Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 5132 за запитом країн

У праві зарубіжних країн по різному визначається місце правових норм, що регулюють договірні відносини, у системі права та вчення про договори в системі цивілістичної ... В усіх країнах договірні відносини врегульовано законами. Норми щодо договорів не завжди в систематизованому вигляді розміщені в цивільних кодексах (ФЦК, НЦК) у главах ...
Кримінальний процес зарубіжних країн ПЛАН 1. Загальна характеристика кримінального процесу деяких розвинутих зарубіжних країн 2. Кримінальний процес Англії 3. Кримінальний процес США 4.
ступ ………………………………………………………………………… 3 1. Аналіз трудового договору як інституту трудового права країн заходу 3 2. Аналіз трудового договору України……………………………………...
Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються 2. Місце та роль країн, що розвиваються, у міжнародному товарообміні Список використаної літератури
Остапчук, збираючись їхати в довгострокове службове відрядження до однієї з країн Центральної Африки, 20 вересня 2004 ...
1. Сутність, риси і чинники перехідної економіки 2. Соціально економічні перетворення в постсоціалістичних країнах: сутність і мета 3.
...побудови планів рахунків у закордонних країнах 2. Вимоги до розкриття інформації з обліку засобів, розрахунків і інших активів у закордонних країнах Список використаної літератури
В а р і а н т ІУ 1....Сенату за конопроект про бюджет країни. Сенат, розглянувши законопро¬ект, вніс до бюджету поправки щодо збільшення витрат на со¬ціальне забезпечення неповнолітніх та повернув його на ...
Завдання 1. Дайте означення таким макроекономічним категоріям і поняттям: обов’язкові резерви комерційного банку; платіжний баланс країни; дефлятор ВНП; вилучення доходів з ...
...ведення обліку та звітності в країнах Африки 2. Облік фінансових результатів у зарубіжних країнах 3. Задача №1 Куплено товари в кредит на суму 10 000 дол.
Особливості економічних зв’язків країн Європейського Союзу та їх конкурентних позицій 2. Конкурентні позиції країн ЄС на світових ринках Список використаної літератури
...обліку необоротних активів у зарубіжних країнах 2. Основні вимоги до відображення облікової інформації у звіті про прибутки та збитки в закордонних країнах Література
...створення та діяльності об’єднання країн НАФТА 2. Форми і особливості взаємодії країн НАФТА 3. Перспективи співпраці України з НАФТА Список використаної літератури
...єкта в торговому праві зарубіжних країн. 3 2. Види суб’єктів у торговому праві зарубіжних країн. 6 3. Правовий статус суб’єктів за торгівельним законодавством Німеччини, ...
Дефініція конституційного права у зарубіжних країнах 2. Система галузі конституційного права у зарубіжних країнах 3. Конституційно правові відносини та їх суб’єкти Література
...влад у конституційному праві зарубіжних країн 2. Принцип єдності державної влади у конституційному праві зарубіжних країн Література
...парламентів (парламентська процедура) у зарубіжних країнах 2. Законодавчий процес. Особливості бюджетного процесу у зарубіжних країнах Література
...і структура уряду в зарубіжних країнах 2. Конституційна відповідальність урядів у зарубіжних країнах 3. Компетенція урядів та її конституційно правове регулювання Література
...амортизації основних засобів у закордонних країнах 30.Структура звіту про власний капітал у закордонних країнах Л1ітература
...цивільного і торгового права зарубіжних країн 3 2. Сучасні тенденції розвитку цивільного і торговельного права зарубіжних країн 9 3. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права 17 Висновки ...
...метод конституційного права в зарубіжних країнах 2. Дефініція конституційного права у зарубіжних країнах Література
...влад у конституційному праві зарубіжних країн 2. Принцип єдності державної влади у конституційному праві зарубіжних країн Література
Кредитна система нових індустріальних країн 3. Чому найбільші англійські комерційні банки називаються кліринговими? Тести 4. Паперові гроші з’явилися в обігу: а) 1769 р....г) у тій чи іншій країні Література
ПЕРВІСНЕ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ ЄВРОПІ ..... 4 1.1. Головні ознаки первісного нагромадження .................................... 4 1.2. Джерела первісного нагромадження в Англії ................................. 6 Розділ II.... Проблема заборгованості країн що звільнилися від колоніального панування ..... 14 2.3. Проблеми входження України в світову економіку ....................... 15 ВИСНОВКИ ......................................................................
...політичної організації держави у зарубіжних країнах 2. Конституційний інститут політичного режиму в зарубіжних країнах Література
Кредитна система нових індустріальних країн 3. Чому найбільші англійські комерційні банки називаються кліринговими? 4. Тест № 1 Паперові гроші з'явилися в обігу: а) 1769 р.... г) у тій чи іншій країні Література
Вступ І Теоретичні аспекти співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями та країнами світу 1.1 Суть світового господарства й основні етапи його розвитку 1.2 Основні форми міжнародного співробітництва України 1.3 ... Вступ І Теоретичні аспекти співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями та країнами світу 1.1 Суть світового господарства й основні етапи його розвитку 1.2 Основні форми міжнародного співробітництва України 1.3 Зов...
Наука конституційного права в зарубіжних країнах 3. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна Література
Вступ Розділ 1 Місце і роль Росії в світовій економіці та країнах СНД 1.1 Місце Росії в світі та СНД 1.2 Чинники і динаміка економічного розвитку Росії Розділ 2 Аналіз ... Вступ Розділ 1 Місце і роль Росії в світовій економіці та країнах СНД 1.1 Місце Росії в світі та СНД 1.2 Чинники і динаміка економічного розвитку Росії Розділ 2 Аналіз сучасного стану економічного розвитку Росії 2.1 Оцінка галузевої структури економіки країни 2.2 Аналіз зовнішньоеконом...
...цивільного та торгового права зарубіжних країн 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн Література
...розгляд Сенату законопроект про бюджет країни. Сенат, розглянувши законопроект, вніс до бюджету поправки щодо збільшення витрат на соціальне забезпечення неповнолітніх та повернув його на доопрацювання до ... У цей час у країні проходили вибори до Національних зборів. Йому було відмовлено в праві голосувати у зв’язку з вказаними обставинами. Натомість К.
...стратегічного планування митних адміністрацій зарубіжних країн 2.1. Основні стратегічні напрямки розвитку митних служб країн світу 2.2. Стратегічне планування в польській митній адміністрації 2.3.
Дослідження мажоритарних систем в країнах СНД 2.1. Компаративний аналіз мажоритарних виборчих систем країн СНД 2.2. Особливості мажоритарної системи Білорусі 2.3.
...стратегічного планування митних адміністрацій зарубіжних країн та шляхи його імплементації в митній службі України 2.1. Загальна характеристика стратегічного планування у розвинутих країнах світу 2.2.
...правового регулювання лізингових відносин у країнах ЄС. 1. Становлення і розвиток лізингових відносин у країнах ЄС (на прикладі США, Японії і Західної Європи). 2.
...двічі укладав шлюб в своїй країні за прийнятим в мусульманстві обрядом. В третій раз він уклав шлюб в Марокко із громадянкою України.... Питання: право якої країни має регулювати спадкові відносини? Якщо відповідно до права Марокко всі жінки спадкують після смерті чоловіка в рівних долях, чи може ...
...конференції для нормалізації відносин з країнами Європи 2.1. Раппальський договір 2.2. Перша криза Версальської системи та вплив на неї Генуезької конференції 2.3....для нормалізації відносин Росії з країнами Європи Висновок Список літератури
...умовах перехідної економіки України, як країни, що розвивається. В результаті проведеного дослідження сформульовані такі висновки: 1. Дефіцит державного бюджету, залучення значного обсягу державних запозичень як з ...компонентом державних фінансів будь якої країни з розвиненими ринковими відносинами. 2. Обґрунтовано зміст поняття “управління зовнішнім боргом”. Управління державним боргом визначається як сукупність заходів держави пов'...
Загальна територія країн що входять до ШОС, становить 60% території Євразії. Її сукупний демографічний потенціал — 1/4 населення планети, а економічний потенціал включає ... Тоді п'ять країн учасниць прийняли до складу організації Узбекистан, що спричинило перейменування організації в Шанхайську організацію співпраці або "Шанхайську шістку" .
...бухгалтерського обліку США та західноєвропейських країн (в залежності від варіанту). Таблиця № 1 Рух запасів в компанії „Pride” за червень 200 р....системі рахунків бухгалтерського обліку західноєвропейських країн. ЗАВДАННЯ 7 1. Відобразити в обліку отримання основних засобів 2. Нарахувати амортизацію основних засобів, згідно визначеного методу нарахування амортизації. 3.
Вступ 1 Передумови виникнення та запровадження єдиної європейської валюти 2. Аналіз впливу ЄВРО на економічний розвиток країн Євросоюзу 3.
1. Поява нових поглядів на мале підприємництво 2. Економічний зміст особливостей малих форм господарської діяльності 3....розвитку малого підприємництва у європейських країнах ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 1.1. Методологічні засади дослідження парламентаризму 1.2.
Вступ Розділ 1. Зарубіжний досвід організації державного бюджетного контролю Розділ 2. Принципи організації бюджетів зарубіжних країн 2.1.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІДЕОЛОГІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ СУСПІЛЬНОГО І ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ. 6 1.1....ідеї концепції "самобутнього розвитку" в країнах Латинської Америки. 28 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ В ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ. 33 3.1.
1. Загальний огляд динаміки прямих іноземних інвестицій в світі 2. Оцінка динаміки прямих іноземних інвестицій в країнах Центральної і Східної Європи Список ...
Зміст Вступ Розділ 1. Типи вищих навчальних закладів Розділ 2. Структура вищих навчальних закладів Розділ 3. Вища освіта в розвинених країнах світу 3.1 Вища освіта ...
1. Сутність і види торгового режиму 2. Характеристика торговельного режиму України та інших країн Список використаної літератури
В а р і а н т IІІ 1....передали його на підпис Президенту країни. Один з членів Уряду, який не входить до складу жодної з палат Парламенту Італії, був присутнім на вказаному засіданні за ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 1.1. Сутність міжбюджетних відносин 1.2....та міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах 3.2. Проблеми та шляхи реформування міжбюджетних відносин в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.