Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3254 за запитом контроль

...функції розподілу грошових коштів і контролю за їх створенням та розподілом. Приватна форма господарювання має істотні переваги: фінансові створює механізм оперативної мобілізації великих за розміром інвестицій ...менеджерів підприємств ефективного управління, ретельного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ...
Здійснення контролю за справлянням єдиного соціального внеску…………………....…………………………...…….76 3.1. Повноваження Пенсійного фонду України у сфері контролю за сплатою єдиного соціального внеску…………………………………...
Системи контролю рівня запасів та їх регулювання. 4. Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства. 5. Шляхи прискорення обертання товарних запасів на торговельному ...на стадії формування товарних запасів контроль рівня товарних запасів та обґрунтування оптимального обсягу замовлень, на стадії реалізації – товарних запасів зміна обсягів та причин створення товарних запасів ...
...2 Під час проходження митного контролю в аеропорту "Бориспіль" в особистих речах громадянина К. було знайдено 5 тис. доларів США, які він намагався ввезти на територію ...України з прихованням від митного контролю. Під час перевірки було встановлено, що банкноти були фальшиві, а К. збирався їх збути. Дайте кримінально правову оцінку діям К.
Контроль процесу токсиноутворення.................................................20 3. ВИДІЛЕННЯ ЦІЛЬОВОГО ПРОДУКТУ........................................................22 4. ОДЕРЖАННЯ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ...........24 4.1.
Тест № 3 Сущность финансового контроля на предприятии состоит в: А. контроле за распределением денежных фондов предприятия; Б. контроле за работой финансовых подразделений предприятия; В.
З метою забезпечення контролю на підприємстві створено періодично діючу комісію з перевірки і внутрішнього аудиту, яка складається з головного бухгалтера, економіста зі збуту, головного ... За 2010рік за результатами внутрішнього контролю на ВАТ «Шполянський молокозавод» суттєвих помилок в обліку та нестач запасів виявлено не було: спостерігались лише арифметичні помилки в обліку ...
Організація податкового аудиту та валютного контролю…...............................64 9. Фіскально адміністративні аспекти податків з доходів фізичних осіб.............67 10. Облік надходжень податків і зборів...................................................................73 11.... Саме на неї покладено контроль за нарахуванням та сплатою податків, зборів, та інших обов’язкових платежів що є основними наповнювачами бюджетів, як місцевого так і ...
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА..........................................................57 4.1. Перелік точок контролю технологічного процесу......................................62 4.2. Методики міжопераційного контролю.........................................................74 5. МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС............................................................................
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ………………………………………….60 3.1 Поняття митний контроль , форми та мета його здійснення……………..60 3.2 Організація митного контролю……………………………………………..
Автоматизація операцій обліку, аналізу та контролю валютних операцій на підприємстві 73 РОЗДІЛ 3. АУДИТ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 79 3.1....операцій; організації ефективної системи внутрішнього контролю за валютними операціями; організації обліку та контролю валютних операцій в умовах застосування комп’ютерних технологій.
...обліку, як витрати вимагає всебічного контролю, оскільки фінансові результати значною мірою залежать від політики адміністрації щодо формування витрат і націленості колективу на їх зниження....центрах витрат є найважливішим способом контролю і управління витратами підприємства. Номенклатура витрат галузей господарської діяльності, в даному випадку роздрібної торгівлі, дозволяє одержувати інформацію з аналітичних регістрів ...
контроль повинен бути безперервним в часі, повним і ефективним; b. контроль повинен бути повним, попереджувальним, і економічно обґрунтованим; c.
...першому місці Стандарти і методи контролю продуктивності Використовуються індивідуально орієнтовані, формальні стандарти і методи контролю продуктивності Орієнтація на високу групову мотивацію і стандарти з використанням громадського ...
Способи здійснення податкового контролю. 17.Облік платників податків контролюючими органами. 18.Види та порядок проведення податкових перевірок. 19.Методи нарахування амортизації при оподаткуванні податком ... Органи управління та контролю банку, їх повноваження. Функціональні підрозділи банку, їх функції. 106.Особливості виникнення та розвитку центральних емісійних банків.
...влади, який організовує та здійснює контроль за процесом нарахування і сплати податків до бюджетів, а також подання податкової звітності. Вона складається з Державної податкової адміністрації України, ...Державних податкових адміністрацій є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати до бюджетів податків, зборів та інших платежів і неподаткових доходів ...
Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни. 2. Розподіл грошових премій. 1. Слухали: 1. Лисенко В.І. Інформація про стан дисципліни. Ухвалили: 1. Створити комісію з питань контролю дисципліни. 2.
...іншими державними установами, досвіду проведення контролю і аналізу господарської діяльності виробничих підрозділів підприємства, необхідних для майбутньої роботи. Головною метою переддипломної практики є оволодіння сучасними методами фінансового контролю, податкового обліку та аудиту господарської ...
...банку та позичальника, налагодженню дієвого контролю за якістю кредитних вкладень банку. Реалізація мети та завдань поставлених в роботі досягнута проведеним описом кредитної роботи в банківських установах, ...заборгованість по нестандартним кредитам під контролем (з 17,36 до 37 млн.грн.), субстандартним (з 9,69 до 24,67 млн.грн.
...банку та позичальника, налагодженню дієвого контролю за якістю кредитних вкладень банку. Реалізація мети та завдань поставлених в роботі досягнута проведеним описом кредитної роботи в банківських установах, ...заборгованість по нестандартним кредитам під контролем (з 17,36 до 37 млн.грн.), субстандартним (з 9,69 до 24,67 млн.грн.
...що робить нереальним здійснення централізованого контролю за додержанням підприємствами планових обсягів витрат.В умовах ринку підприємства самостійно визначають методи калькулювання продукції та обсяги затрат на її ... Контроль за формуванням собівартості продукції, віднесенням витрат на виробництво одна з найважливіших ділянок контрольної роботи. Собівартість продукції є вагомим показником оцінки ...
Контроль за виконанням замовлення здійснюють за даними про кількість одержаної та складованої в будь який час продукції.... Можливості контролю значно виші, коли фірма має власні склади. Однак при цьому склади зв'язують капітал, а на потребу змінити місця зберігання ...
...для дієвого аналізу, оцінки і контролю за одержаними результатами може бути тільки нормативна база по всіх елементах, створена і діюча на підприємстві....дозволить в автоматизованому режимі здійснювати контроль за ефективністю виробничо господарською і фінансовою діяльністю підприємства. Всі витрати на формування нормативної бази з лишком окупляться в перспективі.
...для обліку, так і для контролю, аналізу та оперативного управління рухом та залишками товарних цінностей. Організація аналітичного обліку і спостереження за рухом товарів на складах та ...бухгалтерського обліку товарних операцій та контролю за збереженням товарів і тари на підприємстві здійснюють планові та позапланові інвентаризації. На підприємстві приділяють велику увагу аналізу та контролю ...
...2010 рік за результатами внутрішнього контролю на ПАТ «Юрія» суттєвих помилок в обліку та нестач запасів виявлено не було: спостерігались лише арифметичні помилки в обліку та ...з найважливіших задач якого буде контроль раціональності використання виробничих запасів. Такий відділ здійснюватиме експертну оцінку економічної політики підприємства, у тому числі й облікової, оцінку системи внутрішньогосподарського ...
Порядок вивчення аудитором системи внутрішнього контролю з метою планування аудиторських процедур. 33. Види браку та оцінка втрат від браку на виробництві. 34.... Зміст та основні напрями внутрішнього контролю та аудиту. 39. Методи калькулювання собівартості продукції. 40. Відображення даних про нематеріальні активи та гудвіл в облікових реєстрах та розкриття ...
...перевіркою й оцінкою системи внутрішнього контролю за дотриманням норм законодавства та внутрішніх регламентів щодо порядку й обліку розрахунків з виплат працівникам, оцінкою ефективності і соціальної направленості ...документального оформлення перевірок; 3) здійснювати контроль над роботою аудиторів з боку керівників аудиторських фірм; 4) запровадити страхування відповідальності аудитора; 5) забезпечення системи якості аудиторських послуг і ...
...ресурсів і капіталу та державного контролю за їх використанням;  забезпечення макро та мікрофінансової стабільності. Суть механізму забезпечення фінансової безпеки розкривається через функції, які він виконує.... Контрольну(функція механізму проявляється в контролі суб'єктів фінансової безпеки сільського господарства за правильністю застосування фінансових методів та важелів у конкретній ситуації, пов'язаній із запобіганням ...
Финансовый контроль – это: а) контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных образований ...
...з іншими повсякденними обовязками менеджерів контролем за повсякденними операціями, вирішенням кризових ситуацій, відвідуванням зборів, підготовкою звітів, вирішенням проблем співробітників, а також виконанням додаткових обовязків і суспільних ...являє собою метод поєднання планування, контролю і мотивації, який успішно застосовують багато організацій для зменшення кількості конфліктів і зниженню негативної реауції людей на контроль шляхом їх ...
контроль 15 Способность контролировать свои чувства, свое поведение в сложных ситуациях: Виберіть одну правильну відповідь a. инициативность b. самообладание c....человека сверху с помощью принуждения, контроля над распределением материальных благ: Виберіть одну правильну відповідь a. рынок b. культура c. бюрократия d.
Парламентський контроль в Україні (конституційно правовий аспект) : [монографія] / Ю. Г. Барабаш. – Х. : Легас, 2004. – 246 с. Воронов М. М.... Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в України [Текст] : Історія, теорія, перспективи / С. В. Ківалов, І. К. Залюбовська.
...було приділено дослідженню діючої системи контролю та оцінки персоналу Канівського судноплавного шлюзу. Основну увагу в другому розділі роботи нами було зосереджено на оцінці методів набору та ... Для удосконалення процесу оцінки та контролю персоналу у Канівському судноплавному шлюзі було запропоновано застосовувати модель оцінки, яка базується на використанні методу перехресної соціометричної оцінки.
...клітина, яка виходить з під контролю власного організму: її ростом організм не керує; в) клітина, яка не виліковна і її ріст керує організм; г) клітина, яка ...клітина, яка виходить з під контролю власного організму: її ростом організм не керує; в) клітина, яка не виліковна і її ріст керує організм; г) клітина, яка ...
...Балів: 1 Опростник уровня субъективного контроля (РСК) был создан: Виберіть одну правильну відповідь a. Дж.Роттером b. А.Бине c. Б.Бурдоном d. Р.Амтхауэром e.... уровня субъективного контроля e. ценностных ориентаций личности Question 23 Балів: 1 Методика К.Роджерса и Р.Даймонда направлена на изучение: Виберіть одну правильну ...
) покладали обов’язок здійснювати контроль за розповсюдженням жебрацтва? А) католицьку церкву, Б) місцеві муніципалітети, В) імператора, Г) власників мануфактур. 21.... А) контроль за системою соціальної допомоги, Б) фінансування соціальної допомоги, В) організація опіки потребуючих, Г) прийняття законів, що стосуються опіки нужденних. 27.
...рамках експрес аналізу здійснюється розрахунок, контроль та аналіз у динаміці невеликої кількості основних показників. 12. Поглиблений фінансовий аналіз більш трудомісткий: разом із розрахунком та оцінкою у ... Постійний контроль за операційними витратами дасть змогу скоротити їх та не допустити непродуктивних витрат. Причинами збитковості виробництва є досить висока собівартість виробництва, ...
...та вдосконалення методології обліку та контролю розрахунків з покупцями і замовниками ТОВ «НД ДАТЕКС». Для досягнення поставленої мети в роботі обґрунтовано необхідність вирішення таких задач: дослідити ...організація та методологія обліку та контролю розрахунків з покупцями і замовниками ТОВ «НД ДАТЕКС». Методи дослідження. Теоретичною основою проведених у роботі досліджень стали методологія і загальнонаукові ...
...трудових ресурсів, застосування прогресивних методів контролю газопроводів і газового обладнання, використання оптимальної періодичності газового планового ремонту газового обладнання, підвищення якості робіт службами вуличної газової мережі і ...що забезпечується строгим обліком і контролем за споживанням газу (виявлення не облікованих оптимальних площ, зміна кількості проживаючих і т.д.) 3)покращення використання основних виробничих фондів ...
...примерах из жизни роль стратегического контроля. Тема 6. Повседневная организация труда менеджера Контрольные вопросы и задания к теме 6 1. Охарактеризуйте систему основных функций управления деятельности ... Охарактеризуйте функцию повседневного контроля деятельности? 11. Охарактеризуйте блок схему функциональной структуры процесса осознанного регулирования деятельности? 12. Охарактеризуйте интеграционно координирующую функцию деятельности? 13.
...тісних взаємовідносин з постачальниками для контролю і по можливості зниження вартості послуг та товарів, що отримуються; Перевірка вигідності оренди порівняно з купівлею (чи навпаки) приміщень, транспорту ...оплати продукції,товарів, послуг; жорсткий контроль затрат, запобігання халатності та зловживанням працівників; Можлива економія за рахунок впровадження нових технологій. Іншим важливим фактором, що впливає на прибутки ...
...оборотних коштів і не здійснюють контролю за їх використанням. Відсутність такого контролю спричинило не тільки негативне викривлення структури оборотних засобів, а і збільшення тривалості їх обороту.
З метою забезпечення контролю на підприємстві створено періодично діючу комісію з перевірки і внутрішнього аудиту, яка складається з головного бухгалтера, економста зі збуту, головного ...суб'єктів та методики внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів, критерії і ознаки їх класифікації; обгрунтування більш раціональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів в умовах автоматизації,використання вимірювальної ...
...оборотних коштів і не здійснюють контролю за їх використанням. Відсутність такого контролю спричинило не тільки негативне викривлення структури оборотних засобів, а і збільшення тривалості їх обороту.
Банк постійно здійснював контроль за виконанням позичальни ком умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням....вплинули слідуючи групи кредитів: під контролем – на +29 тис. грн., субстандартні – на +16 тис. грн., та безнадійні – на +42 тис. грн.
...підрахунок утримань із заробітної плати; контроль за дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітки робітниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці, витратою фонду заробітної ...переробки системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю, аналізу, а також придбання фахових навичок і уміння робітників приймати правильні й ефективні управлінські рішення.
* Здійснення контролю з використанням норм виходу конкретного виду продукції з відповідної одиниці молочної сировини та норм витрат часу на її виготовлення; * Економія ... * Забезпечення контролю за використанням робочого часу. Перелік табличного і графічного матеріалу Рисунок. 1.2.1 Організація бухгалтерського обліку витрат виробництва Таблиця 1....
Г) Розкрийте зміст поняття локус контролю. Д) Чим характеризуються екстернальний та інфернальний локус контролю? Задача № 22. А) Розкажіть про джерела стресу та наведіть приклади подій, які ...
І категорії контролю інформації, III категорії призначено для аналізу роботи e. І категорії призначено для формування і підготовки первинної інформації, II категорії контролюється ... Введення та контроль первинних даних c. формування нормативної інформації d. формування довідкової інформації e. Формування нормативно довідкової інформації Question 41 На АРМБ по ...
Контроль як функція управління 2. Ситуація 1 Механізм оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій ...дозволяє вивільнити систему управління від контролю над дрібними виробничими процесами і об'єктами та приділити більше уваги значущим питанням Механізм оплати праці за кінцевим колективним результатом ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.