Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
O. Norbert.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 736 за запитом концепції

Наявність різноманітних шкіл, концепцій, напрямів, певна змагальність між ними стимулюють наукові пошуки оптимізації управлінської діяльності. Представники концепції людських відносин збагатили управлінську думку суттєвими рекомендаціями ...
...а)кратологія; б)вертикаль влади, концепція влади, сутність, моноцентричність прийняття рішення) 6. Ресурси і джерела влади. Джерела –розмите джерело, імпульс, емоційний вплив) 7.... Політичні концепції, ідеї, погляди Арістотеля, лержавний устрій,форми правління,управління сусп вом. 9. Платон. Держава – віднайти праобраз комуністичного суспільства: 10. Макіавеллі державець.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві 1.3 Основні аспекти та методика прогнозування витрат на підприємстві Розділ 2 практичні засади визначення та оцінювання витрат на стов «дружба» 2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Дружба» 2.2 Загальна оцінка динаміки і структури витрат підприємства 2.3 Оцін...
аскет; Question 6 Концепцію “втечі від свободи” у ХХ ст. запропонував: a. А. Швейцер; b. Е. Фромм; c. П. Флоренський; d. З. Фрейд. e.... заповіді Мойсея Question 9 Концепція гармонійного поєднання етики та політики належить: a. Геракліту b. Арістотелю c. Карнеаду d. Протагору e.
Липинський сформулював оригінальну концепцію щодо формування національної еліти. Чим вона відрізняється від класичної теорії Моска і Парето? 2. Назвіть ті соціальні сили, які намагався ...34 В якій сучасній правовій концепції стверджується, щоправо – це сукупність матеріалізованих правових норм, прийнятих державою: a. в теорії позитивного права b. в теорії солідаризму c.
«Про концепцію державної системи професійної орієнтації населення» c. Закон України «Про колективні договори та угоди» Question 9 Основні методи управління професійною орієнтацією ...ДО ТЕМИ 9 Question 1 Концепція людського розвитку: a. доводить економічну доцільність удосконалення людини як чинника виробництва b. тотожна концепції людського капіталу c.
Що являє собою концепція економічної стратегії багатопрофільних об'єднань? 10. Якій існує порядок розробки стратегії диверсифікації? 11. Як визначити ефективність діяльності багатопрофільного об'єднання?... Що входить до концепції діяльності багатопрофільних об’єднань? 14. Які існують принципи формування економічної стратегії багатопрофільних об'єднань? 15.
Економічна концепція раннього меркантилізму, її особливості і представники. 6. Характерні ознаки економічного вчення пізнього мер¬кантилізму. 7.... Концепція австрійської школи маржиналізму К.Менгера, Ф.Візера, о.Бем Баверка. 3. А. Маршалл засновник неокласичного ана¬лізу, його відмінність від ...
концепція b. планування c. виконання d. завершення 14 На якій фазі життєвого циклу проекту відбувається поставка обладнання: Виберіть одну правильну відповідь a. концепція b. виконання c. завершення d.
Концепція "зіткнення цивілізацій" С.Хантінгтона 1.3. Геополітичні концепції З. Бжезинського 1.4. Концепція "світи системи" І.
Концепція "зіткнення цивілізацій" С.Хантінгтона 1.3. Геополітичні концепції З. Бжезинського 1.4. Концепція "світи системи" І.
Концепція "зіткнення цивілізацій" С.Хантінгтона 1.3. Геополітичні концепції З. Бжезинського 1.4. Концепція "світи системи" І.
Концепція "зіткнення цивілізацій" С.Хантінгтона 1.3. Геополітичні концепції З. Бжезинського 1.4. Концепція "світи системи" І.
Концепції самовдосконалення людини Висновки Отож, розглянувши вчення шкіл епохи еллінізму, було виведено багато цікавих пропозицій та ідей для покращення життя людини, ... Всі концепції умовно включали в себе три сфери: відношення людини до природи, суспільства та до самої себе.
Еволюція концепцій маркетингу. Сучасна концепція маркетингу. ТЕМА 2. Система і характеристика сучасного маркетингу План 1. Види маркетингу. 2. Основні елементи маркетингу.
Розробка концепції підприємницької діяльності МП «Ауріка» 2.1. Формування концепції підприємницького розвитку МП «Ауріка» 2.2. Визначення ринкових чинників та їх вплив ...
Проаналізуйте сутність концепцій культури Богословська «Осьового часу» Психоаналітична Ігрова Символічна Еволюційна Кругообертів локальних цивілізацій Завдання. 1. Проаналізуйте та зробіть висновок із висловлення американського ...чуттєвий тип культури був притаманний концепції: А) А. Тойнбі; Б) М. Вебера; В) Ніцше; Г) П. Сорокіна. 5. Праця Й. Хейзінга, де він виклав свою теорію ...
...розвитку електронної комерції 1.2 Концепція і моделі електронної комерції 1.2.1 Модель В2С (business to consumer) 1.2.2 Модель В2С (business to business) ... Нормативи трудомісткості на етапі «Розробка концепції замовлення продукції» Таблиця 4.14. Перелік робіт на етапі «Розробка концепції замовлення продукції» Таблиця 4.15.
Наукові концепції походження держави 2.2. Організація суспільної влади і соціальні норми первісного суспільства 2.3. Загальні закономірності й різноманітність форм виникнення ... Основні сучасні концепції держави Розділ 3 ТЕОРІЯ ПРАВА 3.1. Плюралізм підходів до праворозуміння 3.2. Поняття та сутність права 3.3.
Лінгводидактична концепція К. Д. Ушинського § 2. Лінгводидактична спадщина І. І. Срезневського § 3. Лінгводидактична концепція Софії Русової § 4. «Рідномовні обов'язки» І.
Економічна концепція П. Ж. Прудона 144 3. Економічні погляди К. Родбертуса 147 4. Економічна програма Ф. Лассаля 150 Розділ VІ.... Концепції футурології 490 Розділ ХV. Економічні концепції соціал демократії 498 1. Ревізіонізм 499 2. Формування теоретичних джерел сучасного соціал реформізму в ...
Формування концепції збутової політики в системі маркетингу СОК «Агроторговий дім «Івано Франківськнасіння» 3.2.Розробка принципів побудови комунікаційної збутової політики СОК «Агроторговий ... Маркетингова концепція передбачає орієнтацію діяльності підприємства на потреби кінцевих споживачів і встановлення з ними партнерських стосунків. Тому виробникові необхідно забезпечити не тільки ...
Висунення концепції ринкової економіки потребує удосконалення виробництва товару споживача і змушує зовсім по іншому розглядати завдання і функції діяльності структурних підрозділів підприємств. У концепції удосконалення виробництва товарів переважає збутова ...
Question 10 of 35 Згідно концепції О. Лавджоя, прямоходіння виникло через: 1) похолодання, яке призвело до зменшення площі тропічних лісів; 2) виходу в савани, де гомініди ... Question 11 of 35 Згідно концепції Ф. Енгельса, прямоходіння виникло через: 1) похолодання, яке призвело до зменшення площі тропічних лісів; 2) виходу в савани, де гомініди ...
Основною ланкою реалізації концепції маркетингу в туризмі є туристична фірма. Підприємство повинно вірно реалізовувати всі концепції маркетингу в туризмі, для ефективної праці. 3.
Етап формування концепції товару та її перевірки передбачає опис та обґрунтування даних щодо товару. Концепція товару може бути представлена у символічній або матеріальній ...
...розробку і реалізацію засобів дії: концепцію, прогноз, програму, план. Кожен із засобів дії має свою специфіку і умови використання. Концепція ідея, теоретичні і методологічні основи її ...
Культурний релятивізм у концепції Л. Леві Брюля про якісні відмінності ментальності первісної і сучасної людини. 54. Культурний універсалізм у концепції етнологічного структуралізму К. Леві Строса.
Що передбачала концепція програмних документів кирило мефодіївців? 5. Т.Г.Шевченко та значення його творчості для українського народу. Тема 9.... Формування концепції зовнішньо політичного курсу незалежної України Питання до теми 16 1. Що було покладено в основу концепції зовнішньої політики української держави ...
концепція екоефективності c. жодної вірної відповіді d. екологічний менеджмент Question 3 До основної екологічної проблеми України слід віднести: a.... концепція екоефективності b. екологічна ситуація c. екологічне управління d. екологічний менеджмент Question 5 Однією з головних причин того, що в Україні ...
Концепція сталого розвитку 4 2. Урбоекологічне планування і проектування 7 3. Оцінка впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні та будівництві ...що, в тому числі, направлена концепція сталого розвитку населеного пункту ,що передбачає розв’язання складних завдань, пов’язаних з екологічно збалансованим розвитком міських і сільських поселень.
Історія розвитку ідеї та концепції суверенітету держави 1.1. Зародження ідей суверенітету держави 1.2. Концепція державного суверенітету: основні положення та їх еволюція Розділ 2.
Концепція маржиналізму; 3. Австрійська школа; 4. Кембриджська школа; 5. Американська школа; 6. Лозаннська школа маржиналізму; 6. 1. Загальна характеристика; 6. 2.... Концепція кругообігу Л. Вальраса; 6. 4. Модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса; 6. 5. Розвиток вчення лозаннской школи В. Парето; 7.
Музично педагогічна концепція Д. Кабалевського 1.1. Педагогічна діяльність Д. Кабалевського 1.2. Формування музичних педагогічних ідей 1.3. Основні концепції та програми Розділ 2.
Історико правовий генезис концепції правової держави........................7 1.1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави……………….................….…7 1.2. Поняття, ознаки, соціальне значення правової держави……................... Характеристика концепції громадянського суспільства……...............…….19 2.2. Ознаки та основні напрямки становлення громадянського суспільства…………………………………………………………………….…....23 Розділ 3.
Концепція цивільного права України. Головні риси концепції цивільного права у сучасному розумінні. 2. Функції цивільного права. Засади цивільного права.
...ГОСПОДАРСТВА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ………………………………………………………6 1.1.ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОЗНАКИ ЕВОЛЮЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА…………………………………………6 1.2 СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ... ФРАНЧАЙЗІНГ НОВА МАРКЕТИНГ КОНЦЕПЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ. .25 ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………32 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………...………….37
Зовнішнє середовище організації та сутність концепції його впливу на діяльність 1.1. Розуміння та визначення зовнішнього середовища 1.2. Аналіз існуючих концепцій класифікації чинників макро та мікро ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 1.1 Сутність, структура і мета логістики 1.2 Канали товароруху як складові логістики 1....2.4 Шляхи покращення логістичної концепції підприємства ТОВ «Clear Goal» Limited ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
ВСТУП Поняттєво термінологічний апарат РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Регіональні аспекти концепції узгодженого розвитку Концепція екологізації суспільного розвитк РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ЗБАРАЗЬКОМУ РАЙОНІ Загальні відомості ...
...та її початкові теоретико методологічні концепції 1.1 Загальні зауваження 1.2 Батьки засновники порівняльної педагогіки 1.3 Перші наукові досягнення 1.4 Зародження організацій 1....та її сучасні теоретико методологічні концепції 2.1. Міждисциплінарні дослідження 1.1. Проблемний метод 2.1. Освітня політика і порівняльна педагогіка 2.2.
...1.2 Поняття та характеристика концепції удосконалення виробництва 1.4 Поняття та характеристика концепції інтенсифікації комерційних зусиль 2.1 Характеристика маркетингового середовища та схема моделі системи ...
Філософська концепція Р. Барта 8 3. Співвідношення понять «твір» і «текст» в філософській концепції Р. Барта 15 Висновки 22 Список використаної літератури ...
Туристське підприємство — основна ланка реалізації концепції маркетингу в туризмі 4. Принципи реалізації концепції маркетингу на туристському підприємстві Список використаної літератури
Концепція систематизації та засади визначення правових джерел кодифікації Юстиніана 4. Структура та зміст Кодифікації Юстиніана (Corpus juris civilis): 4.1 Дигести ...України гостро ставить проблему про концепцію та методологічні підстави створення нових законодавчих актів, що потребує нових теоретичних досліджень у цій галузі і зумовлює доцільність використання історичного ...
...роках ХХ століття 1.1 Концепції розвитку США після розпаду СРСР 1.2 Стратегія зовнішньої політики США та перспективи розвитку України в останньому десятиріччі ХХ століття 1.3 Концепція глобального лідерства США Розділ 2.
Основні концепції самоменеджменту. Адаптивно розвиваюча концепція самоменеджменту. 3. Важливість самоменеджменту зі статті «САМОМЕНЕДЖМЕНТ управління найцікавішим бізнесом у світі?» Висновки. Список використаної літератури.
...1 Поняття і класифікація маркетингових концепцій............................. 1.2 Концепція соціально етнічного маркетингу....................................... 5 5 9 ІІ. Зміст маркетингової діяльності підприємства...................................... 12 2.1.
...значення в цьому плані мала концепція еволюційного розвитку в біології. Після виходу у світ робіт Ч. Дарвіна ідея еволюціонізму міцно затверджується у філософії і науці, стимулюючи ...відмінність «соціального організму» і біологічного Концепція інститутів відтворює образ суспільства по аналогії з біологічним організмом. Спенсер, мабуть, усвідомлював умовність такої аналогії, але постійно користувався порівняннями типу: «...
Зміст Вступ Розділ І: Історія інституту екстрадиції Розділ ІІ: Визначення екстрадиції, її норми та концепцію 2.1. Концепції екстрадиції 2.2. Норми екстрадиції Розділ ІІІ: Экстрадиційний процес 3.1. Экстрадиційний процес у українському законодавстві Висновки ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.