Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 736 за запитом концепції

Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Внесення змін до Конституції України. Поняття, доцільність, процедура ……………. 4 2. Конституційно правовий статус недержавних організацій.... Наукові концепції місцевого самоврядування ………. 16 Заключення …………………….. 21 Література ……………… 22
Варіант №4 1. Вкажіть достоїнства і недоліки релігійних, натуралістичних, соціально історичних концепцій походження моралі? 2.
... ЗМІСТ: Стор. Вступ…………………………………………………………………..........3 1. Релігійна концепція З. Фрейда: релігія як колективний невроз……5 2.
Варіант – 5 1. Поняття «політика», її сутнісні характеристики. Структура та функції політики. Основні концепції політики. 2.
1. Визначення понять природа і природознавство 2. Науково технічна революція,як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною ...
Зміст: Вступ с 1. Теоретичні положення виникнення та сутності грошей................................5 Історичні форми грошей….....................................................................
Вступ 1. Сутність, закон, методи, засоби конкуренції……………………….6 2. Міжнародна конкурентоспроможність країни: поняття, основи, складові, джерела……………………………………………………………..
ЗМІСТ Вступ 1. Життєвий шлях і загальна характеристика творчості. 2.Вчення П.
Вступ 1. “Пізнай самого себе” 2. “Ніхто не робить зла по своїй волі” Висновок Список використаної літератури
Вступ 1. “Пізнай самого себе” 2. “Ніхто не робить зла по своїй волі” Висновок Список використаної літератури
Вступ .............................................................................................................. 3 1. Політичне вчення Ніколо Макіавеллі ..................................................... 3 2. Вчення Жана Бодена про державу .......................................................... 5 3.
Вступ 1. Кримінологічне визначення причин та умов, що сприяють вчиненню злочину 2.
1. Функціонування вітчизняних боулінг клубів 2. Забезпечення роботи бару в боулінг клубі 3.
Вступ 1. Теорії лідерських рис, або теорії «великої людини» 2. Теорії довкілля, або ситуаційні теорії лідерства 3.
Вступ 1. Поняття життєвого циклу товару 2. Етапи життєвого циклу товару 3.
1. Суть і принципи менеджменту якості 2. Менеджмент якості як вид практичної діяльності Використана література
Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні. 19. Скільки основних типів сучасних ДНЗ є відповідно до основної функції, яку вони виконують: 1.... Ядром педагогічно концепції К.Д.Ушинського є: 1. Принцип емоційності навчання. 2. Принцип єдності фізичної і розумової праці. 3. Принцип народності виховання. 4.
Концепції управління маркетингом 1.2. Стратегічне планування маркетингу 1.3. Маркетинговий аналіз і аудит 1.4. Процес управління маркетингом 1.5....підприємстві почина ється з визначення концепції управління маркетингом, що є обов'язковим скла довим елементом місії компанії. Серед основних концепцій управління марке тингом, які відомі у ...
Концепція плюралістичної демократії 20. Концепція елітарної демократії 21. Теорія еліт 22. Концепція партисипаторної демократії 23. Концепція корпоративної демократії 24.
...основні засади (принципи, ідеї, доктрини, концепції) правової ідеології сучасного українського суспільства. Практичне завдання до теми 22 1. Занотуйте історичні аспекти виникнення романо германської правової сім'ї....союзу Question 6 До сучасних концепцій держави не відносяться: a. технократична, божествена b. концепція правової та соціальної держави c. держава загального благоденства Question 7 Визначте ознаки, ...
...за ціною, то який з концепцій маркетингу фірма повинна керуватися у своєї діяльності 1. концепцією інтенсифікації комерційних зусиль 2. концепцією соціально етичного маркетингу 3.
На думку прихильників цієї концепції, працівники є загалом пасивними, вони перебувають у моральній залежності від керівників, завдання яких полягає у тому, щоб схилити робітників до ...методах налагодження між особистісних стосунків (концепції взаємин між членами колективу). Було доведено, що за умови виявлення більшого піклування керівництва до своїх підлеглих, рівень задоволення працівників повинен ...
розробка теорій, концепцій, гіпотез b. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади c. формування певного типу політичної культури d. аналіз і оцінювання політичних процесів e....Question 5 Хто є автором концепцій трьох форм лідерства традиційного, харизматичного і легального: a. Платон b. Ж. Ж. Руссо c. Г. Алмонд d. М.
...розвиток на основі сучасних прогресивних концепцій і впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій та науково методичних досягнень; модернізація існуючих та створення загальноосвітніх закладів різних типів; ... У Концепції розвитку загальної середньої освіти підкреслено, що стрижнем освіти ХХІ ст. є її розвивальна, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної активно ...
розробка теорій, концепцій, гіпотез e. аналіз і оцінювання політичних процесів f. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади g. стимулювання політичної активності громадян Question 9 ...Question 6 Хто є автором концепцій трьох форм лідерства традиційного, харизматичного і легального: Виберіть одну правильну відповідь a. Платон b. М. Вебер c. Ж. Ж.
...напрямки управління, що визначенні сучасною концепцією А.М.: a. Розвиток бартерних операцій b. Жодної вірної відповіді c. Побудова чіткої структури організації d. Всі відповіді вірні Question 2 Критика концепції адміністративного менеджменту з боку практиків ...
...В якій із перерахованих нижче концепцій управління персоналом, людина розглядається як “цінність” для організації: a. “використання трудових ресурсів” b. “управління персоналом” c. “управління людськими ресурсами” d....уваги якої з перерахованих нижче концепцій управління персоналом знаходиться не сама людина, а її праця: a. “використання трудових ресурсів” b. “управління персоналом” c.
1) Яка з наукових концепцій пояснює походження виховання проявом у дітей несвідомих інстинктів наслідувати дорослих? А) еволюційно біологічна концепція; Б) психологічна концепція; В) релігійна концепція; ...
Традиційні концепції лідерства o 2.1. Теорія лідерських якостей o 2.2. Концепції лідерської поведінки • Глава 3.
Складання концепції безпеки діяльності ФКУ …………………. 5.1.Науково методичний підхід щодо формування концепції фінансової безпеки ФКУ……… 5.2.
Концепція першої кодифікації цивільного законодавства в СРСР та УРСР.....82 2.3. Цивільний кодекс УРСР 1922 р.....83 2.4.... Трансформація концепції цивільного права в незалежній Україні.....91 2.6. Створення нового Цивільного кодексу України.....94 РОЗДІЛИ. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.....96 ГЛАВА 5.
Згідно з концепцією Марковіца, інвестиційний портфель слід формувати за рахунок: фінансових активів, прибутковість яких знаходиться в прямій функціональній залежності; активів, з максимальним кореляційним ... Згідно з концепцією WACC, на середньозважену вартість капіталу безпосередньо впливають такі основні чинники: структура капіталу; величина необоротних активів; показник абсолютної ліквідності; cash flow ...
Банк повинен використовувати концепцію соціально етичного маркетингу для всіх своїх послуг. Використовуючи концепцію маркетингу орієнтованого на продаж, банк переслідує мету продаж вироблених (надаваємих) послуг, ...
 Банк повинен використовувати концепцію соціально етичного маркетингу для всіх своїх послуг. Використовуя концепцію маркетингу орієнтованого на продаж, банк переслідує мету продаж вироблених (надаваємих) послуг, ...
 Банк повинен використовувати концепцію соціально етичного маркетингу для всіх своїх послуг. Використовуя концепцію маркетингу орієнтованого на продаж, банк переслідує мету продаж вироблених (надаваємих) послуг, ...
Екзистенціальна концепція культури 2.1 Сучасні концепції культурології 2.2 Екзистенціальна концепція культури 3. Тести 3.1. Згідно К.
Основні геополітичні концепції кінця 19 початок 20 століття 1.2. Вплив міжнародних процесів на формування геополітичних концепцій Висновки до першого розділу Розділ 2.
Поняття та основні концепції місцевого самоврядування. 2. Принципи місцевого самоврядування в Україні. 3. Система місцевого самоврядування в Україні. 4. Функції місцевого самоврядування в Україні.... Враховуючи розмаїття наукових концепцій місцевого самоврядування, необхідно навести їх перелік, вказати прізвища вчених, які були прибічниками тієї чи іншої концепції, розкрити зміст державницької, громадівської ...
Концепція суверенного regnum. 2.1. Сидоній Аполлінарій та образ імператорської влади у меровінгській Галлії……………………………………………………………………………...21 2.2.... Концепція християнської королівської влади: rex gentis к princeps christianus. 3.1. Авіт В`єннський: формування концепції…………………………………34 3.2.
стверджує, що концепції традиційної теорії керування, школи людських відносин і школи науки керування невірні c. є еквівалентом „case study”, або „методу ситуацій” d....пов'язати конкретні прийоми та концепції з певними конкретними ситуаціями для того, щоб досягти організації найбільшої ефективності організації Question 2 Симптомом настання проблемної ситуації є: a.
В чому полягає суть основних концепцій природи інформаційного права ? 3. Що є предметом правового регулювання міжнародного інформаційного права ви можете назвати ? 4....акти було прийнято для реалізації концепцію нового міжнародного інформаційного порядку ? 2. Які основні положення концепції міжнародного інформаційного суспільства ? 3. На яких міжнародних нормативних актах базується створення ...
Традиційні концепції лідера 2.1. Теорія лідерських якостей 2.2. Концепції лідерської поведінки Розділ 3. Концепції психології ситуаційного лідерства 3.1.
Традиційні концепції лідера 2.1. Теорія лідерських якостей 2.2. Концепції лідерської поведінки Розділ 3. Концепції психології ситуаційного лідерства 3.1.
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ МОТИВІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 1.1. Біологічна концепція 1.2. Соціальна концепція 1.3. Психологічна концепція РОЗДІЛ ІІ.
Основні дидактичні концепції навчання...........................................18 4. Становлення сучасної дидактичної системи та вища школа...........22 Висновки...............................................................................................26 Список використаної літератури...........................................................Амоса Коменського; o основні дидактичні концепції навчання; o становлення сучасної дидактичної системи та вища школа; Ми обг...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.