теорія методології контролю в менеджменті. 1.1. Сутність контролю, як функції менеджменту. 1.2. Загальні сфери контролю для всіх менеджерів. Розділ 2.
Аудит у системі фінансового контролю……………………………….6 1.1. Історія виникнення аудиту як незалежного фінансового контролю………...6 1.2. Організаційні форми та завдання аудиту………………………………...…..
Поняття і значення фінансового контролю 2. Підстави для класифікації фінансового контролю 3. Державний зовнішній фінансовий контроль 4. Державний внутрішній фінансовий контроль Висновки Література
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку ... ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку 1.3 Облік касових операцій банку 1.4 Перевірка касової робо...
Теоретичні аспекти обліку, контролю та аналізу витрат операційної діяльності підприємства 1.1 Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2 Економіко ...5 Основні концепції та методика контролю витрат операційної діяльності підприємства РОЗДІЛ 2. Облік, контроль та аналіз витрат операційної діяльності ТОВ «Дніпроінвест Ч» 2.1 Організаційно економічна ...
Теоретичні основи обліку, аналізу і контролю товарних запасів 1.1 Поняття, класифікація та оцінка товарних запасів 1.2 Огляд законодавчої та нормативної бази з обліку товарних ... Облік, аналіз і контроль товарних запасів на ТОВ «Сателіт стандарт» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Особливості обліку товарних запасів на підприємстві ...
Основні аспекти здійснення контролю і ревізії руху товарів і товарних операцій в торгівлі 2. Методика контролю і ревізії руху товарів і товарних операцій в ...
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ …………………………...…………………… 1.1. Завдання організації обліку і контролю оборотних активів …….…………………………………………………… 1.2. Економічний зміст поняття «оборотні активи» як об’...
Медичний контроль у міжсертифікаційний період. 4. Медичний контроль у процесі польотів. 5. Медичне забезпечення і контроль за станом здоров'я диспетчерів, які ...
...як об 'єкт обліку і контролю 1.1. Сутність, функції та склад власного капіталу 1.2. Особливості структури власного капіталу залежно від організаційно –правової форми підприємств ... Організаційні та методичні аспекти контролю за формуванням власного капіталу підприємства 3.1. Контроль як форма перевірки фінансового стану та результатів діяльності підприємства – його функції, завдання ...
Зміст та значення податкового контролю за справлянням непрямих податків.......................................................................................................................11 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ....................................................16 2.1.
...правові акти регулювання обліку та контролю на малих підприємствах………………………………………………………………………39 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПМК 3……43 2.1.... ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НА ПМК 3………………………….80 3.1. Аналіз фінансового стану підприємства…………………………………….80 3.2. Організація контролю за діяльністю послуг підприємства…………………88 ...
...та види органів, які здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів малого та дрібного бізнесу……………………………..….16 2.1. Органи, що мають право здійснювати контроль за діяльністю суб’єктів малого ...
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ, НАГЛЯДУ ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ……………….……18 2.1. Органи нагляду та контролю загальної компетенції………………….……..18 2.2.
Контроль і аналіз основних засобів 3.1. Контроль основних засобів 3.2. Аналіз основних засобів 3.3.
Господарський контроль виробничих запасів на підприємстві 3.1. Організація господарського контролю виробничих запасів на підприємстві 3.2.
ТЕМА № 9 КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ План: 1. Поняття конституційного контролю та конституційної юстиції. 2. Порядок формування Конституційного Суду України. 3.
Види фінансового контролю 2. Методи фінансового контролю 3. Аудиторський контроль Література
...назначение, задачи и виды финансового контроля 2. Субъекты финансового контроля 3. Правовая база финансового контроля Выводы Литература
Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права 2. Фінансовий контроль: поняття і зміст 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансового контролю в Україні ...
Вступ 1Загальна характеристика підприємства МПП "Таля" 2організація маркетингового контролю, ефективність та види контролю 3Удосконалення маркетингового контролю на МПП "Таля"
Теоретичні основи організації та контролю туристичного обслуговування в готельно ресторанному бізнесі 1.1 Підприємство готельно ресторанного бізнесу як суб'єкт господарської діяльності 1.2 Види ...бізнесу України 1.3 Організація контролю на підприємствах готельно ресторанного бізнесу Розділ 2. Організаційно економічна характеристика готельного комплексу «Україна» 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 ...
Правове регулювання нагляду та контролю за додержанням законності діяльності органів і установ виконання покарань 2. Практика нагляду і контролю за додержанням законності діяльності органів і ...
...КОНТРОЛІНГУ ЯК ОСНОВНОЇ ФОРМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Сутність та необхідність фінансового контролінгу 1.2 Особливості стратегічного та оперативного фінансового контролінгу 1.3 Інформаційне ... ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ВАТ «КОЛОС» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Колос» 2.2 Аналіз фінансового стану ВАТ «Колос» 2.3 Аналіз ...
ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ……………………………………….4 2. АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ВІДСУТНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ПРИКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ……………………..12 3.
Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права 2. Фінансовий контроль: поняття і зміст 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансового контролю в Україні ...
Контроль і ревізія розрахунків за страхуванням 36.Контроль і ревізія ремонту основних засобів 44. Перевірка правильності проведених утримань з оплати праці ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ ДПС ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 5 1.1. Податкова служба як орган державного фінансового контролю 5 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ, ЯК ГОЛОВНОГО ДЖЕРЕЛА БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ...................................................................................6 1.1 Економічна сутність депозитних операцій, їх види та ... МЕТОДИКА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВКЛАДАМИ НАСЕЛЕННЯ В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"........................67 2.1 Характеристика рахунків для здійснення облікових процедур за вкладами населення в ...
...методичні основи акредитації як засіб контролю за якістю медико санітарної допомоги 1.1. Основи законодавства України про акредитацію закладів охорони здоров’я та історія її розвитку ...та значення акредитації у системі контролю якості діяльності закладів охорони здоров’я 1.3. Система державного контролю якості надання медико санітарної допомоги за кордоном Висновки до ...
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. 1. Визначення. 2. Суб’єкти фінансового контролю, їх функції. 3. Форми, види, методи фінансового контролю. 4. Висновки. IV. ЗАДАЧА.
Фінансовий контроль 2.1. Необхідність, сутність і значення фінансового контролю 2.2. Фінансовий аудит як спеціальний вид інансового контролю Висновки Література Додатки (...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.